Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 2125 | Rev 4990 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. fn_col_option dd def_col_file
 2. fn_syntax_dir db 'info/',0
 3. def_col_file db 'default.syn',0
 4.  
 5. system_dir0 db '/sys/lib/'
 6. boxlib_name db 'box_lib.obj',0
 7.  
 8. fn_icon_tl_sys db 'tl_sys_16.bmp',0
 9. fn_icon_tl_nod db 'tl_nod_16.bmp',0
 10. ;---------------------------------------------------------------------
 11.  
 12. align 4
 13. boxlib_import:
 14. dd alib_init2 ;функция запускается макросом 1 раз при подключении бибилиотеки, потому в программе метка на нее не нужна
 15.  
 16. edit_box_draw  dd aEdit_box_draw
 17. edit_box_key   dd aEdit_box_key
 18. edit_box_mouse dd aEdit_box_mouse
 19. version_ed     dd aVersion_ed
 20.  
 21. scrollbar_ver_draw  dd aScrollbar_ver_draw
 22. scrollbar_ver_mouse dd aScrollbar_ver_mouse
 23. scrollbar_hor_draw  dd aScrollbar_hor_draw
 24. scrollbar_hor_mouse dd aScrollbar_hor_mouse
 25. version_scrollbar   dd aVersion_scrollbar
 26.  
 27. tl_data_init dd sz_tl_data_init
 28. tl_data_clear dd sz_tl_data_clear
 29. tl_info_clear dd sz_tl_info_clear
 30. tl_key dd sz_tl_key
 31. tl_mouse dd sz_tl_mouse
 32. tl_draw dd sz_tl_draw
 33. tl_info_undo dd sz_tl_info_undo
 34. tl_info_redo dd sz_tl_info_redo
 35. tl_node_add dd sz_tl_node_add
 36. tl_node_set_data dd sz_tl_node_set_data
 37. tl_node_get_data dd sz_tl_node_get_data
 38. tl_node_delete dd sz_tl_node_delete
 39. tl_cur_beg dd sz_tl_cur_beg
 40. tl_cur_next dd sz_tl_cur_next
 41. tl_cur_perv dd sz_tl_cur_perv
 42. tl_node_close_open dd sz_tl_node_close_open
 43. tl_node_lev_inc dd sz_tl_node_lev_inc
 44. tl_node_lev_dec dd sz_tl_node_lev_dec
 45. tl_node_move_down dd sz_tl_node_move_down
 46. tl_save_mem dd sz_tl_save_mem
 47. tl_load_mem dd sz_tl_load_mem
 48.  
 49. ted_but_save_file dd sz_ted_but_save_file
 50. ted_but_sumb_upper dd sz_ted_but_sumb_upper
 51. ted_but_sumb_lover dd sz_ted_but_sumb_lover
 52. ted_can_save dd sz_ted_can_save
 53. ted_clear dd sz_ted_clear
 54. ted_delete dd sz_ted_delete
 55. ted_draw dd sz_ted_draw
 56. ted_init dd sz_ted_init
 57. ted_init_scroll_bars dd sz_ted_init_scroll_bars
 58. ted_init_syntax_file dd sz_ted_init_syntax_file
 59. ted_is_select dd sz_ted_is_select
 60. ted_key dd sz_ted_key
 61. ted_mouse dd sz_ted_mouse
 62. ted_open_file dd sz_ted_open_file
 63. ted_text_add dd sz_ted_text_add
 64. ted_but_select_word dd sz_ted_but_select_word
 65. ted_but_cut dd sz_ted_but_cut
 66. ted_but_copy dd sz_ted_but_copy
 67. ted_but_paste dd sz_ted_but_paste
 68. ted_but_undo dd sz_ted_but_undo
 69. ted_but_redo dd sz_ted_but_redo
 70. ted_but_reverse dd sz_ted_but_reverse
 71. ted_but_find_next dd sz_ted_but_find_next
 72. ted_text_colored dd sz_ted_text_colored
 73. ;version_text_edit dd sz_ted_version
 74.  
 75. PathShow_prepare dd sz_PathShow_prepare
 76. PathShow_draw    dd sz_PathShow_draw
 77. ;Version_path_show dd szVersion_path_show
 78.  
