Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 6573 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;             program to generate files            ;
 2. ;              path to folder in edit1             ;
 3. ;              count of files in edit2             ;
 4. ; to compile: nasm -f bin GenFiles.asm -o GenFiles ;
 5. ORG 0
 6. BITS 32
 7. ; ------------------------------------- ;
 8. STACK_SIZE             equ 256
 9. ; ------------------------------------- ;
 10. EM_REDRAW              equ 0b1
 11. EM_KEY                 equ 0b10
 12. EM_BUTTON              equ 0b100
 13. EM_MOUSE               equ 0b100000
 14. ; ------------------------------------- ;
 15. BUTTON_START           equ 2
 16. ; ------------------------------------- ;
 17. ED_DISABLED            equ 0b100000000000
 18. ; ------------------------------------- ;
 19. EDIT1_MAX_LENGTH       equ 1024
 20. EDIT2_MAX_LENGTH       equ 10
 21. FILE_NAME_LENGTH       equ 256
 22. ; ------------------------------------- ;
 23. text_buffer1           equ END + STACK_SIZE
 24. text_buffer2           equ END + STACK_SIZE + (EDIT1_MAX_LENGTH + 2)
 25. file_name              equ END + STACK_SIZE + (EDIT1_MAX_LENGTH + 2) + (EDIT2_MAX_LENGTH + 2)
 26. ; ------------------------------------- ;
 27. MENUET01                db 'MENUET01'
 28. version                 dd 1
 29. program.start           dd START
 30. program.end             dd END
 31. program.memory          dd END + STACK_SIZE + (EDIT1_MAX_LENGTH + 2) + (EDIT2_MAX_LENGTH + 2) + FILE_NAME_LENGTH
 32. program.stack           dd END + STACK_SIZE
 33. program.params          dd 0
 34. program.path            dd 0
 35. ; ------------------------------------- ;
 36. align 4
 37. Events:
 38. .0:                     dd  On_Idle
 39. .1:                     dd  On_Redraw
 40. .2:                     dd  On_Key
 41. .3:                     dd  On_Button
 42. .4:                     dd  0
 43. .5:                     dd  0
 44. .6:                     dd  On_Mouse
 45. ; ------------------------------------- ;
 46. ButtonEvents:
 47. .0:                     dd  0
 48. .1:                     dd  On_ButtonClose
 49. .2:                     dd  On_ButtonStart
 50. ; ------------------------------------- ;
 51. count                   dd  0
 52. ; ------------------------------------- ;
 53. pb:
 54. .value                  dd 0
 55. .left                   dd 8
 56. .top                    dd 38
 57. .width                  dd 269
 58. .height                 dd 15
 59. .style                  dd 0
 60. .min                    dd 0
 61. .max                    dd 0
 62. .back_color             dd 0x00C8D0D4
 63. .progress_color         dd 0x8072B7EB
 64. .frame_color            dd 0x00406175
 65. ; ------------------------------------- ;
 66. edit1:
 67. .width                  dd 100
 68. .left                   dd 48
 69. .top                    dd 8
 70. .color                  dd 0X00FFFFFF
 71. .shift_color            dd 0x94AECE
 72. .focus_border_color     dd 0
 73. .blur_border_color      dd 0
 74. .text_color             dd 0x10000000
 75. .max                    dd EDIT1_MAX_LENGTH
 76. .text                   dd text_buffer1
 77. .mouse_variable         dd 0
 78. .flags                  dd 10b ; active
 79. .size                   dd 0
 80. .pos                    dd 0
 81. .offset                 dd 0
 82. .cl_curs_x              dd 0
 83. .cl_curs_y              dd 0
 84. .shift                  dd 0
