Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 5665 | Rev 6215 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1.  
 2. ; END
 3. ; KolibriOS Team 2005-2015
 4.  
 5. fade equ 0
 6.  
 7. use32        ; включить 32-битный режим ассемблера
 8. org 0x0      ; адресация с нуля
 9.  
 10. db 'MENUET01'    ; 8-байтный идентификатор MenuetOS
 11. dd 0x01          ; версия заголовка (всегда 1)
 12. dd START         ; адрес первой команды
 13. dd IM_END        ; размер программы
 14. dd I_END         ; количество памяти
 15. dd stacktop      ; адрес вершины стека
 16. dd 0x0           ; адрес буфера для параметров
 17. dd cur_dir_path
 18.  
 19. include 'lang.inc'
 20. include '../../../macros.inc'
 21. include '../../../proc32.inc'
 22. include '../../../dll.inc'
 23. include '../../../develop/libraries/box_lib/load_lib.mac'
 24. include '../../../develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac'
 25.  
 26. @use_library
 27.  
 28. macro DrawBar  x, y, width, height, color
 29. {
 30.         mcall 13, (x) shl 16 + (width), (y) shl 16 + (height), color
 31. }
 32.  
 33. macro DrawRectangle  x, y, w, h, color
 34. {
 35.         DrawBar x,y,w,1,color
 36.         DrawBar x,y+h,w,1
 37.         DrawBar x,y,1,h
 38.         DrawBar x+w,y,1,h+1
 39. }
 40.  
 41.        
 42. align 4
 43. START:
 44.  
 45.  
 46. load_libraries l_libs_start,end_l_libs
 47.         inc     eax
 48.         test    eax,eax
 49.         jz      close
 50.  
 51. push    dword check1
 52. call    [init_checkbox2]
 53.  
 54. stdcall dll.Init,[init_lib]
 55.  
 56. invoke  ini_get_int,ini_file,asettings,aautosave,0
 57.         mov   [autosave],eax
 58.         dec   eax
 59.         jnz   @f
 60.         bts   dword [check1.flags],1
 61. @@:
 62.         mcall   40,0x80000027
 63. redraw:
 64.     call draw_window
 65. still:
 66.     mov  al,10
 67.     mcall                                    ;wait here for event
 68.     dec  eax
 69.     jz   redraw
 70.     dec  eax
 71.     jz   key
 72.     dec  eax
 73.     jz   button
 74.  
 75.     push dword check1
 76.     call [check_box_mouse2]
 77.     bt   dword [check1.flags],1
 78.     jnc  @f
 79.     mov  [autosave],1
 80.     jmp  still
 81. @@:
 82.     mov  [autosave],0
 83.     jmp  still
 84.  
 85. key:
 86.     mov  al,2
 87.     mcall                                    ;eax=2 - get key code
 88.     mov  al,ah
 89.      cmp  al,13
 90.      je   restart
 91.      cmp  al,19
 92.      je   checkbox
 93.      cmp  al,180
 94.      je   restart_kernel
 95.      cmp  al,181
 96.      je   power_off
 97.      cmp  al,27
 98.      jne   still
 99.  
 100. close:
 101.     mcall -1
 102.  
 103. button:
 104.     mcall 17                                 ;eax=17 - get pressed button id
 105.     xchg al,ah
 106.     dec  eax
 107.     jz   close
 108.     dec  eax
 109.     jz   restart_kernel
 110.     dec  eax
 111.     jz   restart
 112.     dec  eax
 113.     jnz  checkbox
 114.  
 115. power_off:
 116.     push 2
 117.     jmp  mcall_and_close
 118.  
 119. restart:
 120.     push 3
 121.     jmp  mcall_and_close
 122.  
 123. restart_kernel:
 124.     push 4
 125.  
