Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. _nogo: TIMES 1 DD 0
 2. _noloc: TIMES 1 DD 0
 3. _opindex: TIMES 1 DD 0
 4. _opsize: TIMES 1 DD 0
 5. _swactive: TIMES 1 DD 0
 6. _swdefaul: TIMES 1 DD 0
 7. _swnext DD 0
 8. _swend DD 0
 9. _stage DD 0
 10. _wq DD 0
 11. _argcs: TIMES 1 DD 0
 12. _argvs DD 0
 13. _wqptr DD 0
 14. _litptr: TIMES 1 DD 0
 15. _macptr: TIMES 1 DD 0
 16. _pptr: TIMES 1 DD 0
 17. _ch: TIMES 1 DD 0
 18. _nch: TIMES 1 DD 0
 19. _declared: TIMES 1 DD 0
 20. _iflevel: TIMES 1 DD 0
 21. _skipleve: TIMES 1 DD 0
 22. _nxtlab: TIMES 1 DD 0
 23. _litlab: TIMES 1 DD 0
 24. _csp: TIMES 1 DD 0
 25. _argstk: TIMES 1 DD 0
 26. _argtop: TIMES 1 DD 0
 27. _ncmp: TIMES 1 DD 0
 28. _errflag: TIMES 1 DD 0
 29. _eof: TIMES 1 DD 0
 30. _output: TIMES 1 DD 0
 31. _files: TIMES 1 DD 0
 32. _filearg DD 0
 33. _input DD -1
 34. _input2 DD -1
 35. _usexpr DD 1
 36. _ccode DD 1
 37. _snext DD 0
 38. _stail DD 0
 39. _slast DD 0
 40. _listfp: TIMES 1 DD 0
 41. _lastst: TIMES 1 DD 0
 42. _oldseg: TIMES 1 DD 0
 43. _optimize: TIMES 1 DB 0
 44. _alarm: TIMES 1 DB 0
 45. _monitor: TIMES 1 DB 0
 46. _pause: TIMES 1 DB 0
 47. _symtab DD 0
 48. _litq DD 0
 49. _macn DD 0
 50. _macq DD 0
 51. _pline DD 0
 52. _mline DD 0
 53. _line DD 0
 54. _lptr DD 0
 55. _glbptr DD 0
 56. _locptr DD 0
 57. _quote DB 34
 58.  TIMES 1 DB 0
 59. _cptr DD 0
 60. _cptr2 DD 0
 61. _cptr3 DD 0
 62. _msname: TIMES 9 DB 0
 63. _ssname: TIMES 9 DB 0
 64. _op DD 57,73,3,20,55,43,22,47,35,7
 65.  DD 6,1,69,52,16,49
 66. _op2 DD 57,73,3,20,55,44,23,48,36,7
 67.  DD 6,1,69,53,17,50
 68.  
 69. _main:
 70. PUSH EBP
 71. MOV EBP,ESP
 72. MOV EAX,_1_1+0
 73. PUSH EAX
 74. MOV EAX,__iob
 75. MOV EBX,32
 76. ADD EAX,EBX
 77. PUSH EAX
 78. MOV CL,2
 79. CALL _fputs
 80. ADD ESP,8
 81. MOV EAX,_1_1+47
 82. PUSH EAX
 83. MOV EAX,__iob
 84. MOV EBX,32
 85. ADD EAX,EBX
 86. PUSH EAX
 87. MOV CL,2
 88. CALL _fputs
 89. ADD ESP,8
 90. MOV EAX,_1_1+95
 91. PUSH EAX
 92. MOV EAX,__iob
 93. MOV EBX,32
 94. ADD EAX,EBX
 95. PUSH EAX
 96. MOV CL,2
 97. CALL _fputs
 98. ADD ESP,8
 99. LEA EAX,[EBP+12]
 100. MOV EBX,EAX
 101. MOV EAX, [EBX]
 102. MOV DWORD [_argcs],EAX
 103. LEA EAX,[EBP+8]
 104. MOV EBX,EAX
 105. MOV EAX, [EBX]
 106. MOV DWORD [_argvs],EAX
 107. MOV EAX,360
 108. PUSH EAX
 109. MOV EAX,1
 110. PUSH EAX
 111. MOV CL,2
 112. CALL _OS_callo
 113. ADD ESP,8
 114. MOV DWORD [_swnext],EAX
 115. MOV EAX,[_swnext]
 116. MOV EBX,1424
 117. ADD EAX,EBX
 118. MOV DWORD [_swend],EAX
 119. MOV EAX,200
 120. PUSH EAX
 121. MOV EAX,8
 122. PUSH EAX
 123. MOV CL,2
 124. CALL _OS_callo
 125. ADD ESP,8
 126. MOV DWORD [_stage],EAX
 127. MOV EAX,30
 128. PUSH EAX
 129. MOV EAX,4
 130. PUSH EAX
 131. MOV CL,2
 132. CALL _OS_callo
 133. ADD ESP,8
 134. MOV DWORD [_wq],EAX
 135. MOV DWORD [_wqptr],EAX
 136. MOV EAX,3000
 137. PUSH EAX
 138. MOV EAX,1
 139. PUSH EAX
 140. MOV CL,2
 141. CALL _OS_callo
 142. ADD ESP,8
 143. MOV DWORD [_litq],EAX
 144. MOV EAX,3300
 145. PUSH EAX
 146. MOV EAX,1
 147. PUSH EAX
 148. MOV CL,2
 149. CALL _OS_callo
 150. ADD ESP,8
 151. MOV DWORD [_macn],EAX
 152. MOV EAX,2100
 153. PUSH EAX
 154. MOV EAX,1
 155. PUSH EAX
 156. MOV CL,2
 157. CALL _OS_callo
 158. ADD ESP,8
 159. MOV DWORD [_macq],EAX
 160. MOV EAX,128
 161. PUSH EAX
 162. MOV EAX,1
 163. PUSH EAX
 164. MOV CL,2
 165. CALL _OS_callo
 166. ADD ESP,8
 167. MOV DWORD [_pline],EAX
 168. MOV EAX,128
 169. PUSH EAX
 170. MOV EAX,1
 171. PUSH EAX
 172. MOV CL,2
 173. CALL _OS_callo
 174. ADD ESP,8
 175. MOV DWORD [_mline],EAX
 176. MOV EAX,[_stage]
 177. MOV EBX,6400
 178. ADD EAX,EBX
 179. MOV DWORD [_slast],EAX
 180. MOV EAX,4400
 181. PUSH EAX
 182. MOV EAX,1
 183. PUSH EAX
 184. MOV CL,2
 185. CALL _OS_callo
 186. ADD ESP,8
 187. MOV DWORD [_symtab],EAX
 188. MOV EAX,[_symtab]
 189. MOV DWORD [_locptr],EAX
 190. MOV EAX,[_symtab]
 191. MOV EBX,400
 192. ADD EAX,EBX
 193. MOV DWORD [_glbptr],EAX
 194. XOR CL,CL
 195. CALL _ask
 196. XOR CL,CL
 197. CALL _openfile
 198. XOR CL,CL
 199. CALL _preproce
 200. XOR CL,CL
 201. CALL _header
 202. XOR CL,CL
 203. CALL _setcodes
 204. XOR CL,CL
 205. CALL _parse
 206. XOR CL,CL
 207. CALL _trailer
 208. MOV EAX,[_output]
 209. PUSH EAX
 210. MOV CL,1
 211. CALL _OS_fclos
 212. ADD ESP,4
 213. POP EBP
 214. RET
 215. _1_1 DB 83,109,97,108,108,32,67,32,51,56
 216.  DB 54,47,78,84,44,32,86,101,114,115
 217.  DB 105,111,110,32,51,46,49,44,32,82
 218.  DB 101,118,105,115,105,111,110,32,76,101
 219.  DB 118,101,108,32,49,10,0,67,111,112
 220.  DB 121,114,105,103,104,116,32,49,57,56
 221.  DB 50,44,32,49,57,56,51,44,32,49
 222.  DB 57,56,53,44,32,49,57,56,56,32
 223.  DB 74,46,32,69,46,32,72,101,110,100
 224.  DB 114,105,120,10,0,67,111,112,121,114
 225.  DB 105,103,104,116,32,49,57,57,56,32
 226.  DB 32,72,32,84,32,87,97,108,104,101
 227.  DB 105,109,10,10,0
 228.  
 229. _parse:
 230. PUSH EBP
 231. MOV EBP,ESP
 232. _1_3:
 233. MOV EAX,[_eof]
 234. OR EAX,EAX
 235. JE _1_5
 236. JMP _1_4
 237. _1_5:
 238. MOV EAX,_1_2+0
 239. PUSH EAX
 240. MOV EAX,6
 241. PUSH EAX
 242. MOV CL,2
 243. CALL _amatch
 244. ADD ESP,8
 245. OR EAX,EAX
 246. JNE _1_7
 247. JMP _1_6
 248. _1_7:
 249. MOV EAX,3
 250. PUSH EAX
 251. MOV CL,1
 252. CALL _dodeclar
 253. ADD ESP,4
 254. JMP _1_8
 255. _1_6:
 256. MOV EAX,2
 257. PUSH EAX
 258. MOV CL,1
 259. CALL _dodeclar
 260. ADD ESP,4
 261. OR EAX,EAX
 262. JNE _1_10
 263. JMP _1_9
 264. _1_10:
 265. JMP _1_11
 266. _1_9:
 267. MOV EAX,_1_2+7
 268. PUSH EAX
 269. MOV CL,1
 270. CALL _match
 271. ADD ESP,4
 272. OR EAX,EAX
 273. JNE _1_13
 274. JMP _1_12
 275. _1_13:
 276. XOR CL,CL
 277. CALL _doasm
 278. JMP _1_14
 279. _1_12:
 280. MOV EAX,_1_2+12
 281. PUSH EAX
 282. MOV CL,1
 283. CALL _match
 284. ADD ESP,4
 285. OR EAX,EAX
 286. JNE _1_16
 287. JMP _1_15
 288. _1_16:
 289. XOR CL,CL
 290. CALL _doinclud
 291. JMP _1_17
 292. _1_15:
 293. MOV EAX,_1_2+21
 294. PUSH EAX
 295. MOV CL,1
 296. CALL _match
 297. ADD ESP,4
 298. OR EAX,EAX
 299. JNE _1_19
 300. JMP _1_18
 301. _1_19:
 302. XOR CL,CL
 303. CALL _dodefine
 304. JMP _1_20
 305. _1_18:
 306. XOR CL,CL
 307. CALL _dofuncti
 308. _1_20:
 309. _1_17:
 310. _1_14:
 311. _1_11:
 312. _1_8:
 313. XOR CL,CL
 314. CALL _blanks
 315. JMP _1_3
 316. _1_4:
 317. POP EBP
 318. RET
 319. _1_2 DB 101,120,116,101,114,110,0,35,97,115
 320.  DB 109,0,35,105,110,99,108,117,100,101
 321.  DB 0,35,100,101,102,105,110,101,0
 322.  
 323. _dodeclar:
 324. PUSH EBP
 325. MOV EBP,ESP
 326. MOV EAX,_1_21+0
 327. PUSH EAX
 328. MOV EAX,4
 329. PUSH EAX
 330. MOV CL,2
 331. CALL _amatch
 332. ADD ESP,8
 333. OR EAX,EAX
 334. JNE _1_23
 335. JMP _1_22
 336. _1_23:
 337. MOV EAX,4
 338. PUSH EAX
 339. LEA EAX,[EBP+8]
 340. MOV EBX,EAX
 341. MOV EAX, [EBX]
 342. PUSH EAX
 343. MOV CL,2
 344. CALL _declglb
 345. ADD ESP,8
 346. JMP _1_24
 347. _1_22:
 348. MOV EAX,_1_21+5
 349. PUSH EAX
 350. MOV EAX,8
 351. PUSH EAX
 352. MOV CL,2
 353. CALL _amatch
 354. ADD ESP,8
 355. OR EAX,EAX
 356. JNE _1_26
 357. JMP _1_25
 358. _1_26:
 359. MOV EAX,_1_21+14
 360. PUSH EAX
 361. MOV EAX,4
 362. PUSH EAX
 363. MOV CL,2
 364. CALL _amatch
 365. ADD ESP,8
 366. OR EAX,EAX
 367. JNE _1_28
 368. JMP _1_27
 369. _1_28:
 370. MOV EAX,5
 371. PUSH EAX
 372. LEA EAX,[EBP+8]
 373. MOV EBX,EAX
 374. MOV EAX, [EBX]
 375. PUSH EAX
 376. MOV CL,2
 377. CALL _declglb
 378. ADD ESP,8
 379. JMP _1_29
 380. _1_27:
 381. MOV EAX,_1_21+19
 382. PUSH EAX
 383. MOV EAX,3
 384. PUSH EAX
 385. MOV CL,2
 386. CALL _amatch
 387. ADD ESP,8
 388. MOV EAX,17
 389. PUSH EAX
 390. LEA EAX,[EBP+8]
 391. MOV EBX,EAX
 392. MOV EAX, [EBX]
 393. PUSH EAX
 394. MOV CL,2
 395. CALL _declglb
 396. ADD ESP,8
 397. _1_29:
 398. JMP _1_30
 399. _1_25:
 400. MOV EAX,_1_21+23
 401. PUSH EAX
 402. MOV EAX,3
 403. PUSH EAX
 404. MOV CL,2
 405. CALL _amatch
 406. ADD ESP,8
 407. OR EAX,EAX
 408. JE _1_34
 409. JMP _1_32
 410. _1_34:
 411. LEA EAX,[EBP+8]
 412. MOV EBX,EAX
 413. MOV EAX, [EBX]
 414. MOV EBX,EAX
 415. MOV EAX,3
 416. CALL __eq
 417. OR EAX,EAX
 418. JE _1_35
 419. JMP _1_32
 420. _1_35:
 421. XOR EAX,EAX
 422. JMP _1_33
 423. _1_32:
 424. MOV EAX,1
 425. _1_33:
 426. OR EAX,EAX
 427. JNE _1_36
 428. JMP _1_31
 429. _1_36:
 430. MOV EAX,16
 431. PUSH EAX
 432. LEA EAX,[EBP+8]
 433. MOV EBX,EAX
 434. MOV EAX, [EBX]
 435. PUSH EAX
 436. MOV CL,2
 437. CALL _declglb
 438. ADD ESP,8
 439. JMP _1_37
 440. _1_31:
 441. XOR EAX,EAX
 442. POP EBP
 443. RET
 444. _1_37:
 445. _1_30:
 446. _1_24:
 447. XOR CL,CL
 448. CALL _ns
 449. MOV EAX,1
 450. POP EBP
 451. RET
 452. _1_21 DB 99,104,97,114,0,117,110,115,105,103
 453.  DB 110,101,100,0,99,104,97,114,0,105
 454.  DB 110,116,0,105,110,116,0
 455.  