 79. dd 0,0
 80. alib_init2 db 'lib_init',0
 81.  
 82. aEdit_box_draw  db 'edit_box',0
 83. aEdit_box_key   db 'edit_box_key',0
 84. aEdit_box_mouse db 'edit_box_mouse',0
 85. aVersion_ed     db 'version_ed',0
 86.  
 87. aScrollbar_ver_draw  db 'scrollbar_v_draw',0
 88. aScrollbar_ver_mouse db 'scrollbar_v_mouse',0
 89. aScrollbar_hor_draw  db 'scrollbar_h_draw',0
 90. aScrollbar_hor_mouse db 'scrollbar_h_mouse',0
 91. aVersion_scrollbar   db 'version_scrollbar',0
 92.  
 93. sz_tl_data_init db 'tl_data_init',0
 94. sz_tl_data_clear db 'tl_data_clear',0
 95. sz_tl_info_clear db 'tl_info_clear',0
 96. sz_tl_key db 'tl_key',0
 97. sz_tl_mouse db 'tl_mouse',0
 98. sz_tl_draw db 'tl_draw',0
 99. sz_tl_info_undo db 'tl_info_undo',0
 100. sz_tl_info_redo db 'tl_info_redo',0
 101. sz_tl_node_add db 'tl_node_add',0
 102. sz_tl_node_set_data db 'tl_node_set_data',0
 103. sz_tl_node_get_data db 'tl_node_get_data',0
 104. sz_tl_node_delete db 'tl_node_delete',0
 105. sz_tl_cur_beg db 'tl_cur_beg',0
 106. sz_tl_cur_next db 'tl_cur_next',0
 107. sz_tl_cur_perv db 'tl_cur_perv',0
 108. sz_tl_node_close_open db 'tl_node_close_open',0
 109. sz_tl_node_lev_inc db 'tl_node_lev_inc',0
 110. sz_tl_node_lev_dec db 'tl_node_lev_dec',0
 111. sz_tl_node_move_down db 'tl_node_move_down',0
 112. sz_tl_save_mem db 'tl_save_mem',0
 113. sz_tl_load_mem db 'tl_load_mem',0
 114.  
 115. sz_ted_but_save_file    db 'ted_but_save_file',0
 116. sz_ted_but_sumb_upper   db 'ted_but_sumb_upper',0
 117. sz_ted_but_sumb_lover   db 'ted_but_sumb_lover',0
 118. sz_ted_can_save                 db 'ted_can_save',0
 119. sz_ted_clear                    db 'ted_clear',0
 120. sz_ted_delete                   db 'ted_delete',0
 121. sz_ted_draw                             db 'ted_draw',0
 122. sz_ted_init                             db 'ted_init',0
 123. sz_ted_init_scroll_bars db 'ted_init_scroll_bars',0
 124. sz_ted_init_syntax_file db 'ted_init_syntax_file',0
 125. sz_ted_is_select                db 'ted_is_select',0
 126. sz_ted_key                              db 'ted_key',0
 127. sz_ted_mouse                    db 'ted_mouse',0
 128. sz_ted_open_file                db 'ted_open_file',0
 129. sz_ted_text_add                 db 'ted_text_add',0
 130. sz_ted_but_select_word  db 'ted_but_select_word',0
 131. sz_ted_but_cut                  db 'ted_but_cut',0
 132. sz_ted_but_copy                 db 'ted_but_copy',0
 133. sz_ted_but_paste                db 'ted_but_paste',0
 134. sz_ted_but_undo                 db 'ted_but_undo',0
 135. sz_ted_but_redo                 db 'ted_but_redo',0
 136. sz_ted_but_reverse              db 'ted_but_reverse',0
 137. sz_ted_but_find_next    db 'ted_but_find_next',0
 138. sz_ted_text_colored             db 'ted_text_colored',0
 139. ;sz_ted_version db 'version_text_edit',0
 140.  
