Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 54 | Rev 102 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. get_titlebar_height: ; edi = window draw_data pointer
 2.         mov     al,[edi+WDATA.fl_wstyle]
 3.         and     al,0x0F
 4.         cmp     al,0x03
 5.         jne     @f
 6.         mov     eax,[_skinh]
 7.         ret
 8.     @@: mov     eax,21
 9.         ret
 10.  
 11. get_rolledup_height: ; edi = window draw_data pointer
 12.         mov     al,[edi+WDATA.fl_wstyle]
 13.         and     al,0x0F
 14.         cmp     al,0x03
 15.         jne     @f
 16.         mov     eax,[_skinh]
 17.         add     eax,3
 18.         ret
 19.     @@: or      al,al
 20.         jnz     @f
 21.         mov     eax,21
 22.         ret
 23.     @@: mov     eax,21+2
 24.         ret
 25.  
 26.  
 27. setwindowdefaults:
 28.         pushad
 29.  
 30.         xor   eax,eax
 31.         mov   ecx,0xc000
 32.        @@:
 33.         inc   eax
 34.         add   ecx,2
 35.         mov   [ecx+0x000],ax          ; process no
 36.         mov   [ecx+0x400],ax          ; positions in stack
 37.         cmp   ecx,0xc400-2            ; the more high, the more surface
 38.         jnz   @b
 39.  
 40.         popad
 41.         ret
 42.  
 43.  
 44.  
 45. ; eax = cx
 46. ; ebx = cy
 47. ; ecx = ex
 48. ; edx = ey
 49. ; шфх : яхЁхсЁрЄ№ тёх юъэр, эрўшэр  ё ёрьюую эшцэхую,
 50. ;       ш фы  ърцфюую т√чтрЄ№ setscreen
 51. align 4
 52. calculatescreen:
 53.         pushad
 54.         cli
 55.  
 56.         mov   esi, 1
 57.         xor   eax, eax
 58.         xor   ebx, ebx
 59.         mov   ecx, [0xFE00]
 60.         mov   edx, [0xFE04]
 61.         call  setscreen
 62.  
 63.         mov   ebp, [0x3004]        ; number of processes
 64.         cmp   ebp, 1
 65.         jbe   .finish
 66.         align 4
 67.       .new_wnd:
 68.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2]
 69.         shl   edi, 5
 70.         add   edi, window_data
 71.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 72.         jnz     .not_wnd
 73.         mov     eax,[edi+WDATA.left]
 74.         mov     ebx,[edi+WDATA.top]
 75.         mov     ecx,[edi+WDATA.width]
 76.         add     ecx,eax
 77.         mov     edx,[edi+WDATA.height]
 78.         add     edx,ebx
 79.         push  esi
 80.         movzx esi, word [0xC400 + esi * 2]
 81.         call  setscreen
 82.         pop   esi
 83.       .not_wnd:
 84.         inc   esi
 85.         dec   ebp
 86.         jnz   .new_wnd
 87.       .finish:
 88.         sti
 89.         popad
 90. ret
 91.  
 92.  
 93.  
 94. virtual at esp
 95.   ff_xsz   dd ?
 96.   ff_ysz   dd ?
 97.   ff_scale dd ?
 98. end virtual
 99.  
 100. align 4
 101. ; ЁхчхЁтшЁєхЄ ьхёЄю яюф юъэю чрфрээюую яЁюЎхёёр
 102. setscreen:
 103. ;  eax  x start
 104. ;  ebx  y start
 105. ;  ecx  x end
 106. ;  edx  y end
 107. ;  esi  process number
 108. pushad
 109.         mov edi, esi ;;;word [esi*2+0xc400]
 110.         shl   edi, 8
 111.         add   edi, 0x80000+0x80  ; address of random shaped window area
 112.         cmp   [edi], dword 0
 113.         jne   .free_form
 114.  
 115.         ; get x&y size
 116.         sub   ecx, eax
 117.         sub   edx, ebx
 118.         inc   ecx
 119.         inc   edx
 120.  
 121.         ; get WinMap start
 122.         mov   edi, [0xFE00] ; screen_sx
 123.         inc   edi
 124.         imul  edi, ebx
 125.         add   edi, eax
 126.         add   edi, WinMapAddress
 127.  
 128.   .new_y:
 129.         push  ecx ; sx
 130.         push  edx
 131.  
 132.         mov   edx, esi
 133.         align 4
 134.   .new_x:
 135.         mov   byte [edi], dl
 136.         inc   edi
 137.         dec   ecx
 138.         jnz   .new_x
 139.  
 140.         pop   edx
 141.         pop   ecx
 142.         add   edi, [0xFE00]
 143.         inc   edi
 144.         sub   edi, ecx
 145.         dec   edx
 146.         jnz   .new_y
 147.  popad
 148.  ret
 149.   .read_byte:
 150.    ;eax - address
 151.    ;esi - slot
 152.         push  eax
 153.         push  ebx
 154.         push  ecx
 155.         push  edx
 156.         mov   edx,eax
 157.         mov   eax,esi
 158.         lea   ebx,[esp+12]
 159.         mov   ecx,1
 160.         call  read_process_memory
 161.         pop   edx
 162.         pop   ecx
 163.         pop   ebx
 164.         pop   eax
 165.         ret  
 166.   .free_form:
 167.  
 168.         ;  for (y=0; y <= x_size; y++)
 169.         ;      for (x=0; x <= x_size; x++)
 170.         ;          if (shape[coord(x,y,scale)]==1)
 171.         ;             set_pixel(x, y, process_number);
 172.  
 173.         sub  ecx, eax
 174.         sub  edx, ebx
 175.         inc  ecx
 176.         inc  edx
 177.  
 178.         push  dword [edi+4]  ; push scale first -> for loop
 179.  
 180.         ; get WinMap start  -> ebp
 181.         push  eax
 182.         mov   eax, [0xFE00] ; screen_sx
 183.         inc   eax
 184.         imul  eax, ebx   ;ebx
 185.         add   eax, [esp] ;eax
 186.         add   eax, WinMapAddress
 187.         mov   ebp, eax
 188.  
 189.         mov   edi, [edi]
 190. ;        mov   eax, esi
 191. ;        shl   eax, 5
 192. ;        add   edi, [eax+0x3000+0x10]
 193.         pop   eax
 194.  
 195.         ; eax = x_start
 196.         ; ebx = y_start
 197.         ; ecx = x_size
 198.         ; edx = y_size
 199.         ; esi = process_number
 200.         ; edi = &shape
 201.         ;       [scale]
 202.         push edx ecx ;ebx eax
 203.         xor  ebx, ebx
 204.         align 4
 205.       .ff_new_y:
 206.         xor  edx, edx
 207.         align 4
 208.       .ff_new_x:
 209.         ; -- body --
 210.         mov  ecx, [ff_scale]
 211.         mov  eax, [ff_xsz]
 212.         shr  eax, cl
 213.         push ebx edx
 214.         shr  ebx, cl
 215.         shr  edx, cl
 216.         imul eax, ebx
 217.         add  eax, edx
 218.         pop  edx ebx
 219.         add  eax, edi ;[ff_shape]
 220.         call .read_byte
 221. ;        cmp  byte [eax], 1
 222. ;        jne  @f
 223.         test al,al
 224.         jz   @f
 225.         mov  eax, esi  ; [ff_proc]
 226.         mov  [ebp], al
 227.        @@:
 228.         ; -- end body --
 229.         inc  ebp
 230.         inc  edx
 231.         cmp  edx, [ff_xsz]
 232.         jb   .ff_new_x
 233.         sub  ebp, [ff_xsz]
 234.         add  ebp, [0xFE00]  ; screen.x
 235.         inc  ebp
 236.         inc  ebx
 237.         cmp  ebx, [ff_ysz]
 238.         jb   .ff_new_y
 239.  