 456. _declglb:
 457. PUSH EBP
 458. MOV EBP,ESP
 459. ADD ESP,-8
 460. _1_39:
 461. XOR CL,CL
 462. CALL _endst
 463. OR EAX,EAX
 464. JNE _1_42
 465. JMP _1_41
 466. _1_42:
 467. MOV ESP,EBP
 468. POP EBP
 469. RET
 470. _1_41:
 471. MOV EAX,_1_38+0
 472. PUSH EAX
 473. MOV CL,1
 474. CALL _match
 475. ADD ESP,4
 476. OR EAX,EAX
 477. JNE _1_44
 478. JMP _1_43
 479. _1_44:
 480. LEA EAX,[EBP-4]
 481. MOV EBX,EAX
 482. MOV EAX,3
 483. MOV [EBX],EAX
 484. LEA EAX,[EBP-8]
 485. MOV EBX,EAX
 486. XOR EAX,EAX
 487. MOV [EBX],EAX
 488. JMP _1_45
 489. _1_43:
 490. LEA EAX,[EBP-4]
 491. MOV EBX,EAX
 492. MOV EAX,1
 493. MOV [EBX],EAX
 494. LEA EAX,[EBP-8]
 495. MOV EBX,EAX
 496. MOV EAX,1
 497. MOV [EBX],EAX
 498. _1_45:
 499. MOV EAX,_ssname
 500. PUSH EAX
 501. MOV CL,1
 502. CALL _symname
 503. ADD ESP,4
 504. OR EAX,EAX
 505. JE _1_47
 506. JMP _1_46
 507. _1_47:
 508. XOR CL,CL
 509. CALL _illname
 510. _1_46:
 511. MOV EAX,_ssname
 512. PUSH EAX
 513. MOV CL,1
 514. CALL _findglb
 515. ADD ESP,4
 516. OR EAX,EAX
 517. JNE _1_49
 518. JMP _1_48
 519. _1_49:
 520. MOV EAX,_ssname
 521. PUSH EAX
 522. MOV CL,1
 523. CALL _multidef
 524. ADD ESP,4
 525. _1_48:
 526. LEA EAX,[EBP-4]
 527. MOV EBX,EAX
 528. MOV EAX, [EBX]
 529. MOV EBX,EAX
 530. MOV EAX,1
 531. CALL __eq
 532. OR EAX,EAX
 533. JNE _1_51
 534. JMP _1_50
 535. _1_51:
 536. MOV EAX,_1_38+2
 537. PUSH EAX
 538. MOV CL,1
 539. CALL _match
 540. ADD ESP,4
 541. OR EAX,EAX
 542. JNE _1_53
 543. JMP _1_52
 544. _1_53:
 545. LEA EAX,[EBP-4]
 546. MOV EBX,EAX
 547. MOV EAX,4
 548. MOV [EBX],EAX
 549. MOV EAX,_1_38+4
 550. PUSH EAX
 551. MOV CL,1
 552. CALL _need
 553. ADD ESP,4
 554. JMP _1_54
 555. _1_52:
 556. MOV EAX,_1_38+6
 557. PUSH EAX
 558. MOV CL,1
 559. CALL _match
 560. ADD ESP,4
 561. OR EAX,EAX
 562. JNE _1_56
 563. JMP _1_55
 564. _1_56:
 565. LEA EAX,[EBP-4]
 566. MOV EBX,EAX
 567. MOV EAX,2
 568. MOV [EBX],EAX
 569. LEA EAX,[EBP-8]
 570. PUSH EAX
 571. XOR CL,CL
 572. CALL _needsub
 573. POP EBX
 574. MOV [EBX],EAX
 575. _1_55:
 576. _1_54:
 577. _1_50:
 578. LEA EAX,[EBP+8]
 579. MOV EBX,EAX
 580. MOV EAX, [EBX]
 581. MOV EBX,EAX
 582. MOV EAX,3
 583. CALL __eq
 584. OR EAX,EAX
 585. JNE _1_58
 586. JMP _1_57
 587. _1_58:
 588. MOV EAX,_ssname
 589. PUSH EAX
 590. LEA EAX,[EBP+12]
 591. MOV EBX,EAX
 592. MOV EAX, [EBX]
 593. MOV EBX,EAX
 594. MOV EAX,2
 595. MOV ECX,EAX
 596. MOV EAX,EBX
 597. SAR EAX,CL
 598. PUSH EAX
 599. LEA EAX,[EBP-4]
 600. MOV EBX,EAX
 601. MOV EAX, [EBX]
 602. PUSH EAX
 603. MOV CL,3
 604. CALL _external
 605. ADD ESP,12
 606. JMP _1_59
 607. _1_57:
 608. LEA EAX,[EBP-4]
 609. MOV EBX,EAX
 610. MOV EAX, [EBX]
 611. MOV EBX,EAX
 612. MOV EAX,4
 613. CALL __ne
 614. OR EAX,EAX
 615. JNE _1_61
 616. JMP _1_60
 617. _1_61:
 618. LEA EAX,[EBP+12]
 619. MOV EBX,EAX
 620. MOV EAX, [EBX]
 621. MOV EBX,EAX
 622. MOV EAX,2
 623. MOV ECX,EAX
 624. MOV EAX,EBX
 625. SAR EAX,CL
 626. PUSH EAX
 627. LEA EAX,[EBP-4]
 628. MOV EBX,EAX
 629. MOV EAX, [EBX]
 630. PUSH EAX
 631. LEA EAX,[EBP-8]
 632. MOV EBX,EAX
 633. MOV EAX, [EBX]
 634. PUSH EAX
 635. MOV CL,3
 636. CALL _initials
 637. ADD ESP,12
 638. _1_60:
 639. _1_59:
 640. LEA EAX,[EBP-4]
 641. MOV EBX,EAX
 642. MOV EAX, [EBX]
 643. MOV EBX,EAX
 644. MOV EAX,3
 645. CALL __eq
 646. OR EAX,EAX
 647. JNE _1_63
 648. JMP _1_62
 649. _1_63:
 650. MOV EAX,_ssname
 651. PUSH EAX
 652. LEA EAX,[EBP-4]
 653. MOV EBX,EAX
 654. MOV EAX, [EBX]
 655. PUSH EAX
 656. LEA EAX,[EBP+12]
 657. MOV EBX,EAX
 658. MOV EAX, [EBX]
 659. PUSH EAX
 660. MOV EAX,4
 661. PUSH EAX
 662. XOR EAX,EAX
 663. PUSH EAX
 664. MOV EAX,_glbptr
 665. PUSH EAX
 666. LEA EAX,[EBP+8]
 667. MOV EBX,EAX
 668. MOV EAX, [EBX]
 669. PUSH EAX
 670. MOV CL,7
 671. CALL _addsym
 672. ADD ESP,28
 673. JMP _1_64
 674. _1_62:
 675. MOV EAX,_ssname
 676. PUSH EAX
 677. LEA EAX,[EBP-4]
 678. MOV EBX,EAX
 679. MOV EAX, [EBX]
 680. PUSH EAX
 681. LEA EAX,[EBP+12]
 682. MOV EBX,EAX
 683. MOV EAX, [EBX]
 684. PUSH EAX
 685. LEA EAX,[EBP-8]
 686. MOV EBX,EAX
 687. MOV EAX, [EBX]
 688. PUSH EAX
 689. LEA EAX,[EBP+12]
 690. MOV EBX,EAX
 691. MOV EAX, [EBX]
 692. MOV EBX,EAX
 693. MOV EAX,2
 694. MOV ECX,EAX
 695. MOV EAX,EBX
 696. SAR EAX,CL
 697. POP EBX
 698. IMUL EBX
 699. PUSH EAX
 700. XOR EAX,EAX
 701. PUSH EAX
 702. MOV EAX,_glbptr
 703. PUSH EAX
 704. LEA EAX,[EBP+8]
 705. MOV EBX,EAX
 706. MOV EAX, [EBX]
 707. PUSH EAX
 708. MOV CL,7
 709. CALL _addsym
 710. ADD ESP,28
 711. _1_64:
 712. MOV EAX,_1_38+8
 713. PUSH EAX
 714. MOV CL,1
 715. CALL _match
 716. ADD ESP,4
 717. OR EAX,EAX
 718. JE _1_66
 719. JMP _1_65
 720. _1_66:
 721. MOV ESP,EBP
 722. POP EBP
 723. RET
 724. _1_65:
 725. JMP _1_39
 726. _1_40:
 727. MOV ESP,EBP
 728. POP EBP
 729. RET
 730. _1_38 DB 42,0,40,0,41,0,91,0,44,0
 731.  
 732. _initials:
 733. PUSH EBP
 734. MOV EBP,ESP
 735. ADD ESP,-4
 736. XOR EAX,EAX
 737. MOV DWORD [_litptr],EAX
 738. LEA EAX,[EBP+8]
 739. MOV EBX,EAX
 740. MOV EAX, [EBX]
 741. OR EAX,EAX
 742. JE _1_69
 743. JMP _1_68
 744. _1_69:
 745. LEA EAX,[EBP+8]
 746. MOV EBX,EAX
 747. MOV EAX,-1
 748. MOV [EBX],EAX
 749. _1_68:
 750. LEA EAX,[EBP-4]
 751. PUSH EAX
 752. LEA EAX,[EBP+8]
 753. MOV EBX,EAX
 754. MOV EAX, [EBX]
 755. POP EBX
 756. MOV [EBX],EAX
 757. MOV EAX,_1_67+0
 758. PUSH EAX
 759. MOV CL,1
 760. CALL _match
 761. ADD ESP,4
 762. OR EAX,EAX
 763. JNE _1_71
 764. JMP _1_70
 765. _1_71:
 766. MOV EAX,_1_67+2
 767. PUSH EAX
 768. MOV CL,1
 769. CALL _match
 770. ADD ESP,4
 771. OR EAX,EAX
 772. JNE _1_73
 773. JMP _1_72
 774. _1_73:
 775. _1_74:
 776. LEA EAX,[EBP+8]
 777. MOV EBX,EAX
 778. MOV EAX, [EBX]
 779. OR EAX,EAX
 780. JNE _1_76
 781. JMP _1_75
 782. _1_76:
 783. LEA EAX,[EBP+16]
 784. MOV EBX,EAX
 785. MOV EAX, [EBX]
 786. PUSH EAX
 787. LEA EAX,[EBP+12]
 788. MOV EBX,EAX
 789. MOV EAX, [EBX]
 790. PUSH EAX
 791. LEA EAX,[EBP+8]
 792. PUSH EAX
 793. MOV CL,3
 794. CALL _init
 795. ADD ESP,12
 796. MOV EAX,_1_67+4
 797. PUSH EAX
 798. MOV CL,1
 799. CALL _match
 800. ADD ESP,4
 801. OR EAX,EAX
 802. JE _1_78
 803. JMP _1_77
 804. _1_78:
 805. JMP _1_75
 806. _1_77:
 807. JMP _1_74
 808. _1_75:
 809. MOV EAX,_1_67+6
 810. PUSH EAX
 811. MOV CL,1
 812. CALL _need
 813. ADD ESP,4
 814. JMP _1_79
 815. _1_72:
 816. LEA EAX,[EBP+16]
 817. MOV EBX,EAX
 818. MOV EAX, [EBX]
 819. PUSH EAX
 820. LEA EAX,[EBP+12]
 821. MOV EBX,EAX
 822. MOV EAX, [EBX]
 823. PUSH EAX
 824. LEA EAX,[EBP+8]
 825. PUSH EAX
 826. MOV CL,3
 827. CALL _init
 828. ADD ESP,12
 829. _1_79:
 830. _1_70:
 831. LEA EAX,[EBP-4]
 832. MOV EBX,EAX
 833. MOV EAX, [EBX]
 834. MOV EBX,EAX
 835. MOV EAX,-1
 836. CALL __eq
 837. OR EAX,EAX
 838. JNE _1_83
 839. JMP _1_81
 840. _1_83:
 841. LEA EAX,[EBP+8]
 842. MOV EBX,EAX
 843. MOV EAX, [EBX]
 844. MOV EBX,EAX
 845. MOV EAX,-1
 846. CALL __eq
 847. OR EAX,EAX
 848. JNE _1_84
 849. JMP _1_81
 850. _1_84:
 851. MOV EAX,1
 852. JMP _1_82
 853. _1_81:
 854. XOR EAX,EAX
 855. _1_82:
 856. OR EAX,EAX
 857. JNE _1_85
 858. JMP _1_80
 859. _1_85:
 860. LEA EAX,[EBP+12]
 861. MOV EBX,EAX
 862. MOV EAX, [EBX]
 863. MOV EBX,EAX
 864. MOV EAX,2
 865. CALL __eq
 866. OR EAX,EAX
 867. JNE _1_87
 868. JMP _1_86
 869. _1_87:
 870. MOV EAX,_1_67+8
 871. PUSH EAX
 872. MOV CL,1
 873. CALL _error
 874. ADD ESP,4
 875. _1_86:
 876. XOR EAX,EAX
 877. PUSH EAX
 878. LEA EAX,[EBP+16]
 879. MOV EBX,EAX
 880. MOV EAX,4
 881. MOV [EBX],EAX
 882. PUSH EAX
 883. MOV CL,2
 884. CALL _stowlit
 885. ADD ESP,8
 886. _1_80:
 887. LEA EAX,[EBP+12]
 888. MOV EBX,EAX
 889. MOV EAX, [EBX]
 890. PUSH EAX
 891. MOV CL,1
 892. CALL _public
 893. ADD ESP,4
 894. MOV EAX,[_litptr]
 895. OR EAX,EAX
 896. JG _1_89
 897. JMP _1_88
 898. _1_89:
 899. LEA EAX,[EBP+16]
 900. MOV EBX,EAX
 901. MOV EAX, [EBX]
 902. PUSH EAX
 903. MOV CL,1
 904. CALL _dumplits
 905. ADD ESP,4
 906. JMP _1_90
 907. _1_88:
 908. LEA EAX,[EBP+8]
 909. MOV EBX,EAX
 910. MOV EAX, [EBX]
 911. OR EAX,EAX
 912. JG _1_92
 913. JMP _1_91
 914. _1_92:
 915. MOV EAX,58
 916. PUSH EAX
 917. MOV EAX,[_output]
 918. PUSH EAX
 919. MOV CL,2
 920. CALL _OS_fputc
 921. ADD ESP,8
 922. _1_91:
 923. _1_90:
 924. LEA EAX,[EBP+16]
 925. MOV EBX,EAX
 926. MOV EAX, [EBX]
 927. PUSH EAX
 928. LEA EAX,[EBP+8]
 929. MOV EBX,EAX
 930. MOV EAX, [EBX]
 931. PUSH EAX
 932. MOV CL,2
 933. CALL _dumpzero
 934. ADD ESP,8
 935. MOV ESP,EBP
 936. POP EBP
 937. RET
 938. _1_67 DB 61,0,123,0,44,0,125,0,110,101
 939.  DB 101,100,32,97,114,114,97,121,32,115
 940.  DB 105,122,101,0
 941.  
 942. _init:
 943. PUSH EBP
 944. MOV EBP,ESP
 945. ADD ESP,-4
 946. LEA EAX,[EBP-4]
 947. PUSH EAX
 948. MOV CL,1
 949. CALL _string
 950. ADD ESP,4
 951. OR EAX,EAX
 952. JNE _1_95
 953. JMP _1_94
 954. _1_95:
 955. LEA EAX,[EBP+12]
 956. MOV EBX,EAX
 957. MOV EAX, [EBX]
 958. MOV EBX,EAX
 959. MOV EAX,1
 960. CALL __eq
 961. OR EAX,EAX
 962. JE _1_99
 963. JMP _1_97
 964. _1_99:
 965. LEA EAX,[EBP+16]
 966. MOV EBX,EAX
 967. MOV EAX, [EBX]
 968. MOV EBX,EAX
 969. MOV EAX,1
 970. CALL __ne
 971. OR EAX,EAX
 972. JE _1_100
 973. JMP _1_97
 974. _1_100:
 975. XOR EAX,EAX
 976. JMP _1_98
 977. _1_97:
 978. MOV EAX,1
 979. _1_98:
 980. OR EAX,EAX
 981. JNE _1_101
 982. JMP _1_96
 983. _1_101:
 984. MOV EAX,_1_93+0
 985. PUSH EAX
 986. MOV CL,1
 987. CALL _error
 988. ADD ESP,4
 989. _1_96:
 990. LEA EAX,[EBP+8]
 991. MOV EBX,EAX
 992. MOV EAX, [EBX]
 993. PUSH EAX
 994. MOV EBX,EAX
 995. MOV EAX, [EBX]
 996. PUSH EAX
 997. MOV EAX,[_litptr]
 998. PUSH EAX
 999. LEA EAX,[EBP-4]
 1000. MOV EBX,EAX
 1001. MOV EAX, [EBX]
 1002. POP EBX
 1003. XCHG EAX,EBX
 1004. SUB EAX,EBX
 1005. POP EBX
 1006. XCHG EAX,EBX
 1007. SUB EAX,EBX
 1008. POP EBX
 1009. MOV [EBX],EAX
 1010. LEA EAX,[EBP+12]
 1011. MOV EBX,EAX
 1012. MOV EAX, [EBX]
 1013. MOV EBX,EAX
 1014. MOV EAX,3
 1015. CALL __eq
 1016. OR EAX,EAX
 1017. JNE _1_103
 1018. JMP _1_102
 1019. _1_103:
 1020. XOR CL,CL
 1021. CALL _point
 1022. _1_102:
 1023. JMP _1_104
 1024. _1_94:
 1025. LEA EAX,[EBP-4]
 1026. PUSH EAX
 1027. MOV CL,1
 1028. CALL _constexp
 1029. ADD ESP,4
 1030. OR EAX,EAX
 1031. JNE _1_106
 1032. JMP _1_105
 1033. _1_106:
 1034. LEA EAX,[EBP+12]
 1035. MOV EBX,EAX
 1036. MOV EAX, [EBX]
 1037. MOV EBX,EAX
 1038. MOV EAX,3
 1039. CALL __eq
 1040. OR EAX,EAX
 1041. JNE _1_108
 1042. JMP _1_107
 1043. _1_108:
 1044. MOV EAX,_1_93+42
 1045. PUSH EAX
 1046. MOV CL,1
 1047. CALL _error
 1048. ADD ESP,4
 1049. _1_107:
 1050. LEA EAX,[EBP-4]
 1051. MOV EBX,EAX
 1052. MOV EAX, [EBX]
 1053. PUSH EAX
 1054. LEA EAX,[EBP+16]
 1055. MOV EBX,EAX
 1056. MOV EAX, [EBX]
 1057. PUSH EAX
 1058. MOV CL,2
 1059. CALL _stowlit
 1060. ADD ESP,8
 1061. LEA EAX,[EBP+8]
 1062. MOV EBX,EAX
 1063. MOV EAX, [EBX]
 1064. PUSH EAX
 1065. MOV EBX,EAX
 1066. MOV EAX, [EBX]
 1067. MOV EBX,EAX
 1068. MOV EAX,1
 1069. XCHG EAX,EBX
 1070. SUB EAX,EBX
 1071. POP EBX
 1072. MOV [EBX],EAX
 1073. _1_105:
 1074. _1_104:
 1075. MOV ESP,EBP
 1076. POP EBP
 1077. RET
 1078. _1_93 DB 109,117,115,116,32,97,115,115,105,103
 1079.  DB 110,32,116,111,32,99,104,97,114,32
 1080.  DB 112,111,105,110,116,101,114,32,111,114
 1081.  DB 32,99,104,97,114,32,97,114,114,97
 1082.  DB 121,0,99,97,110,110,111,116,32,97
 1083.  DB 115,115,105,103,110,32,116,111,32,112
 1084.  DB 111,105,110,116,101,114,0
 1085.  
 1086. _needsub:
 1087. PUSH EBP
 1088. MOV EBP,ESP
 1089. ADD ESP,-4
 1090. MOV EAX,_1_109+0
 1091. PUSH EAX
 1092. MOV CL,1
 1093. CALL _match
 1094. ADD ESP,4
 1095. OR EAX,EAX
 1096. JNE _1_111
 1097. JMP _1_110
 1098. _1_111:
 1099. XOR EAX,EAX
 1100. MOV ESP,EBP
 1101. POP EBP
 1102. RET
 1103. _1_110:
 1104. LEA EAX,[EBP-4]
 1105. PUSH EAX
 1106. MOV CL,1
 1107. CALL _constexp
 1108. ADD ESP,4
 1109. OR EAX,EAX
 1110. JE _1_113
 1111. JMP _1_112
 1112. _1_113:
 1113. LEA EAX,[EBP-4]
 1114. MOV EBX,EAX
 1115. MOV EAX,1
 1116. MOV [EBX],EAX
 1117. _1_112:
 1118. LEA EAX,[EBP-4]
 1119. MOV EBX,EAX
 1120. MOV EAX, [EBX]
 1121. OR EAX,EAX
 1122. JL _1_115
 1123. JMP _1_114
 1124. _1_115:
 1125. MOV EAX,_1_109+2
 1126. PUSH EAX
 1127. MOV CL,1
 1128. CALL _error
 1129. ADD ESP,4
 1130. LEA EAX,[EBP-4]
 1131. PUSH EAX
 1132. LEA EAX,[EBP-4]
 1133. MOV EBX,EAX
 1134. MOV EAX, [EBX]
 1135. NEG EAX
 1136. POP EBX
 1137. MOV [EBX],EAX
 1138. _1_114:
 1139. MOV EAX,_1_109+24
 1140. PUSH EAX
 1141. MOV CL,1
 1142. CALL _need
 1143. ADD ESP,4
 1144. LEA EAX,[EBP-4]
 1145. MOV EBX,EAX
 1146. MOV EAX, [EBX]
 1147. MOV ESP,EBP
 1148. POP EBP
 1149. RET
 1150. _1_109 DB 93,0,110,101,103,97,116,105,118,101
 1151.  DB 32,115,105,122,101,32,105,108,108,101
 1152.  DB 103,97,108,0,93,0
 1153.  
