Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1449 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. struct f70
 2.   func_n dd ?
 3.   param1 dd ?
 4.   param2 dd ?
 5.   param3 dd ?
 6.   param4 dd ?
 7.   rezerv db ?
 8.   name dd ?
 9. ends
 10.  
 11. struct TexColViv
 12.   Text rb MAX_COLOR_WORD_LEN; // ёыютю
 13.   f1 dd 0
 14.   wwo db ? ; whole words only
 15.   endc db ? ; ёшьтюы ъюэЎр т√фхыхэш  (wwo&4)
 16.   color db ? ; эюьхЁ ЎтхЄр
 17. ends
 18.  
 19. struct symbol
 20.   c db ?    ;  +0 ёшьтюы
 21.   col db ?  ;  +1 ЎтхЄ
 22.   perv dd ? ;  +2
 23.   next dd ? ;  +6 єърчрЄхыш
 24.   tc dd ?   ; +10 тЁхь. ёючфрэш 
 25.   td dd ?   ; +14 тЁхь. єфрыхэш 
 26. ends
 27.  
 28.  
 29. hed db 'TextEditor 22.04.10',0 ;яюфяшё№ юъэр
 30. sc system_colors
 31.  
 32. fn_icon db 'te_icon.bmp',0
 33. bmp_icon dd 0
 34. run_file_70 f70          
 35.  
 36.  
 37. ;input:
 38. ; edi = pointer to tedit struct
 39. ; reg = index
 40. ;output:
 41. ; reg = pointer to 'tex' struct
 42. macro ConvertIndexToPointer reg {
 43.   imul reg,sizeof.symbol
 44.   add reg,ted_tex
 45. }
 46.  
 47. align 4
 48. proc ted_init, edit:dword
 49.   push eax ecx edi
 50.   mov edi,dword[edit]
 51.  
 52.   mov ecx,sizeof.symbol*maxChars
 53.   call mem_Alloc ;т√фхы хь ярь Є№
 54.   mov ted_tex,eax
 55.   mov ted_tex_1,eax
 56.   add ted_tex_1,sizeof.symbol
 57.   mov ted_tex_end,eax
 58.   add ted_tex_end,sizeof.symbol*maxChars
 59.  
 60.   stdcall ted_clear, edi,1
 61.  
 62. ;-------------------------------------------------
 63.   mov ecx,maxColWords*sizeof.TexColViv+40
 64.   ;add ecx,40
 65.   call mem_Alloc
 66.   mov ted_syntax_file,eax
 67.   mov ted_syntax_file_end,eax
 68.   add ted_syntax_file_end,ecx
 69.  
 70.   pop edi ecx eax
 71.   ret
 72. endp
 73.  
 74. align 4
 75. proc ted_delete, edit:dword
 76.   push ecx edi
 77.   mov edi,dword[edit]
 78.  
 79.   mov ecx,ted_tex
 80.   call mem_Free
 81.   mov ecx,ted_syntax_file
 82.   call mem_Free
 83.  
 84.   pop edi ecx
 85.   ret
 86. endp
 87.  
 88.  
 89. ;input:
 90. ; eax = key kodes
 91. ; ebx = key control
 92. align 4
 93. proc ted_key, edit:dword, table:dword
 94.   pushad
 95.   mov edi,dword[edit]
 96.  
 97.   cmp ah,KEY_F1 ;[F1]
 98.   jne @f
 99.     stdcall ted_show_help_f1,edi
 100.     jmp .end_key_fun
 101.   @@:
 102.   cmp ah,KEY_F3 ;[F3]
 103.   jne @f
 104.     stdcall but_FindText,edi
 105.     jmp .end_key_fun
 106.   @@:
 107.  
 108.   test ebx,KM_CTRL ;Ctrl+...
 109.   jz .key_Ctrl
 110.  
 111.     cmp ah,24 ;Ctrl+O
 112.     jne @f
 113.       call but_OpenFile
 114.     @@:
 115.     cmp ah,33 ;Ctrl+F
 116.     jne @f
 117.     cmp ted_panel_id,TE_PANEL_FIND
 118.     je @f
 119.       stdcall but_find,edi
 120.     @@:
 121.     cmp ah,44 ;Ctrl+Z
 122.         jne @f
 123.       stdcall ted_but_undo,edi
 124.         @@:
 125.     cmp ah,46 ;Ctrl+C
 126.     jne @f
 127.       stdcall ted_but_copy,edi
 128.     @@:
 129.     cmp ah,47 ;Ctrl+V
 130.     jne @f
 131.       stdcall ted_but_paste,edi
 132.     @@:
 133.     cmp ah,49 ;Ctrl+N
 134.     jne @f
 135.       call but_NewFile
 136.     @@:
 137.     cmp ah,199 ;Ctrl+Home
 138.     jne @f
 139.       call but_CtrlHome
 140.     @@:
 141.     ;jmp .end_key_fun
 142.   .key_Ctrl:
 143.  
 144.   test ebx,KM_SHIFT ;Shift+...
 145.   jz .key_Shift
 146.     cmp ah,72 ;Shift+Up
 147.     jne @f
 148.       stdcall ted_sel_key_up,edi
 149.     @@:
 150.     cmp ah,75 ;Shift+Left
 151.     jne @f
 152.       stdcall ted_sel_key_left,edi
 153.     @@:
 154.     cmp ah,77 ;Shift+Right
 155.     jne @f
 156.       stdcall ted_sel_key_right,edi
 157.     @@:
 158.     cmp ah,80 ;Shift+Down
 159.     jne @f
 160.       stdcall ted_sel_key_down,edi
 161.     @@:
 162.     ;mov ted_drag_k,1 ;эрўшэрхь т√фхыхэшх юЄ ъыртшрЄєЁ√
 163.     jmp .key_MoveCur
 164.   .key_Shift:
 165. ;-------------------------------------------------
 166.   cmp ah,72 ;178 ;Up
 167.   jne @f
 168.     stdcall draw_cursor_sumb,edi
 169.     call CurMoveUp
 170.     cmp dl,8
 171.     jne .no_red_0
 172.       call OnInitialUpdate
 173.       stdcall draw_main_win,edi
 174.       jmp @f
 175.     .no_red_0:
 176.     stdcall draw_main_cursor,edi
 177.     mov ted_drag_k,0 ;чрърэўштрхь т√фхыхэшх юЄ ъыртшрЄєЁ√
 178.   @@:
 179.   cmp ah,80 ;177 ;Down
 180.   jne @f
 181.     stdcall draw_cursor_sumb,edi
 182.     call CurMoveDown
 183.     cmp dl,8
 184.     jne .no_red_1
 185.       call OnInitialUpdate
 186.       stdcall draw_main_win,edi
 187.       jmp @f
 188.     .no_red_1:
 189.     stdcall draw_main_cursor,edi
 190.     mov ted_drag_k,0 ;чрърэўштрхь т√фхыхэшх юЄ ъыртшрЄєЁ√
 191.   @@:
 192.   cmp ah,75 ;176 ;Left
 193.   jne @f
 194.     stdcall draw_cursor_sumb,edi
 195.     call CurMoveLeft
 196.     cmp dl,8
 197.     jne .no_red_2
 198.       call OnInitialUpdate
 199.       stdcall draw_main_win,edi
 200.       jmp @f
 201.     .no_red_2:
 202.     stdcall draw_main_cursor,edi
 203.     mov ted_drag_k,0 ;чрърэўштрхь т√фхыхэшх юЄ ъыртшрЄєЁ√
 204.   @@:
 205.   cmp ah,77 ;179 ;Right
 206.   jne @f
 207.     stdcall draw_cursor_sumb,edi
 208.     call CurMoveRight
 209.     cmp dl,8
 210.     jne .no_red_3
 211.       call OnInitialUpdate
 212.       stdcall draw_main_win,edi
 213.       jmp @f
 214.     .no_red_3:
 215.     stdcall draw_main_cursor,edi
 216.     mov ted_drag_k,0 ;чрърэўштрхь т√фхыхэшх юЄ ъыртшрЄєЁ√
 217.   @@:
 218.   cmp ah,71 ;180 ;Home
 219.   jne @f
 220.     stdcall draw_cursor_sumb,edi
 221.     call CurMoveX_FirstChar
 222.     cmp dl,8
 223.     jne .no_red_4
 224.       call OnInitialUpdate
 225.       stdcall draw_main_win,edi
 226.       jmp @f
 227.     .no_red_4:
 228.     stdcall draw_main_cursor,edi
 229.     mov ted_drag_k,0 ;чрърэўштрхь т√фхыхэшх юЄ ъыртшрЄєЁ√
 230.   @@:
 231.   cmp ah,79 ;181 ;End
 232.   jne @f
 233.     stdcall draw_cursor_sumb,edi
 234.     call CurMoveX_LastChar
 235.     cmp dl,8
 236.     jne .no_red_5
 237.       call OnInitialUpdate
 238.       stdcall draw_main_win,edi
 239.       jmp @f
 240.     .no_red_5:
 241.     stdcall draw_main_cursor,edi
 242.     mov ted_drag_k,0 ;чрърэўштрхь т√фхыхэшх юЄ ъыртшрЄєЁ√
 243.   @@:
 244.   cmp ah,73 ;184 ;PageUp
 245.   jne @f
 246.     call CurMovePageUp
 247.     cmp dl,0
 248.     je @f
 249.     call OnInitialUpdate
 250.     stdcall draw_main_win,edi
 251.   @@:
 252.   cmp ah,81 ;183 ;PageDown
 253.   jne @f
 254.     call CurMovePageDown
 255.     cmp dl,0
 256.     je @f
 257.     call OnInitialUpdate
 258.     stdcall draw_main_win,edi
 259.     mov ted_drag_k,0 ;чрърэўштрхь т√фхыхэшх юЄ ъыртшрЄєЁ√
 260.   @@:
 261. ;-------------------------------------------------
 262. ;    cmp ebx,0
 263. ;    jne .end_key_fun
 264.   .key_MoveCur:
 265.  
 266.   cmp ah,69 ;[Pause Break]
 267.   je .end_key_fun
 268.   cmp ah,120 ;[Fn]
 269.   je .end_key_fun
 270.   cmp ah,0x80 ;if key up
 271.   ja .end_key_fun
 272.  
 273.   cmp dword[table],0
 274.   je @f
 275.     stdcall KeyConvertToASCII, dword[table]
 276.   @@:
 277.  
 278.   ;mov ted_drag_k,0 ;чрърэўштрхь т√фхыхэшх юЄ ъыртшрЄєЁ√
 279.  
 280.   xor edx,edx
 281.   mov dl,ah
 282.   add edx,EvChar ;add char to text
 283.   cmp byte [edx],1
 284.   jne @f
 285.     mov ted_key_new,ah
 286.     stdcall ted_set_undo,edi
 287.     mov edx,ted_opt_ed_change_time+ted_opt_ed_move_cursor
 288.     stdcall SelTextDel,edx
 289.     cmp al,1
 290.     jne .del
 291.       mov edx,ted_opt_ed_move_cursor
 292.     .del:
 293.     cmp ted_cur_ins,1
 294.     je .no_ins_mod
 295.       stdcall TextDel,edi,ted_opt_ed_change_time
 296.           mov edx,ted_opt_ed_move_cursor
 297.     .no_ins_mod:
 298.         mov ecx,edi
 299.         add ecx,ted_offs_key_new
 300.     stdcall ted_text_add,edi,ecx,1,edx ;фюсрты хь ёшьтюы ттхфхээ√щ ё ъыртшрЄєЁ√
 301.     call draw_but_toolbar
 302.     cmp ted_key_new,13
 303.     jne .dr_m_win
 304.       stdcall draw_main_win,edi
 305.       jmp .dr_cur_l
 306.     .dr_m_win:
 307.       stdcall draw_cur_line,edi
 308.     .dr_cur_l:
 309.   @@:
 310.  
 311.   cmp ah,8 ;[<-]
 312.   jne @f
 313.     stdcall ted_set_undo,edi
 314.     stdcall SelTextDel,ted_opt_ed_change_time
 315.     cmp al,1
 316.     je .del_one_b
 317.       stdcall TextDel,edi,ted_opt_ed_change_time+ted_opt_ed_move_cursor
 318.     .del_one_b:
 319.     call draw_but_toolbar
 320.     stdcall draw_main_win,edi
 321.     jmp .end_key_fun
 322.   @@:
 323.  
 324.   cmp ah,182 ;Delete
 325.   jne @f
 326.     stdcall ted_set_undo,edi
 327.     stdcall SelTextDel,ted_opt_ed_change_time
 328.     cmp al,1
 329.     je .del_one_d
 330.       stdcall TextDel,edi,ted_opt_ed_change_time
 331.     .del_one_d:
 332.     call draw_but_toolbar
 333.     stdcall draw_main_win,edi
 334.     jmp .end_key_fun
 335.   @@:
 336.  
 337.   cmp ah,185 ;Ins
 338.   jne @f
 339.     stdcall draw_cursor_sumb,edi
 340.     xor ted_cur_ins,1
 341.     stdcall draw_main_cursor,edi
 342.   @@:
 343.  
 344.   .end_key_fun:
 345.   popad
 346.   ret
 347. endp
 348.  
 349. ;output:
 350. ; al = 1 - can save
 351. align 4
 352. proc ted_can_save, edit:dword
 353.   push ecx edi
 354.   mov edi,dword[edit]
 355.  
 356.   mov ecx,ted_tim_ch
 357.   sub ecx,ted_tim_undo
 358.   mov al,1
 359.   cmp ted_tim_ls,ecx
 360.   jne @f
 361.     dec al
 362.   @@:
 363.   pop edi ecx
 364.   ret
 365. endp
 366.  
 367. ;output:
 368. ; al = 1 - selected
 369. align 4
 370. proc IsSel, edit:dword
 371.   push ebx edi
 372.   mov edi,dword[edit]
 373.   xor al,al
 374.   cmp ted_drag_m,1
 375.   je @f
 376.     mov al,1
 377.     mov ebx,ted_sel_x0
 378.     cmp ebx,ted_sel_x1
 379.     jne @f
 380.     mov ebx,ted_sel_y0
 381.     cmp ebx,ted_sel_y1
 382.     jne @f
 383.     xor al,al
 384.   @@:
 385.   pop edi ebx
 386.   ret
 387. endp
 388.  
 389. align 4
 390. proc SelNormalize, edit:dword
 391.   push ecx esi edi
 392.     mov edi,dword[edit]
 393.     mov esi,edi
 394.     add esi,ted_offs_sel
 395.     add edi,ted_offs_seln
 396.     mov ecx,sizeof.TexSelect
 397.     rep movsb
 398.  
 399.         mov edi,dword[edit]
 400.  
 401.     jmp @f
 402.     .swp_f:
 403.       mov ecx,ted_seln_x0
 404.       m2m ted_seln_x0,ted_seln_x1
 405.       mov ted_seln_x1,ecx
 406.  
 407.       mov ecx,ted_seln_y0
 408.       cmp ecx,ted_seln_y1 ;(sel_y0>sel_y1)
 409.       jle .end_f
 410.       m2m ted_seln_y0,ted_seln_y1
 411.       mov ted_seln_y1,ecx
 412.  
 413.     jmp .end_f
 414.     @@:
 415.  
 416.     mov ecx,ted_seln_y0
 417.     cmp ecx,ted_seln_y1 ;(sel_y0>sel_y1)
 418.     jg .swp_f
 419.  
 420.     cmp ecx,ted_seln_y1 ;(sel_y0==sel_y1)
 421.     jne .end_f
 422.       mov ecx,ted_seln_x0
 423.       cmp ecx,ted_seln_x1 ;(sel_x0>sel_x1)
 424.       jg .swp_f
 425.  
 426.     .end_f:
 427.   pop edi esi ecx
 428.   ret
 429. endp
 430.  
 431. align 4
 432. proc SelStart, edit:dword
 433.   push ecx edi
 434.     mov edi,dword[edit]
 435.  
 436.     mov ecx,ted_cur_x
 437.     add ecx,[hScr.position]
 438.     mov ted_sel_x0,ecx
 439.     mov ted_sel_x1,ecx
 440.  
 441.     mov ecx,ted_cur_y
 442.     add ecx,[wScr.position]
 443.     mov ted_sel_y0,ecx
 444.     mov ted_sel_y1,ecx
 445.   pop edi ecx
 446.   ret
 447. endp
 448.  
 449. align 4
 450. proc SelMove, edit:dword
 451.   push ecx edi
 452.     mov edi,dword[edit]
 453.  
 454.     mov ecx,ted_cur_x
 455.     add ecx,[hScr.position]
 456.     mov ted_sel_x1,ecx
 457.  
 458.     mov ecx,ted_cur_y
 459.     add ecx,[wScr.position]
 460.     mov ted_sel_y1,ecx
 461.   pop edi ecx
 462.   call draw_but_toolbar ;redraw toolbar (need to button Copy)
 463.   ret
 464. endp
 465.  
 466. ;input:
 467. ; cl_al_mem = 1 - clear all memory
 468. align 4
 469. proc ted_clear, edit:dword, cl_al_mem:dword
 470.   push edi
 471.   mov edi,dword[edit]
 472.  
 473.   mov ted_cur_x,0
 474.   mov ted_cur_y,0
 475.   mov ted_tim_ch,0
 476.   mov ted_tim_ls,0
 477.   mov ted_tim_co,0
 478.   mov ted_tim_undo,0
 479.   mov ted_help_id,-1
 480.  
 481.   mov [wScr.position],0
 482.   mov [wScr.max_area],100
 483.   mov [wScr.redraw],1
 484.   mov [hScr.position],0
 485.   mov [hScr.max_area],100
 486.  
 487.   mov ted_sel_x0,0
 488.   mov ted_sel_y0,0
 489.   mov ted_sel_x1,0
 490.   mov ted_sel_y1,0
 491.  
 492.   cmp dword[cl_al_mem],0
 493.   je .exit
 494.  
 495.   push ecx edx
 496.   mov ecx,sizeof.symbol*maxChars
 497.   mov edx,ted_tex
 498.   @@:
 499.     mov byte [edx],0
 500.     inc edx
 501.   loop @b
 502.   mov edx,ted_tex
 503.   mov dword [edx+6],1
 504.   pop edx ecx
 505.  
 506.   .exit:
 507.   pop edi
 508.   ret
 509. endp
 510.  
 511. ;--- out_reg = Col[ind_reg].Text[0] ---
 512. macro ColToIndexOffset ind_reg,out_reg {
 513.   mov out_reg,ind_reg
 514.   imul out_reg,sizeof.TexColViv
 515.   add out_reg,ted_key_words_data
 516. }
 517.  
 518.  
 519. align 4
 520. proc InitColText, edit:dword
 521.   pushad
 522.   mov edi,dword[edit]
 523.  
 524.   mov ebx,dword[fn_col_option]
 525.   copy_path ebx,fn_syntax_dir,file_name_rez,0x0
 526.   copy_path file_name_rez,sys_path,file_name,0x0
 527.  
 528.   mov eax,70
 529.   mov [run_file_70.func_n], 0
 530.   mov [run_file_70.param1], 0
 531.   mov [run_file_70.param2], 0
 532.   mov ebx,ted_syntax_file_end
 533.   sub ebx,ted_syntax_file
 534.   mov [run_file_70.param3], ebx
 535.   m2m [run_file_70.param4], ted_syntax_file
 536.   mov [run_file_70.rezerv], 0
 537.   mov [run_file_70.name], file_name
 538.   mov ebx,run_file_70
 539.   int 0x40
 540.  
 541.   mov ecx,0x100
 542.   mov edx,FkPos
 543.   @@:
 544.     mov dword[edx],-1
 545.     add edx,4
 546.   loop @b
 547.  
 548.   ;init: ted_colors_text_count, ted_key_words_count, ...
 549.   mov ted_colors_text_count,1
 550.   mov ted_key_words_count,0
 551.     mov ted_help_text_f1,0
 552.   mov ted_help_id,-1 ;шфхэЄшЇшърЄюЁ ёыютр фы  ёяЁртъш
 553.  
 554.   cmp eax,6
 555.   je @f
 556.   cmp eax,0
 557.   je @f
 558.     cmp ax,10
 559.     jl .zifra_0_9
 560.       mov al,'?'
 561.       sub ax,48
 562.     .zifra_0_9:
 563.     add ax,48
 564.  
 565.     mov byte[msgbox_3.err],al
 566.     stdcall [mb_create],msgbox_3,thread ;message: Can-t open color options file!
 567.     jmp .no_colors
 568.   @@:
 569.  
 570.   mov eax,edi ;ёюїЁрэ хь чэрўхэшх edi
 571.   mov esi,ted_syntax_file
 572.   add edi,ted_offs_count_colors
 573.   mov ecx,9*4
 574.   rep movsb
 575.   mov edi,eax ;тюёЄрэртыштрхь чэрўхэшх edi
 576.  
 577.   mov eax,ted_syntax_file
 578.   add eax,32
 579.   mov ted_text_colors,eax
 580.  
 581.   mov eax,ted_colors_text_count ;init: count_colors_text (offset to key words)
 582.   add eax,8
 583.   shl eax,2
 584.   add eax,ted_syntax_file
 585.   mov ted_key_words_data,eax
 586.  
 587.   mov ecx,ted_key_words_count ;init: FkPos (first key positions)
 588.   xor eax,eax
 589.   @@:
 590.     ColToIndexOffset eax,edx
 591.     xor ebx,ebx
 592.     mov bl,byte[edx]
 593.     shl bx,2
 594.     mov esi,FkPos
 595.     add esi,ebx
 596.     cmp dword[esi],-1
 597.     jne .no_ch_key
 598.       mov dword[esi],eax
 599.     .no_ch_key:
 600.     inc eax
 601.   loop @b
 602.  
 603.   ;init: ted_help_text_f1
 604.   mov ecx,ted_key_words_count
 605.   imul ecx,sizeof.TexColViv
 606.   add ecx,ted_key_words_data
 607.   mov ted_help_text_f1,ecx
 608.  
 609.   .no_colors:
 610.   popad
 611.   ret
 612. endp
 613.  
 614. ;input:
 615. ; ebx = file size
 616. ; edi = pointer to tedit struct
 617. align 4
 618. proc OpenFile
 619.   push eax ;destination
 620.   push ecx ;for cycle
 621.   push edx ;source
 622.  
 623.     stdcall ted_clear,edi,0 ;ўшёЄшь эх тё■ ярь Є№, яюЄюьє ўЄю эшцх сєфхь хх чряюыэ Є№ эют√ьш фрэ√ьш
 624.     mov eax,ebx
 625.     mov ecx,ebx
 626.     add eax,2
 627.     ConvertIndexToPointer eax
 628.     mov edx,ted_tex
 629.     add edx,ebx
 630.   push ebx
 631.     @@:
 632.       mov ebx,[edx]
 633.       mov byte [eax],bl
 634.       mov dword [eax+2],ecx
 635.       inc dword [eax+2]
 636.       mov dword [eax+6],ecx
 637.       add dword [eax+6],3
 638.       ;mov byte[eax+1],0 ;col=0
 639.       mov dword [eax+10],-1 ;tc=-1
 640.       mov dword [eax+14],0 ;td=0
 641.  
 642.       cmp ecx,0
 643.       je @f
 644.       dec ecx
 645.       dec edx
 646.       sub eax,sizeof.symbol
 647.       jmp @b
 648.     @@:
 649.   pop ebx
 650.     add eax,2
 651.     mov dword [eax],0 ; first sumbol 'perv=0'
 652.  
 653.     mov edx,ted_tex
 654.     ; begining sumbol 'perv=0' 'next=2'
 655.     mov dword [edx+2],0
 656.     mov dword [edx+6],2
 657.  
 658.     add edx,sizeof.symbol
 659.     mov dword [edx+6],0 ; last sumbol 'next=0'
 660.     mov dword [edx+2],ebx ; last sumbol 'perv=last'
 661.     inc dword [edx+2]
 662.  
 663.     mov edx,ebx
 664.     inc edx ;2 = rezerv sumbols
 665.     imul edx,sizeof.symbol
 666.     add edx,ted_tex
 667.     mov dword [edx+6],1 ; last sumbol 'next=1'
 668.  
 669.     @@: ;clear memory, need if before was open big file
 670.       add edx,sizeof.symbol
 671.       cmp edx,ted_tex_end
 672.       jge @f
 673.         mov dword[edx+10],0
 674.         mov dword[edx+14],0
 675.       jmp @b
 676.     @@:
 677.  
 678.     call GetNumLines
 679.     cmp eax,100
 680.     jge @f
 681.       mov eax,100
 682.     @@:
 683.     mov [wScr.max_area],eax
 684. ;    mov [wScr.redraw],1
 685.   pop edx ecx eax
 686.  
 687.   call CmColored
 688.   call draw_but_toolbar
 689.   stdcall draw_main_win,edi
 690.   ret
 691. endp
 692.  
 693. ;input:
 694. ; edx = pointer to symbol struct
 695. ; edi = pointer to tedit struct
 696. ;output:
 697. ; edx = pointer to 'perv' visible symbol struct
 698. align 4
 699. IteratPerv:
 700.   cmp ted_tim_undo,0
 701.   je .else
 702.   push ebx
 703.   @@:
 704.     call GetTexPervPos
 705.     cmp edx,ted_tex
 706.     je @f
 707.     call SymbNotVis
 708.     cmp bl,1
 709.     je @b
 710.     cmp byte[edx],10 ;яЁюяєёъ ёшьтюыр ё ъюфюь 10
 711.     je @b
 712.   @@:
 713.   pop ebx
 714.   ret
 715.   .else:
 716.     call GetTexPervPos
 717.     cmp edx,ted_tex
 718.     je .endif
 719.     cmp dword [edx+14],0
 720.     jne .else
 721.     cmp byte[edx],10 ;яЁюяєёъ ёшьтюыр ё ъюфюь 10
 722.     je .else
 723.   .endif:
 724.   ret
 725.  
 726.  
 727. ;input:
 728. ; edx = pointer to symbol struct
 729. ; edi = pointer to tedit struct
 730. ;output:
 731. ; edx = pointer to 'next' visible symbol struct
 732. align 4
 733. IteratNext:
 734.   cmp ted_tim_undo,0
 735.   je .else
 736.   push ebx
 737.   @@:
 738.     call GetTexNextPos
 739.     cmp edx,ted_tex_1
 740.     jle @f
 741.     call SymbNotVis
 742.     cmp bl,1
 743.     je @b
 744.     cmp byte[edx],10 ;яЁюяєёъ ёшьтюыр ё ъюфюь 10
 745.     je @b
 746.   @@:
 747.   pop ebx
 748.   ret
 749.   .else:
 750.     call GetTexNextPos
 751.     cmp edx,ted_tex_1
 752.     jle .endif
 753.     cmp dword [edx+14],0
 754.     jne .else
 755.     cmp byte[edx],10 ;яЁюяєёъ ёшьтюыр ё ъюфюь 10
 756.     je .else
 757.   .endif:
 758.   ret
 759.  
 760. ;input:
 761. ; bl = symbol end of select
 762. ; edx = pointer to symbol struct
 763. ; edi = pointer to tedit struct
 764. align 4
 765. ItPoNextUc:
 766.   @@:
 767.     cmp bl,byte[edx]
 768.     je @f
 769.     cmp edx,ted_tex_1
 770.     jle @f
 771.     call IteratNext
 772.     jmp @b
 773.   @@:
 774.   call IteratNext
 775.   ret
 776.  
 777. ;input:
 778. ; edx = pointer to symbol struct
 779. ; edi = pointer to tedit struct
 780. align 4
 781. ItPervColorTag:
 782.   @@:
 783.     cmp byte[edx+1],0
 784.     jne @f
 785.     call IteratPerv
 786.     cmp edx,ted_tex_1
 787.     jle @f
 788.     jmp @b
 789.   @@:
 790.   ret
 791.  
 792. ;input:
 793. ; edx = pointer to symbol struct
 794. ; edi = pointer to tedit struct
 795. align 4
 796. ItNextColorTag:
 797.   @@:
 798.     call IteratNext
 799.     cmp byte[edx+1],0
 800.     jne @f
 801.     cmp edx,ted_tex_1
 802.     jle @f
 803.     jmp @b
 804.   @@:
 805.   ;call IteratNext
 806.   ret
 807.  
 808. ;input:
 809. ; edx = pointer to symbol struct
 810. ; edi = pointer to tedit struct
 811. ;output:
 812. ; bl = 1 if sumbol not visible
 813. ; (tex[i].td+ted_tim_undo<=ted_tim_ch && tex[i].td) || (tex[i].tc>ted_tim_ch-ted_tim_undo)
 814. align 4
 815. SymbNotVis:
 816.   push eax
 817.  
 818.   xor bl,bl
 819.  
 820.   cmp dword [edx+14],0
 821.   je @f
 822.   mov eax,[edx+14] ;eax=tex[i].td
 823.   add eax,ted_tim_undo
 824.   cmp eax,ted_tim_ch
 825.   jg @f
 826.     mov bl,1
 827.     pop eax
 828.     ret
 829.   @@:
 830.  
 831.   mov eax,ted_tim_ch
 832.   sub eax,ted_tim_undo
 833.   cmp [edx+10],eax
 834.   jle @f
 835.     or bl,1
 836.   @@:
 837.  