 85. .shift_old              dd 0
 86. ; ------------------------------------- ;
 87. edit2:
 88. .width                  dd 60
 89. .left                   dd 216
 90. .top                    dd 8
 91. .color                  dd 0X00FFFFFF
 92. .shift_color            dd 0x94AECE
 93. .focus_border_color     dd 0
 94. .blur_border_color      dd 0
 95. .text_color             dd 0x10000000
 96. .max                    dd EDIT2_MAX_LENGTH
 97. .text                   dd text_buffer2
 98. .mouse_variable         dd 0
 99. .flags                  dd 1000000000000000b ; only numbers
 100. .size                   dd 0
 101. .pos                    dd 0
 102. .offset                 dd 0
 103. .cl_curs_x              dd 0
 104. .cl_curs_y              dd 0
 105. .shift                  dd 0
 106. .shift_old              dd 0
 107. ; ------------------------------------- ;
 108. progressbar_progress    dd 0
 109. progressbar_draw        dd 0
 110. ; ------------------------------------- ;
 111. edit_box_draw           dd 0
 112. edit_box_key            dd 0
 113. edit_box_mouse          dd 0
 114. edit_box_set_text       dd 0
 115. ; ------------------------------------- ;
 116. status_string           dd sz_empty
 117. ; ------------------------------------- ;
 118. box_lib                 dd 0
 119. ; ------------------------------------- ;
 120. sz_box_lib              db "/sys/lib/box_lib.obj",0
 121. ; ------------------------------------- ;
 122. sz_progressbar_draw     db 'progressbar_draw', 0
 123. sz_progressbar_progress db 'progressbar_progress', 0
 124. ; ------------------------------------- ;
 125. sz_edit_box             db "edit_box",0
 126. sz_edit_box_key         db "edit_box_key",0
 127. sz_edit_box_mouse       db "edit_box_mouse",0
 128. sz_edit_box_set_text    db "edit_box_set_text",0
 129. ; ------------------------------------- ;
 130. sz_path                 db "Path:",0
 131. sz_count                db "Count:",0
 132. sz_start                db "Start",0
 133. sz_caption              db "Generate files",0
 134. ; ------------------------------------- ;
 135. sz_empty                db "",0
 136. sz_doing                db "doing",0
 137. sz_done                 db "done ",0
 138. sz_error                db "error",0
 139. ; ------------------------------------- ;
 140. digits                  db "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
 141. ; ------------------------------------- ;
 142. START:
 143. ; LoadLibrary:
 144.         mov    eax, 68
 145.         mov    ebx, 19
 146.         mov    ecx, sz_box_lib
 147.         int    64
 148.         mov    [box_lib], eax
 149.  
 150.         push   dword[box_lib]
 151.         push   sz_edit_box
 152.         call   GetProcAddress
 153.         mov    [edit_box_draw], eax
 154.  
 155.         push   dword[box_lib]
 156.         push   sz_edit_box_key
 157.         call   GetProcAddress
 158.         mov    [edit_box_key], eax
 159.  
 160.         push   dword[box_lib]
 161.         push   sz_edit_box_mouse
 162.         call   GetProcAddress
 163.         mov    [edit_box_mouse], eax
 164.  
 165.         push   dword[box_lib]
 166.         push   sz_edit_box_set_text
 167.         call   GetProcAddress
 168.         mov    [edit_box_set_text], eax
 169.  
 170.         push   dword[box_lib]
 171.         push   sz_progressbar_draw
 172.         call   GetProcAddress
 173.         mov    [progressbar_draw], eax
 174.  