 240.         pop  ecx edx   ; eax ebx first
 241.         add  esp, 4
 242. popad
 243. ret
 244.  
 245.  
 246. display_settings:
 247.  
 248. ;    eax = 0         ; DISPLAY redraw
 249. ;          ebx = 0   ; all
 250. ;
 251. ;    eax = 1         ; BUTTON type
 252. ;          ebx = 0   ; flat
 253. ;          ebx = 1   ; 3D
 254. ;    eax = 2         ; set WINDOW colours
 255. ;          ebx = pointer to table
 256. ;          ecx = number of bytes define
 257. ;    eax = 3         ; get WINDOW colours
 258. ;          ebx = pointer to table
 259. ;          ecx = number of bytes wanted
 260. ;    eax = 4         ; get skin height
 261. ;          input  : nothing
 262. ;          output : eax = skin height in pixel
 263. ;    eax = 5         ; get screen workarea
 264. ;          input  : nothing
 265. ;          output : eax = [left]*65536+[right]
 266. ;                   ebx = [top]*65536+[bottom]
 267. ;    eax = 6         ; set screen workarea
 268. ;          input  : ecx = [left]*65536+[right]
 269. ;                   edx = [top]*65536+[bottom]
 270. ;          output : nothing
 271. ;    eax = 7         ; get skin margins
 272. ;          input  : nothing
 273. ;          output : eax = [left]*65536+[right]
 274. ;                   ebx = [top]*65536+[bottom]
 275. ;    eax = 8         ; set window skin
 276. ;          input  : ecx = pointer to file info block
 277. ;          output : eax = FS error code
 278.  
 279.  
 280.      pushad
 281.  
 282.      test eax, eax      ; redraw display
 283.      jnz  dspl0
 284.      test ebx, ebx
 285.      jnz  dspl0
 286.      cmp  [windowtypechanged],dword 1
 287.      jne  dspl00
 288.      mov  [windowtypechanged],dword 0
 289.   redraw_screen_direct:
 290.      mov  [dlx],dword 0
 291.      mov  [dly],dword 0
 292.      mov  eax,[0xfe00]
 293.      mov  [dlxe],eax
 294.      mov  eax,[0xfe04]
 295.      mov  [dlye],eax
 296.      mov  eax,window_data
 297.      call redrawscreen
 298.    dspl00:
 299.      popad
 300.      ret
 301.    dspl0:
 302.  
 303.      cmp  eax,1       ; button type
 304.      jne  dspl1
 305.      and  ebx,1
 306.      cmp  ebx,[buttontype]
 307.      je   dspl9
 308.      mov  [buttontype],ebx
 309.      mov  [windowtypechanged],dword 1
 310.     dspl9:
 311.      popad
 312.      ret
 313.    dspl1:
 314.  
 315.      cmp  eax,2       ; set common window colours
 316.      jne  no_com_colours
 317.      mov  [windowtypechanged],dword 1
 318.      mov  esi,[0x3010]
 319.      add  esi,0x10
 320.      add  ebx,[esi]
 321.      mov  esi,ebx
 322.      mov  edi,common_colours
 323.      and  ecx,127
 324.      cld
 325.      rep  movsb
 326.      popad
 327.      ret
 328.    no_com_colours:
 329.  
 330.      cmp  eax,3       ; get common window colours
 331.      jne  no_get_com
 332.      mov  esi,[0x3010]
 333.      add  esi,0x10
 334.      add  ebx,[esi]
 335.      mov  edi,ebx
 336.      mov  esi,common_colours
 337.      and  ecx,127
 338.      cld
 339.      rep  movsb
 340.      popad
 341.      ret
 342.    no_get_com:
 343.  
 344.      cmp  eax,4       ; get skin height
 345.      jne  no_skin_height
 346.      popad
 347.      mov  eax,[_skinh]
 348.      mov  [esp+36],eax
 349.      ret
 350.    no_skin_height:
 351.  
 352.         cmp     eax,5       ; get screen workarea
 353.         jne     no_get_workarea
 354.         popad
 355.         mov     eax,[screen_workarea.left-2]
 356.         mov     ax,word[screen_workarea.right]
 357.         mov     [esp+36],eax
 358.         mov     eax,[screen_workarea.top-2]
 359.         mov     ax,word[screen_workarea.bottom]
 360.         mov     [esp+24],eax
 361.         ret
 362.    no_get_workarea:
 363.  
 364.         cmp     eax,6       ; set screen workarea
 365.         jne     no_set_workarea
 366.         movsx   eax,word[esp+16+2]
 367.         movsx   ebx,word[esp+16]
 368.         cmp     eax,ebx
 369.         jge     .lp1
 370.         or      eax,eax;[0xFE00]
 371.         jl      @f
 372.         mov     [screen_workarea.left],eax
 373.     @@: cmp     ebx,[0xFE00]
 374.         jg      .lp1
 375.         mov     [screen_workarea.right],ebx
 376.   .lp1: movsx   eax,word[esp+24+2]
 377.         movsx   ebx,word[esp+24]
 378.         cmp     eax,ebx
 379.         jge     .lp2
 380.         or      eax,eax;[0xFE04]
 381.         jl      @f
 382.         mov     [screen_workarea.top],eax
 383.     @@: cmp     ebx,[0xFE04]
 384.         jg      .lp2
 385.         mov     [screen_workarea.bottom],ebx
 386.   .lp2: call    repos_windows
 387.         call    calculatescreen
 388. ;       jmp     redraw_screen_direct
 389.     .exit:
 390.         popad
 391.         ret
 392.    no_set_workarea:
 393.  
 394.         cmp     eax,7       ; get skin margins
 395.         jne     no_get_skinmargins
 396.         popad
 397.         mov     eax,dword[_skinmargins+0]
 398.         mov     [esp+36],eax
 399.         mov     eax,dword[_skinmargins+4]
 400.         mov     [esp+24],eax
 401.         ret
 402.    no_get_skinmargins:
 403.  
 404.         cmp     eax,8       ; set window skin
 405.         jne     no_set_skin
 406.         mov     eax,ebx
 407.         mov     edi,[0x3010]
 408.         add     ebx,[edi+0x10]        ; abs start of info block
 409.         pushd   [ebx+0] [ebx+4] [ebx+8] [ebx+12]
 410.         mov     dword[ebx+0],0        ; read
 411.         mov     dword[ebx+4],0        ; from the beginning
 412.         mov     dword[ebx+8],64       ; 32 KBytes maximum
 413.         mov     ecx,skin_data+64*512
 414.         sub     ecx,[edi+0x10]
 415.         mov     dword[ebx+12],ecx     ; destination
 416.         push    eax
 417.         pushad
 418.         call    file_system
 419.         popad
 420.         pop     eax
 421.         popd    [ebx+12] [ebx+8] [ebx+4] [ebx+0]
 422.         cmp     eax,ERROR_SUCCESS
 423.         je      @f
 424.         cmp     eax,ERROR_END_OF_FILE
 425.         jne     .exit
 426.     @@: cmp     [skin_data+64*512+SKIN_HEADER.ident],'SKIN'
 427.         mov     eax,ERROR_UNKNOWN_FS
 428.         jne     .exit
 429.         mov     esi,skin_data+64*512
 430.         mov     edi,skin_data
 431.         mov     ecx,(64*512)/4
 432.         rep     movsd
 433.         call    parse_skin_data
 434.         call    calculatescreen
 435.         mov     dword[esp+32+36],0
 436.         jmp     redraw_screen_direct
 437.   .exit:
 438.         mov     [esp+32+36],eax
 439.         popad
 440.         ret
 441.    no_set_skin:
 442.  