 141. sz_PathShow_prepare db 'PathShow_prepare',0
 142. sz_PathShow_draw db 'PathShow_draw',0
 143. ;szVersion_path_show db 'version_PathShow',0
 144. ;---------------------------------------------------------------------
 145. align 4
 146. ws_dir_lbox: ;дочерний скроллинг для элемента ListBox
 147. .x:
 148. .size_x     dw 16 ;+0
 149. .start_x    dw 0 ;+2
 150. .y:
 151. .size_y     dw 30 ;+4
 152. .start_y    dw 70 ;+6
 153. .btn_high   dd 15 ;+8
 154. .type       dd 1  ;+12
 155. .max_area   dd 100  ;+16
 156. rb 4+4
 157. .bckg_col   dd 0xeeeeee ;+28
 158. .frnt_col   dd 0xbbddff ;+32
 159. .line_col   dd 0  ;+36
 160. .redraw     dd 0  ;+40
 161. .delta      dw 0  ;+44
 162. .delta2     dw 0  ;+46
 163. .run_x:
 164. rb 2*4+4*6
 165. .all_redraw dd 0 ;+80
 166. .ar_offset  dd 1 ;+84
 167. ;---------------------------------------------------------------------
 168.  
 169. count_of_dir_list_files equ 15
 170.  
 171. el_focus dd 0
 172. mouse_dd dd 0
 173.  
 174. tree1 tree_list 264,count_of_dir_list_files+2, tl_key_no_edit+tl_draw_par_line+tl_list_box_mode,\
 175.     16,16, 0x8080ff,0x0000ff,0xffffff, 5,5,180-17,185, 12,0,0, el_focus,\
 176.     ws_dir_lbox,0
 177.  
 178. ;dir_list memory
 179. tree_file_struct:
 180.         dd 1
 181.         dd 0,0,count_of_dir_list_files
 182.         dd dir_mem
 183.         db 0
 184.         dd file_name
 185.  
 186. dir_mem rb 32+304*count_of_dir_list_files
 187.  
 188. edit1 edit_box 310+16-CAPT_PATH_WIDTH, 210+CAPT_PATH_WIDTH, 25, 0xffffff, 0xff, 0xff0000, 0, 0x80, MAX_COLOR_WORD_LEN, ed_buffer.127, mouse_dd, 0
 189.  
 190. ed_buffer: ;текст для edit
 191.   .127: rb MAX_COLOR_WORD_LEN+2
 192.  
 193. ;------------------------------------------------------------------------------
 194. align 4
 195. tedit0: ;структура текстового редактора
 196.         .wnd BOX 195,5+40,325,240 ;+ 0
 197.         .rec BOX 30,13,7,10   ;+16
 198.         .drag_m db 0 ;+32 выделение от мыши
 199.         .drag_k db 0 ;+33 выделение от клавиатуры
 200.         .sel rb 16 ;+34 структура выделения
 201.         .seln rb 16 ;+50 дополнительная структура выделения
 202.         .tex      dd 0 ;+66 text memory pointer
 203.         .tex_1    dd 0 ;+70 text first symbol pointer
 204.         .tex_end  dd 0 ;+74 text end memory pointer
 205.         .cur_x    dd 0 ;+78 координата x курсора
 206.         .cur_y    dd 0 ;+82 координата y курсора
 207.         .max_chars dd 25002 ;+86 максимальное число символов в одном документе
 208.         .count_colors_text dd 1 ;+90 колличество цветов текста
 209.         .count_key_words   dd 0 ;+94 колличество ключевых слов
 210.         .color_cursor      dd 0xff0000 ;+98 цвет курсора
 211.         .color_wnd_capt    dd 0x0080c0 ;+102 цвет полей вокруг окна
 212.         .color_wnd_work    dd      0x0 ;+106 цвет фона окна
 213.         .color_wnd_bord    dd 0xffffff ;+110 цвет текста на полях
 214.         .color_select      dd 0x0000ff ;+114 цвет выделения
 215.         .color_cur_text    dd 0xffff00 ;+118 цвет символа под курсором
 216.         .color_wnd_text    dd 0x80ffff ;+122 цвет текста в окне
 217.         .syntax_file       dd 0 ;+126 указатель на начало файла синтаксиса
 218.         .syntax_file_size  dd 500 ;+130 максимальный размер файла синтаксиса
 219.         .text_colors       dd 0 ;+134 указатель на массив цветов текста
 220.         .help_text_f1      dd 0 ;+138 указатель на текст справки (по нажатии F1)
 221.         .help_id           dd -1 ;+142 идентификатор для справки
 222.         .key_words_data    dd 0 ;+146 указатель на структуры ключевых слов TexColViv
 223.         .tim_ch      dd ? ;+150 количество изменений в файле
 224.         .tim_undo    dd ? ;+154 количество отмененных действий
 225.         .tim_ls      dd ? ;+158 время последнего сохранения
 226.         .tim_co      dd ? ;+162 время последней цветовой разметки
 227.         .el_focus    dd el_focus ;+166 указатель на переменную элемента в фокусе
 228.         .err_save    db 0 ;+170 ошибка сохранения файла
 229.         .panel_id    db 0 ;+171 номер открытой панели
 230.         .key_new     db 0 ;+172 символ, который будет добавлятся с клавиатуры
 231.         .symbol_new_line db 20 ;+173 символ завершения строки
 232.         .scr_w       dd scrol_w1 ;+174 вертикальный скроллинг
 233.         .scr_h       dd scrol_h1 ;+178 горизонтальный скроллинг
 234.         .arr_key_pos dd 0 ;+182 указатель на массив позиций ключевых слов
 235.         .buffer      dd buf ;+186 указатель на буфер копирования/вставки
 236.         .buffer_find dd 0 ;+190 указатель на буфер для поиска
 237.         .cur_ins     db 1 ;+194 режим работы курсора (обычный или замена)
 238.         .mode_color  db 1 ;+195 режим выделения слов цветом (0-выкл. 1-вкл.)
 239.         .mode_invis  db 0 ;+196 режим показа непечатаемых символов
 240.         .gp_opt      db 0 ;+197 опции возвращаемые функцией ted_get_pos_by_cursor
 241.         .fun_on_key_ctrl_o dd but_ctrl_o ;+198 указатель на функцию вызываемую при нажатии Ctrl+O (открытие файла)
 242.         .fun_on_key_ctrl_f dd 0 ;+202 ... Ctrl+F (вызова/скрытия панели поиска)
 243.         .fun_on_key_ctrl_n dd but_ctrl_n ;+206 ... Ctrl+N (создание нового документа)
 244.         .fun_on_key_ctrl_s dd 0 ;+210 ... Ctrl+S
 245.         .buffer_size       dd BUF_SIZE ;+214 размер буфера копирования/вставки
 246.         .fun_find_err      dd 0 ;+218 указатель на функцию вызываемую если поиск закончился неудачно
 247.         .fun_init_synt_err dd 0 ;+222 указатель на функцию вызываемую при ошибочном открытии файла синтаксиса
 248.         .fun_draw_panel_buttons dd 0 ;+226 указатель на функцию рисования панели с кнопками
 249.         .fun_draw_panel_find    dd 0 ;+230 указатель на функцию рисования панели поиска
 250.         .fun_draw_panel_syntax  dd 0 ;+234 указатель на функцию рисования панели синтаксиса
 251.         .fun_save_err           dd 0 ;+238 указатель на функцию вызываемую если сохранение файла закончилось неудачно
 252.         .increase_size dd 1000 ;+242 число символов на которые будет увечиваться память при нехватке
 253.         .ptr_free_symb dd ? ;+246 указатель на свободную память, в которую можно добавлять символ (используется внутри элемента для ускорения вставки текста)
 254. ;------------------------------------------------------------------------------
 255. align 4
 256. scrol_w1:
 257. .x:
 258. .size_x   dw 16 ;+0
 259. .start_x  dw 85 ;+2
 260. .y:
 261. .size_y   dw 100 ; +4
 262. .start_y  dw  15 ; +6
 263. .btn_high dd  15 ; +8
 264. .type     dd   1 ;+12
 265. .max_area dd 100 ;+16
 266. rb 4+4
 267. .bckg_col dd 0xeeeeee ;+28
 268. .frnt_col dd 0xbbddff ;+32
 269. .line_col dd 0x808080 ;+36
 270. .redraw   dd   0 ;+40
 271. .delta    dw   0 ;+44
 272. .delta2   dw   0 ;+46
 273. .run_x:
 274. rb 2*4+4*6
 275. .all_redraw dd 0 ;+80
 276. .ar_offset  dd 1 ;+84
 277. ;---------------------------------------------------------------------
 278. align 4
 279. scrol_h1:
 280. .x:
 281. .size_x     dw 85 ;+0
 282. .start_x    dw 30 ;+2
 283. .y:
 284. .size_y     dw 16 ;+4
 285. .start_y    dw 100 ;+6
 286. .btn_high   dd 15 ;+8
 287. .type       dd 1  ;+12
 288. .max_area   dd 100 ;+16
 289. rb 4+4
 290. .bckg_col   dd 0xeeeeee ;+28
 291. .frnt_col   dd 0xbbddff ;+32
 292. .line_col   dd 0x808080 ;+36
 293. .redraw     dd 0  ;+40
 294. .delta      dw 0  ;+44
 295. .delta2     dw 0  ;+46
 296. .run_x:
 297. rb 2*4+4*6
 298. .all_redraw dd 0 ;+80
 299. .ar_offset  dd 1 ;+84
 300. ;---------------------------------------------------------------------
 301. PathShow_data_1:
 302. .type                   dd 0 ;+0
 303. .start_y                dw 10 ;+4
 304. .start_x                dw 210+CAPT_PATH_WIDTH ;+6
 305. .font_size_x            dw 6    ;+8     ; 6 - for font 0, 8 - for font 1
 306. .area_size_x            dw 310+16-CAPT_PATH_WIDTH       ;+10
 307. .font_number            dd 0 ;+12       ; 0 - monospace, 1 - variable
 308. .background_flag        dd 1 ;+16
 309. .font_color             dd 0x0 ;+20
 310. .background_color       dd 0xffffff ;+24
 311. .text_pointer           dd file_name ;+28
 312. .work_area_pointer      dd file_name_rez ;+32
 313. .temp_text_length       dd 0 ;+36
 314.  
 315. align 4
 316. str_file_70:
 317.   rb (5*4+1+4) ;место под структуру для работы с файлом (ф. 70)
 318.  
 319. text_buffer db 500 dup(0)
 320.  
 321. align 4
 322. ;conv_tabl rb 128 ;таблица для конвертирования scan-кода в ascii-код
 323. buf db BUF_SIZE dup(0) ;буфер для копирования | вставки
 324.  
 325. capt_header db 'macro wo txt,f1,p1,p2,p3{',13
 326.         db '@@: db txt',13,'rb @b+40-$',13,'dd f1+0',13,'db p1',13,'dw p2+0',13,'db p3',13,'}',13
 327.         db 'count_colors_text dd (text-color_wnd_text)/4',13
 328.         db 'count_key_words dd (f1-text)/48',13,0
 329. col_1 db 'color_cursor dd ',0   ;+ 98 цвет курсора
 330. col_2 db 'color_wnd_capt dd ',0 ;+102 цвет полей вокруг окна
 331. col_3 db 'color_wnd_work dd ',0 ;+106 цвет фона окна
 332. col_4 db 'color_wnd_bord dd ',0 ;+110 цвет текста на полях
 333. col_5 db 'color_select dd ',0   ;+114 цвет выделения
 334. col_6 db 'color_cur_text dd ',0 ;+118 цвет символа под курсором
 335. col_7 db 'color_wnd_text:',13,0 ;+122 цвет текста в окне
 336.  
 337. capt_lbl_wo db 'text:',13,0
 338. capt_beg_word db 'wo<',39,0
 339. capt_beg_db db ':db ',39,0
 340. capt_end_word db 39,'>,',0
 341. capt_type_dd db 9,'dd ',0
 342. capt_lbl_f1 db 'f1: db 0',13,0
 343. capt_end_word_f1 db 39,',0',13,0
 344. capt_calc_f1 db 'f1'
 345. capt_point db '.',0
 346. capt_lbl_f1_use db '-f1',0
 347. capt_null db '0',0
 348.  
 349. KM_SHIFT equ 0x00010000
 350. KM_CTRL equ 0x00020000
 351. KM_ALT equ 0x00040000
 352. KM_NUMLOCK equ 0x00080000
 353.  
 354. ; KEY CODES
 355. KEY_F1 equ 0x0000003B
 356. KEY_F2 equ 0x0000003C
 357. KEY_F3 equ 0x0000003D
 358.  
 359.