 175.         push   dword[box_lib]
 176.         push   sz_progressbar_progress
 177.         call   GetProcAddress
 178.         mov    [progressbar_progress], eax
 179. ; ------------------------------------- ;
 180. ; SetEventMask
 181.         mov    eax, 40
 182.         mov    ebx, EM_REDRAW | EM_KEY | EM_BUTTON | EM_MOUSE
 183.         int    64
 184. ; ------------------------------------- ;
 185. align 4
 186. WaitEvent:
 187.         mov    eax, 10
 188.         int    64
 189.         call   [eax * 4 + Events]
 190.         jmp    WaitEvent
 191. ; ------------------------------------- ;
 192. %macro CreateNextFile 0
 193. ; Base36(count)
 194.         mov    eax, [count]
 195.         mov    ecx, 36        ; because our base is 36
 196.         mov    esi, file_name
 197.         mov    edi, esi
 198.         add    esi, 7         ; base36(0xFFFFFFFF) = 1Z141Z3 : 7 simbols
 199.         mov    [esi], byte 0
 200. %%next:
 201.         xor    edx, edx
 202.         div    ecx
 203.         dec    esi
 204.         mov    dl, [edx + digits]
 205.         mov    [esi], dl
 206.         test   eax, eax
 207.         jnz    %%next
 208.         mov    eax, esi
 209.         sub    eax, edi
 210.         mov    ecx, 7 + 1
 211.         sub    ecx, eax
 212.         rep    movsb
 213. ; ------------------------------------- ;
 214.         push   dword file_name
 215.         dec    esp
 216.         mov    [esp], byte 0
 217.         push   dword 0
 218.         push   dword 0
 219.         push   dword 0
 220.         push   dword 0
 221.         push   dword 2  ; SubFunction #2 Create/Rewrite file
 222.         mov    ebx, esp
 223.         mov    eax, 70  ; Function #70
 224.         int    64
 225.         add    esp, 25  ; restore stack
 226. %endmacro
 227. ; ------------------------------------- ;
 228. align 4
 229. DoAction:
 230. ; convert text in edit2 to number
 231.         mov    edx, [edit2.text]
 232.         xor    eax, eax
 233.         xor    ecx, ecx
 234. .convert:
 235.         mov    al, [edx]
 236.         test   al, al
 237.         jz     .converted
 238.         lea    ecx, [ecx + ecx * 4]
 239.         lea    ecx, [eax + ecx * 2 - 48]
 240.         inc    edx
 241.         jmp    .convert
 242. .converted:
 243.         mov    [count], ecx
 244. ; ------------------------------------- ;
 245.         mov    [pb.max], ecx
 246.         mov    [pb.value], dword 0
 247. ; draw progressbar
 248.         push   pb
 249.         call   [progressbar_draw]
 250. ; ------------------------------------- ;
 251.         cmp    [count], dword 0
 252.         jz     .done
 253. ; SetCurrentDirectory
 254.         mov    eax, 30
 255.         mov    ebx, 1
 256.         mov    ecx, [edit1.text]
 257.         int    64
 258. ;
 259.         mov    [status_string], dword sz_doing
 260.         call   DrawStatus
 261. .do:
 262.         CreateNextFile
 263.         test   eax, eax
 264.         jnz    .error
 265. ; increase progress
 266.         push   pb
 267.         call   [progressbar_progress]
 268. ; CheckEvent
 269.         mov    eax, 11
 270.         int    64
 271.         call   [eax * 4 + Events]
 272.         dec    dword [count]
 273.         jnz   .do
 274. .done:
 275.         mov    [status_string], dword sz_done
 276.         call   DrawStatus
 277.                                                                 ret
 278. .error:
 279.         mov    [status_string], dword sz_error
 280.         call   DrawStatus
 281.                                                                 ret
 282. ; ------------------------------------- ;
 283. DrawStatus:
 284.         mov    eax, 4
 285.         mov    ecx, 0xD0000000
 286.         mov    ebx, (297 << 16) | 38
 287.         mov    edx, [status_string]
 288.         mov    edi, 0x00FFFFFF
 289.         int    64
 290.         ret
 291. ; ------------------------------------- ;
 292. align 4
 293. On_Idle:
 294.         ret
 295. ; ------------------------------------- ;
 296. align 4
 297. On_Redraw:
 298. ; RedrawStart
 299.         mov    eax, 12
 300.         mov    ebx, 1
 301.         int    64
 302. ; DrawWindow
 303.         xor    eax, eax
 304.         mov    ebx, (50 << 16) | 360