 443.      popad
 444.      ret
 445.  
 446.  
 447. repos_windows:
 448.         mov     ecx,[0x3004]
 449.         mov     esi,0x20*2
 450.         mov     byte[0x0000fff0],1
 451.         dec     ecx
 452.         jge     @f
 453.         ret
 454.     @@: mov     [esi+WDATA.fl_redraw],1
 455.         test    [esi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 456.         jz      .lp2
 457.         mov     eax,[screen_workarea.left]
 458.         mov     [esi+WDATA.left],eax
 459.         sub     eax,[screen_workarea.right]
 460.         neg     eax
 461.         mov     [esi+WDATA.width],eax
 462.         mov     eax,[screen_workarea.top]
 463.         mov     [esi+WDATA.top],eax
 464.         test    [esi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 465.         jnz     .lp1
 466.         sub     eax,[screen_workarea.bottom]
 467.         neg     eax
 468.         mov     [esi+WDATA.height],eax
 469.   .lp1: add     esi,0x20
 470.         loop    @b
 471.         ret
 472.   .lp2: mov     eax,[esi+WDATA.left]
 473.         add     eax,[esi+WDATA.width]
 474.         mov     ebx,[0x0000fe00]
 475. ;       inc     ebx
 476.         cmp     eax,ebx
 477.         jle     .lp4
 478.         mov     eax,[esi+WDATA.width]
 479.         sub     eax,ebx
 480.         jle     .lp3
 481.         mov     [esi+WDATA.width],ebx
 482.   .lp3: sub     ebx,[esi+WDATA.width]
 483.         mov     [esi+WDATA.left],ebx
 484.   .lp4: mov     eax,[esi+WDATA.top]
 485.         add     eax,[esi+WDATA.height]
 486.         mov     ebx,[0x0000fe04]
 487. ;       inc     ebx
 488.         cmp     eax,ebx
 489.         jle     .lp6
 490.         mov     eax,[esi+WDATA.height]
 491.         sub     eax,ebx
 492.         jle     .lp5
 493.         mov     [esi+WDATA.height],ebx
 494.   .lp5: sub     ebx,[esi+WDATA.height]
 495.         mov     [esi+WDATA.top],ebx
 496.   .lp6: add     esi,0x20
 497.         loop    @b
 498.         ret
 499.  
 500. uglobal
 501.   common_colours:
 502.      times 128 db 0x0
 503. endg
 504.  
 505.  
 506.  
 507.  
 508. check_window_position:
 509.  
 510.     pushad                           ; window inside screen ?
 511.  
 512.     movzx eax,word [edi+0]
 513.     movzx ebx,word [edi+4]
 514.     movzx ecx,word [edi+8]
 515.     movzx edx,word [edi+12]
 516.  
 517.     mov   esi,ecx             ; check x pos
 518.     add   esi,eax
 519.     cmp   esi,[0xfe00]
 520.     jbe   x_pos_ok
 521.     mov   [edi+0],dword 0
 522.     xor   eax, eax
 523.   x_pos_ok:
 524.  
 525.     mov   esi,edx             ; check y pos
 526.     add   esi,ebx
 527.     cmp   esi,[0xfe04]
 528.     jbe   y_pos_ok
 529.     mov   [edi+4],dword 0
 530.     mov   ebx,0
 531.   y_pos_ok:
 532.  
 533.     mov   esi,ecx             ; check x size
 534.     add   esi,eax
 535.     cmp   esi,[0xfe00]
 536.     jbe   x_size_ok
 537.     mov   ecx,[0xfe00]
 538.     mov   [edi+8],ecx
 539.   x_size_ok:
 540.  
 541.     mov   esi,edx             ; check y size
 542.     add   esi,ebx
 543.     cmp   esi,[0xfe04]
 544.     jbe   y_size_ok
 545.     mov   edx,[0xfe04]
 546.     mov   [edi+12],edx
 547.   y_size_ok:
 548.  
 549.     popad
 550.  
 551.     ret
 552.  
 553.  
 554. uglobal
 555.   new_window_starting dd 0
 556. endg
 557.  
 558.  
 559. sys_window_mouse:
 560.  
 561.     push  eax
 562.  
 563.     mov   eax,[timer_ticks] ;[0xfdf0]
 564.     cmp   [new_window_starting],eax
 565.     jb    swml1
 566.  
 567.     mov   [0xfff4],byte 0  ; no mouse background
 568.     mov   [0xfff5],byte 0  ; draw mouse
 569.  
 570.     mov   [new_window_starting],eax
 571.  
 572.   swml1:
 573.  
 574.     pop   eax
 575.  
 576.     ret
 577.  
 578. drawwindow_I:
 579.  
 580.         pushad
 581.  
 582.         mov   esi,[edx+24]   ; rectangle
 583.         mov   eax,[edx+0]
 584.         shl   eax,16
 585.         add   eax,[edx+0]
 586.         add   eax,[edx+8]
 587.         mov   ebx,[edx+04]
 588.         shl   ebx,16
 589.         add   ebx,[edx+4]
 590.         add   ebx,[edx+12]
 591.         call  draw_rectangle
 592.  
 593.         mov   ecx,[edx+20]   ; grab bar
 594.         push  ecx
 595.         mov   esi,edx
 596.         mov   edx,[esi+04]
 597.         add   edx,1
 598.         mov   ebx,[esi+04]
 599.         add   ebx,25
 600.         mov   eax,[esi+04]
 601.         add   eax,[esi+12]
 602.         cmp   ebx,eax
 603.         jb    wdsizeok
 604.         mov   ebx,eax
 605.       wdsizeok:
 606.         push  ebx
 607.       drwi:
 608.         mov   ebx,edx
 609.         shl   ebx,16
 610.         add   ebx,edx
 611.         mov   eax,[esi+00]
 612.         inc   eax
 613.         shl   eax,16
 614.         add   eax,[esi+00]
 615.         add   eax,[esi+8]
 616.         sub   eax,1
 617.         push  edx
 618.         mov   edx,0x80000000
 619.         mov   ecx,[esi+20]
 620.         and   ecx,edx
 621.         cmp   ecx,edx
 622.         jnz   nofa
 623.         mov   ecx,[esi+20]
 624.         sub   ecx,0x00040404
 625.         mov   [esi+20],ecx
 626.         and   ecx,0x00ffffff
 627.         jmp   faj
 628.       nofa:
 629.         mov   ecx,[esi+20]
 630.         and   ecx,0x00ffffff
 631.       faj:
 632.         pop   edx
 633.         mov   edi,0
 634.         call  [draw_line]
 635.         inc   edx
 636.         cmp   edx,[esp]
 637.         jb    drwi
 638.         add   esp,4
 639.         pop   ecx
 640.         mov   [esi+20],ecx
 641.  
