Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //═рфю сєфхЄ яхЁхфхырЄ№ эр "фхЁхтю яюшёър" шыш, ўЄю-Єю яюфюсэюх
 2. //сєфхЄ эхўшЄрсхы№эю, чрЄю ьхэ№°х ш с√ёЄхх
 3.  
 4. struct color_spec {
 5.         char *name;
 6.         int rgb;
 7. };
 8.  
 9. struct color_spec color_specs[] = {
 10.         "aliceblue",     0xF0F8FF,
 11.         "antiquewhite",  0xFAEBD7,
 12.         "aqua",          0x00FFFF,
 13.         "aquamarine",    0x7FFFD4,
 14.         "azure",                 0xF0FFFF,
 15.         "beige",                 0xF5F5DC,
 16.         "bisque",                0xFFE4C4,
 17.         "black",                 0x000000,
 18.         "blanchedalmond",0xFFEBCD,
 19.         "blue",          0x0000FF,
 20.         "blueviolet",    0x8A2BE2,
 21.         "brown",                 0xA52A2A,
 22.         "burlywood",     0xDEB887,
 23.         "cadetblue",     0x5F9EA0,
 24.         "chartreuse",    0x7FFF00,
 25.         "chocolate",     0xD2691E,
 26.         "coral",         0xFF7F50,
 27.         "cornflowerblue",0x6495ED,
 28.         "cornsilk",              0xFFF8DC,
 29.         "crimson",               0xDC143C,
 30.         "cyan",          0x00FFFF,
 31.         "darkblue",          0x00008B,
 32.         "darkcyan",          0x008B8B,
 33.         "darkgoldenrod", 0xB8860B,
 34.         "darkgray",          0xA9A9A9,
 35.         "darkgreen",     0x006400,
 36.         "darkkhaki",     0xBDB76B,
 37.         "darkmagenta",   0x8B008B,
 38.         "darkolivegreen",0x556B2F,
 39.         "darkorange",    0xFF8C00,
 40.         "darkorchid",    0x9932CC,
 41.         "darkred",               0x8B0000,
 42.         "darksalmon",    0xE9967A,
 43.         "darkseagreen",  0x8FBC8F,
 44.         "darkslateblue", 0x483D8B,
 45.         "darkslategray", 0x2F4F4F,
 46.         "darkturquoise", 0x00CED1,
 47.         "darkviolet",    0x9400D3,
 48.         "deeppink",      0xFF1493,
 49.         "deepskyblue",   0x00BFFF,
 50.         "dimgray",       0x696969,
 51.         "dodgerblue",    0x1E90FF,
 52.         "firebrick",     0xB22222,
 53.         "floralwhite",   0xFFFAF0,
 54.         "forestgreen",   0x228B22,
 55.         "fuchsia",       0xFF00FF,
 56.         "gainsboro",     0xDCDCDC,
 57.         "ghostwhite",    0xF8F8FF,
 58.         "gold",          0xFFD700,
 59.         "goldenrod",     0xDAA520,
 60.         "gray",          0x808080,
 61.         "green",         0x008000,
 62.         "greenyellow",   0xADFF2F,
 63.         "honeydew",      0xF0FFF0,
 64.         "hotpink",       0xFF69B4,
 65.         "indianred",     0xCD5C5C,
 66.         "indigo",        0x4B0082,
 67.         "ivory",         0xFFFFF0,
 68.         "khaki",         0xF0E68C,
 69.         "lavender",      0xE6E6FA,
 70.         "lavenderblush", 0xFFF0F5,
 71.         "lawngreen",     0x7CFC00,
 72.         "lemonchiffon",  0xFFFACD,
 73.         "lightblue",     0xADD8E6,
 74.         "lightcoral",    0xF08080,
 75.         "lightcyan",     0xE0FFFF,
 76.         "lightgoldenrodyellow", 0xFAFAD2,
 77.         "lightgreen",    0x90EE90,
 78.         "lightgrey",     0xD3D3D3,
 79.         "lightpink",     0xFFB6C1,
 80.         "lightsalmon",   0xFFA07A,
 81.         "lightseagreen", 0x20B2AA,
 82.         "lightskyblue",  0x87CEFA,
 83.         "lightslategray",0x778899,
 84.         "lightsteelblue",0xB0C4DE,
 85.         "lightyellow",   0xFFFFE0,
 86.         "lime",          0x00FF00,
 87.         "limegreen",     0x32CD32,
 88.         "linen",         0xFAF0E6,
 89.         "magenta",       0xFF00FF,
 90.         "maroon",        0x800000,
 91.         "mediumaquamarine",0x66CDAA,
 92.         "mediumblue",    0x0000CD,
 93.         "mediumorchid",  0xBA55D3,
 94.         "mediumpurple",  0x9370DB,
