Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //═рфю сєфхЄ яхЁхфхырЄ№ эр "фхЁхтю яюшёър" шыш, ўЄю-Єю яюфюсэюх
 2. //сєфхЄ эхўшЄрсхы№эю, чрЄю ьхэ№°х ш с√ёЄхх
 3.  
 4. //╚ьхэр web ЎтхЄют
 5. char *color_names[]={
 6. "aliceblue",
 7. "antiquewhite",
 8. "aqua",
 9. "aquamarine",
 10. "azure",
 11. "beige",
 12. "bisque",
 13. "black",
 14. "blanchedalmond",
 15. "blue",
 16. "blueviolet",
 17. "brown",
 18. "burlywood",
 19. "cadetblue",
 20. "chartreuse",
 21. "chocolate",
 22. "coral",
 23. "cornflowerblue",
 24. "cornsilk",
 25. "crimson",
 26. "cyan",
 27. "darkblue",
 28. "darkcyan",
 29. "darkgoldenrod",
 30. "darkgray",
 31. "darkgreen",
 32. "darkkhaki",
 33. "darkmagenta",
 34. "darkolivegreen",
 35. "darkorange",
 36. "darkorchid",
 37. "darkred",
 38. "darksalmon",
 39. "darkseagreen",
 40. "darkslateblue",
 41. "darkslategray",
 42. "darkturquoise",
 43. "darkviolet",
 44. "deeppink",
 45. "deepskyblue",
 46. "dimgray",
 47. "dodgerblue",
 48. "firebrick",
 49. "floralwhite",
 50. "forestgreen",
 51. "fuchsia",
 52. "gainsboro",
 53. "ghostwhite",
 54. "gold",
 55. "goldenrod",
 56. "gray",
 57. "green",
 58. "greenyellow",
 59. "honeydew",
 60. "hotpink",
 61. "indianred",
 62. "indigo",
 63. "ivory",
 64. "khaki",
 65. "lavender",
 66. "lavenderblush",
 67. "lawngreen",
 68. "lemonchiffon",
 69. "lightblue",
 70. "lightcoral",
 71. "lightcyan",
 72. "lightgoldenrodyellow",
 73. "lightgray",
 74. "lightgreen",
 75. "lightpink",
 76. "lightsalmon",
 77. "lightseagreen",
 78. "lightskyblue",
 79. "lightslategray",
 80. "lightsteelblue",
 81. "lightyellow",
 82. "lime",
 83. "limegreen",
 84. "linen",
 85. "magenta",
 86. "maroon",
 87. "mediumaquamarine",
 88. "mediumblue",
 89. "mediumorchid",
 90. "mediumpurple",
 91. "mediumseagreen",
 92. "mediumslateblue",
 93. "mediumspringgreen",
 94. "mediumturquoise",
 95. "mediumvioletred",
 96. "midnightblue",
 97. "mintcream",
 98. "mistyrose",
 99. "moccasin",
 100. "navajowhite",
 101. "navy",
 102. "navyblue",
 103. "oldlace",
 104. "olive",
 105. "olivedrab",
 106. "orange",
 107. "orangered",
 108. "orchid",
 109. "palegoldenrod",
 110. "paleturquoise",
 111. "palevioletred",
 112. "papayawhip",
 113. "peachpuff",
 114. "peru",
 115. "pink",
 116. "plum",
 117. "powderblue",
 118. "purple",
 119. "red",
 120. "rosybrown",
 121. "royalblue",
 122. "saddlebrown",
 123. "salmon",
 124. "sandybrown",
 125. "seagreen",
 126. "seashell",
 127. "sienna",
 128. "silver",
 129. "skyblue",
 130. "slateblue",
 131. "slategray",
 132. "snow",
 133. "springgreen",
 134. "steelblue",
 135. "tan",
 136. "teal",
 137. "thistle",
 138. "tomato",
 139. "turquoise",
 140. "violet",
 141. "wheat",
 142. "white",
 143. "whitesmoke",
 144. "yellow",
 145. "yellowgreen"};
 146.  
 147. //ёююЄтхЄёЄтє■∙шх шь чэрўхэш 
 148. dword *colors[]={
 149. 0xf0f8ff,
 150. 0xfaebd7,
 151. 0x00ffff,
 152. 0x7fffd4,
 153. 0xf0ffff,
 154. 0xf5f5dc,
 155. 0xffe4c4,
 156. 0x000000,
 157. 0xffebcd,
 158. 0x0000ff,
 159. 0x8a2be2,
 160. 0xa52a2a,
 161. 0xdeb887,
 162. 0x5f9ea0,
 163. 0x7fff00,
 164. 0xd2691e,
 165. 0xff7f50,
 166. 0x6495ed,
 167. 0xfff8dc,
 168. 0xdc143c,
 169. 0x00ffff,
 170. 0x00008b,
 171. 0x008b8b,
 172. 0xb8860b,
 173. 0xa9a9a9,
 174. 0x006400,
 175. 0xbdb76b,
 176. 0x8b008b,
 177. 0x556b2f,
 178. 0xff8c00,
 179. 0x9932cc,
 180. 0x8b0000,
 181. 0xe9967a,
 182. 0x8fbc8f,
 183. 0x483d8b,
 184. 0x2f4f4f,
 185. 0x00ced1,
 186. 0x9400d3,
 187. 0xff1493,
 188. 0x00bfff,
 189. 0x696969,
 190. 0x1e90ff,
 191. 0xb22222,
 192. 0xfffaf0,
 193. 0x228b22,
 194. 0xff00ff,
 195. 0xdcdcdc,
 196. 0xf8f8ff,
 197. 0xffd700,
 198. 0xdaa520,
 199. 0x808080,
 200. 0x008000,
 201. 0xadff2f,
 202. 0xf0fff0,
 203. 0xff69b4,
 204. 0xcd5c5c,
 205. 0x4b0082,
 206. 0xfffff0,
 207. 0xf0e68c,
 208. 0xe6e6fa,
 209. 0xfff0f5,
 210. 0x7cfc00,
 211. 0xfffacd,
 212. 0xadd8e6,
 213. 0xf08080,
 214. 0xe0ffff,
 215. 0xfafad2,
 216. 0xd3d3d3,
 217. 0x90ee90,
 218. 0xffb6c1,
 219. 0xffa07a,
 220. 0x20b2aa,
 221. 0x87cefa,
 222. 0x778899,
 223. 0xb0c4de,
 224. 0xffffe0,
 225. 0x00ff00,
 226. 0x32cd32,
 227. 0xfaf0e6,
 228. 0xff00ff,
 229. 0x800000,
 230. 0x66cdaa,
 231. 0x0000cd,
 232. 0xba55d3,
 233. 0x9370db,
 234. 0x3cb371,
 235. 0x7b68ee,
 236. 0x00fa9a,
 237. 0x48d1cc,
 238. 0xc71585,
 239. 0x191970,
 240. 0xf5fffa,
 241. 0xffe4e1,
 242. 0xffe4b5,
 243. 0xffdead,
 244. 0x000080,
 245. 0x9fafdf,
 246. 0xfdf5e6,
 247. 0x808000,
 248. 0x6b8e23,
 249. 0xffa500,
 250. 0xff4500,
 251. 0xda70d6,
 252. 0xeee8aa,
 253. 0xafeeee,
 254. 0xd87093,
 255. 0xffefd5,
 256. 0xffdab9,
 257. 0xcd853f,
 258. 0xffc0cb,
 259. 0xdda0dd,
 260. 0xb0e0e6,
 261. 0x800080,
 262. 0xff0000,
 263. 0xbc8f8f,
 264. 0x4169e1,
 265. 0x8b4513,
 266. 0xfa8072,
 267. 0xf4a460,
 268. 0x2e8b57,
 269. 0xfff5ee,
 270. 0xa0522d,
 271. 0xc0c0c0,
 272. 0x87ceeb,
 273. 0x6a5acd,
 274. 0x708090,
 275. 0xfffafa,
 276. 0x00ff7f,
 277. 0x4682b4,
 278. 0xd2b48c,
 279. 0x008080,
 280. 0xd8bfd8,
 281. 0xff6347,
 282. 0x40e0d0,
 283. 0xee82ee,
 284. 0xf5deb3,
 285. 0xffffff,
 286. 0xf5f5f5,
 287. 0xffff00,
 288. 0x9acd32};
 289.