 642.         mov   edx,[esi+04]      ; inside work area
 643.         add   edx,21+5
 644.         mov   ebx,[esi+04]
 645.         add   ebx,[esi+12]
 646.         cmp   edx,ebx
 647.         jg    noinside
 648.         mov   eax,1
 649.         mov   ebx,21
 650.         mov   ecx,[esi+8]
 651.         mov   edx,[esi+12]
 652.         mov   edi,[esi+16]
 653.         call  [drawbar]
 654.       noinside:
 655.  
 656.         popad
 657.  
 658.         ret
 659.  
 660.  
 661. draw_rectangle:
 662.  
 663. r_eax equ [esp+28]   ; x start
 664. r_ax equ [esp+30]   ; x end
 665. r_ebx equ [esp+16]   ; y start
 666. r_bx equ [esp+18]   ; y end
 667. ;esi                 ; color
 668.  
 669.         pushad
 670.  
 671.         mov   ecx,esi          ; yb,xb -> yb,xe
 672.      ;<<< 14.11.2004 Ivan Poddubny  <faster and smaller>
 673. ;        mov   eax,r_eax
 674. ;        shl   eax,16
 675. ;        mov   ax,r_ax
 676.         mov   eax, r_eax
 677.         rol   eax, 16
 678.      ;>>> 14.11.2004 Ivan Poddubny  <faster and smaller>
 679.         mov   ebx,r_ebx
 680.         shl   ebx,16
 681.         mov   bx,r_ebx
 682.         xor   edi, edi
 683.         call  [draw_line]
 684.  
 685.         mov   ebx,r_bx         ; ye,xb -> ye,xe
 686.         shl   ebx,16
 687.         mov   bx,r_bx
 688.         call  [draw_line]
 689.  
 690.         mov   ecx,esi          ; ya,xa -> ye,xa
 691.         mov   eax,r_eax
 692.         shl   eax,16
 693.         mov   ax,r_eax
 694.         mov   ebx,r_ebx
 695.         shl   ebx,16
 696.         mov   bx,r_bx
 697.         mov   edi,0
 698.         call  [draw_line]
 699.  
 700.         mov   eax,r_ax       ; ya,xe -> ye,xe
 701.         shl   eax,16
 702.         mov   ax,r_ax
 703.         call  [draw_line]
 704.  
 705.         popad
 706.         ret
 707.  
 708.  
 709. drawwindow_III:
 710.  
 711.         pushad
 712.  
 713.         mov   edi,edx                              ; RECTANGLE
 714.         mov   eax,[edi+0]
 715.         shl   eax,16
 716.         mov   ax,[edi+0]
 717.         add   ax,[edi+8]
 718.         mov   ebx,[edi+4]
 719.         shl   ebx,16
 720.         mov   bx,[edi+4]
 721.         add   bx,[edi+12]
 722.         mov   esi,[edi+24]
 723.         shr   esi,1
 724.         and   esi,0x007f7f7f
 725.         push  esi
 726.         call  draw_rectangle
 727.         mov   ecx,3
 728.       dw3l:
 729.         add   eax,1*65536-1
 730.         add   ebx,1*65536-1
 731.         mov   esi,[edi+24]
 732.         call  draw_rectangle
 733.         dec   ecx
 734.         jnz   dw3l
 735.         pop   esi
 736.         add   eax,1*65536-1
 737.         add   ebx,1*65536-1
 738.         call  draw_rectangle
 739.  
 740.         mov   ecx,[edx+20]                       ; GRAB BAR
 741.         push  ecx
 742.         mov   esi,edx
 743.         mov   edx,[esi+04]
 744.         add   edx,4
 745.         mov   ebx,[esi+04]
 746.         add   ebx,20
 747.         mov   eax,[esi+04]
 748.         add   eax,[esi+12]
 749.         cmp   ebx,eax
 750.         jb    wdsizeok2
 751.         mov   ebx,eax
 752.       wdsizeok2:
 753.         push  ebx
 754.       drwi2:
 755.         mov   ebx,edx
 756.         shl   ebx,16
 757.         add   ebx,edx
 758.         mov   eax,[esi+00]
 759.         shl   eax,16
 760.         add   eax,[esi+00]
 761.         add   eax,[esi+8]
 762.         add   eax,4*65536-4
 763.         mov   ecx,[esi+20]
 764.         test  ecx,0x40000000
 765.         jz    nofa3
 766.         add   ecx,0x040404
 767.       nofa3:
 768.         test  ecx,0x80000000
 769.         jz    nofa2
 770.         sub   ecx,0x040404
 771.       nofa2:
 772.         mov   [esi+20],ecx
 773.         and   ecx,0xffffff
 774.         xor   edi, edi
 775.         call  [draw_line]
 776.         inc   edx
 777.         cmp   edx,[esp]
 778.         jb    drwi2
 779.         add   esp,4
 780.         pop   ecx
 781.         mov   [esi+20],ecx
 782.  
 783.         mov   edx,[esi+04]                       ; WORK AREA
 784.         add   edx,21+5
 785.         mov   ebx,[esi+04]
 786.         add   ebx,[esi+12]
 787.         cmp   edx,ebx
 788.         jg    noinside2
 789.         mov   eax,5
 790.         mov   ebx,20
 791.         mov   ecx,[esi+8]
 792.         mov   edx,[esi+12]
 793.         sub   ecx,4
 794.         sub   edx,4
 795.         mov   edi,[esi+16]
 796.         call  [drawbar]
 797.       noinside2:
 798.  
 799.         popad
 800.  
 801.         ret
 802.  
 803.  
 804.  
 805. ; activate window
 806. align 4
 807. windowactivate:
 808.  
 809.         ; esi = abs mem position in stack 0xC400+
 810.  
 811.         pushad
 812.         push   esi
 813.       movzx   eax, word [esi] ; ax <- process no
 814.       movzx   eax, word [0xC000+eax*2] ; ax <- position in window stack
 815.  
 816.         xor   esi, esi        ; drop others
 817.       waloop:
 818.         cmp   esi, dword [0x3004]
 819.         jae   wacont
 820.         inc   esi
 821.         lea   edi, [0xC000 + esi*2]
 822.         mov   bx, [edi] ; position of the current process
 823.         cmp   bx, ax
 824.         jbe   @f
 825.         dec   bx       ; upper? => drop!
 826.         mov   [edi], bx
 827.       @@:
 828.         jmp   waloop
 829.       wacont:
 830.                             ; set to no 1
 831.         pop   esi           ;   esi = pointer at 0xC400
 832.  
 833.       movzx   eax, word [esi]
 834.         mov   bx, [0x3004]  ; number of processes
 835.         mov   [0xC000+eax*2], bx     ; this is the last (and the upper)
 836.  
 837. ;* start code - get active process (4) - Mario79
 838.         cli
 839.         cmp  [active_process_flag],1
 840.         jne  @f
 841.         mov   [active_process_flag],0
 842.         jmp   end_save_active_process
 843.     @@:
 844.         call save_active_process_stack
 845.     end_save_active_process:
 846.         mov  [active_process],eax
 847.         push  eax
 848.         mov   eax,[active_process]
 849.         shl   eax,5
 850.         add   eax,0x3000
 851.         mov   [eax-twdw+31],byte 1
 852.         pop   eax
 853.         sti
 854. ;* end code - get active process (4) - Mario79
 855.  