 95.         "mediumseagreen",0x3CB371,
 96.         "mediumslateblue",0x7B68EE,
 97.         "mediumspringgreen",0x00FA9A,
 98.         "mediumturquoise",0x48D1CC,
 99.         "mediumvioletred",0xC71585,
 100.         "midnightblue",  0x191970,
 101.         "mintcream",     0xF5FFFA,
 102.         "mistyrose",     0xFFE4E1,
 103.         "moccasin",          0xFFE4B5,
 104.         "navajowhite",   0xFFDEAD,
 105.         "navy",          0x000080,
 106.         "oldlace",       0xFDF5E6,
 107.         "olive",         0x808000,
 108.         "olivedrab",     0x6B8E23,
 109.         "orange",        0xFFA500,
 110.         "orangered",     0xFF4500,
 111.         "orchid",        0xDA70D6,
 112.         "palegoldenrod", 0xEEE8AA,
 113.         "palegreen",     0x98FB98,
 114.         "paleturquoise", 0xAFEEEE,
 115.         "palevioletred", 0xDB7093,
 116.         "papayawhip",    0xFFEFD5,
 117.         "peachpuff",     0xFFDAB9,
 118.         "peru",          0xCD853F,
 119.         "pink",          0xFFC0CB,
 120.         "plum",          0xDDA0DD,
 121.         "powderblue",    0xB0E0E6,
 122.         "purple",        0x800080,
 123.         "red",           0xFF0000,
 124.         "rosybrown",     0xBC8F8F,
 125.         "royalblue",     0x4169E1,
 126.         "saddlebrown",   0x8B4513,
 127.         "salmon",        0xFA8072,
 128.         "sandybrown",    0xF4A460,
 129.         "seagreen",      0x2E8B57,
 130.         "seashell",      0xFFF5EE,
 131.         "sienna",        0xA0522D,
 132.         "silver",        0xC0C0C0,
 133.         "skyblue",       0x87CEEB,
 134.         "slateblue",     0x6A5ACD,
 135.         "slategray",     0x708090,
 136.         "snow",          0xFFFAFA,
 137.         "springgreen",   0x00FF7F,
 138.         "steelblue",     0x4682B4,
 139.         "tan",           0xD2B48C,
 140.         "teal",          0x008080,
 141.         "thistle",       0xD8BFD8,
 142.         "tomato",        0xFF6347,
 143.         "turquoise",     0x40E0D0,
 144.         "violet",        0xEE82EE,
 145.         "wheat",         0xF5DEB3,
 146.         "white",         0xFFFFFF,
 147.         "whitesmoke",    0xF5F5F5,
 148.         "yellow",        0xFFFF00,
 149.         "yellowgreen",   0x9ACD32,
 150. 0};
 151.  
 152. dword StrToCol(char* htmlcolor)
 153. {
 154.         dword j=1,
 155.                 color=0,
 156.                 textlen=0;
 157.         char ch=0x00;
 158.  
 159.         if (ESBYTE[htmlcolor]<>'#') return text_colors[0];
 160.  
 161.         textlen = strlen(htmlcolor);
 162.  
 163.         if (textlen==7) || (textlen==4)
 164.         {
 165.                 FOR (;  j<textlen;  j++)
 166.                 {
 167.                         ch=ESBYTE[htmlcolor+j];
 168.                         IF ((ch>='0') && (ch<='9')) ch -= '0';
 169.                         IF ((ch>='A') && (ch<='F')) ch -= 'A'-10;
 170.                         IF ((ch>='a') && (ch<='f')) ch -= 'a'-10;
 171.                         color = color*0x10 + ch;
 172.                         if (textlen==4) color = color*0x10 + ch; //#abc ->> #aabbcc (ёыртр тшъшяхфшш!!1)
 173.                 }
 174.                 return color;
 175.         }
 176.        
 177.         return text_colors[0];
 178. }
 179.  
 180. dword GetColor(char* color_str)
 181. {
 182.         int ii;
 183.  
 184.         if (ESBYTE[color_str] == '#')
 185.                 return StrToCol(color_str);
 186.         else
 187.                 for (ii=0; color_specs[ii].name!=0; ii++)
 188.                 {
 189.                         if (!strcmp(color_str, color_specs[ii].name)) return color_specs[ii].rgb;
 190.                 }
 191.  
 192.         return text_colors[0];
 193. }
 194.