Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. struct f70
 2.   func_n dd ?
 3.   param1 dd ?
 4.   param2 dd ?
 5.   param3 dd ?
 6.   param4 dd ?
 7.   rezerv db ?
 8.   name dd ?
 9. ends
 10.  
 11. struct TexSelect
 12.   x0 dd ?
 13.   y0 dd ?
 14.   x1 dd ?
 15.   y1 dd ?
 16. ends
 17.  
 18. struct TexColViv
 19.   Text rb MAX_COLOR_WORD_LEN; // ёыютю
 20.   f1 dd 0
 21.   wwo db ? ; whole words only
 22.   endc db ? ; ёшьтюы ъюэЎр т√фхыхэш  (wwo&4)
 23.   color db ? ; эюьхЁ ЎтхЄр
 24. ends
 25.  
 26. struct symbol
 27.   c db ?    ;  +0 ёшьтюы
 28.   col db ?  ;  +1 ЎтхЄ
 29.   perv dd ? ;  +2
 30.   next dd ? ;  +6 єърчрЄхыш
 31.   tc dd ?   ; +10 тЁхь. ёючфрэш 
 32.   td dd ?   ; +14 тЁхь. єфрыхэш 
 33. ends
 34.  
 35. ColColor dd 1
 36. ColWords dd 0
 37. CURSOR_COLOR dd 0x808080
 38. WND_CAPT_COLOR dd 0x80
 39. WND_WORK_COLOR dd 0x0
 40. WND_BORD_COLOR dd 0xd0d0d0
 41. SELECT_COLOR dd 0x208080
 42. CUR_TEXT_COLOR dd 0xff0000
 43. WND_TEXT_COLOR dd 0xffff00
 44.  
 45. options_file dd 0
 46. options_file_end dd 0
 47. tex_colors dd 0
 48. tex_help_f1 dd 0
 49.  
 50. FkPos: rd 256
 51. Col dd 0 ;єърчрЄхы№ эр ёЄЁєъЄєЁ√ ъы■ўхт√ї ёыют TexColViv
 52.  
 53. conv_tabl rb 128 ; ЄрсышЎр фы  ъюэтхЁЄшЁютрэш  scan-ъюфр т ascii-ъюф
 54. keyUpr dd 0
 55. err_opn db 0 ;ю°шсър юЄъЁ√Єш  Їрщыр
 56. err_sav db 0 ;ю°шсър ёюїЁрэхэш  Їрщыр
 57. panel_id db 0 ;эюьхЁ юЄъЁ√Єющ ярэхыш
 58.  
 59. ch_tim   dd ? ; ъюышўхёЄтю шчьхэхэшщ т Їрщых
 60. ls_tim   dd ? ; тЁхь  яюёыхфэхую ёюїЁрэхэш 
 61. co_tim   dd ? ; тЁхь  яюёыхфэхщ ЎтхЄютющ ЁрчьхЄъш
 62. tim_Undo dd ? ; ъюышўхёЄтю юЄьхэхээ√ї фхщёЄтшщ
 63. gpOpt db 0
 64. mode_colored db 1 ; Ёхцшь т√фхыхэш  ёыют ЎтхЄюь (0-т√ъы. 1-тъы.)
 65.  
 66. txtBuf db 'Буфер: '
 67. buf db BUF_SIZE dup(0)
 68. key_new db 0 ; ёшьтюы, ъюЄюЁ√щ сєфхЄ фюсрты Єё  ё ъыртшрЄєЁ√
 69. tex dd 0
 70. tex_1 dd 0
 71. tex_end dd 0
 72.  
 73. hed db 'TextEditor 29.12.09',0 ;яюфяшё№ юъэр
 74. sc system_colors
 75.  
 76. wndMain BOX 0,50,440,150
 77. recMain BOX 30,23,7,10
 78.  
 79. curMod db 1
 80. cur_x dd 0
 81. cur_y dd 0
 82. invis db 0 ;Ёхцшь яюърчр эхяхўрЄрхь√ї ёшьтюыют
 83. symbol_new_line db 20 ;ёшьтюы чртхЁ°хэш  ёЄЁюъш
 84. dragm db 0 ;т√фхыхэшх юЄ ь√°ш
 85. dragk db 0 ;т√фхыхэшх юЄ ъыртшрЄєЁ√
 86. sel TexSelect 0,0,0,0 ;ёЄЁєъЄєЁр т√фхыхэш 
 87. seln TexSelect ;фюяюыэшЄхы№эр  ёЄЁєъЄєЁр т√фхыхэш 
 88. help_id dd -1  ;шфхэЄшЇшърЄюЁ фы  ёяЁртъш
 89.  
 90. fn_icon db 'te_icon.bmp',0
 91. bmp_icon dd 0
 92. run_file_70 f70          
 93.  
 94.  
 95. ;input:
 96. ; reg = index
 97. ;output:
 98. ; reg = pointer to 'tex' struct
 99. macro ConvertIndexToPointer reg {
 100.   imul reg,sizeof.symbol
 101.   add reg,[tex]
 102. }
 103.  
 104.  
 105. ;output:
 106. ; al = 1 - can save
 107. CanSave:
 108.   push ecx
 109.   mov ecx,[ch_tim]
 110.   sub ecx,[tim_Undo]
 111.   mov al,1
 112.   cmp [ls_tim],ecx
 113.   jne @f
 114.     dec al
 115.   @@:
 116.   pop ecx
 117.   ret
 118.  
 119.  
 120. ;output:
 121. ; al = 1 - selected
 122. IsSel:
 123.   push ebx
 124.   xor al,al
 125.   cmp [dragm],1
 126.   je @f
 127.     mov al,1
 128.     mov ebx,[sel.x0]
 129.     cmp ebx,[sel.x1]
 130.     jne @f
 131.     mov ebx,[sel.y0]
 132.     cmp ebx,[sel.y1]
 133.     jne @f
 134.     xor al,al
 135.   @@:
 136.   pop ebx
 137.   ret
 138.  
 139. SelNormalize:
 140.   push ecx esi edi
 141.     mov esi,sel
 142.     mov edi,seln
 143.     mov ecx,sizeof.TexSelect
 144.     rep movsb
 145.  
 146.     jmp @f
 147.     .swp_f:
 148.       mov ecx,[seln.x0]
 149.       m2m [seln.x0],[seln.x1]
 150.       mov [seln.x1],ecx
 151.  
 152.       mov ecx,[seln.y0]
 153.       cmp ecx,[seln.y1] ;(sel.y0>sel.y1)
 154.       jle .end_f
 155.       m2m [seln.y0],[seln.y1]
 156.       mov [seln.y1],ecx
 157.  
 158.     jmp .end_f
 159.     @@:
 160.  
 161.     mov ecx,[seln.y0]
 162.     cmp ecx,[seln.y1] ;(sel.y0>sel.y1)
 163.     jg .swp_f
 164.  
 165.     cmp ecx,[seln.y1] ;(sel.y0==sel.y1)
 166.     jne .end_f
 167.       mov ecx,[seln.x0]
 168.       cmp ecx,[seln.x1] ;(sel.x0>sel.x1)
 169.       jg .swp_f
 170.  
 171.     .end_f:
 172.   pop edi esi ecx
 173.   ret
 174.  
 175. SelStart:
 176.   push ecx
 177.     mov ecx,[cur_x]
 178.     add ecx,[hScr.position]
 179.     mov [sel.x0],ecx
 180.     mov [sel.x1],ecx
 181.  
 182.     mov ecx,[cur_y]
 183.     add ecx,[wScr.position]
 184.     mov [sel.y0],ecx
 185.     mov [sel.y1],ecx
 186.   pop ecx
 187.   ret
 188.  
 189. SelMove:
 190.   push ecx
 191.     mov ecx,[cur_x]
 192.     add ecx,[hScr.position]
 193.     mov [sel.x1],ecx
 194.  
 195.     mov ecx,[cur_y]
 196.     add ecx,[wScr.position]
 197.     mov [sel.y1],ecx
 198.   pop ecx
 199.   ret
 200.  
