Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1456 | Rev 1458 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. align 4
 2. draw_but_toolbar: ;ЇєэъЎш  фы  Ёшёютрэш  ярэхыш шэёЄЁєьхэЄют
 3.   pushad
 4.   mov edi,tedit0
 5.  
 6.   mov ecx,0x40000000
 7. ;  mov edx,5*65536+25
 8.   mov edx,85*65536+2
 9.   call draw_but_icon
 10.  
 11.   inc cx
 12. ;  mov edx,30*65536+25
 13.   mov edx,110*65536+2
 14.   call draw_but_icon
 15.  
 16. stdcall [ted_can_save],edi
 17. cmp al,1
 18. je @f
 19. and ecx,0xffff
 20. @@:
 21.   inc cx
 22. ;  mov edx,55*65536+25
 23.   mov edx,135*65536+2
 24.   call draw_but_icon
 25. or ecx,0x40000000
 26.  
 27.   inc cx
 28.   mov edx,85*65536+25
 29.   call draw_but_icon
 30.  
 31. call [ted_is_select]
 32. cmp al,0
 33. jne @f
 34. and ecx,0xffff
 35. @@:
 36.   inc cx ; Cut
 37.   mov edx,110*65536+25
 38.   call draw_but_icon
 39.  
 40.   inc cx ; Copy
 41.   mov edx,135*65536+25
 42.   call draw_but_icon
 43.  
 44.   mov cx,10 ; Upper
 45.   mov edx,265*65536+25
 46.   call draw_but_icon
 47.  
 48.   inc cx ; Lower
 49.   mov edx,290*65536+25
 50.   call draw_but_icon
 51.  
 52.   inc cx ; reverse
 53.   mov edx,315*65536+25
 54.   call draw_but_icon
 55. or ecx,0x40000000
 56.  
 57. cmp byte[buf],0
 58. jne @f
 59. and ecx,0xffff
 60. @@:
 61.   mov cx,6 ; Paste
 62.   mov edx,160*65536+25
 63.   call draw_but_icon
 64. or ecx,0x40000000
 65.  
 66.   inc cx
 67.   mov edx,185*65536+25
 68.   call draw_but_icon
 69.  
 70.   inc cx
 71.   mov edx,210*65536+25
 72.   call draw_but_icon
 73.  
 74.   inc cx
 75.   mov edx,235*65536+25
 76.   call draw_but_icon
 77.  
 78. mov ebx,ted_tim_undo
 79. cmp ted_tim_ch,ebx
 80. jg @f
 81. and ecx,0xffff
 82. @@:
 83.   mov cx,13
 84.   mov edx,345*65536+25
 85.   call draw_but_icon
 86. or ecx,0x40000000
 87.  
 88. cmp ted_tim_undo,1
 89. jge @f
 90. and ecx,0xffff
 91. @@:
 92.   inc cx
 93.   mov edx,370*65536+25
 94.   call draw_but_icon
 95. or ecx,0x40000000
 96.  
 97.   inc cx
 98.   mov edx,400*65536+25
 99.   call draw_but_icon
 100.  
 101.   inc cx
 102.   mov edx,425*65536+25
 103.   call draw_but_icon
 104.  
 105.   mov cx,17
 106.   mov edx,450*65536+25
 107.   call draw_but_icon
 108.  
 109.   popad
 110.   ret
 111.  
 112. ;txtBUp db 24
 113. ;txtBDn db 25
 114. ;txtBRi db 26
 115. ;txtBLe db 27
 116.  
 117. ;input:
 118. ; edi = pointer to tedit struct
 119. align 4
 120. proc draw_panel_find
 121. ;push edi
 122. ;mov edi,dword[edit]
 123.   cmp ted_panel_id,TED_PANEL_FIND ;if not panel
 124.   jne @f
 125.   push eax ebx ecx edx
 126.  