 1154. _doinclud:
 1155. PUSH EBP
 1156. MOV EBP,ESP
 1157. ADD ESP,-36
 1158. XOR CL,CL
 1159. CALL _blanks
 1160. MOV EAX,[_lptr]
 1161. MOV EBX,EAX
 1162. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 1163. MOV EBX,EAX
 1164. MOV EAX,34
 1165. CALL __eq
 1166. OR EAX,EAX
 1167. JE _1_120
 1168. JMP _1_118
 1169. _1_120:
 1170. MOV EAX,[_lptr]
 1171. MOV EBX,EAX
 1172. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 1173. MOV EBX,EAX
 1174. MOV EAX,60
 1175. CALL __eq
 1176. OR EAX,EAX
 1177. JE _1_121
 1178. JMP _1_118
 1179. _1_121:
 1180. XOR EAX,EAX
 1181. JMP _1_119
 1182. _1_118:
 1183. MOV EAX,1
 1184. _1_119:
 1185. OR EAX,EAX
 1186. JNE _1_122
 1187. JMP _1_117
 1188. _1_122:
 1189. MOV EAX,[_lptr]
 1190. INC EAX
 1191. MOV DWORD [_lptr],EAX
 1192. _1_117:
 1193. LEA EAX,[EBP-4]
 1194. MOV EBX,EAX
 1195. XOR EAX,EAX
 1196. MOV [EBX],EAX
 1197. _1_123:
 1198. MOV EAX,[_lptr]
 1199. PUSH EAX
 1200. LEA EAX,[EBP-4]
 1201. MOV EBX,EAX
 1202. MOV EAX, [EBX]
 1203. POP EBX
 1204. ADD EAX,EBX
 1205. MOV EBX,EAX
 1206. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 1207. OR EAX,EAX
 1208. JNE _1_127
 1209. JMP _1_125
 1210. _1_127:
 1211. MOV EAX,[_lptr]
 1212. PUSH EAX
 1213. LEA EAX,[EBP-4]
 1214. MOV EBX,EAX
 1215. MOV EAX, [EBX]
 1216. POP EBX
 1217. ADD EAX,EBX
 1218. MOV EBX,EAX
 1219. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 1220. MOV EBX,EAX
 1221. MOV EAX,34
 1222. CALL __ne
 1223. OR EAX,EAX
 1224. JNE _1_128
 1225. JMP _1_125
 1226. _1_128:
 1227. MOV EAX,[_lptr]
 1228. PUSH EAX
 1229. LEA EAX,[EBP-4]
 1230. MOV EBX,EAX
 1231. MOV EAX, [EBX]
 1232. POP EBX
 1233. ADD EAX,EBX
 1234. MOV EBX,EAX
 1235. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 1236. MOV EBX,EAX
 1237. MOV EAX,62
 1238. CALL __ne
 1239. OR EAX,EAX
 1240. JNE _1_129
 1241. JMP _1_125
 1242. _1_129:
 1243. MOV EAX,[_lptr]
 1244. PUSH EAX
 1245. LEA EAX,[EBP-4]
 1246. MOV EBX,EAX
 1247. MOV EAX, [EBX]
 1248. POP EBX
 1249. ADD EAX,EBX
 1250. MOV EBX,EAX
 1251. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 1252. MOV EBX,EAX
 1253. MOV EAX,10
 1254. CALL __ne
 1255. OR EAX,EAX
 1256. JNE _1_130
 1257. JMP _1_125
 1258. _1_130:
 1259. MOV EAX,1
 1260. JMP _1_126
 1261. _1_125:
 1262. XOR EAX,EAX
 1263. _1_126:
 1264. OR EAX,EAX
 1265. JNE _1_131
 1266. JMP _1_124
 1267. _1_131:
 1268. LEA EAX,[EBP-36]
 1269. PUSH EAX
 1270. LEA EAX,[EBP-4]
 1271. MOV EBX,EAX
 1272. MOV EAX, [EBX]
 1273. POP EBX
 1274. ADD EAX,EBX
 1275. PUSH EAX
 1276. MOV EAX,[_lptr]
 1277. PUSH EAX
 1278. LEA EAX,[EBP-4]
 1279. MOV EBX,EAX
 1280. MOV EAX, [EBX]
 1281. POP EBX
 1282. ADD EAX,EBX
 1283. MOV EBX,EAX
 1284. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 1285. POP EBX
 1286. MOV [EBX],AL
 1287. LEA EAX,[EBP-4]
 1288. MOV EBX,EAX
 1289. MOV EAX, [EBX]
 1290. INC EAX
 1291. MOV [EBX],EAX
 1292. JMP _1_123
 1293. _1_124:
 1294. LEA EAX,[EBP-36]
 1295. PUSH EAX
 1296. LEA EAX,[EBP-4]
 1297. MOV EBX,EAX
 1298. MOV EAX, [EBX]
 1299. POP EBX
 1300. ADD EAX,EBX
 1301. MOV EBX,EAX
 1302. XOR EAX,EAX
 1303. MOV [EBX],AL
 1304. LEA EAX,[EBP-36]
 1305. PUSH EAX
 1306. MOV EAX,_1_116+0
 1307. PUSH EAX
 1308. MOV CL,2
 1309. CALL _OS_fopen
 1310. ADD ESP,8
 1311. MOV DWORD [_input2],EAX
 1312. OR EAX,EAX
 1313. JE _1_133
 1314. JMP _1_132
 1315. _1_133:
 1316. MOV EAX,-1
 1317. MOV DWORD [_input2],EAX
 1318. MOV EAX,_1_116+2
 1319. PUSH EAX
 1320. MOV CL,1
 1321. CALL _error
 1322. ADD ESP,4
 1323. _1_132:
 1324. XOR CL,CL
 1325. CALL _kill
 1326. MOV ESP,EBP
 1327. POP EBP
 1328. RET
 1329. _1_116 DB 114,0,111,112,101,110,32,102,97,105
 1330.  DB 108,117,114,101,32,111,110,32,105,110
 1331.  DB 99,108,117,100,101,32,102,105,108,101
 1332.  DB 0
 1333.  
 1334. _dodefine:
 1335. PUSH EBP
 1336. MOV EBP,ESP
 1337. ADD ESP,-4
 1338. MOV EAX,_msname
 1339. PUSH EAX
 1340. MOV CL,1
 1341. CALL _symname
 1342. ADD ESP,4
 1343. OR EAX,EAX
 1344. JE _1_136
 1345. JMP _1_135
 1346. _1_136:
 1347. XOR CL,CL
 1348. CALL _illname
 1349. XOR CL,CL
 1350. CALL _kill
 1351. MOV ESP,EBP
 1352. POP EBP
 1353. RET
 1354. _1_135:
 1355. LEA EAX,[EBP-4]
 1356. MOV EBX,EAX
 1357. XOR EAX,EAX
 1358. MOV [EBX],EAX
 1359. MOV EAX,_msname
 1360. PUSH EAX
 1361. MOV EAX,[_macn]
 1362. PUSH EAX
 1363. MOV EAX,11
 1364. PUSH EAX
 1365. MOV EAX,[_macn]
 1366. MOV EBX,3300
 1367. ADD EAX,EBX
 1368. PUSH EAX
 1369. MOV EAX,300
 1370. PUSH EAX
 1371. XOR EAX,EAX
 1372. PUSH EAX
 1373. MOV CL,6
 1374. CALL _search
 1375. ADD ESP,24
 1376. OR EAX,EAX
 1377. JE _1_138
 1378. JMP _1_137
 1379. _1_138:
 1380. MOV EAX,[_cptr]
 1381. MOV DWORD [_cptr2],EAX
 1382. OR EAX,EAX
 1383. JNE _1_140
 1384. JMP _1_139
 1385. _1_140:
 1386. _1_141:
 1387. MOV EAX,[_cptr2]
 1388. INC EAX
 1389. MOV DWORD [_cptr2],EAX
 1390. DEC EAX
 1391. PUSH EAX
 1392. MOV EAX,_msname
 1393. PUSH EAX
 1394. LEA EAX,[EBP-4]
 1395. MOV EBX,EAX
 1396. MOV EAX, [EBX]
 1397. INC EAX
 1398. MOV [EBX],EAX
 1399. DEC EAX
 1400. POP EBX
 1401. ADD EAX,EBX
 1402. MOV EBX,EAX
 1403. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 1404. POP EBX
 1405. MOV [EBX],AL
 1406. OR EAX,EAX
 1407. JNE _1_143
 1408. JMP _1_142
 1409. _1_143:
 1410. JMP _1_141
 1411. _1_142:
 1412. JMP _1_144
 1413. _1_139:
 1414. MOV EAX,_1_134+0
 1415. PUSH EAX
 1416. MOV CL,1
 1417. CALL _error
 1418. ADD ESP,4
 1419. MOV ESP,EBP
 1420. POP EBP
 1421. RET
 1422. _1_144:
 1423. _1_137:
 1424. MOV EAX,[_macptr]
 1425. PUSH EAX
 1426. MOV EAX,[_cptr]
 1427. MOV EBX,9
 1428. ADD EAX,EBX
 1429. PUSH EAX
 1430. MOV EAX,2
 1431. PUSH EAX
 1432. MOV CL,3
 1433. CALL _putint
 1434. ADD ESP,12
 1435. _1_145:
 1436. XOR CL,CL
 1437. CALL _white
 1438. OR EAX,EAX
 1439. JNE _1_147
 1440. JMP _1_146
 1441. _1_147:
 1442. XOR CL,CL
 1443. CALL _gch
 1444. JMP _1_145
 1445. _1_146:
 1446. _1_148:
 1447. XOR CL,CL
 1448. CALL _gch
 1449. PUSH EAX
 1450. MOV CL,1
 1451. CALL _putmac
 1452. ADD ESP,4
 1453. OR EAX,EAX
 1454. JNE _1_150
 1455. JMP _1_149
 1456. _1_150:
 1457. JMP _1_148
 1458. _1_149:
 1459. MOV EAX,[_macptr]
 1460. MOV EBX,EAX
 1461. MOV EAX,2099
 1462. CALL __ge
 1463. OR EAX,EAX
 1464. JNE _1_152
 1465. JMP _1_151
 1466. _1_152:
 1467. MOV EAX,_1_134+22
 1468. PUSH EAX
 1469. MOV CL,1
 1470. CALL _error
 1471. ADD ESP,4
 1472. MOV EAX,7
 1473. PUSH EAX
 1474. MOV CL,1
 1475. CALL _OS_exit
 1476. ADD ESP,4
 1477. _1_151:
 1478. MOV ESP,EBP
 1479. POP EBP
 1480. RET
 1481. _1_134 DB 109,97,99,114,111,32,110,97,109,101
 1482.  DB 32,116,97,98,108,101,32,102,117,108
 1483.  DB 108,0,109,97,99,114,111,32,115,116
 1484.  DB 114,105,110,103,32,113,117,101,117,101
 1485.  DB 32,102,117,108,108,0
 1486.  
 1487. _putmac:
 1488. PUSH EBP
 1489. MOV EBP,ESP
 1490. MOV EAX,[_macq]
 1491. PUSH EAX
 1492. MOV EAX,[_macptr]
 1493. POP EBX
 1494. ADD EAX,EBX
 1495. PUSH EAX
 1496. LEA EAX,[EBP+8]
 1497. MOV EBX,EAX
 1498. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 1499. POP EBX
 1500. MOV [EBX],AL
 1501. MOV EAX,[_macptr]
 1502. MOV EBX,EAX
 1503. MOV EAX,2099
 1504. CALL __lt
 1505. OR EAX,EAX
 1506. JNE _1_155
 1507. JMP _1_154
 1508. _1_155:
 1509. MOV EAX,[_macptr]
 1510. INC EAX
 1511. MOV DWORD [_macptr],EAX
 1512. _1_154:
 1513. LEA EAX,[EBP+8]
 1514. MOV EBX,EAX
 1515. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 1516. POP EBP
 1517. RET
 1518.  
 1519. _dofuncti:
 1520. PUSH EBP
 1521. MOV EBP,ESP
 1522. ADD ESP,-4
 1523. XOR EAX,EAX
 1524. MOV DWORD [_litptr],EAX
 1525. MOV DWORD [_lastst],EAX
 1526. MOV DWORD [_noloc],EAX
 1527. MOV DWORD [_nogo],EAX
 1528. XOR CL,CL
 1529. CALL _getlabel
 1530. MOV DWORD [_litlab],EAX
 1531. MOV EAX,[_symtab]
 1532. MOV DWORD [_locptr],EAX
 1533. MOV EAX,_1_156+0
 1534. PUSH EAX
 1535. MOV CL,1
 1536. CALL _match
 1537. ADD ESP,4
 1538. OR EAX,EAX
 1539. JNE _1_158
 1540. JMP _1_157
 1541. _1_158:
 1542. XOR CL,CL
 1543. CALL _blanks
 1544. _1_157:
 1545. MOVSX EAX,BYTE [_monitor]
 1546. OR EAX,EAX
 1547. JNE _1_160
 1548. JMP _1_159
 1549. _1_160:
 1550. MOV EAX,[_line]
 1551. PUSH EAX
 1552. MOV EAX,__iob
 1553. MOV EBX,64
 1554. ADD EAX,EBX
 1555. PUSH EAX
 1556. MOV CL,2
 1557. CALL _lout
 1558. ADD ESP,8
 1559. _1_159:
 1560. MOV EAX,_ssname
 1561. PUSH EAX
 1562. MOV CL,1
 1563. CALL _symname
 1564. ADD ESP,4
 1565. OR EAX,EAX
 1566. JE _1_162
 1567. JMP _1_161
 1568. _1_162:
 1569. MOV EAX,_1_156+5
 1570. PUSH EAX
 1571. MOV CL,1
 1572. CALL _error
 1573. ADD ESP,4
 1574. XOR EAX,EAX
 1575. MOV DWORD [_errflag],EAX
 1576. XOR CL,CL
 1577. CALL _kill
 1578. MOV ESP,EBP
 1579. POP EBP
 1580. RET
 1581. _1_161:
 1582. LEA EAX,[EBP-4]
 1583. PUSH EAX
 1584. MOV EAX,_ssname
 1585. PUSH EAX
 1586. MOV CL,1
 1587. CALL _findglb
 1588. ADD ESP,4
 1589. POP EBX
 1590. MOV [EBX],EAX
 1591. OR EAX,EAX
 1592. JNE _1_164
 1593. JMP _1_163
 1594. _1_164:
 1595. LEA EAX,[EBP-4]
 1596. MOV EBX,EAX
 1597. MOV EAX, [EBX]
 1598. MOV EBX,2
 1599. ADD EAX,EBX
 1600. MOV EBX,EAX
 1601. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 1602. MOV EBX,EAX
 1603. MOV EAX,4
 1604. CALL __eq
 1605. OR EAX,EAX
 1606. JNE _1_166
 1607. JMP _1_165
 1608. _1_166:
 1609. LEA EAX,[EBP-4]
 1610. MOV EBX,EAX
 1611. MOV EAX, [EBX]
 1612. MOV EBX,2
 1613. ADD EAX,EBX
 1614. MOV EBX,EAX
 1615. MOV EAX,2
 1616. MOV [EBX],AL
 1617. JMP _1_167
 1618. _1_165:
 1619. MOV EAX,_ssname
 1620. PUSH EAX
 1621. MOV CL,1
 1622. CALL _multidef
 1623. ADD ESP,4
 1624. _1_167:
 1625. JMP _1_168
 1626. _1_163:
 1627. MOV EAX,_ssname
 1628. PUSH EAX
 1629. MOV EAX,4
 1630. PUSH EAX
 1631. MOV EAX,16
 1632. PUSH EAX
 1633. XOR EAX,EAX
 1634. PUSH EAX
 1635. XOR EAX,EAX
 1636. PUSH EAX