 838.   pop eax
 839.   ret
 840.  
 841.  
 842. ;input:
 843. ; text:dword - pointer to text string
 844. ; add_opt:dword - options
 845. align 4
 846. proc ted_text_add, edit:dword, text:dword, t_len:dword, add_opt:dword
 847.   locals
 848.     new_spc dd ? ;count new spaces
 849.         new_lin dd ? ;count new lines
 850.   endl
 851. ;шёяюы№чютрэшх ЁхушёЄЁют тэєЄЁш ЇєэъЎшш:
 852. ;eax - яючшЎш  фы  тёЄртъш ЄхъёЄр
 853. ;ebx - фы  тЁхьхээ√ї эєцф, фышээр тёЄрты хьюую ЄхъёЄр
 854. ;ecx - фы  тЁхьхээ√ї эєцф
 855. ;edx - єърчрЄхы№ эр ёЄЁєъЄєЁє ёшьтюыр
 856.   pushad
 857.   mov edi,dword[edit]
 858.   mov esi,dword[text]
 859.  
 860.   call GetPos
 861.   call GetTexPervPos
 862.   call GetTexArrIndex ;eax=po_t
 863.  
 864.   mov dword[new_spc],0
 865.   cmp ted_gp_opt,2
 866.   je @f
 867.     push eax ;c_sp=cur[cn].x+Scroller->XPos-StrLen(cur[cn].y+Scroller->YPos);
 868.       mov eax,ted_cur_x
 869.       add eax,[hScr.position]
 870.       mov dword[new_spc],eax
 871.  
 872.       mov eax,ted_cur_y
 873.       add eax,[wScr.position]
 874.       call ted_strlen ;ebx = line len
 875.       sub dword[new_spc],ebx
 876.     pop eax
 877.   @@:
 878.  
 879.   mov ebx,dword[t_len]
 880.  
 881.   mov dword[new_lin],0
 882.   cmp ted_gp_opt,0
 883.   jne @f
 884.     push eax
 885.       mov eax,ted_cur_y
 886.       add eax,[wScr.position]
 887.       inc eax
 888.       mov dword[new_lin],eax
 889.  
 890.       call GetNumLines
 891.       sub dword[new_lin],eax
 892.     pop eax
 893.   @@:
 894.  
 895.   mov edx,sizeof.symbol
 896.   shl edx,1
 897.   add edx,ted_tex
 898.   @@: ;for(i=2;i<texMax;i++)
 899.     cmp dword [edx+10],0 ;if(!tex[i].tc && !tex[i].td)
 900.     jne .u1f
 901.     cmp dword [edx+14],0
 902.     jne .u1f
 903.       test dword[add_opt],ted_opt_ed_change_time ;if(n_tim) ted_tim_ch++;
 904.       jz .no_tim
 905.         inc ted_tim_ch
 906.       .no_tim:
 907.       test dword[add_opt],ted_opt_ed_move_cursor
 908.       jz .no_cur_mov
 909.       cmp dword[new_lin],0 ;хёыш хёЄ№ фюсртюўэ√х ёЄЁюъш, Єю ъєЁёюЁ х∙х эх фтшурхь
 910.       jg .no_cur_mov
 911.       cmp dword[new_spc],0 ;хёыш эхЄ фюсртюўэ√ї яЁюсхыют, Єю ъєЁёюЁ Єюцх эх фтшурхь
 912.       jg .no_cur_mov
 913.         inc ted_cur_x ;move cursor
 914.         ;call GoToPos
 915.         cmp byte [esi],13
 916.         jne .no_cur_mov
 917.           mov ted_cur_x,0
 918.           inc ted_cur_y
 919.       .no_cur_mov:
 920.  
 921.       mov ecx,ted_opt_ed_change_time
 922.           not ecx
 923.           and dword[add_opt],ecx ;n_tim=false;
 924.  
 925.       mov cl,byte [esi] ;tex[i].c=ta[ns];
 926.       mov byte [edx],cl
 927.       m2m dword [edx+10],ted_tim_ch ;tex[i].tc=ted_tim_ch;
 928.       mov [edx+2],eax ;tex[i].perv=po_t;
 929.  
 930.       mov ecx,eax
 931.       imul ecx,sizeof.symbol
 932.       add ecx,ted_tex ; *** ecx = tex[po_t] ***
 933.       add ecx,6   ; *** ecx = tex[po_t].next ***
 934.       m2m dword [edx+6],dword [ecx] ;tex[i].next=tex[po_t].next;
 935.  
 936.       call GetTexArrIndex ;*** eax = i ***
 937.       cmp eax,maxChars
 938.       jge @f
 939.       mov [ecx],eax ;tex[po_t].next=i; // ёё√ыъш яхЁхэряЁрты хь
 940.       mov ecx,[edx+6] ; *** ecx = tex[i].next ***
 941.       imul ecx,sizeof.symbol
 942.       add ecx,ted_tex ; *** ecx = tex[tex[i].next] ***
 943.       mov [ecx+2],eax ;tex[tex[i].next].perv=i;
 944.  
 945.       cmp dword[new_lin],0 ;add lines or text
 946.       jle .spc_add
 947.         dec dword[new_lin]
 948.         mov byte [edx],13
 949.         jmp .u1f
 950.       .spc_add:
 951.       cmp dword[new_spc],0 ;add spaces or text
 952.       jle .tex_add
 953.         dec dword[new_spc]
 954.         mov byte [edx],' '
 955.         jmp .u1f
 956.       .tex_add:
 957.       inc esi
 958.       dec ebx
 959.     .u1f:
 960.     add edx,sizeof.symbol
 961.     cmp edx,ted_tex_end
 962.     jge @f ;out of memory
 963.     cmp ebx,0
 964.     jne @b
 965.   @@:
 966.  
 967.   call CmColored
 968.   popad
 969.   ret
 970. endp
 971.  
 972.  
 973. ;input:
 974. ;  ecx = position to free insert cell
 975. ;  edx = pointer to sumbol, when insert
 976. ;  esi = pointer to added symbol
 977. ;  edi = pointer to tedit struct
 978. ;output:
 979. ;  ecx = position to inserted cell
 980. align 4
 981. CharAdd:
 982.  
 983.   .loop_b:
 984.     cmp ecx,ted_tex_end
 985.     jge .end_f
 986.     cmp dword[ecx+10],0
 987.     jne @f
 988.       cmp dword[ecx+14],0
 989.       je .loop_e
 990.     @@:
 991.     add ecx,sizeof.symbol
 992.     jmp .loop_b
 993.   .loop_e:
 994.  
 995.   push eax ebx
 996.   mov eax,ted_tim_ch
 997.   mov dword[ecx+10],eax
 998.   mov al,byte[esi]
 999.   mov byte[ecx],al
 1000.  
 1001.   call GetTexArrIndex ; *** eax=pos ***
 1002.   mov [ecx+2],eax ;tex[i].perv=pos;
 1003.   m2m dword[ecx+6],dword[edx+6] ;tex[i].next=tex[pos].next;
 1004.  
 1005.   push edx
 1006.     mov edx,ecx
 1007.     call GetTexArrIndex ; *** eax=i ***
 1008.   pop edx
 1009.  
 1010.   mov [edx+6],eax ;tex[pos].next=i; // ёё√ыъш яхЁхэряЁрты хь
 1011.   mov ebx,[ecx+6]
 1012.   ConvertIndexToPointer ebx
 1013.   mov [ebx+2],eax ;tex[tex[i].next].perv=i; // ...
 1014.   pop ebx eax
 1015.  
 1016.   .end_f:
 1017.   call CmColored
 1018.   ret
 1019.  
 1020.  
 1021. ;input:
 1022. ; conv_table = pointert to convert table
 1023. ; edi = pointer to tedit struct
 1024. ;output:
 1025. ; esi = count converted symbols
 1026. align 4
 1027. proc ConvertSelText
 1028.   locals
 1029.     conv_cou dd ?
 1030.   endl
 1031.   mov dword[conv_cou],0
 1032.   pushad
 1033.  
 1034.   stdcall IsSel,edi
 1035.   cmp al,0
 1036.   je .end_f
 1037.     stdcall ted_set_undo,edi
 1038.     stdcall SelNormalize,edi
 1039.  
 1040.     mov esi,ted_seln_x0
 1041.     mov ecx,ted_seln_y0
 1042.     call GetPosByParam
 1043.     mov eax,edx
 1044.     mov esi,ted_seln_x1
 1045.     mov ecx,ted_seln_y1
 1046.     call GetPosByParam
 1047.     ;call GetTexPervPos
 1048.     mov ebx,edx
 1049.  
 1050.     cmp eax,ebx
 1051.     je .end_f
 1052.  
 1053.     inc ted_tim_ch
 1054.     mov edx,eax ;i=p0;
 1055.     mov ecx,2
 1056.     ConvertIndexToPointer ecx
 1057.     @@:
 1058.       mov esi,[edx]
 1059.       and esi,0xff
 1060.       add esi,[conv_table] ;EvUpper
 1061.       cmp byte [esi],0
 1062.       je .no_change
 1063.         m2m dword [edx+14],ted_tim_ch
 1064.         call CharAdd ;b_pos=CharAdd(tex[i].c^32,i,false,b_pos);
 1065.         call GetTexNextPos ;go to added symbol
 1066.         inc dword[conv_cou]
 1067.       .no_change:
 1068.  
 1069.       call IteratNext
 1070.       cmp edx,ted_tex
 1071.       je @f
 1072.       cmp edx,ebx
 1073.       je @f
 1074.  
 1075.       jmp @b
 1076.     @@:
 1077.     cmp dword[conv_cou],0
 1078.     jne @f
 1079.       dec ted_tim_ch
 1080.     @@:
 1081.   .end_f:
 1082.   popad
 1083.   mov esi,dword[conv_cou]
 1084.   ret
 1085. endp
 1086.  