 127.   mov eax,13 ;Ёшёютрэшх яЁ ьюєуюы№эшър
 128.   mov ebx,TED_PANEL_WIDTH
 129.   mov ecx,ted_wnd_t
 130.   shl ecx,16
 131.   mov cx,20
 132.   mov edx,[sc.work]
 133.   int 0x40
 134.  
 135.   mov eax,4 ;Ёшёютрэшх ЄхъёЄр
 136.   mov ebx,30*65536+5
 137.   add ebx,ted_wnd_t
 138.   mov ecx,[sc.work_text]
 139.   or ecx,0x80000000
 140.   mov edx,txtFindCapt
 141.   int 0x40
 142.  
 143.   stdcall [edit_box_draw], dword edit2
 144.  
 145.   mov eax,13 ;Ёшёютрэшх яЁ ьюєуюы№эшър
 146.   mov ebx,TED_PANEL_WIDTH
 147.   mov ecx,ted_wnd_t
 148.   add cx,20+15 ; 15 - height text box
 149.   shl ecx,16
 150.   add ecx,ted_wnd_h
 151.   mov edx,ted_scr_h
 152.   add cx,word[edx+sb_offs_size_y]
 153.   sub cx,20+15-1 ; 15 - height text box
 154.   mov edx,[sc.work]
 155.   int 0x40
 156.  
 157.   mov eax,8 ;ъэюяър
 158.   mov ebx,5*65536+85
 159.   mov ecx,ted_wnd_t
 160.   add cx,20+15+5
 161.   shl ecx,16
 162.   mov cx,20
 163.   mov edx,201 ;button id
 164.   mov esi,[sc.work_button]
 165.   int 0x40
 166.  
 167.   mov eax,4 ;Ёшёютрэшх ЄхъёЄр
 168.   mov ebx,15*65536+(20+15+10)
 169.   add ebx,ted_wnd_t
 170.   mov ecx,[sc.work_text]
 171.   or ecx,0x80000000
 172.   mov edx,txtFindNext
 173.   int 0x40
 174.  
 175.   pop edx ecx ebx eax
 176.   jmp .end_f
 177.   @@:
 178.   push eax edx
 179.     mov eax,8
 180.     mov edx,201
 181.     or edx,0x80000000
 182.     int 0x40
 183.   pop edx eax
 184.   .end_f:
 185. ;pop edi
 186.   ret
 187. endp
 188.  
 189. ;input:
 190. ; edi = pointer to tedit struct
 191. align 4
 192. proc draw_panel_syntax
 193. ;push edi
 194. ;mov edi,dword[edit]
 195.   cmp ted_panel_id,TED_PANEL_SYNTAX ;if not panel
 196.   jne @f
 197.   pushad
 198.  
 199.   mov eax,13 ;Ёшёютрэшх яЁ ьюєуюы№эшър
 200.   mov ebx,TED_PANEL_WIDTH
 201.   mov ecx,ted_wnd_t
 202.   shl ecx,16
 203.   mov cx,20
 204.   mov edx,[sc.work]
 205.   int 0x40 ;Ёшёютрэшх тхЁїэхую Їюэютюую яЁ ьюєуюы№эшър
 206.  
 207.   stdcall dword[tl_draw], tree1
 208.   mov [ws_dir_lbox.all_redraw],1 ;фы  яюыэющ яхЁхЁшёютъш фюўхЁэхую ёъЁюыышэур
 209.   stdcall dword[scrollbar_ver_draw], dword ws_dir_lbox
 210.  
 211.   ror ecx,16
 212.   add ecx,dword[tree1.box_height]
 213.   add ecx,20
 214.   and ecx,0xffff
 215.   ror ecx,16
 216.   add ecx,ted_wnd_h
 217.   mov esi,ted_scr_h
 218.   add cx,word[esi+sb_offs_size_y]
 219.   sub cx,20
 220.   sub ecx,dword[tree1.box_height]
 221.   inc cx
 222.   int 0x40 ;Ёшёютрэшх эшцэхую Їюэютюую яЁ ьюєуюы№эшър
 223.  
 224.   mov eax,8 ;ъэюяър
 225.   mov ebx,5*65536+65
 226.   mov ecx,ted_wnd_t
 227.   add ecx,25
 228.   add ecx,dword[tree1.box_height]
 229.   shl ecx,16
 230.   mov cx,20
 231.   mov edx,200 ;button id
 232.   mov esi,[sc.work_button]
 233.   int 0x40
 234.  
 235.   mov eax,4 ;Ёшёютрэшх ЄхъёЄр
 236.   mov ebx,30*65536+5
 237.   add ebx,ted_wnd_t
 238.   mov ecx,[sc.work_text]
 239.   or ecx,0x80000000
 240.   mov edx,txtFormatCapt
 241.   int 0x40
 242.  
 243.   mov ebx,10*65536+30
 244.   add ebx,dword[tree1.box_height]
 245.   add ebx,ted_wnd_t
 246.   mov edx,txtFormatApply
 247.   int 0x40
 248.  
 249.   popad
 250.   jmp .end_f
 251.   @@:
 252.     push eax edx
 253.       mov eax,8
 254.       mov edx,200
 255.       or edx,0x80000000
 256.       int 0x40 ;хёыш эхЄ ярэхыш Єю єфры хь ъэюяъє
 257.     pop edx eax
 258.   .end_f:
 259. ;pop edi
 260.   ret
 261. endp
 262.  
 263. MIN_M_WND_H equ 100
 264. MIN_W_SCRL_ARE equ 3
 265. MIN_H_SCRL_ARE equ 3
 266. align 4
 267. proc EvSize, edit:dword
 268.   pushad
 269.   mov edi,dword[edit]
 270.   mov ebx,ted_scr_h
 271.   mov esi,ted_scr_w
 272.  
 273.   m2m ted_wnd_w,[procinfo.client_box.width] ;ёЄртшь °шЁшэє юъэр ЁхфръЄюЁр Ёртэющ °шЁшэх тёхую юъэр
 274.   mov eax,ted_wnd_l
 275.   sub ted_wnd_w,eax ;юЄэшьрхь юЄёЄєя ёыхтр
 276.   mov eax,dword[esi+sb_offs_size_x]
 277.   and eax,0xffff
 278.   sub ted_wnd_w,eax ;юЄэшьрхь °шЁшэє тхЁЄ. ёъЁюыышэур
 279.  
 280.   m2m ted_wnd_h,[procinfo.client_box.height] ;ёЄртшь т√ёюЄє юъэр ЁхфръЄюЁр Ёртэющ т√ёюЄх тёхую юъэр
 281.   cmp ted_wnd_h,MIN_M_WND_H
 282.   jg @f
 283.     mov ted_wnd_h,MIN_M_WND_H
 284.   @@:
 285.  
 286.   mov ax,word[ebx+sb_offs_size_y]
 287.   and eax,0xffff
 288.   sub ted_wnd_h,eax           ;юЄэшьрхь т√ёюЄє уюЁшч. ёъЁюыышэур
 289.     mov eax,ted_wnd_h     ;eax = т√ёюЄр юъэр - т√ёюЄр уюЁшч. ёъЁюыышэур
 290.     mov word[ebx+sb_offs_start_y],ax ;яхЁхфтшурхь уюЁшч. ёъЁюыышэу
 291.   mov eax,ted_wnd_t
 292.   sub ted_wnd_h,eax           ;юЄэшьрхь юЄёЄєя ётхЁїє
 293.  
 294.   mov eax,ted_wnd_w
 295.   mov ecx,ted_wnd_l
 296.   add eax,ecx
 297.   mov word[esi+sb_offs_start_x],ax   ;яхЁхфтшурхь тхЁЄ. ёъЁюыышэу
 298.   mov eax,ted_wnd_h
 299.   mov word[esi+sb_offs_size_y],ax    ;чрфрхь т√ёюЄє тхЁЄ. ёъЁюыышэур
 300.  