 1637. MOV EAX,_glbptr
 1638. PUSH EAX
 1639. MOV EAX,2
 1640. PUSH EAX
 1641. MOV CL,7
 1642. CALL _addsym
 1643. ADD ESP,28
 1644. _1_168:
 1645. MOV EAX,4
 1646. PUSH EAX
 1647. MOV CL,1
 1648. CALL _public
 1649. ADD ESP,4
 1650. XOR EAX,EAX
 1651. MOV DWORD [_argstk],EAX
 1652. MOV EAX,_1_156+37
 1653. PUSH EAX
 1654. MOV CL,1
 1655. CALL _match
 1656. ADD ESP,4
 1657. OR EAX,EAX
 1658. JE _1_170
 1659. JMP _1_169
 1660. _1_170:
 1661. MOV EAX,_1_156+39
 1662. PUSH EAX
 1663. MOV CL,1
 1664. CALL _error
 1665. ADD ESP,4
 1666. _1_169:
 1667. _1_171:
 1668. MOV EAX,_1_156+53
 1669. PUSH EAX
 1670. MOV CL,1
 1671. CALL _match
 1672. ADD ESP,4
 1673. OR EAX,EAX
 1674. JE _1_173
 1675. JMP _1_172
 1676. _1_173:
 1677. MOV EAX,_ssname
 1678. PUSH EAX
 1679. MOV CL,1
 1680. CALL _symname
 1681. ADD ESP,4
 1682. OR EAX,EAX
 1683. JNE _1_175
 1684. JMP _1_174
 1685. _1_175:
 1686. MOV EAX,_ssname
 1687. PUSH EAX
 1688. MOV CL,1
 1689. CALL _findloc
 1690. ADD ESP,4
 1691. OR EAX,EAX
 1692. JNE _1_177
 1693. JMP _1_176
 1694. _1_177:
 1695. MOV EAX,_ssname
 1696. PUSH EAX
 1697. MOV CL,1
 1698. CALL _multidef
 1699. ADD ESP,4
 1700. JMP _1_178
 1701. _1_176:
 1702. MOV EAX,_ssname
 1703. PUSH EAX
 1704. XOR EAX,EAX
 1705. PUSH EAX
 1706. XOR EAX,EAX
 1707. PUSH EAX
 1708. XOR EAX,EAX
 1709. PUSH EAX
 1710. MOV EAX,[_argstk]
 1711. PUSH EAX
 1712. MOV EAX,_locptr
 1713. PUSH EAX
 1714. MOV EAX,1
 1715. PUSH EAX
 1716. MOV CL,7
 1717. CALL _addsym
 1718. ADD ESP,28
 1719. MOV EAX,[_argstk]
 1720. MOV EBX,4
 1721. ADD EAX,EBX
 1722. MOV DWORD [_argstk],EAX
 1723. _1_178:
 1724. JMP _1_179
 1725. _1_174:
 1726. MOV EAX,_1_156+55
 1727. PUSH EAX
 1728. MOV CL,1
 1729. CALL _error
 1730. ADD ESP,4
 1731. XOR CL,CL
 1732. CALL _skip
 1733. _1_179:
 1734. XOR CL,CL
 1735. CALL _blanks
 1736. MOV EAX,[_lptr]
 1737. PUSH EAX
 1738. MOV EAX,_1_156+77
 1739. PUSH EAX
 1740. MOV CL,2
 1741. CALL _streq
 1742. ADD ESP,8
 1743. MOV EBX,EAX
 1744. XOR EAX,EAX
 1745. CALL __eq
 1746. OR EAX,EAX
 1747. JNE _1_183
 1748. JMP _1_181
 1749. _1_183:
 1750. MOV EAX,_1_156+79
 1751. PUSH EAX
 1752. MOV CL,1
 1753. CALL _match
 1754. ADD ESP,4
 1755. MOV EBX,EAX
 1756. XOR EAX,EAX
 1757. CALL __eq
 1758. OR EAX,EAX
 1759. JNE _1_184
 1760. JMP _1_181
 1761. _1_184:
 1762. MOV EAX,1
 1763. JMP _1_182
 1764. _1_181:
 1765. XOR EAX,EAX
 1766. _1_182:
 1767. OR EAX,EAX
 1768. JNE _1_185
 1769. JMP _1_180
 1770. _1_185:
 1771. MOV EAX,_1_156+81
 1772. PUSH EAX
 1773. MOV CL,1
 1774. CALL _error
 1775. ADD ESP,4
 1776. _1_180:
 1777. XOR CL,CL
 1778. CALL _endst
 1779. OR EAX,EAX
 1780. JNE _1_187
 1781. JMP _1_186
 1782. _1_187:
 1783. JMP _1_172
 1784. _1_186:
 1785. JMP _1_171
 1786. _1_172:
 1787. XOR EAX,EAX
 1788. MOV DWORD [_csp],EAX
 1789. MOV EAX,[_argstk]
 1790. MOV EBX,4
 1791. ADD EAX,EBX
 1792. MOV DWORD [_argtop],EAX
 1793. _1_188:
 1794. MOV EAX,[_argstk]
 1795. OR EAX,EAX
 1796. JNE _1_190
 1797. JMP _1_189
 1798. _1_190:
 1799. MOV EAX,_1_156+90
 1800. PUSH EAX
 1801. MOV EAX,4
 1802. PUSH EAX
 1803. MOV CL,2
 1804. CALL _amatch
 1805. ADD ESP,8
 1806. OR EAX,EAX
 1807. JNE _1_192
 1808. JMP _1_191
 1809. _1_192:
 1810. MOV EAX,4
 1811. PUSH EAX
 1812. MOV CL,1
 1813. CALL _doargs
 1814. ADD ESP,4
 1815. XOR CL,CL
 1816. CALL _ns
 1817. JMP _1_193
 1818. _1_191:
 1819. MOV EAX,_1_156+95
 1820. PUSH EAX
 1821. MOV EAX,3
 1822. PUSH EAX
 1823. MOV CL,2
 1824. CALL _amatch
 1825. ADD ESP,8
 1826. OR EAX,EAX
 1827. JNE _1_195
 1828. JMP _1_194
 1829. _1_195:
 1830. MOV EAX,16
 1831. PUSH EAX
 1832. MOV CL,1
 1833. CALL _doargs
 1834. ADD ESP,4
 1835. XOR CL,CL
 1836. CALL _ns
 1837. JMP _1_196
 1838. _1_194:
 1839. MOV EAX,_1_156+99
 1840. PUSH EAX
 1841. MOV EAX,8
 1842. PUSH EAX
 1843. MOV CL,2
 1844. CALL _amatch
 1845. ADD ESP,8
 1846. OR EAX,EAX
 1847. JNE _1_198
 1848. JMP _1_197
 1849. _1_198:
 1850. MOV EAX,_1_156+108
 1851. PUSH EAX
 1852. MOV EAX,4
 1853. PUSH EAX
 1854. MOV CL,2
 1855. CALL _amatch
 1856. ADD ESP,8
 1857. OR EAX,EAX
 1858. JNE _1_200
 1859. JMP _1_199
 1860. _1_200:
 1861. MOV EAX,5
 1862. PUSH EAX
 1863. MOV CL,1
 1864. CALL _doargs
 1865. ADD ESP,4
 1866. XOR CL,CL
 1867. CALL _ns
 1868. JMP _1_201
 1869. _1_199:
 1870. MOV EAX,_1_156+113
 1871. PUSH EAX
 1872. MOV EAX,3
 1873. PUSH EAX
 1874. MOV CL,2
 1875. CALL _amatch
 1876. ADD ESP,8
 1877. MOV EAX,17
 1878. PUSH EAX
 1879. MOV CL,1
 1880. CALL _doargs
 1881. ADD ESP,4
 1882. XOR CL,CL
 1883. CALL _ns
 1884. _1_201:
 1885. JMP _1_202
 1886. _1_197:
 1887. MOV EAX,_1_156+117
 1888. PUSH EAX
 1889. MOV CL,1
 1890. CALL _error
 1891. ADD ESP,4
 1892. JMP _1_189
 1893. _1_202:
 1894. _1_196:
 1895. _1_193:
 1896. JMP _1_188
 1897. _1_189:
 1898. MOV EAX,18
 1899. PUSH EAX
 1900. XOR EAX,EAX
 1901. PUSH EAX
 1902. MOV CL,2
 1903. CALL _gen
 1904. ADD ESP,8
 1905. XOR CL,CL
 1906. CALL _statemen
 1907. MOV EAX,[_lastst]
 1908. MOV EBX,EAX
 1909. MOV EAX,3
 1910. CALL __ne
 1911. OR EAX,EAX
 1912. JNE _1_206
 1913. JMP _1_204
 1914. _1_206:
 1915. MOV EAX,[_lastst]
 1916. MOV EBX,EAX
 1917. MOV EAX,13
 1918. CALL __ne
 1919. OR EAX,EAX
 1920. JNE _1_207
 1921. JMP _1_204
 1922. _1_207:
 1923. MOV EAX,1
 1924. JMP _1_205
 1925. _1_204:
 1926. XOR EAX,EAX
 1927. _1_205:
 1928. OR EAX,EAX
 1929. JNE _1_208
 1930. JMP _1_203
 1931. _1_208:
 1932. MOV EAX,67
 1933. PUSH EAX
 1934. XOR EAX,EAX
 1935. PUSH EAX
 1936. MOV CL,2
 1937. CALL _gen
 1938. ADD ESP,8
 1939. _1_203:
 1940. MOV EAX,[_litptr]
 1941. OR EAX,EAX
 1942. JNE _1_210
 1943. JMP _1_209
 1944. _1_210:
 1945. MOV EAX,1
 1946. PUSH EAX
 1947. MOV CL,1
 1948. CALL _toseg
 1949. ADD ESP,4
 1950. MOV EAX,66
 1951. PUSH EAX
 1952. MOV EAX,[_litlab]
 1953. PUSH EAX
 1954. MOV CL,2
 1955. CALL _gen
 1956. ADD ESP,8
 1957. MOV EAX,1
 1958. PUSH EAX
 1959. MOV CL,1
 1960. CALL _dumplits
 1961. ADD ESP,4
 1962. _1_209:
 1963. MOV ESP,EBP
 1964. POP EBP
 1965. RET
 1966. _1_156 DB 118,111,105,100,0,105,108,108,101,103
 1967.  DB 97,108,32,102,117,110,99,116,105,111
 1968.  DB 110,32,111,114,32,100,101,99,108,97
 1969.  DB 114,97,116,105,111,110,0,40,0,110
 1970.  DB 111,32,111,112,101,110,32,112,97,114
 1971.  DB 101,110,0,41,0,105,108,108,101,103
 1972.  DB 97,108,32,97,114,103,117,109,101,110
 1973.  DB 116,32,110,97,109,101,0,41,0,44
 1974.  DB 0,110,111,32,99,111,109,109,97,0
 1975.  DB 99,104,97,114,0,105,110,116,0,117
 1976.  DB 110,115,105,103,110,101,100,0,99,104
 1977.  DB 97,114,0,105,110,116,0,119,114,111
 1978.  DB 110,103,32,110,117,109,98,101,114,32
 1979.  DB 111,102,32,97,114,103,117,109,101,110
 1980.  DB 116,115,0
 1981.  
 1982. _doargs:
 1983. PUSH EBP
 1984. MOV EBP,ESP
 1985. ADD ESP,-16
 1986. _1_212:
 1987. MOV EAX,[_argstk]
 1988. OR EAX,EAX
 1989. JE _1_215
 1990. JMP _1_214
 1991. _1_215:
 1992. MOV ESP,EBP
 1993. POP EBP
 1994. RET
 1995. _1_214:
 1996. LEA EAX,[EBP+8]
 1997. MOV EBX,EAX
 1998. MOV EAX, [EBX]
 1999. PUSH EAX
 2000. MOV EAX,3
 2001. PUSH EAX
 2002. LEA EAX,[EBP-4]
 2003. PUSH EAX
 2004. LEA EAX,[EBP-8]
 2005. PUSH EAX
 2006. MOV CL,4
 2007. CALL _decl
 2008. ADD ESP,16
 2009. OR EAX,EAX
 2010. JNE _1_217
 2011. JMP _1_216
 2012. _1_217:
 2013. LEA EAX,[EBP-16]
 2014. PUSH EAX
 2015. MOV EAX,_ssname
 2016. PUSH EAX
 2017. MOV CL,1
 2018. CALL _findloc
 2019. ADD ESP,4
 2020. POP EBX
 2021. MOV [EBX],EAX
 2022. OR EAX,EAX
 2023. JNE _1_219
 2024. JMP _1_218
 2025. _1_219:
 2026. LEA EAX,[EBP-16]
 2027. MOV EBX,EAX
 2028. MOV EAX, [EBX]
 2029. PUSH EAX
 2030. LEA EAX,[EBP-4]
 2031. MOV EBX,EAX
 2032. MOV EAX, [EBX]
 2033. POP EBX
 2034. MOV [EBX],AL
 2035. LEA EAX,[EBP-16]
 2036. MOV EBX,EAX
 2037. MOV EAX, [EBX]
 2038. MOV EBX,1
 2039. ADD EAX,EBX
 2040. PUSH EAX
 2041. LEA EAX,[EBP+8]
 2042. MOV EBX,EAX
 2043. MOV EAX, [EBX]
 2044. POP EBX
 2045. MOV [EBX],AL
 2046. LEA EAX,[EBP-8]
 2047. MOV EBX,EAX
 2048. MOV EAX, [EBX]
 2049. PUSH EAX
 2050. LEA EAX,[EBP-16]
 2051. MOV EBX,EAX
 2052. MOV EAX, [EBX]
 2053. MOV EBX,3
 2054. ADD EAX,EBX
 2055. PUSH EAX
 2056. MOV EAX,4
 2057. PUSH EAX
 2058. MOV CL,3
 2059. CALL _putint
 2060. ADD ESP,12
 2061. MOV EAX,[_argtop]
 2062. PUSH EAX
 2063. LEA EAX,[EBP-16]
 2064. MOV EBX,EAX
 2065. MOV EAX, [EBX]
 2066. MOV EBX,5
 2067. ADD EAX,EBX
 2068. MOV EBX,2
 2069. ADD EAX,EBX
 2070. PUSH EAX
 2071. MOV EAX,4
 2072. PUSH EAX
 2073. MOV CL,2
 2074. CALL _getint
 2075. ADD ESP,8
 2076. POP EBX
 2077. XCHG EAX,EBX
 2078. SUB EAX,EBX
 2079. PUSH EAX
 2080. LEA EAX,[EBP-16]
 2081. MOV EBX,EAX
 2082. MOV EAX, [EBX]
 2083. MOV EBX,5
 2084. ADD EAX,EBX
 2085. MOV EBX,2
 2086. ADD EAX,EBX
 2087. PUSH EAX
 2088. MOV EAX,4
 2089. PUSH EAX
 2090. MOV CL,3
 2091. CALL _putint
 2092. ADD ESP,12
 2093. JMP _1_220
 2094. _1_218:
 2095. MOV EAX,_1_211+0
 2096. PUSH EAX
 2097. MOV CL,1
 2098. CALL _error
 2099. ADD ESP,4
 2100. _1_220:
 2101. _1_216:
 2102. MOV EAX,[_argstk]
 2103. MOV EBX,EAX
 2104. MOV EAX,4
 2105. XCHG EAX,EBX
 2106. SUB EAX,EBX
 2107. MOV DWORD [_argstk],EAX
 2108. XOR CL,CL
 2109. CALL _endst
 2110. OR EAX,EAX
 2111. JNE _1_222
 2112. JMP _1_221
 2113. _1_222:
 2114. MOV ESP,EBP
 2115. POP EBP
 2116. RET
 2117. _1_221:
 2118. MOV EAX,_1_211+16
 2119. PUSH EAX
 2120. MOV CL,1
 2121. CALL _match
 2122. ADD ESP,4
 2123. OR EAX,EAX
 2124. JE _1_224
 2125. JMP _1_223
 2126. _1_224:
 2127. MOV EAX,_1_211+18
 2128. PUSH EAX
 2129. MOV CL,1
 2130. CALL _error
 2131. ADD ESP,4
 2132. _1_223:
 2133. JMP _1_212
 2134. _1_213:
 2135. MOV ESP,EBP
 2136. POP EBP
 2137. RET
 2138. _1_211 DB 110,111,116,32,97,110,32,97,114,103
 2139.  DB 117,109,101,110,116,0,44,0,110,111
 2140.  DB 32,99,111,109,109,97,0
 2141.  