 305.         mov    ecx, (50 << 16) | 88
 306.         mov    edx, 0x34FFFFFF
 307.         mov    edi, sz_caption
 308.         xor    esi, esi
 309.         int    64
 310. ; draw progressbar
 311.         push   pb
 312.         call   [progressbar_draw]
 313. ; draw edit1
 314.         push   edit1
 315.         call   [edit_box_draw]
 316. ; draw edit2
 317.         push   edit2
 318.         call   [edit_box_draw]
 319. ; DrawButton
 320.         mov    eax, 8
 321.         mov    ecx, (8   << 16) | 26
 322.         mov    ebx, (288 << 16) | 53
 323.         mov    edx, BUTTON_START
 324.         mov    esi, 0x00DDDDDD
 325.         int    64
 326. ; DrawTexts
 327.         mov    eax, 4
 328.         mov    ecx, 0x90000000
 329. ;   Path:
 330.         mov    ebx, (8   << 16) | 11
 331.         mov    edx, sz_path
 332.         int    64
 333. ;   Count:
 334.         mov    ebx, (168 << 16) | 11
 335.         mov    edx, sz_count
 336.         int    64
 337. ;   Start:
 338.         mov    ebx, (297 << 16) | 15
 339.         mov    edx, sz_start
 340.         int    64
 341. ; draw status
 342.         call   DrawStatus
 343. ; RedrawFinish
 344.         mov    eax, 12
 345.         mov    ebx, 2
 346.         int    64
 347.         ret
 348. ; ------------------------------------- ;
 349. align 4
 350. On_Key:
 351. ; GetKeyCode
 352.         mov    eax, 2
 353.         int    64
 354. ; notify edit1 about key event
 355.         push   edit1
 356.         call   [edit_box_key]
 357. ; notify edit2 about key event
 358.         push   edit2
 359.         call   [edit_box_key]
 360.         ret
 361. ; ------------------------------------- ;
 362. align 4
 363. On_Button:
 364. ; GetButtonNumber
 365.         mov    eax, 17
 366.         int    64
 367.         movzx  eax, ah
 368.         call   [eax * 4 + ButtonEvents]
 369.         ret
 370. ; ------------------------------------- ;
 371. align 4
 372. On_ButtonClose:
 373. ; Terminate
 374.         or     eax, -1
 375.         int    64
 376.         ; ret is not needed here because we are not back after terminate
 377. ; ------------------------------------- ;
 378. align 4
 379. On_ButtonStart:
 380.         mov    [ButtonEvents.2], dword On_Idle        ; disable ButtonStart | because
 381.         or     [edit1.flags], dword ED_DISABLED       ; disable edit1       |   we will
 382.         or     [edit2.flags], dword ED_DISABLED       ; disable edit2       |     in Action
 383. ; redraw edit1 after change flag
 384.         push   edit1
 385.         call   [edit_box_draw]
 386. ; redraw edit2 after change flag
 387.         push   edit2
 388.         call   [edit_box_draw]
 389.         call   DoAction
 390.         mov    [ButtonEvents.2], dword On_ButtonStart ; enable ButtonStart
 391.         and    [edit1.flags], dword ~ED_DISABLED      ; enable edit1
 392.         and    [edit2.flags], dword ~ED_DISABLED      ; enable edit2
 393. ; redraw edit1 after change flag
 394.         push   edit1
 395.         call   [edit_box_draw]
 396. ; redraw edit2 after change flag
 397.         push   edit2
 398.         call   [edit_box_draw]
 399.         ret
 400. ; ------------------------------------- ;
 401. align 4
 402. On_Mouse:
 403. ; notify edit1 about mouse event
 404.         push   edit1
 405.         call   [edit_box_mouse]
 406. ; notify edit2 about mouse event
 407.         push   edit2
 408.         call   [edit_box_mouse]
 409.         ret
 410. ; ------------------------------------- ;
 411. align 4
 412. GetProcAddress:
 413.         mov    edx, [esp + 8]
 414.         xor    eax, eax
 415.         test   edx, edx
 416.         jz     .end
 417. .next:
 418.         xor    eax, eax
 419.         cmp    [edx], dword 0
 420.         jz     .end
 421.         mov    esi, [edx]
 422.         mov    edi, [esp + 4]
 423. .next_:
 424.         lodsb
 425.         scasb
 426.         jne    .fail
 427.         test   al, al
 428.         jnz    .next_
 429.         jmp    .ok
 430. .fail:
 431.         add    edx, 8
 432.         jmp    .next
 433. .ok:
 434.         mov    eax, [edx + 4]
 435. .end:
 436.         ret    8
 437. ; ------------------------------------- ;
 438. align 4
 439. END: