Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;
 2. ;   LAUNCHER - АВТОЗАПУСК ПРОГРАММ
 3. ;     Код программы совсем не оптимизирован, но очень прост для понимания.
 4. ;     Этот лаунчер грузит информацию о программах для запуска из файла
 5. ;     AUTORUN.DAT. Формат очень прост и в комментариях не нуждается.
 6. ;
 7. ;   Компилируйте с помощью FASM 1.52 и выше
 8. ;
 9. include "lang.inc"
 10. include "macros.inc"
 11.  
 12.   use32
 13.   org    0x0
 14.   db     'MENUET01'              ; 8 byte id
 15.   dd     0x01                    ; header version
 16.   dd     START                   ; start of code
 17.   dd     I_END                   ; size of image
 18.   dd     0x8000                 ; memory for app
 19.   dd     0x8000                 ; esp
 20.   dd     0x0 , 0x0               ; I_Param , I_Icon
 21.  
 22. ;include "DEBUG.INC"
 23.  
 24. START:                           ; start of execution
 25.  
 26.    mov  eax, 5
 27.    mov  ebx, 10
 28.    int  0x40
 29.  
 30.    mov  eax, 58               ; load AUTORUN.DAT
 31.    mov  ebx, autorun_dat_info
 32.    int  0x40
 33.  
 34.    call get_number
 35.    mov  [number_of_files], eax
 36. ;dps "NUMBER OF FILES: "
 37. ;dpd eax
 38. ;dps <13,10>
 39.    call next_line
 40.  
 41.  start_program:
 42. ;dps <"STARTING A PROGRAM",13,10>
 43.    call clear_strings
 44.    mov  edi, program
 45.    call get_string
 46.    mov  edi, parameters
 47.    call get_string
 48.    call get_number
 49.    call run_program
 50.    call next_line
 51.    dec  [number_of_files]
 52.    jnz  start_program
 53.  
 54.  exit:
 55.    or   eax, -1
 56.    int  0x40
 57.  
 58.  
 59.  run_program:     ; time to delay in eax
 60.    push eax
 61.    mcall 58, start_info
 62.    pop  ebx
 63.  
 64.    mov  eax, 5
 65.    int  0x40
 66.  ret
 67.  
 68.  
 69.  clear_strings:   ; clears buffers
 70.    pushad
 71.  
 72.    mov  ecx, 60
 73.    mov  edi, program
 74.    xor  al, al ;mov  al, ' '
 75.    rep  stosb
 76.  
 77.    mov  ecx, 60
 78.    mov  edi, parameters
 79.    xor  al, al
 80.    rep  stosb
 81.  
 82.    popad
 83.  ret
 84.  
 85.  
 86.  get_string: ; pointer to destination buffer in edi
 87.    pushad
 88.    call skip_spaces
 89.    mov  esi, [position]
 90. ;dpd esi
 91. ;dps <13,10>
 92.    add  esi, file_data
 93.   .start:
 94.    lodsb
 95.    cmp  al, ' '
 96.    je   .finish
 97.    stosb
 98.    inc  [position]
 99.    jmp  .start
 100.   .finish:
 101.    popad
 102.  ret
 103.  
 104.  
 105.  get_number:
 106.    push ebx esi
 107.    call skip_spaces
 108.    mov  esi, [position]
 109.    add  esi, file_data
 110.    xor  eax, eax
 111.    xor  ebx, ebx
 112.   .start:
 113.    lodsb
 114.    cmp  al, '0'
 115.    jb   .finish
 116.    cmp  al, '9'
 117.    ja   .finish
 118.    sub  al, '0'
 119.    imul ebx, 10
 120.    add  ebx, eax
 121.    inc  [position]
 122.    jmp  .start
 123.   .finish:
 124.    mov  eax, ebx
 125.    pop  esi ebx
 126.  ret
 127.  
 128.  
 129.  skip_spaces:
 130.    pushad
 131.    xor  eax, eax
 132.    mov  esi, [position]
 133.    add  esi, file_data
 134.   .start:
 135.    lodsb
 136.    cmp  al, ' '
 137.    jne  .finish
 138.    inc  [position]
 139.    jmp  .start
 140.   .finish:
 141. ;dps "NOW AL = "
 142. ;mov [tmp],al
 143. ;mov edx, tmp
 144. ;call debug_outstr
 145. ;dps <13,10>
 146.    popad
 147.  ret
 148.  
 149.  
 150.  next_line:
 151.    pushad
 152.    mov  esi, [position]
 153.    add  esi, file_data
 154.   .start:
 155.    lodsb
 156.    cmp  al, 13
 157.    je   .finish
 158.    inc  [position]
 159.    jmp  .start
 160.   .finish:
 161.    add  [position], 2
 162.    inc  esi
 163.    lodsb
 164.    cmp  al, '#'
 165.    je   .skipline
 166.    cmp  al, 13
 167.    jne  .donotskip
 168.   .skipline:
 169.    call next_line
 170.   .donotskip:
 171.    popad
 172.  ret
 173.  
 174.  
 175.  
 176. ; DATA:
 177.  position          dd 0            ; position in file
 178.  
 179.  autorun_dat_info:                 ; AUTORUN.DAT
 180.    .mode           dd 0            ; read file
 181.    .start_block    dd 0            ; block to read
 182.    .blocks         dd 0x10         ; 16*512 bytes max
 183.    .address        dd file_data
 184.    .workarea       dd work_area
 185.    db "/RD/1/AUTORUN.DAT",0
 186.  
 187.  start_info:
 188.    .mode           dd 16
 189.                    dd 0
 190.    .params         dd parameters
 191.                    dd 0
 192.    .workarea       dd work_area
 193.    .path: ;   
 194.  
 195. I_END:
 196.  
 197.  program           rb 61 ; 60 + [0] char
 198.  parameters        rb 61
 199.  
 200.  number_of_files   dd ?
 201.  
 202.  work_area         rb 0x4000
 203.  file_data         rb 16*512
 204.