 2142. _decl:
 2143. PUSH EBP
 2144. MOV EBP,ESP
 2145. ADD ESP,-12
 2146. MOV EAX,_1_225+0
 2147. PUSH EAX
 2148. MOV CL,1
 2149. CALL _match
 2150. ADD ESP,4
 2151. OR EAX,EAX
 2152. JNE _1_227
 2153. JMP _1_226
 2154. _1_227:
 2155. LEA EAX,[EBP-8]
 2156. MOV EBX,EAX
 2157. MOV EAX,1
 2158. MOV [EBX],EAX
 2159. JMP _1_228
 2160. _1_226:
 2161. LEA EAX,[EBP-8]
 2162. MOV EBX,EAX
 2163. XOR EAX,EAX
 2164. MOV [EBX],EAX
 2165. _1_228:
 2166. MOV EAX,_1_225+2
 2167. PUSH EAX
 2168. MOV CL,1
 2169. CALL _match
 2170. ADD ESP,4
 2171. OR EAX,EAX
 2172. JNE _1_230
 2173. JMP _1_229
 2174. _1_230:
 2175. LEA EAX,[EBP+12]
 2176. MOV EBX,EAX
 2177. MOV EAX, [EBX]
 2178. MOV EBX,EAX
 2179. MOV EAX,3
 2180. MOV [EBX],EAX
 2181. LEA EAX,[EBP+8]
 2182. MOV EBX,EAX
 2183. MOV EAX, [EBX]
 2184. MOV EBX,EAX
 2185. MOV EAX,4
 2186. MOV [EBX],EAX
 2187. JMP _1_231
 2188. _1_229:
 2189. LEA EAX,[EBP+12]
 2190. MOV EBX,EAX
 2191. MOV EAX, [EBX]
 2192. MOV EBX,EAX
 2193. MOV EAX,1
 2194. MOV [EBX],EAX
 2195. LEA EAX,[EBP+8]
 2196. MOV EBX,EAX
 2197. MOV EAX, [EBX]
 2198. PUSH EAX
 2199. LEA EAX,[EBP+20]
 2200. MOV EBX,EAX
 2201. MOV EAX, [EBX]
 2202. MOV EBX,EAX
 2203. MOV EAX,2
 2204. MOV ECX,EAX
 2205. MOV EAX,EBX
 2206. SAR EAX,CL
 2207. POP EBX
 2208. MOV [EBX],EAX
 2209. _1_231:
 2210. LEA EAX,[EBP-4]
 2211. PUSH EAX
 2212. MOV EAX,_ssname
 2213. PUSH EAX
 2214. MOV CL,1
 2215. CALL _symname
 2216. ADD ESP,4
 2217. POP EBX
 2218. MOV [EBX],EAX
 2219. OR EAX,EAX
 2220. JE _1_233
 2221. JMP _1_232
 2222. _1_233:
 2223. XOR CL,CL
 2224. CALL _illname
 2225. _1_232:
 2226. LEA EAX,[EBP-8]
 2227. MOV EBX,EAX
 2228. MOV EAX, [EBX]
 2229. OR EAX,EAX
 2230. JNE _1_237
 2231. JMP _1_235
 2232. _1_237:
 2233. MOV EAX,_1_225+4
 2234. PUSH EAX
 2235. MOV CL,1
 2236. CALL _match
 2237. ADD ESP,4
 2238. OR EAX,EAX
 2239. JNE _1_238
 2240. JMP _1_235
 2241. _1_238:
 2242. MOV EAX,1
 2243. JMP _1_236
 2244. _1_235:
 2245. XOR EAX,EAX
 2246. _1_236:
 2247. OR EAX,EAX
 2248. JNE _1_239
 2249. JMP _1_234
 2250. _1_239:
 2251. _1_234:
 2252. MOV EAX,_1_225+6
 2253. PUSH EAX
 2254. MOV CL,1
 2255. CALL _match
 2256. ADD ESP,4
 2257. OR EAX,EAX
 2258. JNE _1_241
 2259. JMP _1_240
 2260. _1_241:
 2261. LEA EAX,[EBP-8]
 2262. MOV EBX,EAX
 2263. MOV EAX, [EBX]
 2264. CALL __lneg
 2265. OR EAX,EAX
 2266. JE _1_245
 2267. JMP _1_243
 2268. _1_245:
 2269. LEA EAX,[EBP+12]
 2270. MOV EBX,EAX
 2271. MOV EAX, [EBX]
 2272. MOV EBX,EAX
 2273. MOV EAX, [EBX]
 2274. MOV EBX,EAX
 2275. MOV EAX,3
 2276. CALL __ne
 2277. OR EAX,EAX
 2278. JE _1_246
 2279. JMP _1_243
 2280. _1_246:
 2281. XOR EAX,EAX
 2282. JMP _1_244
 2283. _1_243:
 2284. MOV EAX,1
 2285. _1_244:
 2286. OR EAX,EAX
 2287. JNE _1_247
 2288. JMP _1_242
 2289. _1_247:
 2290. MOV EAX,_1_225+8
 2291. PUSH EAX
 2292. MOV CL,1
 2293. CALL _error
 2294. ADD ESP,4
 2295. _1_242:
 2296. MOV EAX,_1_225+21
 2297. PUSH EAX
 2298. MOV CL,1
 2299. CALL _need
 2300. ADD ESP,4
 2301. JMP _1_248
 2302. _1_240:
 2303. LEA EAX,[EBP+12]
 2304. MOV EBX,EAX
 2305. MOV EAX, [EBX]
 2306. MOV EBX,EAX
 2307. MOV EAX, [EBX]
 2308. MOV EBX,EAX
 2309. MOV EAX,1
 2310. CALL __eq
 2311. OR EAX,EAX
 2312. JNE _1_252
 2313. JMP _1_250
 2314. _1_252:
 2315. MOV EAX,_1_225+23
 2316. PUSH EAX
 2317. MOV CL,1
 2318. CALL _match
 2319. ADD ESP,4
 2320. OR EAX,EAX
 2321. JNE _1_253
 2322. JMP _1_250
 2323. _1_253:
 2324. MOV EAX,1
 2325. JMP _1_251
 2326. _1_250:
 2327. XOR EAX,EAX
 2328. _1_251:
 2329. OR EAX,EAX
 2330. JNE _1_254
 2331. JMP _1_249
 2332. _1_254:
 2333. LEA EAX,[EBP+12]
 2334. MOV EBX,EAX
 2335. MOV EAX, [EBX]
 2336. PUSH EAX
 2337. LEA EAX,[EBP+16]
 2338. MOV EBX,EAX
 2339. MOV EAX, [EBX]
 2340. POP EBX
 2341. MOV [EBX],EAX
 2342. LEA EAX,[EBP+8]
 2343. MOV EBX,EAX
 2344. MOV EAX, [EBX]
 2345. PUSH EAX
 2346. MOV EBX,EAX
 2347. MOV EAX, [EBX]
 2348. PUSH EAX
 2349. XOR CL,CL
 2350. CALL _needsub
 2351. POP EBX
 2352. IMUL EBX
 2353. POP EBX
 2354. MOV [EBX],EAX
 2355. OR EAX,EAX
 2356. JE _1_256
 2357. JMP _1_255
 2358. _1_256:
 2359. LEA EAX,[EBP+16]
 2360. MOV EBX,EAX
 2361. MOV EAX, [EBX]
 2362. MOV EBX,EAX
 2363. MOV EAX,2
 2364. CALL __eq
 2365. OR EAX,EAX
 2366. JNE _1_258
 2367. JMP _1_257
 2368. _1_258:
 2369. MOV EAX,_1_225+25
 2370. PUSH EAX
 2371. MOV CL,1
 2372. CALL _error
 2373. ADD ESP,4
 2374. _1_257:
 2375. LEA EAX,[EBP+8]
 2376. MOV EBX,EAX
 2377. MOV EAX, [EBX]
 2378. MOV EBX,EAX
 2379. MOV EAX,4
 2380. MOV [EBX],EAX
 2381. _1_255:
 2382. _1_249:
 2383. _1_248:
 2384. LEA EAX,[EBP-12]
 2385. PUSH EAX
 2386. LEA EAX,[EBP+8]
 2387. MOV EBX,EAX
 2388. MOV EAX, [EBX]
 2389. MOV EBX,EAX
 2390. MOV EAX, [EBX]
 2391. MOV EBX,EAX
 2392. MOV EAX,4
 2393. XCHG EAX,EBX
 2394. CDQ
 2395. IDIV EBX
 2396. MOV EAX,EDX
 2397. POP EBX
 2398. MOV [EBX],EAX
 2399. LEA EAX,[EBP-12]
 2400. MOV EBX,EAX
 2401. MOV EAX, [EBX]
 2402. OR EAX,EAX
 2403. JNE _1_260
 2404. JMP _1_259
 2405. _1_260:
 2406. LEA EAX,[EBP+8]
 2407. MOV EBX,EAX
 2408. MOV EAX, [EBX]
 2409. PUSH EAX
 2410. LEA EAX,[EBP+8]
 2411. MOV EBX,EAX
 2412. MOV EAX, [EBX]
 2413. MOV EBX,EAX
 2414. MOV EAX, [EBX]
 2415. PUSH EAX
 2416. LEA EAX,[EBP-12]
 2417. MOV EBX,EAX
 2418. MOV EAX, [EBX]
 2419. MOV EBX,4
 2420. XCHG EAX,EBX
 2421. SUB EAX,EBX
 2422. POP EBX
 2423. ADD EAX,EBX
 2424. POP EBX
 2425. MOV [EBX],EAX
 2426. _1_259:
 2427. LEA EAX,[EBP-4]
 2428. MOV EBX,EAX
 2429. MOV EAX, [EBX]
 2430. MOV ESP,EBP
 2431. POP EBP
 2432. RET
 2433. _1_225 DB 40,0,42,0,41,0,40,0,116,114
 2434.  DB 121,32,40,42,46,46,46,41,40,41
 2435.  DB 0,41,0,91,0,110,101,101,100,32
 2436.  DB 97,114,114,97,121,32,115,105,122,101
 2437.  DB 0
 2438.  
 2439. _statemen:
 2440. PUSH EBP
 2441. MOV EBP,ESP
 2442. MOV EAX,[_ch]
 2443. MOV EBX,EAX
 2444. XOR EAX,EAX
 2445. CALL __eq
 2446. OR EAX,EAX
 2447. JNE _1_265
 2448. JMP _1_263
 2449. _1_265:
 2450. MOV EAX,[_eof]
 2451. OR EAX,EAX
 2452. JNE _1_266
 2453. JMP _1_263
 2454. _1_266:
 2455. MOV EAX,1
 2456. JMP _1_264
 2457. _1_263:
 2458. XOR EAX,EAX
 2459. _1_264:
 2460. OR EAX,EAX
 2461. JNE _1_267
 2462. JMP _1_262
 2463. _1_267:
 2464. POP EBP
 2465. RET
 2466. _1_262:
 2467. MOV EAX,_1_261+0
 2468. PUSH EAX
 2469. MOV EAX,4
 2470. PUSH EAX
 2471. MOV CL,2
 2472. CALL _amatch
 2473. ADD ESP,8
 2474. OR EAX,EAX
 2475. JNE _1_270
 2476. JMP _1_269
 2477. _1_270:
 2478. MOV EAX,4
 2479. PUSH EAX
 2480. MOV CL,1
 2481. CALL _declloc
 2482. ADD ESP,4
 2483. XOR CL,CL
 2484. CALL _ns
 2485. JMP _1_271
 2486. _1_269:
 2487. MOV EAX,_1_261+5
 2488. PUSH EAX
 2489. MOV EAX,3
 2490. PUSH EAX
 2491. MOV CL,2
 2492. CALL _amatch
 2493. ADD ESP,8
 2494. OR EAX,EAX
 2495. JNE _1_273
 2496. JMP _1_272
 2497. _1_273:
 2498. MOV EAX,16
 2499. PUSH EAX
 2500. MOV CL,1
 2501. CALL _declloc
 2502. ADD ESP,4
 2503. XOR CL,CL
 2504. CALL _ns
 2505. JMP _1_274
 2506. _1_272:
 2507. MOV EAX,_1_261+9
 2508. PUSH EAX
 2509. MOV EAX,8
 2510. PUSH EAX
 2511. MOV CL,2
 2512. CALL _amatch
 2513. ADD ESP,8
 2514. OR EAX,EAX
 2515. JNE _1_276
 2516. JMP _1_275
 2517. _1_276:
 2518. MOV EAX,_1_261+18
 2519. PUSH EAX
 2520. MOV EAX,4
 2521. PUSH EAX
 2522. MOV CL,2
 2523. CALL _amatch
 2524. ADD ESP,8
 2525. OR EAX,EAX
 2526. JNE _1_278
 2527. JMP _1_277
 2528. _1_278:
 2529. MOV EAX,5
 2530. PUSH EAX
 2531. MOV CL,1
 2532. CALL _declloc
 2533. ADD ESP,4
 2534. XOR CL,CL
 2535. CALL _ns
 2536. JMP _1_279
 2537. _1_277:
 2538. MOV EAX,_1_261+23
 2539. PUSH EAX
 2540. MOV EAX,3
 2541. PUSH EAX
 2542. MOV CL,2
 2543. CALL _amatch
 2544. ADD ESP,8
 2545. MOV EAX,17
 2546. PUSH EAX
 2547. MOV CL,1
 2548. CALL _declloc
 2549. ADD ESP,4
 2550. XOR CL,CL
 2551. CALL _ns
 2552. _1_279:
 2553. JMP _1_280
 2554. _1_275:
 2555. MOV EAX,[_declared]
 2556. OR EAX,EAX
 2557. JGE _1_282
 2558. JMP _1_281
 2559. _1_282:
 2560. MOV EAX,[_ncmp]
 2561. MOV EBX,EAX
 2562. MOV EAX,1
 2563. CALL __gt
 2564. OR EAX,EAX
 2565. JNE _1_284
 2566. JMP _1_283
 2567. _1_284:
 2568. MOV EAX,[_declared]
 2569. MOV DWORD [_nogo],EAX
 2570. _1_283:
 2571. MOV EAX,2
 2572. PUSH EAX
 2573. MOV EAX,[_csp]
 2574. PUSH EAX
 2575. MOV EAX,[_declared]
 2576. POP EBX
 2577. XCHG EAX,EBX
 2578. SUB EAX,EBX
 2579. PUSH EAX
 2580. MOV CL,2
 2581. CALL _gen
 2582. ADD ESP,8
 2583. MOV EAX,-1
 2584. MOV DWORD [_declared],EAX
 2585. _1_281:
 2586. MOV EAX,_1_261+27
 2587. PUSH EAX
 2588. MOV CL,1
 2589. CALL _match
 2590. ADD ESP,4
 2591. OR EAX,EAX
 2592. JNE _1_286
 2593. JMP _1_285
 2594. _1_286:
 2595. XOR CL,CL
 2596. CALL _compound
 2597. JMP _1_287
 2598. _1_285:
 2599. MOV EAX,_1_261+29
 2600. PUSH EAX
 2601. MOV EAX,2
 2602. PUSH EAX
 2603. MOV CL,2
 2604. CALL _amatch
 2605. ADD ESP,8
 2606. OR EAX,EAX
 2607. JNE _1_289
 2608. JMP _1_288
 2609. _1_289:
 2610. XOR CL,CL
 2611. CALL _doif
 2612. MOV EAX,1
 2613. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2614. JMP _1_290
 2615. _1_288:
 2616. MOV EAX,_1_261+32
 2617. PUSH EAX
 2618. MOV EAX,5
 2619. PUSH EAX
 2620. MOV CL,2
 2621. CALL _amatch
 2622. ADD ESP,8
 2623. OR EAX,EAX
 2624. JNE _1_292
 2625. JMP _1_291
 2626. _1_292:
 2627. XOR CL,CL
 2628. CALL _dowhile
 2629. MOV EAX,2
 2630. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2631. JMP _1_293
 2632. _1_291:
 2633. MOV EAX,_1_261+38
 2634. PUSH EAX
 2635. MOV EAX,2
 2636. PUSH EAX
 2637. MOV CL,2
 2638. CALL _amatch
 2639. ADD ESP,8
 2640. OR EAX,EAX
 2641. JNE _1_295
 2642. JMP _1_294
 2643. _1_295:
 2644. XOR CL,CL
 2645. CALL _dodo
 2646. MOV EAX,8
 2647. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2648. JMP _1_296
 2649. _1_294:
 2650. MOV EAX,_1_261+41
 2651. PUSH EAX
 2652. MOV EAX,3
 2653. PUSH EAX
 2654. MOV CL,2
 2655. CALL _amatch
 2656. ADD ESP,8
 2657. OR EAX,EAX
 2658. JNE _1_298
 2659. JMP _1_297
 2660. _1_298:
 2661. XOR CL,CL
 2662. CALL _dofor
 2663. MOV EAX,9
 2664. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2665. JMP _1_299
 2666. _1_297:
 2667. MOV EAX,_1_261+45
 2668. PUSH EAX
 2669. MOV EAX,6
 2670. PUSH EAX
 2671. MOV CL,2
 2672. CALL _amatch
 2673. ADD ESP,8
 2674. OR EAX,EAX
 2675. JNE _1_301
 2676. JMP _1_300
 2677. _1_301:
 2678. XOR CL,CL
 2679. CALL _doswitch
 2680. MOV EAX,10
 2681. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2682. JMP _1_302
 2683. _1_300:
 2684. MOV EAX,_1_261+52
 2685. PUSH EAX
 2686. MOV EAX,4
 2687. PUSH EAX
 2688. MOV CL,2
 2689. CALL _amatch
 2690. ADD ESP,8
 2691. OR EAX,EAX
 2692. JNE _1_304
 2693. JMP _1_303
 2694. _1_304:
 2695. XOR CL,CL
 2696. CALL _docase
 2697. MOV EAX,11
 2698. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2699. JMP _1_305
 2700. _1_303:
 2701. MOV EAX,_1_261+57
 2702. PUSH EAX
 2703. MOV EAX,7
 2704. PUSH EAX
 2705. MOV CL,2
 2706. CALL _amatch
 2707. ADD ESP,8
 2708. OR EAX,EAX
 2709. JNE _1_307
 2710. JMP _1_306
 2711. _1_307:
 2712. XOR CL,CL
 2713. CALL _dodefaul
 2714. MOV EAX,12
 2715. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2716. JMP _1_308
 2717. _1_306:
 2718. MOV EAX,_1_261+65
 2719. PUSH EAX
 2720. MOV EAX,4
 2721. PUSH EAX
 2722. MOV CL,2
 2723. CALL _amatch
 2724. ADD ESP,8
 2725. OR EAX,EAX
 2726. JNE _1_310
 2727. JMP _1_309
 2728. _1_310:
 2729. XOR CL,CL
 2730. CALL _dogoto
 2731. MOV EAX,13
 2732. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2733. JMP _1_311
 2734. _1_309:
 2735. XOR CL,CL
 2736. CALL _dolabel
 2737. OR EAX,EAX
 2738. JNE _1_313
 2739. JMP _1_312
 2740. _1_313:
 2741. MOV EAX,14
 2742. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2743. JMP _1_314
 2744. _1_312:
 2745. MOV EAX,_1_261+70
 2746. PUSH EAX
 2747. MOV EAX,6
 2748. PUSH EAX
 2749. MOV CL,2
 2750. CALL _amatch
 2751. ADD ESP,8
 2752. OR EAX,EAX
 2753. JNE _1_316
 2754. JMP _1_315
 2755. _1_316:
 2756. XOR CL,CL
 2757. CALL _doreturn
 2758. XOR CL,CL
 2759. CALL _ns
 2760. MOV EAX,3
 2761. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2762. JMP _1_317
 2763. _1_315:
 2764. MOV EAX,_1_261+77
 2765. PUSH EAX
 2766. MOV EAX,5
 2767. PUSH EAX
 2768. MOV CL,2
 2769. CALL _amatch
 2770. ADD ESP,8
 2771. OR EAX,EAX
 2772. JNE _1_319
 2773. JMP _1_318
 2774. _1_319:
 2775. XOR CL,CL
 2776. CALL _dobreak
 2777. XOR CL,CL
 2778. CALL _ns
 2779. MOV EAX,4
 2780. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2781. JMP _1_320
 2782. _1_318:
 2783. MOV EAX,_1_261+83
 2784. PUSH EAX
 2785. MOV EAX,8
 2786. PUSH EAX
 2787. MOV CL,2
 2788. CALL _amatch
 2789. ADD ESP,8
 2790. OR EAX,EAX
 2791. JNE _1_322
 2792. JMP _1_321
 2793. _1_322:
 2794. XOR CL,CL
 2795. CALL _docont
 2796. XOR CL,CL
 2797. CALL _ns
 2798. MOV EAX,5
 2799. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2800. JMP _1_323
 2801. _1_321:
 2802. MOV EAX,_1_261+92
 2803. PUSH EAX
 2804. MOV CL,1
 2805. CALL _match
 2806. ADD ESP,4
 2807. OR EAX,EAX
 2808. JNE _1_325
 2809. JMP _1_324
 2810. _1_325:
 2811. XOR EAX,EAX
 2812. MOV DWORD [_errflag],EAX
 2813. JMP _1_326
 2814. _1_324:
 2815. MOV EAX,_1_261+94
 2816. PUSH EAX
 2817. MOV CL,1
 2818. CALL _match
 2819. ADD ESP,4
 2820. OR EAX,EAX
 2821. JNE _1_328
 2822. JMP _1_327
 2823. _1_328:
 2824. XOR CL,CL
 2825. CALL _doasm
 2826. MOV EAX,6
 2827. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2828. JMP _1_329
 2829. _1_327:
 2830. XOR EAX,EAX
 2831. PUSH EAX
 2832. MOV CL,1
 2833. CALL _doexpr
 2834. ADD ESP,4
 2835. XOR CL,CL
 2836. CALL _ns
 2837. MOV EAX,7
 2838. MOV DWORD [_lastst],EAX
 2839. _1_329:
 2840. _1_326:
 2841. _1_323:
 2842. _1_320:
 2843. _1_317:
 2844. _1_314:
 2845. _1_311:
 2846. _1_308:
 2847. _1_305:
 2848. _1_302:
 2849. _1_299:
 2850. _1_296:
 2851. _1_293:
 2852. _1_290:
 2853. _1_287:
 2854. _1_280:
 2855. _1_274:
 2856. _1_271:
 2857. _1_268:
 2858. MOV EAX,[_lastst]
 2859. POP EBP
 2860. RET
 2861. _1_261 DB 99,104,97,114,0,105,110,116,0,117
 2862.  DB 110,115,105,103,110,101,100,0,99,104
 2863.  DB 97,114,0,105,110,116,0,123,0,105
 2864.  DB 102,0,119,104,105,108,101,0,100,111
 2865.  DB 0,102,111,114,0,115,119,105,116,99
 2866.  DB 104,0,99,97,115,101,0,100,101,102
 2867.  DB 97,117,108,116,0,103,111,116,111,0
 2868.  DB 114,101,116,117,114,110,0,98,114,101
 2869.  DB 97,107,0,99,111,110,116,105,110,117
 2870.  DB 101,0,59,0,35,97,115,109,0
 2871.  
 2872. _declloc:
 2873. PUSH EBP
 2874. MOV EBP,ESP
 2875. ADD ESP,-8
 2876. MOV EAX,[_swactive]
 2877. OR EAX,EAX
 2878. JNE _1_332
 2879. JMP _1_331
 2880. _1_332:
 2881. MOV EAX,_1_330+0
 2882. PUSH EAX
 2883. MOV CL,1
 2884. CALL _error
 2885. ADD ESP,4
 2886. _1_331:
 2887. MOV EAX,[_noloc]
 2888. OR EAX,EAX
 2889. JNE _1_334
 2890. JMP _1_333
 2891. _1_334:
 2892. MOV EAX,_1_330+22
 2893. PUSH EAX
 2894. MOV CL,1
 2895. CALL _error
 2896. ADD ESP,4
 2897. _1_333:
 2898. MOV EAX,[_declared]
 2899. OR EAX,EAX
 2900. JL _1_336
 2901. JMP _1_335
 2902. _1_336:
 2903. MOV EAX,_1_330+44
 2904. PUSH EAX
 2905. MOV CL,1
 2906. CALL _error
 2907. ADD ESP,4
 2908. _1_335:
 2909. _1_337:
 2910. XOR CL,CL
 2911. CALL _endst
 2912. OR EAX,EAX
 2913. JNE _1_340
 2914. JMP _1_339
 2915. _1_340:
 2916. MOV ESP,EBP
 2917. POP EBP
 2918. RET
 2919. _1_339:
 2920. LEA EAX,[EBP+8]
 2921. MOV EBX,EAX
 2922. MOV EAX, [EBX]
 2923. PUSH EAX
 2924. MOV EAX,2
 2925. PUSH EAX
 2926. LEA EAX,[EBP-4]
 2927. PUSH EAX
 2928. LEA EAX,[EBP-8]
 2929. PUSH EAX
 2930. MOV CL,4
 2931. CALL _decl
 2932. ADD ESP,16
 2933. MOV EAX,[_declared]
 2934. PUSH EAX
 2935. LEA EAX,[EBP-8]
 2936. MOV EBX,EAX
 2937. MOV EAX, [EBX]
 2938. POP EBX
 2939. ADD EAX,EBX
 2940. MOV DWORD [_declared],EAX
 2941. MOV EAX,_ssname
 2942. PUSH EAX
 2943. LEA EAX,[EBP-4]
 2944. MOV EBX,EAX
 2945. MOV EAX, [EBX]
 2946. PUSH EAX
 2947. LEA EAX,[EBP+8]
 2948. MOV EBX,EAX
 2949. MOV EAX, [EBX]
 2950. PUSH EAX
 2951. LEA EAX,[EBP-8]
 2952. MOV EBX,EAX
 2953. MOV EAX, [EBX]
 2954. PUSH EAX
 2955. MOV EAX,[_csp]
 2956. PUSH EAX
 2957. MOV EAX,[_declared]
 2958. POP EBX
 2959. XCHG EAX,EBX
 2960. SUB EAX,EBX
 2961. PUSH EAX
 2962. MOV EAX,_locptr
 2963. PUSH EAX
 2964. MOV EAX,1
 2965. PUSH EAX
 2966. MOV CL,7
 2967. CALL _addsym
 2968. ADD ESP,28
 2969. MOV EAX,_1_330+72
 2970. PUSH EAX
 2971. MOV CL,1
 2972. CALL _match
 2973. ADD ESP,4
 2974. OR EAX,EAX
 2975. JE _1_342
 2976. JMP _1_341
 2977. _1_342:
 2978. MOV ESP,EBP
 2979. POP EBP
 2980. RET
 2981. _1_341:
 2982. JMP _1_337
 2983. _1_338:
 2984. MOV ESP,EBP
 2985. POP EBP
 2986. RET
 2987. _1_330 DB 110,111,116,32,97,108,108,111,119,101
 2988.  DB 100,32,105,110,32,115,119,105,116,99
 2989.  DB 104,0,110,111,116,32,97,108,108,111
 2990.  DB 119,101,100,32,119,105,116,104,32,103
 2991.  DB 111,116,111,0,109,117,115,116,32,100
 2992.  DB 101,99,108,97,114,101,32,102,105,114
 2993.  DB 115,116,32,105,110,32,98,108,111,99
 2994.  DB 107,0,44,0
 2995.  
 2996. _compound:
 2997. PUSH EBP
 2998. MOV EBP,ESP
 2999. ADD ESP,-8
 3000. LEA EAX,[EBP-4]
 3001. PUSH EAX
 3002. MOV EAX,[_csp]
 3003. POP EBX
 3004. MOV [EBX],EAX
 3005. LEA EAX,[EBP-8]
 3006. PUSH EAX
 3007. MOV EAX,[_locptr]
 3008. POP EBX
 3009. MOV [EBX],EAX
 3010. XOR EAX,EAX
 3011. MOV DWORD [_declared],EAX
 3012. MOV EAX,[_ncmp]
 3013. INC EAX
 3014. MOV DWORD [_ncmp],EAX
 3015. _1_344:
 3016. MOV EAX,_1_343+0
 3017. PUSH EAX
 3018. MOV CL,1
 3019. CALL _match
 3020. ADD ESP,4
 3021. OR EAX,EAX
 3022. JE _1_346
 3023. JMP _1_345
 3024. _1_346:
 3025. MOV EAX,[_eof]
 3026. OR EAX,EAX
 3027. JNE _1_348
 3028. JMP _1_347
 3029. _1_348:
 3030. MOV EAX,_1_343+2
 3031. PUSH EAX
 3032. MOV CL,1
 3033. CALL _error
 3034. ADD ESP,4
 3035. JMP _1_345
 3036. JMP _1_349
 3037. _1_347:
 3038. XOR CL,CL
 3039. CALL _statemen
 3040. _1_349:
 3041. JMP _1_344
 3042. _1_345:
 3043. MOV EAX,[_ncmp]
 3044. DEC EAX
 3045. MOV DWORD [_ncmp],EAX
 3046. OR EAX,EAX
 3047. JNE _1_353
 3048. JMP _1_351
 3049. _1_353:
 3050. MOV EAX,[_lastst]
 3051. MOV EBX,EAX
 3052. MOV EAX,3
 3053. CALL __ne
 3054. OR EAX,EAX
 3055. JNE _1_354
 3056. JMP _1_351
 3057. _1_354:
 3058. MOV EAX,[_lastst]
 3059. MOV EBX,EAX
 3060. MOV EAX,13
 3061. CALL __ne
 3062. OR EAX,EAX
 3063. JNE _1_355
 3064. JMP _1_351
 3065. _1_355:
 3066. MOV EAX,1
 3067. JMP _1_352
 3068. _1_351:
 3069. XOR EAX,EAX
 3070. _1_352:
 3071. OR EAX,EAX
 3072. JNE _1_356
 3073. JMP _1_350
 3074. _1_356:
 3075. MOV EAX,2
 3076. PUSH EAX
 3077. LEA EAX,[EBP-4]
 3078. MOV EBX,EAX
 3079. MOV EAX, [EBX]
 3080. PUSH EAX
 3081. MOV CL,2
 3082. CALL _gen
 3083. ADD ESP,8
 3084. _1_350:
 3085. LEA EAX,[EBP-8]
 3086. MOV EBX,EAX
 3087. MOV EAX, [EBX]
 3088. MOV DWORD [_cptr],EAX
 3089. _1_357:
 3090. MOV EAX,[_cptr]
 3091. PUSH EAX
 3092. MOV EAX,[_locptr]
 3093. POP EBX
 3094. CALL __ult
 3095. OR EAX,EAX
 3096. JNE _1_359
 3097. JMP _1_358
 3098. _1_359:
 3099. MOV EAX,[_cptr]
 3100. PUSH EAX
 3101. MOV CL,1
 3102. CALL _nextsym
 3103. ADD ESP,4
 3104. MOV DWORD [_cptr2],EAX
 3105. MOV EAX,[_cptr]
 3106. MOV EBX,EAX
 3107. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 3108. OR EAX,EAX
 3109. JE _1_361
 3110. JMP _1_360
 3111. _1_361:
 3112. _1_362:
 3113. MOV EAX,[_cptr]
 3114. PUSH EAX
 3115. MOV EAX,[_cptr2]
 3116. POP EBX
 3117. CALL __ult
 3118. OR EAX,EAX
 3119. JNE _1_364
 3120. JMP _1_363
 3121. _1_364:
 3122. LEA EAX,[EBP-8]
 3123. MOV EBX,EAX
 3124. MOV EAX, [EBX]
 3125. INC EAX
 3126. MOV [EBX],EAX
 3127. DEC EAX
 3128. PUSH EAX
 3129. MOV EAX,[_cptr]
 3130. INC EAX
 3131. MOV DWORD [_cptr],EAX
 3132. DEC EAX
 3133. MOV EBX,EAX
 3134. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 3135. POP EBX
 3136. MOV [EBX],AL
 3137. JMP _1_362
 3138. _1_363:
 3139. JMP _1_365
 3140. _1_360:
 3141. MOV EAX,[_cptr2]
 3142. MOV DWORD [_cptr],EAX
 3143. _1_365:
 3144. JMP _1_357
 3145. _1_358:
 3146. LEA EAX,[EBP-8]
 3147. MOV EBX,EAX
 3148. MOV EAX, [EBX]
 3149. MOV DWORD [_locptr],EAX
 3150. MOV EAX,-1
 3151. MOV DWORD [_declared],EAX
 3152. MOV ESP,EBP
 3153. POP EBP
 3154. RET
 3155. _1_343 DB 125,0,110,111,32,102,105,110,97,108
 3156.  DB 32,125,0
 3157.  
 3158. _doif:
 3159. PUSH EBP
 3160. MOV EBP,ESP
 3161. ADD ESP,-8
 3162. LEA EAX,[EBP-4]
 3163. PUSH EAX
 3164. XOR CL,CL
 3165. CALL _getlabel
 3166. POP EBX
 3167. MOV [EBX],EAX
 3168. PUSH EAX
 3169. MOV EAX,1
 3170. PUSH EAX
 3171. MOV CL,2
 3172. CALL _test
 3173. ADD ESP,8
 3174. XOR CL,CL
 3175. CALL _statemen
 3176. MOV EAX,_1_366+0
 3177. PUSH EAX
 3178. MOV EAX,4
 3179. PUSH EAX
 3180. MOV CL,2
 3181. CALL _amatch
 3182. ADD ESP,8
 3183. OR EAX,EAX
 3184. JE _1_368
 3185. JMP _1_367
 3186. _1_368:
 3187. MOV EAX,41
 3188. PUSH EAX
 3189. LEA EAX,[EBP-4]
 3190. MOV EBX,EAX
 3191. MOV EAX, [EBX]
 3192. PUSH EAX
 3193. MOV CL,2
 3194. CALL _gen
 3195. ADD ESP,8
 3196. MOV ESP,EBP
 3197. POP EBP
 3198. RET
 3199. _1_367:
 3200. LEA EAX,[EBP-8]
 3201. PUSH EAX
 3202. XOR CL,CL
 3203. CALL _getlabel
 3204. POP EBX
 3205. MOV [EBX],EAX
 3206. MOV EAX,[_lastst]
 3207. MOV EBX,EAX
 3208. MOV EAX,3
 3209. CALL __ne
 3210. OR EAX,EAX
 3211. JNE _1_372
 3212. JMP _1_370
 3213. _1_372:
 3214. MOV EAX,[_lastst]
 3215. MOV EBX,EAX
 3216. MOV EAX,13
 3217. CALL __ne
 3218. OR EAX,EAX
 3219. JNE _1_373
 3220. JMP _1_370
 3221. _1_373:
 3222. MOV EAX,1
 3223. JMP _1_371
 3224. _1_370:
 3225. XOR EAX,EAX
 3226. _1_371:
 3227. OR EAX,EAX
 3228. JNE _1_374
 3229. JMP _1_369
 3230. _1_374:
 3231. MOV EAX,40
 3232. PUSH EAX
 3233. LEA EAX,[EBP-8]
 3234. MOV EBX,EAX
 3235. MOV EAX, [EBX]
 3236. PUSH EAX
 3237. MOV CL,2
 3238. CALL _gen
 3239. ADD ESP,8
 3240. _1_369:
 3241. MOV EAX,41
 3242. PUSH EAX
 3243. LEA EAX,[EBP-4]
 3244. MOV EBX,EAX
 3245. MOV EAX, [EBX]
 3246. PUSH EAX
 3247. MOV CL,2
 3248. CALL _gen
 3249. ADD ESP,8
 3250. XOR CL,CL
 3251. CALL _statemen
 3252. MOV EAX,41
 3253. PUSH EAX
 3254. LEA EAX,[EBP-8]
 3255. MOV EBX,EAX
 3256. MOV EAX, [EBX]
 3257. PUSH EAX
 3258. MOV CL,2
 3259. CALL _gen
 3260. ADD ESP,8
 3261. MOV ESP,EBP
 3262. POP EBP
 3263. RET
 3264. _1_366 DB 101,108,115,101,0
 3265.  
 3266. _dowhile:
 3267. PUSH EBP
 3268. MOV EBP,ESP
 3269. ADD ESP,-16
 3270. LEA EAX,[EBP-16]
 3271. PUSH EAX
 3272. MOV CL,1
 3273. CALL _addwhile
 3274. ADD ESP,4
 3275. MOV EAX,41
 3276. PUSH EAX
 3277. LEA EAX,[EBP-16]
 3278. MOV EBX,4
 3279. ADD EAX,EBX
 3280. MOV EBX,EAX
 3281. MOV EAX, [EBX]
 3282. PUSH EAX
 3283. MOV CL,2
 3284. CALL _gen
 3285. ADD ESP,8
 3286. LEA EAX,[EBP-16]
 3287. MOV EBX,8
 3288. ADD EAX,EBX
 3289. MOV EBX,EAX
 3290. MOV EAX, [EBX]
 3291. PUSH EAX
 3292. MOV EAX,1
 3293. PUSH EAX
 3294. MOV CL,2
 3295. CALL _test
 3296. ADD ESP,8
 3297. XOR CL,CL
 3298. CALL _statemen
 3299. MOV EAX,40
 3300. PUSH EAX
 3301. LEA EAX,[EBP-16]
 3302. MOV EBX,4
 3303. ADD EAX,EBX
 3304. MOV EBX,EAX
 3305. MOV EAX, [EBX]
 3306. PUSH EAX
 3307. MOV CL,2
 3308. CALL _gen
 3309. ADD ESP,8
 3310. MOV EAX,41
 3311. PUSH EAX
 3312. LEA EAX,[EBP-16]
 3313. MOV EBX,8
 3314. ADD EAX,EBX
 3315. MOV EBX,EAX
 3316. MOV EAX, [EBX]
 3317. PUSH EAX
 3318. MOV CL,2
 3319. CALL _gen
 3320. ADD ESP,8
 3321. XOR CL,CL
 3322. CALL _delwhile
 3323. MOV ESP,EBP
 3324. POP EBP
 3325. RET
 3326.  
 3327. _dodo:
 3328. PUSH EBP
 3329. MOV EBP,ESP
 3330. ADD ESP,-16
 3331. LEA EAX,[EBP-16]
 3332. PUSH EAX
 3333. MOV CL,1
 3334. CALL _addwhile
 3335. ADD ESP,4
 3336. MOV EAX,41
 3337. PUSH EAX
 3338. LEA EAX,[EBP-16]
 3339. MOV EBX,4
 3340. ADD EAX,EBX
 3341. MOV EBX,EAX
 3342. MOV EAX, [EBX]
 3343. PUSH EAX
 3344. MOV CL,2
 3345. CALL _gen
 3346. ADD ESP,8
 3347. XOR CL,CL
 3348. CALL _statemen
 3349. MOV EAX,_1_376+0
 3350. PUSH EAX
 3351. MOV CL,1
 3352. CALL _need
 3353. ADD ESP,4
 3354. LEA EAX,[EBP-16]
 3355. MOV EBX,8
 3356. ADD EAX,EBX
 3357. MOV EBX,EAX
 3358. MOV EAX, [EBX]
 3359. PUSH EAX
 3360. MOV EAX,1
 3361. PUSH EAX
 3362. MOV CL,2
 3363. CALL _test
 3364. ADD ESP,8
 3365. MOV EAX,40
 3366. PUSH EAX
 3367. LEA EAX,[EBP-16]
 3368. MOV EBX,4
 3369. ADD EAX,EBX
 3370. MOV EBX,EAX
 3371. MOV EAX, [EBX]
 3372. PUSH EAX
 3373. MOV CL,2
 3374. CALL _gen
 3375. ADD ESP,8
 3376. MOV EAX,41
 3377. PUSH EAX
 3378. LEA EAX,[EBP-16]
 3379. MOV EBX,8
 3380. ADD EAX,EBX
 3381. MOV EBX,EAX
 3382. MOV EAX, [EBX]
 3383. PUSH EAX
 3384. MOV CL,2
 3385. CALL _gen
 3386. ADD ESP,8
 3387. XOR CL,CL
 3388. CALL _delwhile
 3389. XOR CL,CL
 3390. CALL _ns
 3391. MOV ESP,EBP
 3392. POP EBP
 3393. RET
 3394. _1_376 DB 119,104,105,108,101,0
 3395.  
 3396. _dofor:
 3397. PUSH EBP
 3398. MOV EBP,ESP
 3399. ADD ESP,-24
 3400. LEA EAX,[EBP-16]
 3401. PUSH EAX
 3402. MOV CL,1
 3403. CALL _addwhile
 3404. ADD ESP,4
 3405. LEA EAX,[EBP-20]
 3406. PUSH EAX
 3407. XOR CL,CL
 3408. CALL _getlabel
 3409. POP EBX
 3410. MOV [EBX],EAX
 3411. LEA EAX,[EBP-24]
 3412. PUSH EAX
 3413. XOR CL,CL
 3414. CALL _getlabel
 3415. POP EBX
 3416. MOV [EBX],EAX
 3417. MOV EAX,_1_377+0
 3418. PUSH EAX
 3419. MOV CL,1
 3420. CALL _need
 3421. ADD ESP,4
 3422. MOV EAX,_1_377+2
 3423. PUSH EAX
 3424. MOV CL,1
 3425. CALL _match
 3426. ADD ESP,4
 3427. OR EAX,EAX
 3428. JE _1_379
 3429. JMP _1_378
 3430. _1_379:
 3431. XOR EAX,EAX
 3432. PUSH EAX
 3433. MOV CL,1
 3434. CALL _doexpr
 3435. ADD ESP,4
 3436. XOR CL,CL
 3437. CALL _ns
 3438. _1_378:
 3439. MOV EAX,41
 3440. PUSH EAX
 3441. LEA EAX,[EBP-20]
 3442. MOV EBX,EAX
 3443. MOV EAX, [EBX]
 3444. PUSH EAX
 3445. MOV CL,2
 3446. CALL _gen
 3447. ADD ESP,8
 3448. MOV EAX,_1_377+4
 3449. PUSH EAX
 3450. MOV CL,1
 3451. CALL _match
 3452. ADD ESP,4
 3453. OR EAX,EAX
 3454. JE _1_381
 3455. JMP _1_380
 3456. _1_381:
 3457. LEA EAX,[EBP-16]
 3458. MOV EBX,8
 3459. ADD EAX,EBX
 3460. MOV EBX,EAX
 3461. MOV EAX, [EBX]
 3462. PUSH EAX
 3463. XOR EAX,EAX
 3464. PUSH EAX
 3465. MOV CL,2
 3466. CALL _test
 3467. ADD ESP,8
 3468. XOR CL,CL
 3469. CALL _ns
 3470. _1_380:
 3471. MOV EAX,40
 3472. PUSH EAX
 3473. LEA EAX,[EBP-24]
 3474. MOV EBX,EAX
 3475. MOV EAX, [EBX]
 3476. PUSH EAX
 3477. MOV CL,2
 3478. CALL _gen
 3479. ADD ESP,8
 3480. MOV EAX,41
 3481. PUSH EAX
 3482. LEA EAX,[EBP-16]
 3483. MOV EBX,4
 3484. ADD EAX,EBX
 3485. MOV EBX,EAX
 3486. MOV EAX, [EBX]
 3487. PUSH EAX
 3488. MOV CL,2
 3489. CALL _gen
 3490. ADD ESP,8
 3491. MOV EAX,_1_377+6
 3492. PUSH EAX
 3493. MOV CL,1
 3494. CALL _match
 3495. ADD ESP,4
 3496. OR EAX,EAX
 3497. JE _1_383
 3498. JMP _1_382
 3499. _1_383:
 3500. XOR EAX,EAX
 3501. PUSH EAX
 3502. MOV CL,1
 3503. CALL _doexpr
 3504. ADD ESP,4
 3505. MOV EAX,_1_377+8
 3506. PUSH EAX
 3507. MOV CL,1
 3508. CALL _need
 3509. ADD ESP,4
 3510. _1_382:
 3511. MOV EAX,40
 3512. PUSH EAX
 3513. LEA EAX,[EBP-20]
 3514. MOV EBX,EAX
 3515. MOV EAX, [EBX]
 3516. PUSH EAX
 3517. MOV CL,2
 3518. CALL _gen
 3519. ADD ESP,8
 3520. MOV EAX,41
 3521. PUSH EAX
 3522. LEA EAX,[EBP-24]
 3523. MOV EBX,EAX
 3524. MOV EAX, [EBX]
 3525. PUSH EAX
 3526. MOV CL,2
 3527. CALL _gen
 3528. ADD ESP,8
 3529. XOR CL,CL
 3530. CALL _statemen
 3531. MOV EAX,40
 3532. PUSH EAX
 3533. LEA EAX,[EBP-16]
 3534. MOV EBX,4
 3535. ADD EAX,EBX
 3536. MOV EBX,EAX
 3537. MOV EAX, [EBX]
 3538. PUSH EAX
 3539. MOV CL,2
 3540. CALL _gen
 3541. ADD ESP,8
 3542. MOV EAX,41
 3543. PUSH EAX
 3544. LEA EAX,[EBP-16]
 3545. MOV EBX,8
 3546. ADD EAX,EBX
 3547. MOV EBX,EAX
 3548. MOV EAX, [EBX]
 3549. PUSH EAX
 3550. MOV CL,2
 3551. CALL _gen
 3552. ADD ESP,8
 3553. XOR CL,CL
 3554. CALL _delwhile
 3555. MOV ESP,EBP
 3556. POP EBP
 3557. RET
 3558. _1_377 DB 40,0,59,0,59,0,41,0,41,0
 3559.  
 3560. _doswitch:
 3561. PUSH EBP
 3562. MOV EBP,ESP
 3563. ADD ESP,-36
 3564. LEA EAX,[EBP-24]
 3565. PUSH EAX
 3566. MOV EAX,[_swactive]
 3567. POP EBX
 3568. MOV [EBX],EAX
 3569. LEA EAX,[EBP-28]
 3570. PUSH EAX
 3571. MOV EAX,[_swdefaul]
 3572. POP EBX
 3573. MOV [EBX],EAX
 3574. LEA EAX,[EBP-32]
 3575. PUSH EAX
 3576. LEA EAX,[EBP-36]
 3577. PUSH EAX
 3578. MOV EAX,[_swnext]
 3579. POP EBX
 3580. MOV [EBX],EAX
 3581. POP EBX
 3582. MOV [EBX],EAX
 3583. LEA EAX,[EBP-16]
 3584. PUSH EAX
 3585. MOV CL,1
 3586. CALL _addwhile
 3587. ADD ESP,4
 3588. MOV EAX,[_wqptr]
 3589. MOV EBX,4
 3590. ADD EAX,EBX
 3591. MOV EBX,EAX
 3592. MOV EAX,12
 3593. XCHG EAX,EBX
 3594. SUB EAX,EBX
 3595. MOV EBX,EAX
 3596. XOR EAX,EAX
 3597. MOV [EBX],EAX
 3598. MOV EAX,_1_384+0
 3599. PUSH EAX
 3600. MOV CL,1
 3601. CALL _need
 3602. ADD ESP,4
 3603. MOV EAX,1
 3604. PUSH EAX
 3605. MOV CL,1
 3606. CALL _doexpr
 3607. ADD ESP,4
 3608. MOV EAX,_1_384+2
 3609. PUSH EAX
 3610. MOV CL,1
 3611. CALL _need
 3612. ADD ESP,4
 3613. XOR EAX,EAX
 3614. MOV DWORD [_swdefaul],EAX
 3615. MOV EAX,1
 3616. MOV DWORD [_swactive],EAX
 3617. MOV EAX,40
 3618. PUSH EAX
 3619. LEA EAX,[EBP-20]
 3620. PUSH EAX
 3621. XOR CL,CL
 3622. CALL _getlabel
 3623. POP EBX
 3624. MOV [EBX],EAX
 3625. PUSH EAX
 3626. MOV CL,2
 3627. CALL _gen
 3628. ADD ESP,8
 3629. XOR CL,CL
 3630. CALL _statemen
 3631. MOV EAX,40
 3632. PUSH EAX
 3633. LEA EAX,[EBP-16]
 3634. MOV EBX,8
 3635. ADD EAX,EBX
 3636. MOV EBX,EAX
 3637. MOV EAX, [EBX]
 3638. PUSH EAX
 3639. MOV CL,2
 3640. CALL _gen
 3641. ADD ESP,8
 3642. MOV EAX,41
 3643. PUSH EAX
 3644. LEA EAX,[EBP-20]
 3645. MOV EBX,EAX
 3646. MOV EAX, [EBX]
 3647. PUSH EAX
 3648. MOV CL,2
 3649. CALL _gen
 3650. ADD ESP,8
 3651. MOV EAX,72
 3652. PUSH EAX
 3653. XOR EAX,EAX
 3654. PUSH EAX
 3655. MOV CL,2
 3656. CALL _gen
 3657. ADD ESP,8
 3658. _1_385:
 3659. LEA EAX,[EBP-36]
 3660. MOV EBX,EAX
 3661. MOV EAX, [EBX]
 3662. PUSH EAX
 3663. MOV EAX,[_swnext]
 3664. POP EBX
 3665. CALL __ult
 3666. OR EAX,EAX
 3667. JNE _1_387
 3668. JMP _1_386
 3669. _1_387:
 3670. MOV EAX,56
 3671. PUSH EAX
 3672. LEA EAX,[EBP-36]
 3673. MOV EBX,EAX
 3674. MOV EAX, [EBX]
 3675. INC EAX
 3676. INC EAX
 3677. INC EAX
 3678. INC EAX
 3679. MOV [EBX],EAX
 3680. DEC EAX
 3681. DEC EAX
 3682. DEC EAX
 3683. DEC EAX
 3684. MOV EBX,EAX
 3685. MOV EAX, [EBX]
 3686. PUSH EAX
 3687. MOV CL,2
 3688. CALL _gen
 3689. ADD ESP,8
 3690. MOV EAX,112
 3691. PUSH EAX
 3692. LEA EAX,[EBP-36]
 3693. MOV EBX,EAX
 3694. MOV EAX, [EBX]
 3695. INC EAX
 3696. INC EAX
 3697. INC EAX
 3698. INC EAX
 3699. MOV [EBX],EAX
 3700. DEC EAX
 3701. DEC EAX
 3702. DEC EAX
 3703. DEC EAX
 3704. MOV EBX,EAX
 3705. MOV EAX, [EBX]
 3706. PUSH EAX
 3707. MOV CL,2
 3708. CALL _gen
 3709. ADD ESP,8
 3710. JMP _1_385
 3711. _1_386:
 3712. MOV EAX,112
 3713. PUSH EAX
 3714. XOR EAX,EAX
 3715. PUSH EAX
 3716. MOV CL,2
 3717. CALL _gen
 3718. ADD ESP,8
 3719. MOV EAX,[_swdefaul]
 3720. OR EAX,EAX
 3721. JNE _1_389
 3722. JMP _1_388
 3723. _1_389:
 3724. MOV EAX,40
 3725. PUSH EAX
 3726. MOV EAX,[_swdefaul]
 3727. PUSH EAX
 3728. MOV CL,2
 3729. CALL _gen
 3730. ADD ESP,8
 3731. _1_388:
 3732. MOV EAX,41
 3733. PUSH EAX
 3734. LEA EAX,[EBP-16]
 3735. MOV EBX,8
 3736. ADD EAX,EBX
 3737. MOV EBX,EAX
 3738. MOV EAX, [EBX]
 3739. PUSH EAX
 3740. MOV CL,2
 3741. CALL _gen
 3742. ADD ESP,8
 3743. XOR CL,CL
 3744. CALL _delwhile
 3745. LEA EAX,[EBP-32]
 3746. MOV EBX,EAX
 3747. MOV EAX, [EBX]
 3748. MOV DWORD [_swnext],EAX
 3749. LEA EAX,[EBP-28]
 3750. MOV EBX,EAX
 3751. MOV EAX, [EBX]
 3752. MOV DWORD [_swdefaul],EAX
 3753. LEA EAX,[EBP-24]
 3754. MOV EBX,EAX
 3755. MOV EAX, [EBX]
 3756. MOV DWORD [_swactive],EAX
 3757. MOV ESP,EBP
 3758. POP EBP
 3759. RET
 3760. _1_384 DB 40,0,41,0
 3761.  
 3762. _docase:
 3763. PUSH EBP
 3764. MOV EBP,ESP
 3765. MOV EAX,[_swactive]
 3766. OR EAX,EAX
 3767. JE _1_392
 3768. JMP _1_391
 3769. _1_392:
 3770. MOV EAX,_1_390+0
 3771. PUSH EAX
 3772. MOV CL,1
 3773. CALL _error
 3774. ADD ESP,4
 3775. _1_391:
 3776. MOV EAX,[_swnext]
 3777. PUSH EAX
 3778. MOV EAX,[_swend]
 3779. POP EBX
 3780. CALL __ugt
 3781. OR EAX,EAX
 3782. JNE _1_394
 3783. JMP _1_393
 3784. _1_394:
 3785. MOV EAX,_1_390+14
 3786. PUSH EAX
 3787. MOV CL,1
 3788. CALL _error
 3789. ADD ESP,4
 3790. POP EBP
 3791. RET
 3792. _1_393:
 3793. MOV EAX,41
 3794. PUSH EAX
 3795. MOV EAX,[_swnext]
 3796. INC EAX
 3797. INC EAX
 3798. INC EAX
 3799. INC EAX
 3800. MOV DWORD [_swnext],EAX
 3801. DEC EAX
 3802. DEC EAX
 3803. DEC EAX
 3804. DEC EAX
 3805. PUSH EAX
 3806. XOR CL,CL
 3807. CALL _getlabel
 3808. POP EBX
 3809. MOV [EBX],EAX
 3810. PUSH EAX
 3811. MOV CL,2
 3812. CALL _gen
 3813. ADD ESP,8
 3814. MOV EAX,[_swnext]
 3815. INC EAX
 3816. INC EAX
 3817. INC EAX
 3818. INC EAX
 3819. MOV DWORD [_swnext],EAX
 3820. DEC EAX
 3821. DEC EAX
 3822. DEC EAX
 3823. DEC EAX
 3824. PUSH EAX
 3825. MOV CL,1
 3826. CALL _constexp
 3827. ADD ESP,4
 3828. MOV EAX,_1_390+29
 3829. PUSH EAX
 3830. MOV CL,1
 3831. CALL _need
 3832. ADD ESP,4
 3833. POP EBP
 3834. RET
 3835. _1_390 DB 110,111,116,32,105,110,32,115,119,105
 3836.  DB 116,99,104,0,116,111,111,32,109,97
 3837.  DB 110,121,32,99,97,115,101,115,0,58
 3838.  DB 0
 3839.  
 3840. _dodefaul:
 3841. PUSH EBP
 3842. MOV EBP,ESP
 3843. MOV EAX,[_swactive]
 3844. OR EAX,EAX
 3845. JNE _1_397
 3846. JMP _1_396
 3847. _1_397:
 3848. MOV EAX,[_swdefaul]
 3849. OR EAX,EAX
 3850. JNE _1_399
 3851. JMP _1_398
 3852. _1_399:
 3853. MOV EAX,_1_395+0
 3854. PUSH EAX
 3855. MOV CL,1
 3856. CALL _error
 3857. ADD ESP,4
 3858. _1_398:
 3859. JMP _1_400
 3860. _1_396:
 3861. MOV EAX,_1_395+18
 3862. PUSH EAX
 3863. MOV CL,1
 3864. CALL _error
 3865. ADD ESP,4
 3866. _1_400:
 3867. MOV EAX,_1_395+32
 3868. PUSH EAX
 3869. MOV CL,1
 3870. CALL _need
 3871. ADD ESP,4
 3872. MOV EAX,41
 3873. PUSH EAX
 3874. XOR CL,CL
 3875. CALL _getlabel
 3876. MOV DWORD [_swdefaul],EAX
 3877. PUSH EAX
 3878. MOV CL,2
 3879. CALL _gen
 3880. ADD ESP,8
 3881. POP EBP
 3882. RET
 3883. _1_395 DB 109,117,108,116,105,112,108,101,32,100
 3884.  DB 101,102,97,117,108,116,115,0,110,111
 3885.  DB 116,32,105,110,32,115,119,105,116,99
 3886.  DB 104,0,58,0
 3887.  
 3888. _dogoto:
 3889. PUSH EBP
 3890. MOV EBP,ESP
 3891. MOV EAX,[_nogo]
 3892. OR EAX,EAX
 3893. JG _1_403
 3894. JMP _1_402
 3895. _1_403:
 3896. MOV EAX,_1_401+0
 3897. PUSH EAX
 3898. MOV CL,1
 3899. CALL _error
 3900. ADD ESP,4
 3901. JMP _1_404
 3902. _1_402:
 3903. MOV EAX,1
 3904. MOV DWORD [_noloc],EAX
 3905. _1_404:
 3906. MOV EAX,_ssname
 3907. PUSH EAX
 3908. MOV CL,1
 3909. CALL _symname
 3910. ADD ESP,4
 3911. OR EAX,EAX
 3912. JNE _1_406
 3913. JMP _1_405
 3914. _1_406:
 3915. MOV EAX,40
 3916. PUSH EAX
 3917. XOR EAX,EAX
 3918. PUSH EAX
 3919. MOV CL,1
 3920. CALL _addlabel
 3921. ADD ESP,4
 3922. PUSH EAX
 3923. MOV CL,2
 3924. CALL _gen
 3925. ADD ESP,8
 3926. JMP _1_407
 3927. _1_405:
 3928. MOV EAX,_1_401+30
 3929. PUSH EAX
 3930. MOV CL,1
 3931. CALL _error
 3932. ADD ESP,4
 3933. _1_407:
 3934. XOR CL,CL
 3935. CALL _ns
 3936. POP EBP
 3937. RET
 3938. _1_401 DB 110,111,116,32,97,108,108,111,119,101
 3939.  DB 100,32,119,105,116,104,32,98,108,111
 3940.  DB 99,107,45,108,111,99,97,108,115,0
 3941.  DB 98,97,100,32,108,97,98,101,108,0
 3942.  