 301.   add ecx,ted_rec_l     ;ecx=ted_wnd_l+ted_rec_l
 302.   mov word[ebx+sb_offs_start_x],cx ;ёфтшурхь уюЁшч. ёъЁюыышэу яю ЁрчьхЁє ыхтюую юЄёЄєяр фы  ЎшЇЁ
 303.   mov eax,ted_wnd_w
 304.   sub eax,ted_rec_l
 305.   mov word[ebx+sb_offs_size_x],ax ;чрфрхь °шЁшэє уюЁшч. ёъЁюыышэур
 306.  
 307.   mov eax,ted_wnd_h ;calculate lines in page
 308.   sub eax,ted_rec_t
 309.   xor edx,edx
 310.   mov ecx,ted_rec_h
 311.   div ecx
 312.   cmp eax,MIN_W_SCRL_ARE
 313.   jg @f
 314.     mov eax,MIN_W_SCRL_ARE
 315.   @@:
 316.   mov dword[esi+sb_offs_cur_area],eax
 317.  
 318.   mov eax,ted_wnd_w ;calculate cols in page
 319.   sub eax,ted_rec_l
 320.   xor edx,edx
 321.   mov ecx,ted_rec_w
 322.   div ecx
 323.   cmp eax,MIN_H_SCRL_ARE
 324.   jg @f
 325.     mov eax,MIN_H_SCRL_ARE
 326.   @@:
 327.   dec eax ; ???
 328.   mov dword[ebx+sb_offs_cur_area],eax
 329.  
 330.   mov eax,ted_wnd_t
 331.   mov edi,dword tree1
 332.   mov tl_box_top,eax ;=ted_wnd_t
 333.   add tl_box_top,20
 334.  
 335.   mov dword[edit2.top],eax ;=ted_wnd_t
 336.   add dword[edit2.top],20
 337.  
 338.   popad
 339.   ret
 340. endp
 341.  
 342. ;input:
 343. ;  ecx = 0x4000____
 344. ;   cx = icon index
 345. ;  edx = x*2^16+y
 346. align 4
 347. draw_but_icon:
 348.         push eax ebx
 349.  
 350.         mov eax,8 ;ъэюяър
 351.         push ecx edx esi
 352.                 mov ebx,edx
 353.                 mov edx,ecx
 354.                 add edx,3
 355.                 mov cx,bx
 356.                 shl ecx,16
 357.                 mov cx,19 ;=20-1
 358.                 mov bx,19 ;=20-1
 359.                 mov esi,ebx
 360.                 shr esi,16
 361.                 add esi,20
 362.                 cmp esi,[procinfo.client_box.width]
 363.                 jge @f ;ъэюяър эх тыхчыр т ¤ъЁрэ
 364.                         mov esi,[sc.work_button]
 365.                         int 0x40 ;ёЄртшь ъэюяъє
 366.                         mov eax,7 ;bmp
 367.                 @@:
 368.         pop esi edx ecx
 369.  
 370.         cmp eax,7
 371.         jne @f ;ъэюяър эх тыхчыр т ¤ъЁрэ
 372.         mov ebx,ecx
 373.         ror ebx,16
 374.         cmp bx,0x4000
 375.         jne @f
 376.                 mov ebx,[bmp_icon]
 377.                 push ecx
 378.                 and ecx,0xffff
 379.                 imul ecx,1200
 380.                 add ebx,ecx
 381.                 mov ecx,20
 382.                 shl ecx,16
 383.                 add ecx,20
 384.                 int 0x40 ;ёЄртшь Ёшёєэюъ эр ъэюяъє
 385.                 pop ecx
 386.         @@:
 387.         pop ebx eax
 388.         ret
 389.  
 390.