 856.         ; update on screen -window stack
 857.         xor   esi, esi
 858.       waloop2:
 859.         mov   edi, [0x3004]
 860.         cmp   esi, edi
 861.         jae   wacont2
 862.         inc   esi
 863.         movzx ebx, word [esi*2 + 0xC000]
 864.         mov   [ebx*2 + 0xC400], si
 865.         jmp   waloop2
 866.       wacont2:
 867.         mov   [0xf400], byte 0           ; empty keyboard buffer
 868.         mov   [0xf500], byte 0           ; empty button buffer
 869.         popad
 870.         ret
 871.  
 872.  
 873. ; check if window is necessary to draw
 874.  
 875. checkwindowdraw:
 876.  
 877.         ; edi = position in window_data+
 878.  
 879.         mov   esi, edi
 880.         sub   esi, window_data
 881.         shr   esi, 5
 882.  
 883.         ; esi = process number
 884.  
 885. ; <IP 15.08.2004>
 886.         movzx eax, word [0xC000 + esi * 2] ; get value of the curr process
 887.         lea   esi, [0xC400 + eax * 2]      ; get address of this process at 0xC400
 888. ; </IP 15.08.2004>
 889.  
 890.         push  esi
 891.  
 892.       .new_check:
 893.  
 894.         pop   esi
 895.         add   esi, 2
 896.         push  esi
 897.  
 898.         mov   eax, [0x3004]
 899.         lea   eax, word [0xC400 + eax * 2] ; number of the upper window
 900.  
 901.         cmp   esi, eax
 902.         ja    .all_wnds_to_top
 903.  
 904.         movzx eax, word [esi]
 905.         shl   eax, 5
 906.         add   eax, window_data
 907.         mov   esi, eax
 908.  
 909.         mov   ebx, [edi+4]
 910.         mov   edx, [edi+12]
 911.         add   edx, ebx
 912.  
 913.         mov   ecx, [esi+4]    ; y check
 914.         cmp   ecx, edx
 915.         jae   .new_check
 916.         mov   eax, [esi+12]
 917.         add   ecx, eax
 918.         cmp   ebx, ecx
 919.         ja    .new_check
 920.  
 921.         mov   eax, [edi+0]
 922.         mov   ecx, [edi+8]
 923.         add   ecx, eax
 924.  
 925.         mov   edx, [esi+0]    ; x check
 926.         cmp   edx, ecx
 927.         jae   .new_check
 928.         mov   ecx, [esi+8]
 929.         add   edx, ecx
 930.         cmp   eax, edx
 931.         ja    .new_check
 932.  
 933.         pop   esi
 934.         mov   ecx,1   ; overlap some window
 935.         ret
 936.  
 937.   .all_wnds_to_top:
 938.  
 939.         pop   esi
 940.  
 941.         xor   ecx, ecx       ; passed all windows to top
 942.         ret
 943.  
 944.  
 945.  
 946.  
 947. waredraw:     ; if redraw necessary at activate
 948.  
 949.         pushad
 950.  
 951.         call  checkwindowdraw      ; draw window on activation ?
 952.         test  ecx, ecx
 953.         jz    .do_not_draw
 954.  
 955.         popad
 956.         mov   [0xfb44], byte 1     ; do draw mouse
 957.         call  windowactivate
 958.  
 959.         ; update screen info
 960.         pushad
 961.         mov   edi, [0x3004] ; the last process (number)
 962.         movzx esi, word [0xC400 + edi * 2]
 963.         shl   esi, 5
 964.         add   esi, window_data
 965.  
 966.         ; coordinates of the upper window
 967.         mov   eax, [esi+00] ; cx
 968.         mov   ebx, [esi+04] ; cy
 969.         mov   ecx, [esi+08] ; sx
 970.         mov   edx, [esi+12] ; sy
 971.  
 972.         add   ecx, eax       ; ecx = x_end
 973.         add   edx, ebx       ; edx = y_end
 974.  
 975.         mov   edi, [0x3004]
 976.         movzx esi, word [0xC400 + edi * 2]
 977.         shl   esi, 5
 978.         movzx esi, byte [esi + 0x3000 + 0xE]
 979.         call  setscreen ;;;calculatescreen ; setscreen
 980.         popad
 981.  
 982.         cmp   [0xff01], dword 1 ; if > 1 then activate process
 983.         jbe   .not_activate
 984.  
 985. ;;;        mov   eax, 10            ; wait for putimages to finish
 986. ;;;        call  delay_hs
 987.  
 988.         mov   [edi+31],byte 1  ; redraw flag for app
 989.         mov   [0xfb44],byte 0  ; mouse down checks
 990.  
 991.         ret
 992.  
 993.      .not_activate:
 994.  
 995. ;        mov   eax,5            ; wait for putimages to finish
 996. ;        call  delay_hs
 997.  
 998.         mov   [edi+31],byte 1  ; redraw flag for app
 999.  
 1000.         mov   ecx, 25 ;100
 1001.      .waitflagdown:
 1002.         dec   ecx
 1003.         jz    .nowait
 1004. ;        mov   eax, 2
 1005. ;        call  delay_hs
 1006.         cmp   [edi+31], byte 0 ; wait flag to drop
 1007.         jnz   .waitflagdown
 1008.       .nowait:
 1009.  
 1010. ;        mov   ecx,10
 1011. ;      .wait:
 1012. ;        mov   eax,1           ; wait for draw to finish
 1013. ;        call  delay_hs
 1014. ;        loop  .wait
 1015.  
 1016.         mov   [0xfb44],byte 0
 1017.  
 1018.         ret
 1019.  
 1020.      .do_not_draw:
 1021.  
 1022.         popad
 1023.  
 1024.         call  windowactivate
 1025.         mov   [0xfb44],byte 0  ; mouse down checks
 1026.         mov   [0xfff4],byte 0  ; no mouse background
 1027.         mov   [0xfff5],byte 0  ; draw mouse
 1028.         ret
 1029.  
 1030.  
 1031. iglobal
 1032.   window_moving   db 'K : Window - move/resize',13,10,0
 1033.   window_moved    db 'K : Window - done',13,10,0
 1034. endg
 1035.  
 1036. ; check window touch
 1037. align 4
 1038. checkwindows:
 1039.         pushad
 1040.  
 1041.         cmp  [0xff01],dword 1  ; activate request from app ?
 1042.         jbe  .no_activate_request
 1043.         mov  edi,[0xff01]     ; process number
 1044.         shl  edi,5
 1045.         add  edi,window_data
 1046.         mov  ebx,[0xff01]
 1047.         movzx esi, word [0xC000 + ebx * 2]
 1048.         lea  esi, [0xC400 + esi * 2]
 1049.         call waredraw
 1050.  
 1051. ;* start code - get active process (2) - Mario79
 1052. ;        mov  eax,[0xff01]
 1053. ;        mov  [active_process],eax
 1054. ;* end code - get active process  (2) - Mario79
 1055.  
 1056.         mov  [0xff01],dword 0  ; activated
 1057.  
 1058.         popad
 1059.         ret
 1060.  
 1061.     .no_activate_request:
 1062.    
 1063.         cmp   [0xfb40],byte 0    ; mouse buttons pressed ?
 1064.         jne   .mouse_buttons_pressed
 1065. ;        cmp   [window_minimize],2
 1066. ;        jne   .no_activate_request_1
 1067.         cmp   [window_minimize],0
 1068.         je   .no_activate_request_2
 1069.         cmp   [window_minimize],1
 1070.         je    .mouse_buttons_pressed
 1071.         mov   esi,[0x3004]
 1072.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2]
 1073.         shl   edi, 5
 1074.         add   edi, window_data
 1075.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1076.         jnz     .mouse_buttons_pressed
 1077. ;        jne   .no_activate_request_2
 1078. ;    .no_activate_request_1:
 1079. ;        cmp   [window_minimize],1
 1080. ;        jge   .mouse_buttons_pressed
 1081. ;        jmp   .mouse_buttons_pressed
 1082.     .no_activate_request_2:
 1083.         mov   [window_minimize],0
 1084.         popad
 1085.         ret
 1086.  
 1087.     .mouse_buttons_pressed:
 1088.  
 1089.         mov   esi,[0x3004]
 1090.         inc   esi
 1091.  
 1092.       cwloop:
 1093.         cmp   esi,2
 1094.         jb   .exit
 1095.         .temp_window_minimize_1:
 1096.         dec   esi
 1097.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2] ; ebx
 1098.         shl   edi, 5
 1099.         add   edi, window_data
 1100. ;        mov   edi, ebx
 1101.         mov   ecx, [edi+0]
 1102.         mov   edx, [edi+4]
 1103.  
 1104.         mov   eax,ecx
 1105.         mov   ebx,edx
 1106.        cmp   [window_minimize],1
 1107.        jge   .window_minimize_no_check_mouse
 1108.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1109.         jnz     cwloop
 1110.  
 1111.        movzx  eax, word [0xfb0a]
 1112.        movzx  ebx, word [0xfb0c]
 1113.        
 1114.         cmp   ecx, eax
 1115.         jae   cwloop
 1116.         cmp   edx, ebx
 1117.         jae   cwloop
 1118.         add   ecx, [edi+8]
 1119.         add   edx, [edi+12]
 1120.         cmp   eax, ecx
 1121.         jae   cwloop
 1122.         cmp   ebx, edx
 1123.         jae   cwloop
 1124.  
 1125.       .window_minimize_no_check_mouse:
 1126.  
 1127.         pushad
 1128.         mov   eax, esi
 1129.         mov   ebx, [0x3004]
 1130.         cmp   eax, ebx      ; is this window active?
 1131.         jz    .move_resize_window
 1132.  
 1133.         ; eax = position in windowing stack
 1134.         ; redraw must ?
 1135.         lea   esi, [0xC400 + esi * 2]
 1136.         call  waredraw
 1137.         add   esp, 32
 1138.  
 1139.       .exit:
 1140.         popad
 1141.         ret
 1142.  
 1143.    .move_resize_window:    ; MOVE OR RESIZE WINDOW
 1144.  
 1145.         popad
 1146.  
 1147.         ; Check for user enabled fixed window
 1148.         mov   edx, [edi+0x14]
 1149.         and   edx, 0x0f000000
 1150.         cmp   edx, 0x01000000
 1151.         jne   .window_move_enabled_for_user
 1152.         popad
 1153.         ret
 1154.       .window_move_enabled_for_user:
 1155.  
 1156.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1157.         jnz     .no_resize_2
 1158.  
 1159.         mov   [do_resize_from_corner],byte 0   ; resize for skinned window
 1160.         mov   edx, [edi+0x10]
 1161.         and   edx, 0x0f000000
 1162.         cmp   edx, 0x02000000
 1163.         jb    .no_resize_2 ; not type 2 wnd
 1164.  
 1165.         mov   edx, [edi+4]
 1166.         add   edx, [edi+12]
 1167.         sub   edx, 6       ; edx = y_end - 6
 1168.         cmp   ebx, edx     ; ebx = mouse_y
 1169.         jb    .no_resize_2
 1170.         mov   [do_resize_from_corner],byte 1
 1171.         jmp   .continue
 1172.       .no_resize_2:
 1173.  
 1174.         push    eax
 1175.         call    get_titlebar_height
 1176.         add     eax,[edi+4]
 1177.         cmp     ebx,eax
 1178.         pop     eax
 1179.         jae     .exit
 1180.  
 1181.      .continue:
 1182.  
 1183.         push  esi
 1184.         mov   esi, window_moving
 1185.         call  sys_msg_board_str
 1186.         pop   esi
 1187.  
 1188.         mov   ecx, [timer_ticks] ;[0xfdf0]    ; double-click ?
 1189.         mov   edx, ecx
 1190.         sub   edx, [latest_window_touch]
 1191.         mov   [latest_window_touch], ecx
 1192.         mov   [latest_window_touch_delta], edx
 1193.  
 1194.         mov   cl, [0xfb40]     ; save for shade check
 1195.         mov   [do_resize], cl
 1196.      no_emulation_righ_button:
 1197.         mov   ecx, [edi+0]
 1198.         mov   edx, [edi+4]
 1199.  
 1200.         push  eax ecx edx
 1201.         mov   [dlx], ecx      ; save for drawlimits
 1202.         mov   [dly], edx
 1203.         mov   eax, [edi+8]
 1204.         add   ecx, eax
 1205.         mov   eax, [edi+12]
 1206.         add   edx, eax
 1207.         mov   [dlxe], ecx
 1208.         mov   [dlye], edx
 1209.         pop   edx ecx eax
 1210.  
 1211.         sub   eax, ecx
 1212.         sub   ebx, edx
 1213.  
 1214.         mov   esi, [0xfb0a]
 1215.         mov   [0xf300], esi
 1216.  
 1217.         pushad           ; wait for putimages to finish
 1218. ;        mov   eax,5
 1219. ;        call  delay_hs
 1220.         mov   eax,[edi+0]
 1221.         mov   [npx],eax
 1222.         mov   eax,[edi+4]
 1223.         mov   [npy],eax
 1224.         popad
 1225.  
 1226.         push eax                  ; save old coordinates
 1227.         mov   ax,[edi+00]
 1228.         mov   word [oldc+00],ax
 1229.         mov   ax,[edi+04]
 1230.         mov   word [oldc+04],ax
 1231.         mov   ax,[edi+8]
 1232.         mov   word [oldc+8],ax
 1233.         mov   word [npxe],ax
 1234.         mov   ax,[edi+12]
 1235.         mov   word [oldc+12],ax
 1236.         mov   word [npye],ax
 1237.         pop eax
 1238.  
 1239.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1240.         jnz     @f
 1241.         call  drawwindowframes
 1242.     @@:
 1243.  
 1244.         mov   [reposition],0
 1245.         mov   [0xfb44],byte 1   ; no reaction to mouse up/down
 1246.  
 1247.         ; move window
 1248.  
 1249.       newchm:
 1250.  
 1251.         mov   [0xfff5],byte 1
 1252.  
 1253.         call  checkidle
 1254.  
 1255.         call  checkEgaCga
 1256.  
 1257.         mov   [0xfff4],byte 0
 1258.  
 1259.         call  [draw_pointer]
 1260.  
 1261.         pushad
 1262.         call   stack_handler
 1263.         popad
 1264.  
 1265.         mov   esi,[0xf300]
 1266.         cmp   esi,[0xfb0a]
 1267.         je    cwb
 1268.  
 1269.         mov   cx,[0xfb0a]
 1270.         mov   dx,[0xfb0c]
 1271.         sub   cx,ax
 1272.         sub   dx,bx
 1273.  
 1274.         push  ax
 1275.         push  bx
 1276.  
 1277.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1278.         jnz     @f
 1279.         call  drawwindowframes
 1280.     @@:
 1281.  
 1282.         mov   ax,[0xfe00]
 1283.         mov   bx,[0xfe04]
 1284.  
 1285.         cmp   [do_resize_from_corner],1
 1286.         je    no_new_position
 1287.  
 1288.         mov   word [npx],word 0     ; x repos ?
 1289.         cmp   ax,cx
 1290.         jb    noreposx
 1291.         mov   [reposition],1
 1292.         sub   ax,word [npxe]
 1293.         mov   word [npx],ax
 1294.         cmp   ax,cx
 1295.         jb    noreposx
 1296.         mov   word [npx],cx
 1297.       noreposx:
 1298.  
 1299.         mov   word [npy],word 0     ; y repos ?
 1300.         cmp   bx,dx
 1301.         jb    noreposy
 1302.         mov   [reposition],1
 1303.         sub   bx,word [npye]
 1304.         mov   word [npy],bx
 1305.         cmp   bx,dx
 1306.         jb    noreposy
 1307.         mov   word [npy],dx
 1308.       noreposy:
 1309.  
 1310.       no_new_position:
 1311.  
 1312.         cmp   [do_resize_from_corner],0    ; resize from right corner
 1313.         je    norepos_size
 1314.         pushad
 1315.  
 1316.         mov   edx,edi
 1317.         sub   edx,window_data
 1318.         shr   edx,5
 1319.         shl   edx,8
 1320.         add   edx,0x80000                 ; process base at 0x80000+
 1321.  
 1322.         movzx eax,word [0xfb0a]
 1323.         cmp   eax,[edi+0]
 1324.         jb    nnepx
 1325.         sub   eax,[edi+0]
 1326.         cmp   eax,32 ; [edx+0x90+8]
 1327.         jge   nnepx2
 1328.         mov   eax,32 ; [edx+0x90+8]
 1329.       nnepx2:
 1330.         mov   [npxe],eax
 1331.       nnepx:
 1332.  
 1333.         call    get_rolledup_height
 1334.         mov     ebx,eax
 1335.         movzx eax,word [0xfb0c]
 1336.         cmp   eax,[edi+4]
 1337.         jb    nnepy
 1338.         sub   eax,[edi+4]
 1339.         cmp     eax,ebx ; [edx+0x90+12]
 1340.         jge     nnepy2
 1341.         mov     eax,ebx ; [edx+0x90+12]
 1342.       nnepy2:
 1343.         mov   [npye],eax
 1344.       nnepy:
 1345.  
 1346.         mov   [reposition],1
 1347.  
 1348.         popad
 1349.       norepos_size:
 1350.  
 1351.         pop   bx
 1352.         pop   ax
 1353.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1354.         jnz     @f
 1355.         call  drawwindowframes
 1356.     @@:
 1357.  
 1358.         mov   esi,[0xfb0a]
 1359.         mov   [0xf300],esi
 1360.  
 1361.       cwb:
 1362.         cmp   [0xfb40],byte 0
 1363.         jne   newchm
 1364.                                      ; new position done
 1365.         mov     [0xfff5],byte 1
 1366.         mov     cl,0
 1367.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1368.         jnz     @f
 1369.         mov     cl,[reposition]
 1370.         call    drawwindowframes
 1371.  
 1372.         mov   eax,[npx]
 1373.         mov   [edi+0],eax
 1374.         mov   eax,[npy]
 1375.         mov   [edi+4],eax
 1376.         mov   eax,[npxe]
 1377.         mov   [edi+8],eax
 1378.         mov   eax,[npye]
 1379.         mov   [edi+12],eax
 1380.  
 1381.     @@: mov     [reposition],cl
 1382.  
 1383.         cmp   [reposition],1         ; save new position and size
 1384.         jne   no_bounds_save
 1385.         ; <IP 28.08.2004>
 1386.         push  esi edi ecx
 1387.         mov   esi,edi
 1388.         mov   ecx,2
 1389.         test  [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP or WSTATE_MAXIMIZED
 1390.         jnz   @f
 1391.         add   ecx,2
 1392.     @@: sub   edi,window_data
 1393.         shr   edi,5
 1394.         shl   edi,8
 1395.         add   edi,0x80000+0x90
 1396.         cld
 1397.         rep   movsd
 1398.         pop   ecx edi esi
 1399.         ; </IP 28.08.2004>
 1400.       no_bounds_save:
 1401.  
 1402.         pushad                             ; WINDOW SHADE/FULLSCREEN
 1403.  
 1404.         cmp   [reposition],1
 1405.         je    no_window_sizing
 1406.         mov   edx,edi
 1407.         sub   edx,window_data
 1408.         shr   edx,5
 1409.         shl   edx,8
 1410.         add   edx,0x80000                 ; process base at 0x80000+
 1411.  
 1412.         cmp     [window_minimize],0
 1413.         je      no_wnd_minimize_restore
 1414.         mov     [reposition],1
 1415.   wnd_minimize:
 1416.         cmp     [window_minimize],1
 1417.         jne     wnd_restore
 1418.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1419.         jmp     no_wnd_minimize_restore
 1420.   wnd_restore:
 1421.         cmp     [window_minimize],2
 1422.         jne     no_wnd_minimize_restore
 1423.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_MINIMIZED
 1424.   no_wnd_minimize_restore:
 1425.  
 1426.  
 1427.         cmp   [do_resize],2               ; window shade ?
 1428.         jne   no_window_shade
 1429.         mov   [reposition],1
 1430.  
 1431.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1432.         jnz     wnd_rolldown
 1433.   wnd_rollup:
 1434.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1435.         call    get_rolledup_height
 1436.         jmp     @f
 1437.   wnd_rolldown:
 1438.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_ROLLEDUP
 1439.         mov     eax,[edx+0x90+BOX.height]
 1440.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1441.         jz      @f
 1442.         mov     eax,[screen_workarea.bottom]
 1443.         sub     eax,[screen_workarea.top]
 1444.     @@: mov     [edi+WDATA.height],eax
 1445.  
 1446.       no_window_shade:
 1447.  
 1448.         cmp   [do_resize],1               ; fullscreen/restore ?
 1449.         jne   no_fullscreen_restore
 1450.         cmp   [latest_window_touch_delta],dword 50
 1451.         jg    no_fullscreen_restore
 1452.         mov   [reposition],1
 1453.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1454.         jnz     restore_from_fullscreen
 1455.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1456.         mov     eax,[screen_workarea.left]
 1457.         mov     [edi+WDATA.left],eax
 1458.         sub     eax,[screen_workarea.right]
 1459.         neg     eax
 1460.         mov     [edi+WDATA.width],eax
 1461.         mov     eax,[screen_workarea.top]
 1462.         mov     [edi+WDATA.top],eax
 1463.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1464.         jnz     @f
 1465.         sub     eax,[screen_workarea.bottom]
 1466.         neg     eax
 1467.         mov     [edi+WDATA.height],eax
 1468.     @@:
 1469.         jmp   no_fullscreen_restore
 1470.       restore_from_fullscreen:
 1471.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_MAXIMIZED
 1472.         push    [edi+WDATA.height]
 1473.         push  edi                         ; restore
 1474.         lea   esi, [edx + 0x90]
 1475.         mov   ecx,4
 1476.         cld
 1477.         rep   movsd
 1478.         pop   edi
 1479.         pop     eax
 1480.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1481.         jz      @f
 1482.         mov     [edi+WDATA.height],eax
 1483.     @@:
 1484.  
 1485.       no_fullscreen_restore:
 1486.  
 1487.         mov   eax,[edi+4]                 ; check Y inside screen
 1488.         add   eax,[edi+12]
 1489.         cmp   eax,[0xfe04]
 1490.         jbe   no_window_sizing
 1491.         mov   eax,[edi+0]                 ; check X inside screen
 1492.         add   eax,[edi+8]
 1493.         cmp   eax,[0xfe00]
 1494.         jbe   no_window_sizing
 1495.         mov   eax,[0xfe00]
 1496.         sub   eax,[edi+8]
 1497.         mov   [edi+0],eax
 1498.         mov   eax,[0xfe04]
 1499.         sub   eax,[edi+12]
 1500.         mov   [edi+4],eax
 1501.       no_window_sizing:
 1502.  
 1503.         popad
 1504.  
 1505.         cmp   [reposition],0
 1506.         je    retwm
 1507.  
 1508.         pushad
 1509.         mov   eax,[edi+00]
 1510.         mov   ebx,[edi+04]
 1511.         mov   ecx,[edi+8]
 1512.         mov   edx,[edi+12]
 1513.         add   ecx,eax
 1514.         add   edx,ebx
 1515.         mov   edi,[0x3004]
 1516.         shl   edi,1
 1517.         add   edi,0xc400
 1518.         movzx esi,byte [edi]
 1519.         shl   esi,5
 1520.         add   esi,0x3000+0xe
 1521.         movzx esi,byte [esi]
 1522.  
 1523.         sub   edi,draw_data
 1524.         shr   edi,5
 1525.         shl   edi,8
 1526.         add   edi,0x80000+0x80
 1527.         ;cmp   [edi],dword 0
 1528.         ;jne   no_rect_shaped_move
 1529.         call  setscreen
 1530.         jmp   move_calculated
 1531.       no_rect_shaped_move:
 1532.         call  calculatescreen
 1533.       move_calculated:
 1534.  
 1535.         popad
 1536.  
 1537.         mov     [edi+WDATA.fl_redraw],1
 1538.         mov   [0xfff5],byte 1 ; no mouse
 1539.  
 1540.         push  eax ebx ecx edx
 1541.         mov   eax,[oldc+00]
 1542.         mov   ebx,[oldc+04]
 1543.         mov   ecx,[oldc+8]
 1544.         mov   edx,[oldc+12]
 1545.         add   ecx,eax
 1546.         add   edx,ebx
 1547.         call  calculatescreen
 1548.         pop   edx ecx ebx eax
 1549.  
 1550.         mov   eax,edi
 1551.         call  redrawscreen
 1552.  
 1553.         mov   ecx,100         ; wait to avoid mouse residuals
 1554.       waitre2:
 1555.         mov   [0xfff5],byte 1
 1556.         call  checkidle
 1557.         cmp     [edi+WDATA.fl_redraw],0
 1558.         jz    retwm
 1559.         loop  waitre2
 1560.  
 1561.       retwm:
 1562.  
 1563.         mov   [0xfff5],byte 0 ; mouse pointer
 1564.         mov   [0xfff4],byte 0 ; no mouse under
 1565.         mov   [0xfb44],byte 0 ; react to mouse up/down
 1566.  
 1567.         mov    esi,window_moved
 1568.         call   sys_msg_board_str
 1569.  
 1570.         popad
 1571.  
 1572.        mov   [window_minimize],0
 1573. ;        sti
 1574.         ret
 1575.  
 1576. ;temp_mouse_1 dw 0
 1577. ;temp_mouse_2 dw 0
 1578.  
 1579. uglobal
 1580.   add_window_data            dd  0
 1581.   do_resize_from_corner      db  0x0
 1582.   reposition                 db  0x0
 1583.   latest_window_touch        dd  0x0
 1584.   latest_window_touch_delta  dd  0x0
 1585.  
 1586.   do_resize db 0x0
 1587.  
 1588.   oldc    dd 0x0,0x0,0x0,0x0
 1589.  
 1590.   dlx     dd 0x0
 1591.   dly     dd 0x0
 1592.   dlxe    dd 0x0
 1593.   dlye    dd 0x0
 1594.  
 1595.   npx     dd 0x0
 1596.   npy     dd 0x0
 1597.   npxe    dd 0x0
 1598.   npye    dd 0x0
 1599.  
 1600.   mpx     dd 0x0
 1601.   mpy     dd 0x0
 1602. endg
 1603.  
 1604.  
 1605. ; draw negative window frames
 1606.  
 1607. drawwindowframes:
 1608.  
 1609.         pushad
 1610.  
 1611.         mov   eax,[npx]
 1612.         shl   eax,16
 1613.         add   eax,[npx]
 1614.         add   eax,[npxe]
 1615.         add   eax,65536*1-1
 1616.         mov   ebx,[npy]
 1617.         shl   ebx,16
 1618.         add   ebx,[npy]
 1619.         mov   ecx,0x01000000
 1620.         push  edi
 1621.         mov   edi,1
 1622.         call  [draw_line]
 1623.         pop   edi
 1624.  
 1625.         mov   eax,[npx]
 1626.         shl   eax,16
 1627.         add   eax,[npx]
 1628.         add   eax,[npxe]
 1629.         add   eax,65536*1-1
 1630.         mov   ebx,[npy]
 1631.         add   ebx,[npye]
 1632.         shl   ebx,16
 1633.         add   ebx,[npy]
 1634.         add   ebx,[npye]
 1635.         mov   ecx,0x01000000
 1636.         push  edi
 1637.         mov   edi,1
 1638.         call  [draw_line]
 1639.         pop   edi
 1640.  
 1641.         mov   eax,[npx]
 1642.         shl   eax,16
 1643.         add   eax,[npx]
 1644.         mov   ebx,[npy]
 1645.         shl   ebx,16
 1646.         add   ebx,[npy]
 1647.         add   ebx,[npye]
 1648.         mov   ecx,0x01000000
 1649.         push  edi
 1650.         mov   edi,1
 1651.         call  [draw_line]
 1652.         pop   edi
 1653.  
 1654.         mov   eax,[npx]
 1655.         add   eax,[npxe]
 1656.         shl   eax,16
 1657.         add   eax,[npx]
 1658.         add   eax,[npxe]
 1659.         mov   ebx,[npy]
 1660.         shl   ebx,16
 1661.         add   ebx,[npy]
 1662.         add   ebx,[npye]
 1663.         mov   ecx,0x01000000
 1664.         push  edi
 1665.         mov   edi,1
 1666.         call  [draw_line]
 1667.         mov   edi,[0x3000]
 1668.         shl   edi,5
 1669.         add   edi,window_data
 1670.         mov   [edi+30],byte 1
 1671.         pop   edi
 1672.  
 1673.         popad
 1674.  
 1675.         ret
 1676.  
 1677.  
 1678.  
 1679. random_shaped_window:
 1680.  
 1681. ;
 1682. ;  eax = 0    giving address of data area
 1683. ;      ebx    address
 1684. ;  ebx = 1    shape area scale
 1685. ;      ebx    2^ebx scale
 1686.  
 1687.      test eax, eax
 1688.      jne  rsw_no_address
 1689.      mov  eax,[0x3000]
 1690.      shl  eax,8
 1691.  
 1692.      mov  [eax+0x80000+0x80],ebx
 1693.    rsw_no_address:
 1694.  
 1695.      cmp  eax,1
 1696.      jne  rsw_no_scale
 1697.      mov  eax,[0x3000]
 1698.      shl  eax,8
 1699.      mov  [eax+0x80000+0x84],bl
 1700.    rsw_no_scale:
 1701.  
 1702.      ret
 1703.  
 1704.  
 1705.