 1087. ;output:
 1088. ; bl = 0 - no delete
 1089. ; bl = 1 - delete
 1090. align 4
 1091. proc TextDel, edit:dword, del_opt:dword
 1092.   push cx edx edi
 1093.   mov edi,dword[edit]
 1094.   mov ebx,dword[del_opt]
 1095.  
 1096.   xor cl,cl
 1097.   test ebx,ted_opt_ed_move_cursor
 1098.   jz @f
 1099.     call CurMoveLeft
 1100.     cmp dl,0
 1101.     je .no_del
 1102.   @@:
 1103.   call GetPos
 1104.   cmp ted_gp_opt,1
 1105.   je .no_del
 1106.     test ebx,ted_opt_ed_change_time
 1107.     jz @f
 1108.       inc ted_tim_ch
 1109.     @@:
 1110.     m2m dword [edx+14], ted_tim_ch
 1111.     mov cl,1
 1112.   .no_del:
 1113.   mov bl,cl
 1114.   pop edi edx cx
 1115.   ret
 1116. endp
 1117.  
 1118. ;input:
 1119. ; edi = pointer to tedit struct
 1120. ;output:
 1121. ; al = 1 if delete
 1122. ;description:
 1123. ; ╘єэъЎш  єфры хЄ т√фхыхээ√щ ЄхъёЄ
 1124. align 4
 1125. proc SelTextDel, del_opt:dword
 1126.         push ebx ecx edx esi
 1127.  
 1128.         stdcall IsSel,edi
 1129.         cmp al,0
 1130.         je .end_f
 1131.  
 1132.                 stdcall SelNormalize,edi
 1133.  
 1134.                 mov esi,ted_seln_x1
 1135.                 mov ecx,ted_seln_y1
 1136.                 call GetPosByParam
 1137.                 mov ebx,edx
 1138.  
 1139.                 mov esi,ted_seln_x0
 1140.                 mov ecx,ted_seln_y0
 1141.                 call GetPosByParam
 1142.  
 1143.                 test dword[del_opt],ted_opt_ed_change_time
 1144.                 jz @f
 1145.                         inc ted_tim_ch
 1146.                 @@:
 1147.                 cmp edx,ted_tex
 1148.                 je @f
 1149.                 cmp edx,ebx ;if(i==te)break;
 1150.                 je @f
 1151.                         m2m dword[edx+14],ted_tim_ch
 1152.                         mov esi,ted_opt_ed_change_time
 1153.                         not esi
 1154.                         and dword[del_opt],esi ;n_tim=false;
 1155.                         call IteratNext
 1156.                         jmp @b
 1157.                 @@:
 1158.                 test dword[del_opt],ted_opt_ed_change_time
 1159.                 jz @f
 1160.                         dec ted_tim_ch
 1161.                         xor al,al
 1162.                 @@:
 1163.                 test dword[del_opt],ted_opt_ed_change_time
 1164.                 jnz @f
 1165.                         mov ecx,ted_seln_x0
 1166.                         mov edx,ted_seln_y0
 1167.                         call GoToPos
 1168.                         mov ted_sel_x0,0
 1169.                         mov ted_sel_y0,0
 1170.                         mov ted_sel_x1,0
 1171.                         mov ted_sel_y1,0
 1172.                 @@:
 1173.         .end_f:
 1174.         pop esi edx ecx ebx
 1175.         ret
 1176. endp
 1177.  
 1178.  
 1179. ;input:
 1180. ; eax = pointer to begin select
 1181. ; ebx = pointer to end select
 1182. ; edi = pointer to tedit struct
 1183. align 4
 1184. Revers:
 1185.   cmp eax,ebx
 1186.   jne @f
 1187.     ret
 1188.   @@:
 1189.  
 1190.   push ecx edx
 1191.  
 1192.   mov edx,ted_tex_1
 1193.   cmp edx,ebx ;if(p1==1)p1=tex[1].perv;
 1194.   jne @f
 1195.     call GetTexPervPos
 1196.     mov ebx,edx
 1197.   @@:
 1198.  
 1199.   push esi
 1200.     mov edx,[eax+2] ; *** edx = tex[p0].perv ***
 1201.     ConvertIndexToPointer edx
 1202.     add edx,6
 1203.     mov ecx,[edx] ;tmp = tex[tex[p0].perv].next;
 1204.  
 1205.     mov esi,[ebx+6] ; *** esi = tex[p1].next ***
 1206.     ConvertIndexToPointer esi
 1207.     add esi,2
 1208.     m2m dword[edx],dword[esi] ;tex[tex[p0].perv].next = tex[tex[p1].next].perv;
 1209.  
 1210.     mov [esi],ecx ;tex[tex[p1].next].perv = tmp;
 1211.   pop esi
 1212.  
 1213.   mov ecx,[eax+2] ;tmp = tex[p0].perv;
 1214.   m2m dword[eax+2],dword[ebx+6] ;tex[p0].perv = tex[p1].next;
 1215.   mov [ebx+6],ecx ;tex[p1].next = tmp;
 1216.  
 1217.   mov edx,eax ;i=p0;
 1218.   @@:
 1219.     mov ecx,[edx+6] ;tmp = tex[i].next;
 1220.     m2m dword[edx+6],dword[edx+2] ;tex[i].next = tex[i].perv;
 1221.     mov [edx+2],ecx ;tex[i].perv = tmp;
 1222.     cmp edx,ebx ;if(i==p1)break;
 1223.     je @f
 1224. ; ---
 1225. ;cmp edx,ted_tex
 1226. ;je @f
 1227. ; ---
 1228.     mov edx,ecx ;i = tmp;
 1229.     ConvertIndexToPointer edx
 1230.     jmp @b
 1231.   @@:
 1232.   pop edx ecx
 1233.   call CmColored
 1234.   ret
 1235.  
 1236.  
 1237. ;input:
 1238. ; edi = pointer to tedit struct
 1239. ;output:
 1240. ; dl = 0 not move
 1241. ; dl = 2 if move up
 1242. ; dl = 8 if scroll move up
 1243. align 4
 1244. CurMoveUp:
 1245.   cmp ted_cur_y,0
 1246.   je @f
 1247.     dec ted_cur_y
 1248.     mov dl,2
 1249.     ret
 1250.   @@:
 1251.   cmp [wScr.position],0
 1252.   je @f
 1253.     dec [wScr.position]
 1254.     mov dl,8
 1255.     ret
 1256.   @@:
 1257.   mov dl,0
 1258.   ret
 1259.  
 1260. ;input:
 1261. ; edi = pointer to tedit struct
 1262. ;output:
 1263. ; dl = 0 not move
 1264. ; dl = 2 if move down
 1265. ; dl = 8 if scroll move down
 1266. align 4
 1267. CurMoveDown:
 1268.   push eax ebx
 1269.   mov dl,0
 1270.   mov ebx,ted_scr_w
 1271.   mov eax,dword[ebx+sb_offs_cur_area]
 1272.   dec eax
 1273.   cmp ted_cur_y,eax
 1274.   jge @f
 1275.     inc ted_cur_y
 1276.     mov dl,2
 1277.     jmp .ret_f
 1278.   @@:
 1279.   mov eax,ted_cur_y
 1280.   add eax,dword[ebx+sb_offs_position]
 1281.   inc eax
 1282.   cmp dword[ebx+sb_offs_max_area],eax
 1283.   jle @f
 1284.     inc dword[ebx+sb_offs_position]
 1285.     mov dl,8
 1286.   @@:
 1287.   .ret_f:
 1288.   pop ebx eax
 1289.   ret
 1290.  
 1291.  
 1292. ;output:
 1293. ; dl = 0 not move
 1294. ; dl = 1 if move up
 1295. align 4
 1296. CurMovePageUp:
 1297.   push eax
 1298.   mov eax,[wScr.cur_area]
 1299.   xor dl,dl
 1300.   cmp eax,[wScr.position]
 1301.   jg @f
 1302.     sub [wScr.position],eax
 1303.     mov dl,1
 1304.   @@:
 1305.   cmp [wScr.position],0
 1306.   je @f
 1307.   cmp dl,1
 1308.   je @f
 1309.     mov [wScr.position],0
 1310.     mov dl,1
 1311.   @@:
 1312.   pop eax
 1313.   ret
 1314.  
 1315. ;input:
 1316. ; edi = pointer to tedit struct
 1317. align 4
 1318. CurMovePageDown:
 1319.         push eax ebx ecx
 1320.         mov ecx,ted_scr_w
 1321.  
 1322.         xor dl,dl
 1323.         mov eax,dword[ecx+sb_offs_max_area]
 1324.         sub eax,dword[ecx+sb_offs_cur_area]
 1325.         cmp dword[ecx+sb_offs_position],eax
 1326.         jge @f
 1327.                 mov ebx,dword[ecx+sb_offs_cur_area]
 1328.                 add dword[ecx+sb_offs_position],ebx
 1329.                 mov dl,1
 1330.                 mov dword[ecx+sb_offs_redraw],1
 1331.                 cmp dword[ecx+sb_offs_position],eax
 1332.                 jle @f
 1333.                         mov dword[ecx+sb_offs_position],eax
 1334.         @@:
 1335.         pop ecx ebx eax
 1336.         ret
 1337.  