 126. mcall_and_close:
 127. if fade=1
 128.  ; === FADE IN ===
 129.     mov eax, color1
 130.   @@:
 131.     mov ebx, [eax + 32]
 132.     mov [eax], ebx
 133.     add eax, 4
 134.     cmp eax, color21
 135.     jne @b
 136.  
 137.     call    draw_window
 138. end if
 139.  
 140.     invoke  ini_set_int,ini_file,asettings,aautosave,[autosave]
 141.     cmp  [autosave],1
 142.     jne   no_save
 143.  
 144. if fade=0
 145.     mov   al,4
 146.     mcall   ,<50,120> ,0x800000cc,label7        ;eax=4 - write text
 147. end if
 148.  
 149.     mcall 70,rdsave
 150.     test  eax,eax
 151.     js    no_save
 152.     mov   ecx,eax
 153.     mcall 18,21
 154.     mov   ecx,eax
 155. @@:
 156.     push ecx
 157.     mcall 23,100
 158.     dec   eax
 159.     jnz   no_red
 160.     call draw_window
 161. no_red:
 162.     pop   ecx
 163.     mcall 9,proc_info
 164.     cmp   [proc_info+50],9
 165.     je    no_save
 166.     jmp   @b
 167. no_save:
 168.     pop  ecx
 169.   mcall 18,9
 170. ret
 171.  
 172. checkbox:
 173.     btc   dword [check1.flags],1
 174.     jc    .1
 175.     mov   [autosave],1
 176.     jmp   .draw
 177. .1:
 178.     mov   [autosave],0
 179. .draw:
 180.     push  dword check1
 181.     call  [check_box_draw2]
 182.     jmp    still
 183.  
 184. draw_window:
 185.     mcall 12,1
 186.  
 187.     mov   al,14
 188.     mcall                                    ;eax=14 - get screen max x & max y
 189.     movzx ecx,ax
 190.     shr   eax,17
 191.     shl   eax,16
 192.     lea   ebx,[eax-165 shl 16+332]
 193.     shr   ecx,1
 194.     shl   ecx,16
 195.     lea   ecx,[ecx-70 shl 16+132]
 196.  
 197.     xor   eax,eax
 198.         mov edx, 0x01000000
 199.         mcall ;define and draw window  
 200.  
 201.         DrawRectangle 0,0,332,132,[color1]
 202.     mov   al,13
 203.     mcall   ,<1,331>,<1,1>,[color2]
 204.         mcall   ,<1,1>,<1,131>
 205.     mcall   ,<2,330>,<2,130>, [color3]
 206.  
 207.     mov   al,8
 208.     mcall   ,<16,144> ,<16,36>,4,[color4]     ;eax=8 - draw buttons
 209.     mcall   ,<170,144>,       ,2,[color5]
 210.     mcall   ,         ,<62,36>,1,[color6]
 211.     mcall   ,<16,144> ,       ,3,[color7]
 212.  
 213.     mov   al,4
 214.     mcall   ,<28,19> ,[color8],label2        ;eax=4 - write text
 215.     mcall   ,<28,65> ,        ,label3
 216.     mcall   ,<64,40> ,[color9],label5
 217.     mcall   ,<64,86> ,       ,label6
 218.  
 219.     push  dword check1
 220.     call  [check_box_draw2]
 221.  
 222.     mov   al,12
 223.     mcall   ,2
 224.     ret
 225. ;---------------------------------------------------------------------
 226. ;data
 227. include 'data.inc'
 228. ;---------------------------------------------------------------------
 229. IM_END:
 230. ;---------------------------------------------------------------------
 231. align 4
 232.  
 233. proc_info  rb 1024
 234.  
 235. autosave rd 1
 236. ;---------------------------------------------------------------------
 237. cur_dir_path:
 238.         rb 4096
 239. ;---------------------------------------------------------------------
 240. library_path:
 241.         rb 4096
 242. ;---------------------------------------------------------------------
 243. align 32
 244.         rb 4096
 245. stacktop:
 246. I_END:  ; метка конца программы