 201. ;input:
 202. ; al = 1 - clear all memory
 203. Clear:
 204.   mov [cur_x],0
 205.   mov [cur_y],0
 206.   mov [ch_tim],0
 207.   mov [ls_tim],0
 208.   mov [co_tim],0
 209.   mov [tim_Undo],0
 210.   mov [help_id],-1
 211.  
 212.   mov [wScr.position],0
 213.   mov [wScr.max_area],100
 214.   mov [wScr.redraw],1
 215.   mov [hScr.position],0
 216.   mov [hScr.max_area],100
 217.  
 218.   mov [sel.x0],0
 219.   mov [sel.y0],0
 220.   mov [sel.x1],0
 221.   mov [sel.y1],0
 222.  
 223.   cmp al,0
 224.   je .exit
 225.  
 226.   push ecx edx
 227.   mov ecx,sizeof.symbol*maxChars
 228.   mov edx,[tex]
 229.   @@:
 230.     mov byte [edx],0
 231.     inc edx
 232.   loop @b
 233.   mov edx,[tex]
 234.   mov dword [edx+6],1
 235.   pop edx ecx
 236.  
 237.   .exit:
 238.   ret
 239.  
 240.  
 241. ;--- out_reg = Col[keyw[ind_reg]].Text[0] ---
 242. macro ColToIndexOffset ind_reg,out_reg {
 243.   mov out_reg,ind_reg
 244.   imul out_reg,sizeof.TexColViv
 245.   add out_reg,[Col]
 246. }
 247.  
 248.  
 249.  
 250. InitColText:
 251.   push eax ebx ecx esi edi
 252.  
 253. ;  mov  ebx,fn_col_option
 254. ;  mov  esi,sys_path
 255. ;  mov  edi,file_name
 256.   mov  ebx,dword[fn_col_option]
 257.   copy_path ebx,fn_syntax_dir,file_name_rez
 258.   copy_path file_name_rez,sys_path,file_name
 259.  
 260.   mov eax,70
 261.   mov [run_file_70.func_n], 0
 262.   mov [run_file_70.param1], 0
 263.   mov [run_file_70.param2], 0
 264.   mov ebx,[options_file_end]
 265.   sub ebx,[options_file]
 266.   mov [run_file_70.param3], ebx
 267.   m2m [run_file_70.param4], [options_file]
 268.   mov [run_file_70.rezerv], 0
 269.   mov [run_file_70.name], file_name
 270.   mov ebx,run_file_70
 271.   int 0x40
 272.  
 273.   mov ecx,0x100
 274.   mov edi,FkPos
 275.   @@:
 276.     mov dword[edi],-1
 277.     add edi,4
 278.   loop @b
 279.  
 280.  
 281.   ;init: ColColor, ColWords, ...
 282.   mov dword[ColColor],1
 283.   mov dword[ColWords],0
 284.     mov dword[tex_help_f1],0
 285.   mov [help_id],-1 ;шфхэЄшЇшърЄюЁ ёыютр фы  ёяЁртъш
 286.  
 287.   cmp eax,6
 288.   je @f
 289.   cmp eax,0
 290.   je @f
 291.     cmp ax,10
 292.     jl .zifra_0_9
 293.       mov al,'?'
 294.       sub ax,48
 295.     .zifra_0_9:
 296.     add ax,48
 297.  
 298.     mov byte[msgbox_3.err],al
 299.     push thread
 300.     push msgbox_3
 301.     call [mb_create] ;message: Can-t open color options file!
 302.     jmp .no_colors
 303.   @@:
 304.  
 305.   mov esi,[options_file]
 306.   mov edi,ColColor
 307.   mov ecx,9*4
 308.   rep movsb
 309.  
 310.   mov eax,[options_file]
 311.   add eax,32
 312.   mov dword[tex_colors],eax
 313.  
 314.   mov eax,dword[ColColor] ;init: Col (offset to key words)
 315.   add eax,8
 316.   shl eax,2
 317.   add eax,[options_file]
 318.   mov dword[Col],eax
 319.  
 320.   mov ecx,dword[ColWords] ;init: FkPos (first key positions)
 321.   xor eax,eax
 322.   @@:
 323.     ColToIndexOffset eax,edi
 324.     xor ebx,ebx
 325.     mov bl,byte[edi]
 326.     shl bx,2
 327.     mov esi,FkPos
 328.     add esi,ebx
 329.     cmp dword[esi],-1
 330.     jne .no_ch_key
 331.       mov dword[esi],eax
 332.     .no_ch_key:
 333.     inc eax
 334.   loop @b
 335.  
 336.   ;init: tex_help_f1
 337.   mov ecx,dword[ColWords]
 338.   imul ecx,sizeof.TexColViv
 339.   add ecx,dword[Col]
 340.   mov dword[tex_help_f1],ecx
 341.  
 342.   ;copy new colors in dir_list
 343. ;  m2m dword[eax+28],dword[WND_WORK_COLOR]
 344. ;  m2m dword[eax+32],dword[SELECT_COLOR]
 345. ;  m2m dword[eax+36],dword[WND_CAPT_COLOR]
 346. ;  m2m dword[eax+40],dword[WND_TEXT_COLOR]
 347. ;  m2m dword[eax+44],dword[CUR_TEXT_COLOR]
 348.  
 349.   .no_colors:
 350.   pop edi esi ecx ebx eax
 351.   ret
 352.  
 353.  
 354. ;input:
 355. ; ebx = file size
 356. OpenFile:
 357.   mov [err_opn],0
 358.   push eax ;destination
 359.   push ecx ;for cycle
 360.   push edx ;source
 361.  
 362.     xor al,al
 363.     call Clear
 364.     mov eax,ebx
 365.     mov ecx,ebx
 366.     add eax,2
 367.     ConvertIndexToPointer eax
 368.     mov edx,[tex]
 369.     add edx,ebx
 370.   push ebx
 371.     @@:
 372.       mov ebx,[edx]
 373.       mov byte [eax],bl
 374.       mov dword [eax+2],ecx
 375.       inc dword [eax+2]
 376.       mov dword [eax+6],ecx
 377.       add dword [eax+6],3
 378.       ;mov byte[eax+1],0 ;col=0
 379.       mov dword [eax+10],-1 ;tc=-1
 380.       mov dword [eax+14],0 ;td=0
 381.  
 382.       cmp ecx,0
 383.       je @f
 384.       dec ecx
 385.       dec edx
 386.       sub eax,sizeof.symbol
 387.       jmp @b
 388.     @@:
 389.   pop ebx
 390.     add eax,2
 391.     mov dword [eax],0 ; first sumbol 'perv=0'
 392.  
 393.     mov edx,[tex]
 394.     ; begining sumbol 'perv=0' 'next=2'
 395.     mov dword [edx+2],0
 396.     mov dword [edx+6],2
 397.  
 398.     add edx,sizeof.symbol
 399.     mov dword [edx+6],0 ; last sumbol 'next=0'
 400.     mov dword [edx+2],ebx ; last sumbol 'perv=last'
 401.     inc dword [edx+2]
 402.  
 403.     mov edx,ebx
 404.     inc edx ;2 = rezerv sumbols
 405.     imul edx,sizeof.symbol
 406.     add edx,[tex]
 407.     mov dword [edx+6],1 ; last sumbol 'next=1'
 408.  
 409.     @@: ;clear memory, need if before was open big file
 410.       add edx,sizeof.symbol
 411.       cmp edx,[tex_end]
 412.       jge @f
 413.         mov dword[edx+10],0
 414.         mov dword[edx+14],0
 415.       jmp @b
 416.     @@:
 417.  
 418.     call GetNumLines
 419.     cmp eax,100
 420.     jge @f
 421.       mov eax,100
 422.     @@:
 423.     mov [wScr.max_area],eax
 424. ;    mov [wScr.redraw],1
 425.   pop edx ecx eax
 426.   call CmColored
 427.   ret
 428.  
 429. ;input:
 430. ; edx = pointer to symbol struct
 431. ;output:
 432. ; edx = pointer to 'perv' visible symbol struct
 433. IteratPerv:
 434.   cmp [tim_Undo],0
 435.   je .else
 436.   push ebx
 437.   @@:
 438.     call GetTexPervPos
 439.     cmp edx,[tex]
 440.     je @f
 441.     call SymbNotVis
 442.     cmp bl,1
 443.     je @b
 444.     cmp byte[edx],10 ;яЁюяєёъ ёшьтюыр ё ъюфюь 10
 445.     je @b
 446.   @@:
 447.   pop ebx
 448.   ret
 449.   .else:
 450.     call GetTexPervPos
 451.     cmp edx,[tex]
 452.     je .endif
 453.     cmp dword [edx+14],0
 454.     jne .else
 455.     cmp byte[edx],10 ;яЁюяєёъ ёшьтюыр ё ъюфюь 10
 456.     je .else
 457.   .endif:
 458.   ret
 459.  
 460.  
 461. ;input:
 462. ; edx = pointer to symbol struct
 463. ;output:
 464. ; edx = pointer to 'next' visible symbol struct
 465. IteratNext:
 466.   cmp [tim_Undo],0
 467.   je .else
 468.   push ebx
 469.   @@:
 470.     call GetTexNextPos
 471.     cmp edx,[tex_1]
 472.     jle @f
 473.     call SymbNotVis
 474.     cmp bl,1
 475.     je @b
 476.     cmp byte[edx],10 ;яЁюяєёъ ёшьтюыр ё ъюфюь 10
 477.     je @b
 478.   @@:
 479.   pop ebx
 480.   ret
 481.   .else:
 482.     call GetTexNextPos
 483.     cmp edx,[tex_1]
 484.     jle .endif
 485.     cmp dword [edx+14],0
 486.     jne .else
 487.     cmp byte[edx],10 ;яЁюяєёъ ёшьтюыр ё ъюфюь 10
 488.     je .else
 489.   .endif:
 490.   ret
 491.  
 492. ;input:
 493. ; edx = pointer to symbol struct
 494. ; bl = symbol end of select
 495. ItPoNextUc:
 496.   @@:
 497.     cmp bl,byte[edx]
 498.     je @f
 499.     cmp edx,[tex_1]
 500.     jle @f
 501.     call IteratNext
 502.     jmp @b
 503.   @@:
 504.   call IteratNext
 505.   ret
 506.  
 507. ;input:
 508. ; edx = pointer to symbol struct
 509. ItPervColorTag:
 510.   @@:
 511.     cmp byte[edx+1],0
 512.     jne @f
 513.     call IteratPerv
 514.     cmp edx,[tex_1]
 515.     jle @f
 516.     jmp @b
 517.   @@:
 518.   ret
 519.  
 520. ;input:
 521. ; edx = pointer to symbol struct
 522. ItNextColorTag:
 523.   @@:
 524.     call IteratNext
 525.     cmp byte[edx+1],0
 526.     jne @f
 527.     cmp edx,[tex_1]
 528.     jle @f
 529.     jmp @b
 530.   @@:
 531.   ;call IteratNext
 532.   ret
 533.  
 534. ;input:
 535. ; edx = pointer to symbol struct
 536. ;output:
 537. ; bl = 1 if sumbol not visible
 538. ; (tex[i].td+tim_Undo<=ch_tim && tex[i].td) || (tex[i].tc>ch_tim-tim_Undo)
 539. SymbNotVis:
 540.   push eax
 541.  
 542.   xor bl,bl
 543.  
 544.   cmp dword [edx+14],0
 545.   je @f
 546.   mov eax,[edx+14] ;eax=tex[i].td
 547.   add eax,[tim_Undo]
 548.   cmp eax,[ch_tim]
 549.   jg @f
 550.     mov bl,1
 551.     pop eax
 552.     ret
 553.   @@:
 554.  
 555.   mov eax,[ch_tim]
 556.   sub eax,[tim_Undo]
 557.   cmp [edx+10],eax
 558.   jle @f
 559.     or bl,1
 560.   @@:
 561.  
 562.   pop eax
 563.   ret
 564.  
 565.  
 566. ;input:
 567. ; bh = 1 - move cursor after text add
 568. ; bl = 1 - change time when text add
 569. ; esi = add text len
 570. ; edi = pointer to text string
 571. TextAdd:
 572.   push ebp
 573.   mov ebp,esp
 574.   sub esp,4*2
 575.  
 576.   push eax ;po_t
 577.   push ecx edx edi
 578.  
 579.   call GetPos
 580.   call GetTexPervPos
 581.   call GetTexArrIndex ;eax=po_t
 582.  
 583.   mov dword[ebp-4],0 ;count new spaces
 584.   cmp [gpOpt],2
 585.   je @f
 586.     push eax ebx ;c_sp=cur[cn].x+Scroller->XPos-StrLen(cur[cn].y+Scroller->YPos);
 587.       mov eax,[cur_x]
 588.       add eax,[hScr.position]
 589.       mov dword[ebp-4],eax
 590.  
 591.       mov eax,[cur_y]
 592.       add eax,[wScr.position]
 593.       call StrLen
 594.       sub dword[ebp-4],ebx
 595.     pop ebx eax
 596.   @@:
 597.  
 598.   mov dword[ebp-8],0 ;count new lines
 599.   cmp [gpOpt],0
 600.   jne @f
 601.     push eax
 602.       mov eax,[cur_y]
 603.       add eax,[wScr.position]
 604.       inc eax
 605.       mov dword[ebp-8],eax
 606.  
 607.       call GetNumLines
 608.       sub dword[ebp-8],eax
 609.     pop eax
 610.   @@:
 611.  
 612.   mov edx,sizeof.symbol
 613.   shl edx,1
 614.   add edx,[tex]
 615.   @@: ;for(i=2;i<texMax;i++)
 616.     cmp dword [edx+10],0 ;if(!tex[i].tc && !tex[i].td)
 617.     jne .u1f
 618.     cmp dword [edx+14],0
 619.     jne .u1f
 620.       cmp bl,0 ;if(n_tim) ch_tim++;
 621.       je .no_tim
 622.         inc [ch_tim]
 623.       .no_tim:
 624.       cmp bh,0
 625.       je .no_cur_mov
 626.       cmp dword[ebp-8],0 ;хёыш хёЄ№ фюсртюўэ√х ёЄЁюъш, Єю ъєЁёюЁ х∙х эх фтшурхь
 627.       jg .no_cur_mov
 628.       cmp dword[ebp-4],0 ;хёыш эхЄ фюсртюўэ√ї яЁюсхыют, Єю ъєЁёюЁ Єюцх эх фтшурхь
 629.       jg .no_cur_mov
 630.         inc [cur_x] ;move cursor
 631.         ;call GoToPos
 632.         cmp byte [edi],13
 633.         jne .no_cur_mov
 634.           mov [cur_x],0
 635.           inc [cur_y]
 636.       .no_cur_mov:
 637.  
 638.       xor bl,bl ;n_tim=false;
 639.  
 640.       mov cl,byte [edi] ;tex[i].c=ta[ns];
 641.       mov byte [edx],cl
 642.       m2m dword [edx+10],dword [ch_tim] ;tex[i].tc=ch_tim;
 643.       mov [edx+2],eax ;tex[i].perv=po_t;
 644.  
 645.       mov ecx,eax
 646.       imul ecx,sizeof.symbol
 647.       add ecx,[tex] ; *** ecx = tex[po_t] ***
 648.       add ecx,6   ; *** ecx = tex[po_t].next ***
 649.       m2m dword [edx+6],dword [ecx] ;tex[i].next=tex[po_t].next;
 650.  
 651.       call GetTexArrIndex ;*** eax = i ***
 652.       cmp eax,maxChars
 653.       jge @f
 654.       mov [ecx],eax ;tex[po_t].next=i; // ёё√ыъш яхЁхэряЁрты хь
 655.       mov ecx,[edx+6] ; *** ecx = tex[i].next ***
 656.       imul ecx,sizeof.symbol
 657.       add ecx,[tex] ; *** ecx = tex[tex[i].next] ***
 658.       mov [ecx+2],eax ;tex[tex[i].next].perv=i;
 659.  
 660.       cmp dword[ebp-8],0 ;add lines or text
 661.       jle .spc_add
 662.         dec dword[ebp-8]
 663.         mov byte [edx],13
 664.         jmp .u1f
 665.       .spc_add:
 666.       cmp dword[ebp-4],0 ;add spaces or text
 667.       jle .tex_add
 668.         dec dword[ebp-4]
 669.         mov byte [edx],' '
 670.         jmp .u1f
 671.       .tex_add:
 672.       inc edi
 673.       dec esi
 674.     .u1f:
 675.     add edx,sizeof.symbol
 676.     cmp edx,[tex_end]
 677.     jge @f ;out of memory
 678.     cmp esi,0
 679.     jne @b
 680.   @@:
 681.  
 682.   pop edi edx ecx eax
 683.   mov esp,ebp ; тюёёЄрэртыштрхь ёЄхъ
 684.   pop ebp
 685.   call CmColored
 686.   ret
 687.  
 688.  
 689.  
 690. ;input:
 691. ;  ecx = position to free insert cell
 692. ;  edx = pointer to sumbol, when insert
 693. ;  esi = pointer to added symbol
 694. ;output:
 695. ;  ecx = position to inserted cell
 696. CharAdd:
 697.  
 698.   .loop_b:
 699.     cmp ecx,[tex_end]
 700.     jge .end_f
 701.     cmp dword[ecx+10],0
 702.     jne @f
 703.       cmp dword[ecx+14],0
 704.       je .loop_e
 705.     @@:
 706.     add ecx,sizeof.symbol
 707.     jmp .loop_b
 708.   .loop_e:
 709.  
 710.   push eax ebx
 711.   mov eax,[ch_tim]
 712.   mov dword[ecx+10],eax
 713.   mov al,byte[esi]
 714.   mov byte[ecx],al
 715.  
 716.   call GetTexArrIndex ; *** eax=pos ***
 717.   mov [ecx+2],eax ;tex[i].perv=pos;
 718.   m2m dword[ecx+6],dword[edx+6] ;tex[i].next=tex[pos].next;
 719.  
 720.   push edx
 721.     mov edx,ecx
 722.     call GetTexArrIndex ; *** eax=i ***
 723.   pop edx
 724.  
 725.   mov [edx+6],eax ;tex[pos].next=i; // ёё√ыъш яхЁхэряЁрты хь
 726.   mov ebx,[ecx+6]
 727.   ConvertIndexToPointer ebx
 728.   mov [ebx+2],eax ;tex[tex[i].next].perv=i; // ...
 729.   pop ebx eax
 730.  
 731.   .end_f:
 732.   call CmColored
 733.   ret
 734.  
 735.  
 736. ;input:
 737. ; conv_table = pointert to convert table
 738. ;output:
 739. ; edi = count converted symbols
 740. ConvertSelText:
 741.   xor edi,edi
 742.   push eax ebx ecx edx esi
 743.   call IsSel
 744.   cmp al,0
 745.   je .end_f
 746.     call SetUndo
 747.     call SelNormalize
 748.  
 749.     mov esi,[seln.x0]
 750.     mov ecx,[seln.y0]
 751.     call GetPosByParam
 752.     mov eax,edx
 753.     mov esi,[seln.x1]
 754.     mov ecx,[seln.y1]
 755.     call GetPosByParam
 756.     ;call GetTexPervPos
 757.     mov ebx,edx
 758.  
 759.     cmp eax,ebx
 760.     je .end_f
 761.  
 762.     inc [ch_tim]
 763.     mov edx,eax ;i=p0;
 764.     mov ecx,2
 765.     ConvertIndexToPointer ecx
 766.     @@:
 767.       mov esi,[edx]
 768.       and esi,0xff
 769.       add esi,[conv_table] ;EvUpper
 770.       cmp byte [esi],0
 771.       je .no_change
 772.         m2m dword [edx+14],dword [ch_tim]
 773.         call CharAdd ;b_pos=CharAdd(tex[i].c^32,i,false,b_pos);
 774.         call GetTexNextPos ;go to added symbol
 775.         inc edi
 776.       .no_change:
 777.  
 778.       call IteratNext
 779.       cmp edx,[tex]
 780.       je @f
 781.       cmp edx,ebx
 782.       je @f
 783.  
 784.       jmp @b
 785.     @@:
 786.     cmp edi,0
 787.     jne @f
 788.       dec [ch_tim]
 789.     @@:
 790.   .end_f:
 791.   pop esi edx ecx ebx eax
 792.  
 793.   ret
 794.  
 795. ;input:
 796. ; bh = (0-backspace, 1-delete)
 797. ; bl = 1 - change time
 798. ;output:
 799. ; bl = 0 - no delete
 800. ; bl = 1 - delete
 801. TextDel:
 802.   push edx cx
 803.   xor cl,cl
 804.   cmp bh,1
 805.   je @f
 806.     call CurMoveLeft
 807.     cmp dl,0
 808.     je .no_del
 809.   @@:
 810.   call GetPos
 811.   cmp [gpOpt],1
 812.   je .no_del
 813.     cmp bl,0
 814.     je @f
 815.       inc [ch_tim]
 816.     @@:
 817.     m2m dword [edx+14], dword [ch_tim]
 818.     mov cl,1
 819.   .no_del:
 820.   mov bl,cl
 821.   pop cx edx
 822.   ret
 823.  
 824.  
 825.  
 826. ;input:
 827. ; eax = pointer to begin select
 828. ; ebx = pointer to end select
 829. Revers:
 830.   cmp eax,ebx
 831.   jne @f
 832.     ret
 833.   @@:
 834.  
 835.   push ecx edx
 836.  
 837.   mov edx,[tex_1]
 838.   cmp edx,ebx ;if(p1==1)p1=tex[1].perv;
 839.   jne @f
 840.     call GetTexPervPos
 841.     mov ebx,edx
 842.   @@:
 843.  
 844.   push esi
 845.     mov edx,[eax+2] ; *** edx = tex[p0].perv ***
 846.     ConvertIndexToPointer edx
 847.     add edx,6
 848.     mov ecx,[edx] ;tmp = tex[tex[p0].perv].next;
 849.  
 850.     mov esi,[ebx+6] ; *** esi = tex[p1].next ***
 851.     ConvertIndexToPointer esi
 852.     add esi,2
 853.     m2m dword[edx],dword[esi] ;tex[tex[p0].perv].next = tex[tex[p1].next].perv;
 854.  
 855.     mov [esi],ecx ;tex[tex[p1].next].perv = tmp;
 856.   pop esi
 857.  
 858.   mov ecx,[eax+2] ;tmp = tex[p0].perv;
 859.   m2m dword[eax+2],dword[ebx+6] ;tex[p0].perv = tex[p1].next;
 860.   mov [ebx+6],ecx ;tex[p1].next = tmp;
 861.  
 862.   mov edx,eax ;i=p0;
 863.   @@:
 864.     mov ecx,[edx+6] ;tmp = tex[i].next;
 865.     m2m dword[edx+6],dword[edx+2] ;tex[i].next = tex[i].perv;
 866.     mov [edx+2],ecx ;tex[i].perv = tmp;
 867.     cmp edx,ebx ;if(i==p1)break;
 868.     je @f
 869. ; ---
 870. ;cmp edx,[tex]
 871. ;je @f
 872. ; ---
 873.     mov edx,ecx ;i = tmp;
 874.     ConvertIndexToPointer edx
 875.     jmp @b
 876.   @@:
 877.   pop edx ecx
 878.   call CmColored
 879.   ret
 880.  
 881.  
 882. ;output:
 883. ; dl = 0 not move
 884. ; dl = 2 if move up
 885. ; dl = 8 if scroll move up
 886. CurMoveUp:
 887.   cmp [cur_y],0
 888.   je @f
 889.     dec [cur_y]
 890.     mov dl,2
 891.     ret
 892.   @@:
 893.   cmp [wScr.position],0
 894.   je @f
 895.     dec [wScr.position]
 896.     mov dl,8
 897.     ret
 898.   @@:
 899.   mov dl,0
 900.   ret
 901.  
 902. ;output:
 903. ; dl = 0 not move
 904. ; dl = 2 if move down
 905. ; dl = 8 if scroll move down
 906. CurMoveDown:
 907.   push eax
 908.   mov dl,0
 909.   mov eax,[wScr.cur_area]
 910.   dec eax
 911.   cmp [cur_y],eax
 912.   jge @f
 913.     inc [cur_y]
 914.     mov dl,2
 915.     jmp .ret_f
 916.   @@:
 917.   mov eax,[cur_y]
 918.   add eax,[wScr.position]
 919.   inc eax
 920.   cmp [wScr.max_area],eax
 921.   jle @f
 922.     inc [wScr.position]
 923.     mov dl,8
 924.   @@:
 925.   .ret_f:
 926.   pop eax
 927.   ret
 928.  
 929.  
 930. ;output:
 931. ; dl = 0 not move
 932. ; dl = 1 if move up
 933. CurMovePageUp:
 934.   push eax
 935.   mov eax,[wScr.cur_area]
 936.   xor dl,dl
 937.   cmp eax,[wScr.position]
 938.   jg @f
 939.     sub [wScr.position],eax
 940.     mov dl,1
 941.   @@:
 942.   cmp [wScr.position],0
 943.   je @f
 944.   cmp dl,1
 945.   je @f
 946.     mov [wScr.position],0
 947.     mov dl,1
 948.   @@:
 949.   pop eax
 950.   ret
 951.  
 952. CurMovePageDown:
 953.   push eax ebx
 954.   xor dl,dl
 955.   mov eax,[wScr.max_area]
 956.   sub eax,[wScr.cur_area]
 957.   cmp [wScr.position],eax
 958.   jge @f
 959.     mov ebx,[wScr.cur_area]
 960.     add [wScr.position],ebx
 961.     mov dl,1
 962.     mov [wScr.redraw],1
 963.     cmp [wScr.position],eax
 964.     jle @f
 965.       mov [wScr.position],eax
 966.   @@:
 967.   pop ebx eax
 968.   ret
 969.  
 970. ;output:
 971. ; dl = 0 not move
 972. ; dl = 1 if move left
 973. ; dl = 3 if move left and up
 974. ; dl = 8 if scroll move up
 975. CurMoveLeft:
 976.   cmp [cur_x],0
 977.   je @f
 978.     dec [cur_x]
 979.     mov dl,1
 980.     ret
 981.   @@:
 982.   cmp [hScr.position],0
 983.   je @f
 984.     dec [hScr.position]
 985.     mov dl,8
 986.     ret
 987.   @@:
 988.   cmp [cur_y],0
 989.   jne @f
 990.     mov dl,0
 991.     cmp [wScr.position],0
 992.     je .ret_f
 993.       dec [wScr.position]
 994.       call OnInitialUpdate
 995.       call CurMoveX_LastChar
 996.       mov dl,8
 997.     jmp .ret_f
 998.   @@:
 999.   cmp [cur_y],0
 1000.   je @f
 1001.   dec [cur_y]
 1002.   call CurMoveX_LastChar
 1003.   cmp dl,8
 1004.   je .ret_f
 1005.   mov dl,3
 1006.   ret
 1007.   @@:
 1008.   mov dl,0
 1009.   .ret_f:
 1010.   ret
 1011.  
 1012. CurMoveRight:
 1013.   push eax
 1014.   xor dl,dl
 1015.   mov eax,[hScr.cur_area]
 1016.   cmp [cur_x],eax
 1017.   jge @f
 1018.     inc [cur_x]
 1019.     mov dl,1
 1020.     jmp .ret_f
 1021.   @@:
 1022.     inc [hScr.position]
 1023.     mov dl,8
 1024.   .ret_f:
 1025.   pop eax
 1026.   ret
 1027.  
 1028. CurMoveX_LastChar:
 1029. ;[hScr.position]
 1030. ;[hScr.cur_area]
 1031. ;dl-???
 1032.   push eax ebx
 1033.   mov eax,[cur_y]
 1034.   add eax,[wScr.position]
 1035.   call StrLen
 1036.   xor dl,dl
 1037.  
 1038.   cmp ebx,[hScr.position]
 1039.   jge @f
 1040.     mov dl,8
 1041.     mov [hScr.position],ebx
 1042.   @@:
 1043.   sub ebx,[hScr.position]
 1044.  
 1045.   cmp ebx,[hScr.cur_area]
 1046.   jle @f ; b---[---]---e
 1047.     add [hScr.position],ebx
 1048.     mov ebx,[hScr.cur_area]
 1049.     sub [hScr.position],ebx
 1050.     mov dl,8
 1051.   @@:
 1052.   mov [cur_x],ebx
 1053.   pop ebx eax
 1054.   ret
 1055.  
 1056. ;output:
 1057. ; dl = 0 not move
 1058. ; dl = 1 move cursor
 1059. ; dl = 8 move cursor and scroll
 1060. CurMoveX_FirstChar:
 1061.   xor dl,dl
 1062.   cmp [cur_x],0
 1063.   je @f
 1064.   mov [cur_x],0
 1065.   mov dl,1
 1066.   @@:
 1067.   cmp [hScr.position],0
 1068.   je @f
 1069.     mov [hScr.position],0
 1070.     mov dl,8
 1071.   @@:
 1072.   ret
 1073.  
 1074. ;input:
 1075. ; edx = pointer to symbol struct
 1076. ;output:
 1077. ; eax = array index
 1078. GetTexArrIndex:
 1079.   push ecx edx
 1080.  
 1081.   mov eax,edx
 1082.   sub eax,[tex]
 1083.   xor edx,edx
 1084.   mov ecx,sizeof.symbol
 1085.   div ecx
 1086.  
 1087.   pop edx ecx
 1088.   ret
 1089.  
 1090. ;input:
 1091. ; edx = pointer to symbol struct
 1092. ;output:
 1093. ; edx = pointer to 'perv' struct
 1094. GetTexPervPos:
 1095.   push dword [edx+2]
 1096.   pop edx
 1097.   imul edx,sizeof.symbol
 1098.   add edx,[tex]
 1099.   ret
 1100.  
 1101. ;input:
 1102. ; edx = pointer to symbol struct
 1103. ;output:
 1104. ; edx = pointer to 'next' symbol struct
 1105. GetTexNextPos:
 1106.   push dword [edx+6]
 1107.   pop edx
 1108.   imul edx,sizeof.symbol
 1109.   add edx,[tex]
 1110.   ret
 1111.  
 1112.  
 1113. ;output:
 1114. ; edx = symbol under cursor
 1115. ; gpOpt = 1,2
 1116. ; edx = tex[1].perv if error
 1117. ; gpOpt = 0
 1118. GetPos:
 1119.   push esi ecx
 1120.     mov esi,[cur_x]
 1121.     add esi,[hScr.position]
 1122.     mov ecx,[cur_y]
 1123.     add ecx,[wScr.position]
 1124.     call GetPosByParam
 1125.   pop ecx esi
 1126.   ret
 1127.  
 1128.  
 1129. ;input:
 1130. ; esi = XPos
 1131. ; ecx = YPos
 1132. ;output:
 1133. ; edx = symbol under cursor
 1134. ; gpOpt = 1 if found text line
 1135. ; gpOpt = 2 if found text line and column
 1136. ; edx = tex[1] if error
 1137. ; gpOpt = 0 if text no found
 1138. GetPosByParam:
 1139.   push eax ;Row
 1140.   push ebx ;Col
 1141.  
 1142.   xor eax,eax
 1143.   xor ebx,ebx
 1144.   mov [gpOpt],0
 1145.   mov edx,[tex]
 1146.   @@:
 1147.     call IteratNext
 1148.     cmp edx,[tex_1]
 1149.     jle @f
 1150.     cmp ebx,esi
 1151.     jne .u1_0 ;Col <> cur_x
 1152.       mov [gpOpt],1
 1153.       cmp eax,ecx
 1154.       jge @f ; Row >= cur_y
 1155.     .u1_0:
 1156.     mov [gpOpt],0
 1157.     inc ebx
 1158.     cmp byte [edx],13
 1159.     jne @b
 1160.     cmp eax,ecx
 1161.     jge @f ; Row >= cur_y
 1162.     inc eax
 1163.     xor ebx,ebx
 1164.     jmp @b
 1165.   @@:
 1166.   cmp eax,ecx
 1167.   jne @f ; Row = cur_y
 1168.     inc [gpOpt]
 1169.   @@:
 1170.   cmp [gpOpt],0
 1171.   jne @f
 1172.     mov edx,[tex_1]
 1173.     ;call GetTexPervPos
 1174.   @@:
 1175.   pop ebx eax
 1176.   ret
 1177.  
 1178.  
 1179. ;input:
 1180. ; eax = Row
 1181. ;output:
 1182. ; ebx = str len
 1183. StrLen:
 1184.   push edx ecx
 1185.   ;ecx = Row, from cycle
 1186.  
 1187.   xor ebx,ebx
 1188.   xor ecx,ecx
 1189.   mov edx,[tex]
 1190.   @@:
 1191.     call IteratNext
 1192.     cmp edx,[tex_1]
 1193.     jle @f
 1194.     inc ebx
 1195.     cmp byte [edx],13
 1196.     jne @b
 1197.     dec ebx ;lenght minus 1 sumbol to paragraph
 1198.     cmp eax,ecx
 1199.     je @f
 1200.     xor ebx,ebx
 1201.     inc ecx
 1202.     jmp @b
 1203.   @@:
 1204.  
 1205.   cmp eax,ecx
 1206.   je @f
 1207.     xor ebx,ebx
 1208.   @@:
 1209.  
 1210.   pop ecx edx
 1211.   ret
 1212.  
 1213.  
 1214. ;output:
 1215. ; edx = symbol position
 1216. ;output:
 1217. ; eax = number of line
 1218. ; ebx = symbol position in line
 1219. GetTexCoords:
 1220.   push edx
 1221.   xor eax,eax
 1222.   xor ebx,ebx
 1223.   @@:
 1224.     call IteratPerv
 1225.  
 1226.     cmp eax,0
 1227.     jne .no_col_mov
 1228.     inc ebx
 1229.     .no_col_mov:
 1230.  
 1231.     cmp edx,[tex_1]
 1232.     jle @f
 1233.     cmp byte [edx],13
 1234.     jne @b
 1235.     inc eax
 1236.     jmp @b
 1237.   @@:
 1238.   dec ebx
 1239.   pop edx
 1240.   ret
 1241.  
 1242. ;output:
 1243. ; eax = num lines
 1244. GetNumLines:
 1245.   push edx
 1246.   mov eax,1
 1247.   mov edx,[tex]
 1248.   @@:
 1249.     call IteratNext
 1250.     cmp edx,[tex_1]
 1251.     jle @f
 1252.     cmp byte [edx],13
 1253.     jne @b
 1254.     inc eax
 1255.     jmp @b
 1256.   @@:
 1257. ;...
 1258. ;dec eax
 1259.   pop edx
 1260.   ret
 1261.  
 1262. SetUndo:
 1263.   mov [dragk],0 ;чрърэўштрхь т√фхыхэшх юЄ ъыртшрЄєЁ√
 1264.   cmp [tim_Undo],1
 1265.   jl .no_work
 1266.  
 1267.   push eax ebx edx
 1268.   mov edx,[tex]
 1269.   call GetTexNextPos ;long i=tex[0].next;
 1270.   mov eax,[tim_Undo]
 1271.   sub [ch_tim],eax ;ch_tim-=tim_Undo;
 1272.   mov eax,[ch_tim]
 1273.   cmp [ls_tim],eax ;if(ls_tim>ch_tim)
 1274.   jle @f
 1275.     mov dword [ls_tim],0
 1276.   @@:
 1277.     cmp edx,[tex]
 1278.     je @f
 1279.  
 1280.     ;if(tex[i].tc>ch_tim){ // хёыш ёючфрэшх ёшьтюыр с√ыю юЄьхэхэю
 1281.     cmp [edx+10],eax
 1282.     jle .no_u1
 1283.       mov dword [edx+10],0
 1284.       mov dword [edx+14],0
 1285.  
 1286.       mov ebx,[edx+2]
 1287.       imul ebx,sizeof.symbol
 1288.       add ebx,[tex];.next
 1289.       m2m dword [ebx+6],dword [edx+6] ;tex[tex[i].perv].next=tex[i].next;
 1290.  
 1291.       mov ebx,[edx+6]
 1292.       imul ebx,sizeof.symbol
 1293.       add ebx,[tex];.perv
 1294.       m2m dword [ebx+2],dword [edx+2] ;tex[tex[i].next].perv=tex[i].perv;
 1295.  
 1296.     .no_u1:
 1297.  
 1298.     ;else if(tex[i].td>ch_tim) tex[i].td=0; // хёыш єфрыхэшх ёшьтюыр с√ыю юЄьхэхэю
 1299.     cmp [edx+14],eax
 1300.     jle .no_u2
 1301.       mov dword [edx+14],0
 1302.     .no_u2:
 1303.  
 1304.     call GetTexNextPos
 1305.     jmp @b
 1306.   @@:
 1307.   mov dword [tim_Undo],0
 1308.   mov eax,[co_tim]
 1309.   cmp [ch_tim],eax
 1310.   jge @f
 1311.     mov [co_tim],0
 1312.   @@:
 1313.   pop edx ebx eax
 1314.   .no_work:
 1315.   ret
 1316.  
 1317. ;input:
 1318. ; ecx = Col
 1319. ; edx = Row
 1320. GoToPos:
 1321.   mov [cur_x],ecx
 1322.   sub edx,[wScr.position]
 1323.  
 1324.   cmp edx,[wScr.cur_area] ;[cur_y] > [.cur_area]
 1325.   jl @f
 1326.     push ebx
 1327.     mov ebx,edx
 1328.     sub ebx,[wScr.cur_area]
 1329.     inc ebx
 1330.     add [wScr.position],ebx
 1331.     sub edx,ebx
 1332.     pop ebx
 1333.     ; ??? redrav
 1334.   @@:
 1335.   mov [cur_y],edx
 1336.   ret
 1337.  
 1338. ;input:
 1339. ; bl = 1 change time when delete text
 1340. ;output:
 1341. ; al = 1 if delete
 1342. SelTextDel:
 1343.   call IsSel
 1344.   cmp al,0
 1345.   jne @f
 1346.   ret
 1347.   @@:
 1348.   ;call SelEnd
 1349.   call SelNormalize
 1350.   push esi edi ecx edx
 1351.     mov esi,[seln.x1]
 1352.     mov ecx,[seln.y1]
 1353.     call GetPosByParam
 1354.     mov edi,edx
 1355.  
 1356.     mov esi,[seln.x0]
 1357.     mov ecx,[seln.y0]
 1358.     call GetPosByParam
 1359.  
 1360.     cmp bl,0
 1361.     je @f
 1362.       inc [ch_tim]
 1363.  