 1338. ;input:
 1339. ; edi = pointer to tedit struct
 1340. ;output:
 1341. ; dl = 0 not move
 1342. ; dl = 1 if move left
 1343. ; dl = 3 if move left and up
 1344. ; dl = 8 if scroll move up
 1345. align 4
 1346. CurMoveLeft:
 1347.   cmp ted_cur_x,0
 1348.   je @f
 1349.     dec ted_cur_x
 1350.     mov dl,1
 1351.     ret
 1352.   @@:
 1353.   cmp [hScr.position],0
 1354.   je @f
 1355.     dec [hScr.position]
 1356.     mov dl,8
 1357.     ret
 1358.   @@:
 1359.   cmp ted_cur_y,0
 1360.   jne @f
 1361.     mov dl,0
 1362.     cmp [wScr.position],0
 1363.     je .ret_f
 1364.       dec [wScr.position]
 1365.       call OnInitialUpdate
 1366.       call CurMoveX_LastChar
 1367.       mov dl,8
 1368.     jmp .ret_f
 1369.   @@:
 1370.   cmp ted_cur_y,0
 1371.   je @f
 1372.   dec ted_cur_y
 1373.   call CurMoveX_LastChar
 1374.   cmp dl,8
 1375.   je .ret_f
 1376.   mov dl,3
 1377.   ret
 1378.   @@:
 1379.   mov dl,0
 1380.   .ret_f:
 1381.   ret
 1382.  
 1383. ;input:
 1384. ; edi = pointer to tedit struct
 1385. align 4
 1386. CurMoveRight:
 1387.   push eax
 1388.   xor dl,dl
 1389.   mov eax,[hScr.cur_area]
 1390.   cmp ted_cur_x,eax
 1391.   jge @f
 1392.     inc ted_cur_x
 1393.     mov dl,1
 1394.     jmp .ret_f
 1395.   @@:
 1396.     inc [hScr.position]
 1397.     mov dl,8
 1398.   .ret_f:
 1399.   pop eax
 1400.   ret
 1401.  
 1402. ;input:
 1403. ; edi = pointer to tedit struct
 1404. align 4
 1405. CurMoveX_LastChar:
 1406. ;[hScr.position]
 1407. ;[hScr.cur_area]
 1408. ;dl-???
 1409.   push eax ebx
 1410.   mov eax,ted_cur_y
 1411.   add eax,[wScr.position]
 1412.   call ted_strlen
 1413.   xor dl,dl
 1414.  
 1415.   cmp ebx,[hScr.position]
 1416.   jge @f
 1417.     mov dl,8
 1418.     mov [hScr.position],ebx
 1419.   @@:
 1420.   sub ebx,[hScr.position]
 1421.  
 1422.   cmp ebx,[hScr.cur_area]
 1423.   jle @f ; b---[---]---e
 1424.     add [hScr.position],ebx
 1425.     mov ebx,[hScr.cur_area]
 1426.     sub [hScr.position],ebx
 1427.     mov dl,8
 1428.   @@:
 1429.   mov ted_cur_x,ebx
 1430.   pop ebx eax
 1431.   ret
 1432.  
 1433. ;input:
 1434. ; edi = pointer to tedit struct
 1435. ;output:
 1436. ; dl = 0 not move
 1437. ; dl = 1 move cursor
 1438. ; dl = 8 move cursor and scroll
 1439. align 4
 1440. CurMoveX_FirstChar:
 1441.   xor dl,dl
 1442.   cmp ted_cur_x,0
 1443.   je @f
 1444.   mov ted_cur_x,0
 1445.   mov dl,1
 1446.   @@:
 1447.   cmp [hScr.position],0
 1448.   je @f
 1449.     mov [hScr.position],0
 1450.     mov dl,8
 1451.   @@:
 1452.   ret
 1453.  
 1454. ;input:
 1455. ; edx = pointer to symbol struct
 1456. ; edi = pointer to tedit struct
 1457. ;output:
 1458. ; eax = array index
 1459. align 4
 1460. GetTexArrIndex:
 1461.   push ecx edx
 1462.  
 1463.   mov eax,edx
 1464.   sub eax,ted_tex
 1465.   xor edx,edx
 1466.   mov ecx,sizeof.symbol
 1467.   div ecx
 1468.  
 1469.   pop edx ecx
 1470.   ret
 1471.  
 1472. ;input:
 1473. ; edx = pointer to symbol struct
 1474. ; edi = pointer to tedit struct
 1475. ;output:
 1476. ; edx = pointer to 'perv' struct
 1477. align 4
 1478. GetTexPervPos:
 1479.   push dword [edx+2]
 1480.   pop edx
 1481.   imul edx,sizeof.symbol
 1482.   add edx,ted_tex
 1483.   ret
 1484.  
 1485. ;input:
 1486. ; edx = pointer to symbol struct
 1487. ;output:
 1488. ; edx = pointer to 'next' symbol struct
 1489. align 4
 1490. GetTexNextPos:
 1491.   push dword [edx+6]
 1492.   pop edx
 1493.   imul edx,sizeof.symbol
 1494.   add edx,ted_tex
 1495.   ret
 1496.  
 1497. ;input:
 1498. ; edi = pointer to tedit struct
 1499. ;output:
 1500. ; edx = symbol under cursor
 1501. ; ted_gp_opt = 1,2
 1502. ; edx = tex[1].perv if error
 1503. ; ted_gp_opt = 0
 1504. align 4
 1505. GetPos:
 1506.   push esi ecx
 1507.     mov esi,ted_cur_x
 1508.     add esi,[hScr.position]
 1509.     mov ecx,ted_cur_y
 1510.     add ecx,[wScr.position]
 1511.     call GetPosByParam
 1512.   pop ecx esi
 1513.   ret
 1514.  
 1515.  
 1516. ;input:
 1517. ; esi = XPos
 1518. ; ecx = YPos
 1519. ; edi = pointer to tedit struct
 1520. ;output:
 1521. ; edx = symbol under cursor
 1522. ; ted_gp_opt = 1 if found text line
 1523. ; ted_gp_opt = 2 if found text line and column
 1524. ; edx = tex[1] if error
 1525. ; ted_gp_opt = 0 if text no found
 1526. align 4
 1527. GetPosByParam:
 1528.   push eax ;Row
 1529.   push ebx ;Col
 1530.  
 1531.   xor eax,eax
 1532.   xor ebx,ebx
 1533.   mov ted_gp_opt,0
 1534.   mov edx,ted_tex
 1535.   @@:
 1536.     call IteratNext
 1537.     cmp edx,ted_tex_1
 1538.     jle @f
 1539.     cmp ebx,esi
 1540.     jne .u1_0 ;Col <> ted_cur_x
 1541.       mov ted_gp_opt,1
 1542.       cmp eax,ecx
 1543.       jge @f ; Row >= ted_cur_y
 1544.     .u1_0:
 1545.     mov ted_gp_opt,0
 1546.     inc ebx
 1547.     cmp byte [edx],13
 1548.     jne @b
 1549.     cmp eax,ecx
 1550.     jge @f ; Row >= ted_cur_y
 1551.     inc eax
 1552.     xor ebx,ebx
 1553.     jmp @b
 1554.   @@:
 1555.   cmp eax,ecx
 1556.   jne @f ; Row = ted_cur_y
 1557.     inc ted_gp_opt
 1558.   @@:
 1559.   cmp ted_gp_opt,0
 1560.   jne @f
 1561.     mov edx,ted_tex_1
 1562.     ;call GetTexPervPos
 1563.   @@:
 1564.   pop ebx eax
 1565.   ret
 1566.  
 1567.  
 1568. ;input:
 1569. ; eax = Row
 1570. ; edi = pointer to tedit struct
 1571. ;output:
 1572. ; ebx = str len
 1573. align 4
 1574. ted_strlen:
 1575.   push edx ecx
 1576.   ;ecx = Row, from cycle
 1577.  
 1578.   xor ebx,ebx
 1579.   xor ecx,ecx
 1580.   mov edx,ted_tex
 1581.   @@:
 1582.     call IteratNext
 1583.     cmp edx,ted_tex_1
 1584.     jle @f
 1585.     inc ebx
 1586.     cmp byte [edx],13
 1587.     jne @b
 1588.     dec ebx ;lenght minus 1 sumbol to paragraph
 1589.     cmp eax,ecx
 1590.     je @f
 1591.     xor ebx,ebx
 1592.     inc ecx
 1593.     jmp @b
 1594.   @@:
 1595.  
 1596.   cmp eax,ecx
 1597.   je @f
 1598.     xor ebx,ebx
 1599.   @@:
 1600.  
 1601.   pop ecx edx
 1602.   ret
 1603.  
 1604.  
 1605. ;input:
 1606. ; edx = symbol position
 1607. ; edi = pointer to tedit struct
 1608. ;output:
 1609. ; eax = number of line
 1610. ; ebx = symbol position in line
 1611. align 4
 1612. GetTexCoords:
 1613.   push edx
 1614.   xor eax,eax
 1615.   xor ebx,ebx
 1616.   @@:
 1617.     call IteratPerv
 1618.  
 1619.     cmp eax,0
 1620.     jne .no_col_mov
 1621.     inc ebx
 1622.     .no_col_mov:
 1623.  
 1624.     cmp edx,ted_tex_1
 1625.     jle @f
 1626.     cmp byte [edx],13
 1627.     jne @b
 1628.     inc eax
 1629.     jmp @b
 1630.   @@:
 1631.   dec ebx
 1632.   pop edx
 1633.   ret
 1634.  
 1635. ;input:
 1636. ; edi = pointer to tedit struct
 1637. ;output:
 1638. ; eax = num lines
 1639. align 4
 1640. GetNumLines:
 1641.   push edx
 1642.   mov eax,1
 1643.   mov edx,ted_tex
 1644.   @@:
 1645.     call IteratNext
 1646.     cmp edx,ted_tex_1
 1647.     jle @f
 1648.     cmp byte [edx],13
 1649.     jne @b
 1650.     inc eax
 1651.     jmp @b
 1652.   @@:
 1653. ;...
 1654. ;dec eax
 1655.   pop edx
 1656.   ret
 1657.  
 1658.  
 1659. align 4
 1660. proc ted_set_undo, edit:dword
 1661.   push edi
 1662.   mov edi,dword[edit]
 1663.  
 1664.   mov ted_drag_k,0 ;чрърэўштрхь т√фхыхэшх юЄ ъыртшрЄєЁ√
 1665.   cmp ted_tim_undo,1
 1666.   jl .no_work
 1667.  
 1668.   push eax ebx edx
 1669.   mov edx,ted_tex
 1670.   call GetTexNextPos ;long i=tex[0].next;
 1671.   mov eax,ted_tim_undo
 1672.   sub ted_tim_ch,eax ;ted_tim_ch-=ted_tim_undo;
 1673.   mov eax,ted_tim_ch
 1674.   cmp ted_tim_ls,eax ;if(ted_tim_ls>ted_tim_ch)
 1675.   jle @f
 1676.     mov ted_tim_ls,0
 1677.   @@:
 1678.     cmp edx,ted_tex
 1679.     je @f
 1680.  
 1681.     ;if(tex[i].tc>ted_tim_ch){ // хёыш ёючфрэшх ёшьтюыр с√ыю юЄьхэхэю
 1682.     cmp [edx+10],eax
 1683.     jle .no_u1
 1684.       mov dword [edx+10],0
 1685.       mov dword [edx+14],0
 1686.  
 1687.       mov ebx,[edx+2]
 1688.       imul ebx,sizeof.symbol
 1689.       add ebx,ted_tex;.next
 1690.       m2m dword [ebx+6],dword [edx+6] ;tex[tex[i].perv].next=tex[i].next;
 1691.  
 1692.       mov ebx,[edx+6]
 1693.       imul ebx,sizeof.symbol
 1694.       add ebx,ted_tex;.perv
 1695.       m2m dword [ebx+2],dword [edx+2] ;tex[tex[i].next].perv=tex[i].perv;
 1696.  
 1697.     .no_u1:
 1698.  
 1699.     ;else if(tex[i].td>ted_tim_ch) tex[i].td=0; // хёыш єфрыхэшх ёшьтюыр с√ыю юЄьхэхэю
 1700.     cmp [edx+14],eax
 1701.     jle .no_u2
 1702.       mov dword [edx+14],0
 1703.     .no_u2:
 1704.  
 1705.     call GetTexNextPos
 1706.     jmp @b
 1707.   @@:
 1708.   mov ted_tim_undo,0
 1709.   mov eax,ted_tim_co
 1710.   cmp ted_tim_ch,eax
 1711.   jge @f
 1712.     mov ted_tim_co,0
 1713.   @@:
 1714.   pop edx ebx eax
 1715.   .no_work:
 1716.   pop edi
 1717.   ret
 1718. endp
 1719.  
 1720. ;input:
 1721. ; ecx = Col
 1722. ; edx = Row
 1723. ; edi = pointer to tedit struct
 1724. align 4
 1725. GoToPos:
 1726.   mov ted_cur_x,ecx
 1727.   sub edx,[wScr.position]
 1728.  
 1729.   cmp edx,[wScr.cur_area] ;ted_cur_y > [.cur_area]
 1730.   jl @f
 1731.     push ebx
 1732.     mov ebx,edx
 1733.     sub ebx,[wScr.cur_area]
 1734.     inc ebx
 1735.     add [wScr.position],ebx
 1736.     sub edx,ebx
 1737.     pop ebx
 1738.     ; ??? redrav
 1739.   @@:
 1740.   mov ted_cur_y,edx
 1741.   ret
 1742.  
 1743. ;input:
 1744. ; edi = pointer to tedit struct
 1745. align 4
 1746. CmColored:
 1747.   push eax edx
 1748.   mov eax,ted_tim_ch
 1749.   sub eax,ted_tim_undo
 1750.   mov ted_tim_co,eax
 1751.   mov edx,ted_tex
 1752.   @@:
 1753.     call IteratNext
 1754.     cmp edx,ted_tex_1
 1755.     jle @f
 1756.     mov byte[edx+1],0
 1757.     jmp @b
 1758.   @@:
 1759.  
 1760.   cmp ted_key_words_count,1
 1761.   jl .no_colors
 1762.   mov edx,ted_tex
 1763.   @@:
 1764.     call TextFSColor
 1765.     cmp edx,ted_tex_1
 1766.     jle .no_colors
 1767.     jmp @b
 1768.   .no_colors:
 1769.   pop edx eax
 1770.   ret
 1771.  
 1772.  
 1773. ;input:
 1774. ; edx = pointer to start symbol
 1775. ; edi = pointer to tedit struct
 1776. ;output:
 1777. ; edx = pointer to next symbol
 1778. ;description:
 1779. ; ╘єэъЎш  фы  яюшёър ш т√фхыхэш  яюфётхўхэ√ї ёыют
 1780. align 4
 1781. proc TextFSColor
 1782. locals
 1783.   begPos dd ? ;эрўры№эр  яючшЎш 
 1784.   endPos dd ? ;ъюэхўэр  яючшЎш 
 1785.   find db ? ;эрщфхэю / эх эрщфхэю
 1786.   f_color db ? ;шэфхъё ЎтхЄр эрщфхэюую ёыютр
 1787. endl
 1788.   push eax ebx ecx esi
 1789. ;eax = word_n Єхъє∙шщ эюьхЁ (яючшЎш ) яЁютхЁ хьюую ёыютр т ёяшёъх
 1790. ;ebx = фы  Ёрчэ√ї Ўхыхщ
 1791. ;ecx = l_pos яюёыхфэшщ эюьхЁ (яючшЎш ) яюфїюф ∙хую ёыютр т ёяшёъх
 1792. ;esi = фы  Ёрчэ√ї Ўхыхщ, эюьхЁ яЁютхЁ хьюую ёшьтюыр т ёыютх
 1793.   mov dword[begPos],1
 1794.   mov dword[endPos],1
 1795.   mov byte[find],0
 1796.   mov byte[f_color],1
 1797.   @@:
 1798.     call IteratNext
 1799.     cmp edx,ted_tex_1
 1800.     jle @f
 1801.  
 1802.     xor eax,eax
 1803.     mov al,byte[edx]
 1804.     shl ax,2 ;eax*=4
 1805.     add eax,FkPos
 1806.     mov eax,dword[eax]
 1807.     cmp eax,0
 1808.     jl @b ;if( (word_n=FkPos[(unsigned char)tex[i].c])>-1 ){
 1809.  
 1810.     mov ecx,eax
 1811.     ;while(l_pos<ted_key_words_count && Col[l_pos].Text[0]==Col[word_n].Text[0])
 1812.     .wh_1b:
 1813.       cmp ecx,ted_key_words_count
 1814.       jge .wh_1e
 1815.       ColToIndexOffset ecx,esi
 1816.       mov bl,byte[esi]
 1817.       ColToIndexOffset eax,esi
 1818.       cmp bl,byte[esi]
 1819.       jne .wh_1e
 1820.         inc ecx
 1821.       jmp .wh_1b
 1822.     .wh_1e:
 1823.  
 1824.     mov dword[begPos],edx ;bP=i;
 1825.     mov esi,1
 1826.  
 1827.     .wh_2b: ;while(1){
 1828.       call IteratNext
 1829.  
 1830.       ;while(l_pos>word_n && Col[l_pos-1].Text[pos]!=tex[i].c)
 1831.       .wh_3b:
 1832.         cmp ecx,eax
 1833.         jle .wh_3e
 1834.         dec ecx
 1835.         ColToIndexOffset ecx,ebx
 1836.         inc ecx
 1837.         ;cmp byte[ebx+esi],byte[edx]
 1838.         mov bl,byte[ebx+esi]
 1839.         cmp bl,byte[edx]
 1840.         je .wh_3e
 1841.           dec ecx
 1842.         jmp .wh_3b
 1843.       .wh_3e:
 1844.  
 1845.       ColToIndexOffset eax,ebx
 1846.       cmp byte[ebx+esi],0
 1847.       jne .if_0 ;if(Col[word_n].Text[pos]==0){
 1848.         mov dword[endPos],edx ;eP=i;
 1849.         ColToIndexOffset eax,ebx
 1850.         mov bl,byte[ebx+MAX_COLOR_WORD_LEN+6]
 1851.         mov byte[f_color],bl ;f_color=Col[word_n].color;
 1852.  
 1853. mov byte[find],1
 1854.           ColToIndexOffset eax,ebx ;... ebx = Col[word_n]
 1855.           mov bl,byte[ebx+MAX_COLOR_WORD_LEN+4]
 1856.           cmp bl,0 ;if(Col[word_n].wwo)
 1857.           je .if_2n
 1858.             push edx
 1859.             mov edx,dword[begPos]
 1860.      call IteratPerv
 1861.  
 1862.             btr bx,0 ;1-1
 1863.             jae .if_3e ;if(Col[word_n].wwo&1)
 1864.               ;u1= !(isalnum(cont_s)||cont_s=='_')
 1865.               call isalnum
 1866.               jae .if_3e
 1867.                 mov byte[find],0
 1868.             .if_3e:
 1869.  
 1870.             btr bx,3 ;4-1
 1871.             jae .if_4e ;if(Col[word_n].wwo&8)
 1872.               ;u1= !isalpha(cont_s);
 1873.               call isalpha
 1874.               jae .if_4e
 1875.                 mov byte[find],0
 1876.             .if_4e:
 1877.  
 1878.             mov edx,dword[endPos]
 1879. ;     call IteratNext
 1880.  
 1881.             btr bx,1 ;2-1
 1882.             jae .if_5e ;if(Col[word_n].wwo&2)
 1883.               ;u1= !(isalnum(cont_s)||cont_s=='_')
 1884.               call isalnum
 1885.               jae .if_5e
 1886.                 mov byte[find],0
 1887.             .if_5e:
 1888.  
 1889.             btr bx,4 ;5-1
 1890.             jae .if_6e ;if(Col[word_n].wwo&16)
 1891.               ;u1= !isalpha(cont_s);
 1892.               call isalpha
 1893.               jae .if_6e
 1894.                 mov byte[find],0
 1895.             .if_6e:
 1896.  