 1364.     @@:
 1365.       cmp edx,[tex]
 1366.       je @f
 1367.       cmp edx,edi ;if(i==te)break;
 1368.       je @f
 1369.       m2m dword[edx+14],dword[ch_tim]
 1370.       xor bl,bl   ;n_tim=false;
 1371.       call IteratNext
 1372.       jmp @b
 1373.     @@:
 1374.     cmp bl,0
 1375.     je @f
 1376.       dec [ch_tim]
 1377.       xor al,al
 1378.     @@:
 1379.     cmp bl,0
 1380.     jne @f
 1381.       mov ecx,[seln.x0]
 1382.       mov edx,[seln.y0]
 1383.       call GoToPos
 1384.       mov [sel.x0],0
 1385.       mov [sel.y0],0
 1386.       mov [sel.x1],0
 1387.       mov [sel.y1],0
 1388.     @@:
 1389.   pop edx ecx edi esi
 1390.  
 1391.   ret
 1392.  
 1393.  
 1394. CmColored:
 1395.   push eax edx
 1396.   mov eax,[ch_tim]
 1397.   sub eax,[tim_Undo]
 1398.   mov dword[co_tim],eax
 1399.   mov edx,[tex]
 1400.   @@:
 1401.     call IteratNext
 1402.     cmp edx,[tex_1]
 1403.     jle @f
 1404.     mov byte[edx+1],0
 1405.     jmp @b
 1406.   @@:
 1407.  
 1408.   cmp dword[ColWords],1
 1409.   jl .no_colors
 1410.   mov edx,[tex]
 1411.   @@:
 1412.     call TextFSColor
 1413.     cmp edx,[tex_1]
 1414.     jle .no_colors
 1415.     jmp @b
 1416.   .no_colors:
 1417.   pop edx eax
 1418.   ret
 1419.  
 1420.  
 1421.  
 1422. ;input:
 1423. ; edx = pointer to start symbol
 1424. ;output:
 1425. ; edx = pointer to next symbol
 1426. TextFSColor:
 1427.   ;eax = word_n
 1428.   ;ecx = l_pos
 1429.   push ebp
 1430.   mov ebp,esp
 1431.   sub esp,10 ;2*4+2*1
 1432.   ;bP  = dword[ebp-4]
 1433.   ;eP  = dword[ebp-8]
 1434.   ;fnd = byte[ebp-12]
 1435.   ;f_color = byte[ebp-13]
 1436.  
 1437.   push eax ebx ecx esi edi
 1438.   mov dword[ebp-4],1
 1439.   mov dword[ebp-4],1
 1440.   mov byte[ebp-12],0
 1441.   mov byte[ebp-13],1
 1442.   @@:
 1443.     call IteratNext
 1444.     cmp edx,[tex_1]
 1445.     jle @f
 1446.  
 1447.     xor ebx,ebx
 1448.     mov bl,byte[edx]
 1449. ;mov byte[buf],bl
 1450. ;mov byte[buf+1],0
 1451.     shl bx,2 ;ebx*=4
 1452.     add ebx,FkPos
 1453.     mov eax,dword[ebx]
 1454.     cmp eax,0
 1455.     jl @b ;if( (word_n=FkPos[(unsigned char)tex[i].c])>-1 ){
 1456.  
 1457.     mov ecx,eax
 1458.     ;while(l_pos<ColWords && Col[keyw[l_pos]].Text[0]==Col[keyw[word_n]].Text[0])
 1459.     .wh_1b:
 1460.       cmp ecx,dword[ColWords]
 1461.       jge .wh_1e
 1462.       ColToIndexOffset ecx,esi
 1463.       mov bh,byte[esi]
 1464.       ColToIndexOffset eax,esi
 1465.       mov bl,byte[esi]
 1466.       cmp bh,bl
 1467.       jne .wh_1e
 1468.         inc ecx
 1469.       jmp .wh_1b
 1470.     .wh_1e:
 1471.  
 1472.     mov dword[ebp-4],edx ;bP=i;
 1473.     mov edi,1
 1474.  
 1475.     .wh_2b: ;while(1){
 1476.       call IteratNext
 1477.  
 1478.       ;while(l_pos>word_n && Col[keyw[l_pos-1]].Text[pos]!=tex[i].c)
 1479.       .wh_3b:
 1480.         cmp ecx,eax
 1481.         jle .wh_3e
 1482.         dec ecx
 1483.         ColToIndexOffset ecx,ebx
 1484.         inc ecx
 1485.         ;cmp byte[ebx+edi],byte[edx]
 1486.         push ax
 1487.           mov al,byte[ebx+edi]
 1488.           mov bl,al
 1489.         pop ax
 1490.         cmp bl,byte[edx]
 1491.         je .wh_3e
 1492.           dec ecx
 1493.         jmp .wh_3b
 1494.       .wh_3e:
 1495.  
 1496.       ColToIndexOffset eax,ebx
 1497.       cmp byte[ebx+edi],0
 1498.       jne .if_0 ;if(Col[keyw[word_n]].Text[pos]==0){
 1499.         mov dword[ebp-8],edx ;eP=i;
 1500.         ColToIndexOffset eax,esi
 1501.         mov bl,byte[esi+MAX_COLOR_WORD_LEN+6]
 1502.         mov byte[ebp-13],bl ;f_color=Col[keyw[word_n]].color;
 1503.  
 1504. mov byte[ebp-12],1
 1505. ;... esi = Col[keyw[word_n]]
 1506.           mov bl,byte[esi+MAX_COLOR_WORD_LEN+4]
 1507.           cmp bl,0 ;if(Col[keyw[word_n]].wwo)
 1508.           je .if_2n
 1509.             push edx
 1510.             mov edx,dword[ebp-4]
 1511.      call IteratPerv
 1512. ;           mov bh,bl
 1513.  
 1514.             btr bx,0 ;1-1
 1515.             jae .if_3e ;if(Col[keyw[word_n]].wwo&1)
 1516.               ;u1= !(isalnum(cont_s)||cont_s=='_')
 1517.               call isalnum
 1518.               jae .if_3e
 1519.                 mov byte[ebp-12],0
 1520.             .if_3e:
 1521.  
 1522.             btr bx,3 ;4-1
 1523.             jae .if_4e ;if(Col[keyw[word_n]].wwo&8)
 1524.               ;u1= !isalpha(cont_s);
 1525.               call isalpha
 1526.               jae .if_4e
 1527.                 mov byte[ebp-12],0
 1528.             .if_4e:
 1529.  
 1530.  
 1531.             mov edx,dword[ebp-8]
 1532. ;     call IteratNext
 1533.  
 1534.             btr bx,1 ;2-1
 1535.             jae .if_5e ;if(Col[keyw[word_n]].wwo&2)
 1536.               ;u1= !(isalnum(cont_s)||cont_s=='_')
 1537.               call isalnum
 1538.               jae .if_5e
 1539.                 mov byte[ebp-12],0
 1540.             .if_5e:
 1541.  
 1542.             btr bx,4 ;5-1
 1543.             jae .if_6e ;if(Col[keyw[word_n]].wwo&16)
 1544.               ;u1= !isalpha(cont_s);
 1545.               call isalpha
 1546.               jae .if_6e
 1547.                 mov byte[ebp-12],0
 1548.             .if_6e:
 1549.  
 1550.             btr bx,2 ;3-1
 1551.             jae .if_7e ;if(Col[keyw[word_n]].wwo&4)
 1552.        mov bl,byte[esi+MAX_COLOR_WORD_LEN+5]
 1553.               call ItPoNextUc
 1554.        cmp edx,[tex_1]
 1555.        jle .if_7e
 1556.        mov dword[ebp-8],edx
 1557.             .if_7e:
 1558.  
 1559.             pop edx
 1560.           .if_2n:
 1561. ;                 if(i!=1){ // эх ъюэхЎ фюъєьхэЄр
 1562. ;                   cont_s=tex[eP].c;
 1563. ;                   if(Col[keyw[word_n]].wwo&2) u2= !(isalnum(cont_s)||cont_s=='_');  // эх сєът.-ўшёы. ёшьтюы
 1564. ;                   if(u2 && Col[keyw[word_n]].wwo&16) u2= !isalpha(cont_s); // эх ўшёы. ёшьтюы
 1565. ;                   if(Col[keyw[word_n]].wwo&4) eP=ItPoNextUc(eP,Col[keyw[word_n]].endc);
 1566.  
 1567.         cmp eax,ecx
 1568.         je .wh_2e ;if(word_n==l_pos) break; // do double - хёыш ёыютю Єюўэю яюёыхфэхх
 1569.       .if_0:
 1570.  
 1571.       cmp edx,[tex_1]
 1572.       jle .wh_2e ;if(i==1) break;
 1573.  
 1574.       ;while(l_pos>word_n && Col[keyw[word_n]].Text[pos]!=tex[i].c)
 1575.       .wh_4b:
 1576.         cmp ecx,eax
 1577.         jle .wh_4e
 1578.         ColToIndexOffset eax,ebx
 1579.         ;cmp byte[ebx+edi],byte[edx]
 1580.         push ax
 1581.           mov al,byte[ebx+edi]
 1582.           mov bl,al
 1583.         pop ax
 1584.         cmp bl,byte[edx]
 1585.         je .wh_4e
 1586.           inc eax
 1587.         jmp .wh_4b
 1588.       .wh_4e:
 1589.  
 1590.       cmp eax,ecx
 1591.       je .wh_2e;if(word_n==l_pos) break;
 1592.       inc edi ;pos++;
 1593.       jmp .wh_2b
 1594.     .wh_2e:
 1595.  
 1596.     cmp byte[ebp-12],1 ;if(fnd)break;
 1597.     je @f
 1598.     mov edx,dword[ebp-4];i=bP;
 1599.     jmp @b
 1600.   @@:
 1601.  
 1602.   cmp byte[ebp-12],1
 1603.   jne .if_1e ;if(fnd){ // т√фхыхэшх эрщфхэюую ЄхъёЄр
 1604. ;    if(!mode_sf1 || (mode_sf1 && strlen(Col[keyw[word_n]].f1->c_str())>0)){
 1605.     mov eax,dword[ebp-4]
 1606.     mov bl,byte[ebp-13]
 1607.     mov byte[eax+1],bl ;tex[bP].col=f_color;
 1608.     mov eax,dword[ebp-8]
 1609.     mov byte[eax+1],0xff ;tex[eP].col=255;
 1610. ;    return ItPoPerv(eP); // тючтЁр∙рхь яючшЎш■ ъюэЎр тїюцфхэш 
 1611.     mov edx,dword[ebp-8]
 1612.     call GetTexPervPos
 1613.     jmp @f
 1614.   .if_1e:
 1615.     mov edx,[tex]
 1616.   @@:
 1617.  
 1618.   pop edi esi ecx ebx eax
 1619.   mov esp,ebp
 1620.   pop ebp
 1621.   ret
 1622.  
 1623.  
 1624. ;input:
 1625. ; edx = pointer to char (byte)
 1626. ;output:
 1627. ; cf=1 if symbol is...
 1628. tab_all_num db 0,0,0,0,0,0,11111111b,11b,11111110b,0xff,0xff,111b,11111110b,0xff,0xff,111b,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;,0,0,0,0,0,0 - tab_alpha_0,0,0,0,0,0
 1629. tab_alpha db 0,0,0,0,0,0,0,0,11111110b,0xff,0xff,111b,11111110b,0xff,0xff,111b,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
 1630.   ;db 0,0,0,0,0,0,11111111b,11b,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
 1631. isalnum:
 1632.   push eax ebx
 1633.   mov al,byte[edx] ;al=offset
 1634.   shr al,3
 1635.   and eax,11111b
 1636.   mov ebx,tab_all_num
 1637.   add ebx,eax
 1638.   mov ah,byte[ebx]
 1639.   mov al,byte[edx] ;al=bit
 1640.   and ax,111b
 1641.   m2m bx,word[ebx]
 1642.   btr bx,ax
 1643.   pop ebx eax
 1644.   ret
 1645. isalpha:
 1646.   push eax ebx
 1647.   mov al,byte[edx] ;al=offset
 1648.   shr al,3
 1649.   and eax,11111b
 1650.   mov ebx,tab_alpha
 1651.   add ebx,eax
 1652.   mov ah,byte[ebx]
 1653.   mov al,byte[edx] ;al=bit
 1654.   and ax,111b
 1655.   m2m bx,word[ebx]
 1656.   btr bx,ax
 1657.   pop ebx eax
 1658.   ret
 1659.  
 1660.  
 1661. ShowHelpF1:
 1662.   push eax edx
 1663.  
 1664.   call GetPos
 1665.   push edx
 1666.     call ItNextColorTag
 1667.     mov eax,edx
 1668.   pop edx
 1669.   call ItPervColorTag
 1670.  
 1671.   cmp eax,[tex]
 1672.   jle @f
 1673.   cmp edx,[tex_1]
 1674.   jle @f
 1675.     call FindHelpId
 1676.   @@:
 1677.   pop edx eax
 1678.   ;call draw_main_cursor
 1679.   call draw_help_f1
 1680.   ret
 1681.  
 1682. ;input:
 1683. ; edx = position begin 'symbol' struct
 1684. ; eax = position end 'symbol' struct
 1685. FindHelpId:
 1686. ; ecx = word_n
 1687. ; ebx = l_pos
 1688.   mov [help_id],-1
 1689.  
 1690.   push ebx ecx
 1691.     xor ebx,ebx
 1692.     mov bl,byte[edx]
 1693.     shl bx,2 ;ebx*=4
 1694.     add ebx,FkPos
 1695.     mov ecx,dword[ebx]
 1696.     cmp ecx,0
 1697.     jl .if_0e ;if( (word_n=FkPos[(unsigned char)tf[0]])>-1 ){
 1698.       push esi edi
 1699.       mov ebx,ecx ;l_pos=word_n;
 1700.       ColToIndexOffset ecx,esi
 1701.       push cx
 1702.       mov cl,byte[esi]
 1703.       @@:
 1704.         cmp ebx,dword[ColWords] ;while(l_pos<ColWords
 1705.         jge @f
 1706.         ;ColToIndexOffset ecx,esi
 1707.         ColToIndexOffset ebx,edi
 1708.         cmp cl,byte[edi] ;&& Col[keyw[l_pos]].Text[0]==Col[keyw[word_n]].Text[0])
 1709.         jne @f
 1710.           inc ebx ;l_pos++;
 1711.           jmp @b
 1712.       @@:
 1713.       pop cx
 1714.       call IteratNext ;pos=1;
 1715.       mov esi,1
 1716.       @@:
 1717.         push dx
 1718.         push word[edx]
 1719.         pop dx
 1720.           .wh_0b:
 1721.             cmp ebx,ecx ;while(l_pos>word_n
 1722.             jle .wh_0e
 1723.             dec ebx
 1724.             ColToIndexOffset ebx,edi
 1725.             inc ebx
 1726.             cmp byte[edi+esi],dl ;&& Col[keyw[l_pos-1]].Text[pos]!=tf[i])
 1727.             je .wh_0e
 1728.               dec ebx ;l_pos--;
 1729.             jmp .wh_0b
 1730.           .wh_0e:
 1731.  
 1732.           .wh_1b:
 1733.             cmp ebx,ecx ;while(l_pos>word_n
 1734.             jle .wh_1e
 1735.             ColToIndexOffset ecx,edi
 1736.             cmp byte[edi+esi],dl
 1737.             je .wh_1e
 1738.               inc ecx ;word_n++;
 1739.             jmp .wh_1b
 1740.           .wh_1e:
 1741.         pop dx
 1742.  
 1743.         cmp ecx,ebx ;if(word_n==l_pos) break;
 1744.         je @f
 1745.         call IteratNext ;pos++;
 1746.         cmp edx,eax ;for(...;i<strlen;...)
 1747.         je @f ;jge
 1748.         inc esi
 1749.         jmp @b
 1750.       @@:
 1751.       pop edi esi
 1752.  
 1753.       mov dword[help_id],ecx
 1754.       ;return keyw[word_n];
 1755.  
 1756.     .if_0e:
 1757.   pop ecx ebx
 1758.   ret
 1759.  
 1760.