 1897.             btr bx,2 ;3-1
 1898.             jae .if_7e ;if(Col[word_n].wwo&4)
 1899.             ColToIndexOffset eax,ebx
 1900.             mov bl,byte[ebx+MAX_COLOR_WORD_LEN+5]
 1901.             call ItPoNextUc
 1902.        cmp edx,ted_tex_1
 1903.        jle .if_7e
 1904.        mov dword[endPos],edx
 1905.             .if_7e:
 1906.  
 1907.             pop edx
 1908.           .if_2n:
 1909. ;                 if(i!=1){ // эх ъюэхЎ фюъєьхэЄр
 1910. ;                   cont_s=tex[eP].c;
 1911. ;                   if(Col[word_n].wwo&2) u2= !(isalnum(cont_s)||cont_s=='_');  // эх сєът.-ўшёы. ёшьтюы
 1912. ;                   if(u2 && Col[word_n].wwo&16) u2= !isalpha(cont_s); // эх ўшёы. ёшьтюы
 1913. ;                   if(Col[word_n].wwo&4) eP=ItPoNextUc(eP,Col[word_n].endc);
 1914.  
 1915.         cmp eax,ecx
 1916.         je .wh_2e ;if(word_n==l_pos) break; // do double - хёыш ёыютю Єюўэю яюёыхфэхх
 1917.       .if_0:
 1918.  
 1919.       cmp edx,ted_tex_1
 1920.       jle .wh_2e ;if(i==1) break;
 1921.  
 1922.       ;while(l_pos>word_n && Col[word_n].Text[pos]!=tex[i].c)
 1923.       .wh_4b:
 1924.         cmp ecx,eax
 1925.         jle .wh_4e
 1926.         ColToIndexOffset eax,ebx
 1927.         ;cmp byte[ebx+esi],byte[edx]
 1928.         mov bl,byte[ebx+esi]
 1929.         cmp bl,byte[edx]
 1930.         je .wh_4e
 1931.           inc eax
 1932.         jmp .wh_4b
 1933.       .wh_4e:
 1934.  
 1935.       cmp eax,ecx
 1936.       je .wh_2e;if(word_n==l_pos) break;
 1937.       inc esi ;pos++;
 1938.       jmp .wh_2b
 1939.     .wh_2e:
 1940.  
 1941.     cmp byte[find],1 ;if(fnd)break;
 1942.     je @f
 1943.     mov edx,dword[begPos];i=bP;
 1944.     jmp @b
 1945.   @@:
 1946.  
 1947.   cmp byte[find],1
 1948.   jne .if_1e ;if(fnd){ // т√фхыхэшх эрщфхэюую ЄхъёЄр
 1949. ;    if(!mode_sf1 || (mode_sf1 && strlen(Col[word_n].f1->c_str())>0)){
 1950.     mov eax,dword[begPos]
 1951.     mov bl,byte[f_color]
 1952.     mov byte[eax+1],bl ;tex[bP].col=f_color;
 1953.     mov eax,dword[endPos]
 1954.     mov byte[eax+1],0xff ;tex[eP].col=255;
 1955. ;    return ItPoPerv(eP); // тючтЁр∙рхь яючшЎш■ ъюэЎр тїюцфхэш 
 1956.     mov edx,dword[endPos]
 1957.     call GetTexPervPos
 1958.     jmp @f
 1959.   .if_1e:
 1960.     mov edx,ted_tex
 1961.   @@:
 1962.  
 1963.   pop esi ecx ebx eax
 1964.   ret
 1965. endp
 1966.  
 1967. ;input:
 1968. ; edx = pointer to char (byte)
 1969. ;output:
 1970. ; cf=1 if symbol is...
 1971. align 4
 1972. tab_all_num db 0,0,0,0,0,0,11111111b,11b,11111110b,0xff,0xff,111b,11111110b,0xff,0xff,111b,0,0,0,0,0,0,0,0;,0,0,0,0,0,0,0,0 - tab_alpha_0,0,0,0,0,0,0,0
 1973. tab_alpha db 0,0,0,0,0,0,0,0,11111110b,0xff,0xff,111b,11111110b,0xff,0xff,111b,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
 1974.  
 1975. align 4
 1976. isalnum:
 1977.   push eax ebx
 1978.   mov al,byte[edx] ;al=offset
 1979.   shr al,3
 1980.   and eax,11111b
 1981.   mov ebx,tab_all_num
 1982.   add ebx,eax
 1983.   mov ah,byte[ebx]
 1984.   mov al,byte[edx] ;al=bit
 1985.   and ax,111b
 1986.   mov bx,word[ebx]
 1987.   btr bx,ax
 1988.   pop ebx eax
 1989.   ret
 1990. align 4
 1991. isalpha:
 1992.   push eax ebx
 1993.   mov al,byte[edx] ;al=offset
 1994.   shr al,3
 1995.   and eax,11111b
 1996.   mov ebx,tab_alpha
 1997.   add ebx,eax
 1998.   mov ah,byte[ebx]
 1999.   mov al,byte[edx] ;al=bit
 2000.   and ax,111b
 2001.   mov bx,word[ebx]
 2002.   btr bx,ax
 2003.   pop ebx eax
 2004.   ret
 2005.  
 2006. align 4
 2007. proc ted_show_help_f1, edit:dword
 2008.   push eax edx edi
 2009.   mov edi,dword[edit]
 2010.  
 2011.   call GetPos
 2012.   push edx
 2013.     call ItNextColorTag
 2014.     mov eax,edx
 2015.   pop edx
 2016.   call ItPervColorTag
 2017.  
 2018.   cmp eax,ted_tex
 2019.   jle @f
 2020.   cmp edx,ted_tex_1
 2021.   jle @f
 2022.     stdcall FindHelpId,eax
 2023.   @@:
 2024.   ;stdcall draw_main_cursor,edi
 2025.   stdcall draw_help_f1
 2026.   pop edi edx eax
 2027.   ret
 2028. endp
 2029.  
 2030. ;input:
 2031. ; edx = position begin 'symbol' struct
 2032. ; edi = pointer to tedit struct
 2033. ; end_pos = position end 'symbol' struct
 2034. align 4
 2035. proc FindHelpId, end_pos:dword
 2036. ; ecx = word_n
 2037. ; ebx = l_pos
 2038.   mov ted_help_id,-1
 2039.  
 2040.   push ebx ecx
 2041.     xor ebx,ebx
 2042.     mov bl,byte[edx]
 2043.     shl bx,2 ;ebx*=4
 2044.     add ebx,FkPos
 2045.     mov ecx,dword[ebx]
 2046.     cmp ecx,0
 2047.     jl .if_0e ;if( (word_n=FkPos[(unsigned char)tf[0]])>-1 ){
 2048.       push esi eax
 2049.       mov ebx,ecx ;l_pos=word_n;
 2050.       ColToIndexOffset ecx,esi
 2051.       push cx
 2052.       mov cl,byte[esi]
 2053.       @@:
 2054.         cmp ebx,ted_key_words_count ;while(l_pos<ted_key_words_count)
 2055.         jge @f
 2056.         ;ColToIndexOffset ecx,esi
 2057.         ColToIndexOffset ebx,eax
 2058.         cmp cl,byte[eax] ;&& Col[l_pos].Text[0]==Col[word_n].Text[0])
 2059.         jne @f
 2060.           inc ebx ;l_pos++;
 2061.           jmp @b
 2062.       @@:
 2063.       pop cx
 2064.       call IteratNext ;pos=1;
 2065.       mov esi,1
 2066.       @@:
 2067.         push dx
 2068.         push word[edx]
 2069.         pop dx
 2070.           .wh_0b:
 2071.             cmp ebx,ecx ;while(l_pos>word_n
 2072.             jle .wh_0e
 2073.             dec ebx
 2074.             ColToIndexOffset ebx,eax
 2075.             inc ebx
 2076.             cmp byte[eax+esi],dl ;&& Col[l_pos-1].Text[pos]!=tf[i])
 2077.             je .wh_0e
 2078.               dec ebx ;l_pos--;
 2079.             jmp .wh_0b
 2080.           .wh_0e:
 2081.  
 2082.           .wh_1b:
 2083.             cmp ebx,ecx ;while(l_pos>word_n
 2084.             jle .wh_1e
 2085.             ColToIndexOffset ecx,eax
 2086.             cmp byte[eax+esi],dl
 2087.             je .wh_1e
 2088.               inc ecx ;word_n++;
 2089.             jmp .wh_1b
 2090.           .wh_1e:
 2091.         pop dx
 2092.  
 2093.         cmp ecx,ebx ;if(word_n==l_pos) break;
 2094.         je @f
 2095.         call IteratNext ;pos++;
 2096.         cmp edx,dword[end_pos] ;for(...;i<strlen;...)
 2097.         je @f ;jge
 2098.         inc esi
 2099.         jmp @b
 2100.       @@:
 2101.       pop eax esi
 2102.  
 2103.       mov ted_help_id,ecx
 2104.       ;return word_n;
 2105.  
 2106.     .if_0e:
 2107.   pop ecx ebx
 2108.   ret
 2109. endp
 2110.  
 2111. ;-----------------------------------------------------------------------------
 2112. ;ЇєэъЎш  фы  т√фхыхэш  ярь Єш
 2113. ;input:
 2114. ; ecx = size data
 2115. ;otput:
 2116. ; eax = pointer to memory
 2117. align 4
 2118. mem_Alloc:
 2119.   push ebx
 2120.   mov eax,68
 2121.   mov ebx,12
 2122.   int 0x40
 2123.   pop ebx
 2124.   ret
 2125. ;-----------------------------------------------------------------------------
 2126. ;ЇєэъЎш  фы  юётюсюцфхэш  ярь Єш
 2127. ;input:
 2128. ; ecx = pointer to memory
 2129. align 4
 2130. mem_Free:
 2131.   push eax ebx
 2132.   cmp ecx,0
 2133.   jz @f
 2134.     mov eax,68
 2135.     mov ebx,13
 2136.     int 0x40
 2137.   @@:
 2138.   pop ebx eax
 2139.   ret
 2140.