 3943. _dolabel:
 3944. PUSH EBP
 3945. MOV EBP,ESP
 3946. ADD ESP,-4
 3947. XOR CL,CL
 3948. CALL _blanks
 3949. LEA EAX,[EBP-4]
 3950. PUSH EAX
 3951. MOV EAX,[_lptr]
 3952. POP EBX
 3953. MOV [EBX],EAX
 3954. MOV EAX,_ssname
 3955. PUSH EAX
 3956. MOV CL,1
 3957. CALL _symname
 3958. ADD ESP,4
 3959. OR EAX,EAX
 3960. JNE _1_410
 3961. JMP _1_409
 3962. _1_410:
 3963. XOR CL,CL
 3964. CALL _gch
 3965. MOV EBX,EAX
 3966. MOV EAX,58
 3967. CALL __eq
 3968. OR EAX,EAX
 3969. JNE _1_412
 3970. JMP _1_411
 3971. _1_412:
 3972. MOV EAX,41
 3973. PUSH EAX
 3974. MOV EAX,1
 3975. PUSH EAX
 3976. MOV CL,1
 3977. CALL _addlabel
 3978. ADD ESP,4
 3979. PUSH EAX
 3980. MOV CL,2
 3981. CALL _gen
 3982. ADD ESP,8
 3983. MOV EAX,1
 3984. MOV ESP,EBP
 3985. POP EBP
 3986. RET
 3987. _1_411:
 3988. LEA EAX,[EBP-4]
 3989. MOV EBX,EAX
 3990. MOV EAX, [EBX]
 3991. PUSH EAX
 3992. MOV EAX,[_lptr]
 3993. POP EBX
 3994. XCHG EAX,EBX
 3995. SUB EAX,EBX
 3996. PUSH EAX
 3997. MOV CL,1
 3998. CALL _bump
 3999. ADD ESP,4
 4000. _1_413:
 4001. _1_409:
 4002. XOR EAX,EAX
 4003. MOV ESP,EBP
 4004. POP EBP
 4005. RET
 4006.  
 4007. _addlabel:
 4008. PUSH EBP
 4009. MOV EBP,ESP
 4010. MOV EAX,_ssname
 4011. PUSH EAX
 4012. MOV CL,1
 4013. CALL _findloc
 4014. ADD ESP,4
 4015. MOV DWORD [_cptr],EAX
 4016. OR EAX,EAX
 4017. JNE _1_416
 4018. JMP _1_415
 4019. _1_416:
 4020. MOV EAX,[_cptr]
 4021. MOV EBX,EAX
 4022. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4023. OR EAX,EAX
 4024. JNE _1_418
 4025. JMP _1_417
 4026. _1_418:
 4027. MOV EAX,_1_414+0
 4028. PUSH EAX
 4029. MOV CL,1
 4030. CALL _error
 4031. ADD ESP,4
 4032. JMP _1_419
 4033. _1_417:
 4034. LEA EAX,[EBP+8]
 4035. MOV EBX,EAX
 4036. MOV EAX, [EBX]
 4037. OR EAX,EAX
 4038. JNE _1_421
 4039. JMP _1_420
 4040. _1_421:
 4041. MOV EAX,[_cptr]
 4042. MOV EBX,1
 4043. ADD EAX,EBX
 4044. MOV EBX,EAX
 4045. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4046. OR EAX,EAX
 4047. JNE _1_423
 4048. JMP _1_422
 4049. _1_423:
 4050. MOV EAX,_1_414+12
 4051. PUSH EAX
 4052. MOV CL,1
 4053. CALL _error
 4054. ADD ESP,4
 4055. JMP _1_424
 4056. _1_422:
 4057. MOV EAX,[_cptr]
 4058. MOV EBX,1
 4059. ADD EAX,EBX
 4060. MOV EBX,EAX
 4061. MOV EAX,1
 4062. MOV [EBX],AL
 4063. _1_424:
 4064. _1_420:
 4065. _1_419:
 4066. JMP _1_425
 4067. _1_415:
 4068. MOV EAX,_ssname
 4069. PUSH EAX
 4070. XOR EAX,EAX
 4071. PUSH EAX
 4072. LEA EAX,[EBP+8]
 4073. MOV EBX,EAX
 4074. MOV EAX, [EBX]
 4075. PUSH EAX
 4076. XOR EAX,EAX
 4077. PUSH EAX
 4078. XOR CL,CL
 4079. CALL _getlabel
 4080. PUSH EAX
 4081. MOV EAX,_locptr
 4082. PUSH EAX
 4083. XOR EAX,EAX
 4084. PUSH EAX
 4085. MOV CL,7
 4086. CALL _addsym
 4087. ADD ESP,28
 4088. MOV DWORD [_cptr],EAX
 4089. _1_425:
 4090. MOV EAX,[_cptr]
 4091. MOV EBX,5
 4092. ADD EAX,EBX
 4093. MOV EBX,2
 4094. ADD EAX,EBX
 4095. PUSH EAX
 4096. MOV EAX,4
 4097. PUSH EAX
 4098. MOV CL,2
 4099. CALL _getint
 4100. ADD ESP,8
 4101. POP EBP
 4102. RET
 4103. _1_414 DB 110,111,116,32,97,32,108,97,98,101
 4104.  DB 108,0,100,117,112,108,105,99,97,116
 4105.  DB 101,32,108,97,98,101,108,0
 4106.  
 4107. _doreturn:
 4108. PUSH EBP
 4109. MOV EBP,ESP
 4110. ADD ESP,-4
 4111. XOR CL,CL
 4112. CALL _endst
 4113. OR EAX,EAX
 4114. JE _1_428
 4115. JMP _1_427
 4116. _1_428:
 4117. MOV EAX,1
 4118. PUSH EAX
 4119. MOV CL,1
 4120. CALL _doexpr
 4121. ADD ESP,4
 4122. _1_427:
 4123. LEA EAX,[EBP-4]
 4124. PUSH EAX
 4125. MOV EAX,[_csp]
 4126. POP EBX
 4127. MOV [EBX],EAX
 4128. MOV EAX,67
 4129. PUSH EAX
 4130. XOR EAX,EAX
 4131. PUSH EAX
 4132. MOV CL,2
 4133. CALL _gen
 4134. ADD ESP,8
 4135. LEA EAX,[EBP-4]
 4136. MOV EBX,EAX
 4137. MOV EAX, [EBX]
 4138. MOV DWORD [_csp],EAX
 4139. MOV ESP,EBP
 4140. POP EBP
 4141. RET
 4142.  
 4143. _dobreak:
 4144. PUSH EBP
 4145. MOV EBP,ESP
 4146. ADD ESP,-4
 4147. LEA EAX,[EBP-4]
 4148. PUSH EAX
 4149. MOV EAX,[_wqptr]
 4150. PUSH EAX
 4151. MOV CL,1
 4152. CALL _readwhil
 4153. ADD ESP,4
 4154. POP EBX
 4155. MOV [EBX],EAX
 4156. OR EAX,EAX
 4157. JE _1_431
 4158. JMP _1_430
 4159. _1_431:
 4160. MOV ESP,EBP
 4161. POP EBP
 4162. RET
 4163. _1_430:
 4164. MOV EAX,2
 4165. PUSH EAX
 4166. LEA EAX,[EBP-4]
 4167. MOV EBX,EAX
 4168. MOV EAX, [EBX]
 4169. MOV EBX,EAX
 4170. MOV EAX, [EBX]
 4171. PUSH EAX
 4172. MOV CL,2
 4173. CALL _gen
 4174. ADD ESP,8
 4175. MOV EAX,40
 4176. PUSH EAX
 4177. LEA EAX,[EBP-4]
 4178. MOV EBX,EAX
 4179. MOV EAX, [EBX]
 4180. MOV EBX,8
 4181. ADD EAX,EBX
 4182. MOV EBX,EAX
 4183. MOV EAX, [EBX]
 4184. PUSH EAX
 4185. MOV CL,2
 4186. CALL _gen
 4187. ADD ESP,8
 4188. MOV ESP,EBP
 4189. POP EBP
 4190. RET
 4191.  
 4192. _docont:
 4193. PUSH EBP
 4194. MOV EBP,ESP
 4195. ADD ESP,-4
 4196. LEA EAX,[EBP-4]
 4197. PUSH EAX
 4198. MOV EAX,[_wqptr]
 4199. POP EBX
 4200. MOV [EBX],EAX
 4201. _1_433:
 4202. LEA EAX,[EBP-4]
 4203. PUSH EAX
 4204. LEA EAX,[EBP-4]
 4205. MOV EBX,EAX
 4206. MOV EAX, [EBX]
 4207. PUSH EAX
 4208. MOV CL,1
 4209. CALL _readwhil
 4210. ADD ESP,4
 4211. POP EBX
 4212. MOV [EBX],EAX
 4213. OR EAX,EAX
 4214. JE _1_436
 4215. JMP _1_435
 4216. _1_436:
 4217. MOV ESP,EBP
 4218. POP EBP
 4219. RET
 4220. _1_435:
 4221. LEA EAX,[EBP-4]
 4222. MOV EBX,EAX
 4223. MOV EAX, [EBX]
 4224. MOV EBX,4
 4225. ADD EAX,EBX
 4226. MOV EBX,EAX
 4227. MOV EAX, [EBX]
 4228. OR EAX,EAX
 4229. JNE _1_438
 4230. JMP _1_437
 4231. _1_438:
 4232. JMP _1_434
 4233. _1_437:
 4234. JMP _1_433
 4235. _1_434:
 4236. MOV EAX,2
 4237. PUSH EAX
 4238. LEA EAX,[EBP-4]
 4239. MOV EBX,EAX
 4240. MOV EAX, [EBX]
 4241. MOV EBX,EAX
 4242. MOV EAX, [EBX]
 4243. PUSH EAX
 4244. MOV CL,2
 4245. CALL _gen
 4246. ADD ESP,8
 4247. MOV EAX,40
 4248. PUSH EAX
 4249. LEA EAX,[EBP-4]
 4250. MOV EBX,EAX
 4251. MOV EAX, [EBX]
 4252. MOV EBX,4
 4253. ADD EAX,EBX
 4254. MOV EBX,EAX
 4255. MOV EAX, [EBX]
 4256. PUSH EAX
 4257. MOV CL,2
 4258. CALL _gen
 4259. ADD ESP,8
 4260. MOV ESP,EBP
 4261. POP EBP
 4262. RET
 4263.  
 4264. _doasm:
 4265. PUSH EBP
 4266. MOV EBP,ESP
 4267. XOR EAX,EAX
 4268. MOV DWORD [_ccode],EAX
 4269. _1_440:
 4270. XOR CL,CL
 4271. CALL _inline
 4272. MOV EAX,_1_439+0
 4273. PUSH EAX
 4274. MOV CL,1
 4275. CALL _match
 4276. ADD ESP,4
 4277. OR EAX,EAX
 4278. JNE _1_443
 4279. JMP _1_442
 4280. _1_443:
 4281. JMP _1_441
 4282. _1_442:
 4283. MOV EAX,[_eof]
 4284. OR EAX,EAX
 4285. JNE _1_445
 4286. JMP _1_444
 4287. _1_445:
 4288. JMP _1_441
 4289. _1_444:
 4290. MOV EAX,[_line]
 4291. PUSH EAX
 4292. MOV EAX,[_output]
 4293. PUSH EAX
 4294. MOV CL,2
 4295. CALL _fputs
 4296. ADD ESP,8
 4297. JMP _1_440
 4298. _1_441:
 4299. XOR CL,CL
 4300. CALL _kill
 4301. MOV EAX,1
 4302. MOV DWORD [_ccode],EAX
 4303. POP EBP
 4304. RET
 4305. _1_439 DB 35,101,110,100,97,115,109,0
 4306.  
 4307. _doexpr:
 4308. PUSH EBP
 4309. MOV EBP,ESP
 4310. ADD ESP,-16
 4311. LEA EAX,[EBP+8]
 4312. MOV EBX,EAX
 4313. MOV EAX, [EBX]
 4314. MOV DWORD [_usexpr],EAX
 4315. _1_447:
 4316. LEA EAX,[EBP-12]
 4317. PUSH EAX
 4318. LEA EAX,[EBP-16]
 4319. PUSH EAX
 4320. MOV CL,2
 4321. CALL _setstage
 4322. ADD ESP,8
 4323. LEA EAX,[EBP-4]
 4324. PUSH EAX
 4325. LEA EAX,[EBP-8]
 4326. PUSH EAX
 4327. MOV CL,2
 4328. CALL _expressi
 4329. ADD ESP,8
 4330. LEA EAX,[EBP-12]
 4331. MOV EBX,EAX
 4332. MOV EAX, [EBX]
 4333. PUSH EAX
 4334. LEA EAX,[EBP-16]
 4335. MOV EBX,EAX
 4336. MOV EAX, [EBX]
 4337. PUSH EAX
 4338. MOV CL,2
 4339. CALL _clearsta
 4340. ADD ESP,8
 4341. MOV EAX,[_ch]
 4342. MOV EBX,EAX
 4343. MOV EAX,44
 4344. CALL __ne
 4345. OR EAX,EAX
 4346. JNE _1_450
 4347. JMP _1_449
 4348. _1_450:
 4349. JMP _1_448
 4350. _1_449:
 4351. MOV EAX,1
 4352. PUSH EAX
 4353. MOV CL,1
 4354. CALL _bump
 4355. ADD ESP,4
 4356. JMP _1_447
 4357. _1_448:
 4358. MOV EAX,1
 4359. MOV DWORD [_usexpr],EAX
 4360. MOV ESP,EBP
 4361. POP EBP
 4362. RET
 4363.  
 4364. _ask:
 4365. PUSH EBP
 4366. MOV EBP,ESP
 4367. ADD ESP,-8
 4368. LEA EAX,[EBP-4]
 4369. PUSH EAX
 4370. XOR EAX,EAX
 4371. MOV DWORD [_nxtlab],EAX
 4372. MOV DWORD [_listfp],EAX
 4373. POP EBX
 4374. MOV [EBX],EAX
 4375. MOV EAX,__iob
 4376. MOV EBX,32
 4377. ADD EAX,EBX
 4378. MOV DWORD [_output],EAX
 4379. XOR EAX,EAX
 4380. MOV BYTE [_optimize],AL
 4381. XOR EAX,EAX
 4382. MOV BYTE [_pause],AL
 4383. MOV BYTE [_monitor],AL
 4384. MOV BYTE [_alarm],AL
 4385. MOV EAX,[_mline]
 4386. MOV DWORD [_line],EAX
 4387. _1_452:
 4388. LEA EAX,[EBP-4]
 4389. MOV EBX,EAX
 4390. MOV EAX, [EBX]
 4391. INC EAX
 4392. MOV [EBX],EAX
 4393. PUSH EAX
 4394. MOV EAX,[_line]
 4395. PUSH EAX
 4396. MOV EAX,128
 4397. PUSH EAX
 4398. MOV EAX,[_argcs]
 4399. PUSH EAX
 4400. MOV EAX,[_argvs]
 4401. PUSH EAX
 4402. MOV CL,5
 4403. CALL _getarg
 4404. ADD ESP,20
 4405. MOV EBX,EAX
 4406. MOV EAX,-1
 4407. CALL __ne
 4408. OR EAX,EAX
 4409. JNE _1_454
 4410. JMP _1_453
 4411. _1_454:
 4412. MOV EAX,[_line]
 4413. MOV EBX,EAX
 4414. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4415. MOV EBX,EAX
 4416. MOV EAX,45
 4417. CALL __ne
 4418. OR EAX,EAX
 4419. JNE _1_458
 4420. JMP _1_456
 4421. _1_458:
 4422. MOV EAX,[_line]
 4423. MOV EBX,EAX
 4424. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4425. MOV EBX,EAX
 4426. MOV EAX,47
 4427. CALL __ne
 4428. OR EAX,EAX
 4429. JNE _1_459
 4430. JMP _1_456
 4431. _1_459:
 4432. MOV EAX,1
 4433. JMP _1_457
 4434. _1_456:
 4435. XOR EAX,EAX
 4436. _1_457:
 4437. OR EAX,EAX
 4438. JNE _1_460
 4439. JMP _1_455
 4440. _1_460:
 4441. JMP _1_452
 4442. _1_455:
 4443. MOV EAX,[_line]
 4444. MOV EBX,1
 4445. ADD EAX,EBX
 4446. MOV EBX,EAX
 4447. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4448. PUSH EAX
 4449. MOV CL,1
 4450. CALL _toupper
 4451. ADD ESP,4
 4452. MOV EBX,EAX
 4453. MOV EAX,76
 4454. CALL __eq
 4455. OR EAX,EAX
 4456. JNE _1_464
 4457. JMP _1_462
 4458. _1_464:
 4459. MOV EAX,[_line]
 4460. MOV EBX,2
 4461. ADD EAX,EBX
 4462. MOV EBX,EAX
 4463. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4464. PUSH EAX
 4465. MOV CL,1
 4466. CALL _isdigit
 4467. ADD ESP,4
 4468. OR EAX,EAX
 4469. JNE _1_465
 4470. JMP _1_462
 4471. _1_465:
 4472. MOV EAX,[_line]
 4473. MOV EBX,3
 4474. ADD EAX,EBX
 4475. MOV EBX,EAX
 4476. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4477. MOV EBX,EAX
 4478. MOV EAX,32
 4479. CALL __le
 4480. OR EAX,EAX
 4481. JNE _1_466
 4482. JMP _1_462
 4483. _1_466:
 4484. MOV EAX,1
 4485. JMP _1_463
 4486. _1_462:
 4487. XOR EAX,EAX
 4488. _1_463:
 4489. OR EAX,EAX
 4490. JNE _1_467
 4491. JMP _1_461
 4492. _1_467:
 4493. MOV EAX,[_line]
 4494. MOV EBX,2
 4495. ADD EAX,EBX
 4496. MOV EBX,EAX
 4497. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4498. MOV EBX,EAX
 4499. MOV EAX,48
 4500. XCHG EAX,EBX
 4501. SUB EAX,EBX
 4502. MOV DWORD [_listfp],EAX
 4503. JMP _1_452
 4504. _1_461:
 4505. MOV EAX,[_line]
 4506. MOV EBX,1
 4507. ADD EAX,EBX
 4508. MOV EBX,EAX
 4509. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4510. PUSH EAX
 4511. MOV CL,1
 4512. CALL _toupper
 4513. ADD ESP,4
 4514. MOV EBX,EAX
 4515. MOV EAX,78
 4516. CALL __eq
 4517. OR EAX,EAX
 4518. JNE _1_471
 4519. JMP _1_469
 4520. _1_471:
 4521. MOV EAX,[_line]
 4522. MOV EBX,2
 4523. ADD EAX,EBX
 4524. MOV EBX,EAX
 4525. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4526. PUSH EAX
 4527. MOV CL,1
 4528. CALL _toupper
 4529. ADD ESP,4
 4530. MOV EBX,EAX
 4531. MOV EAX,79
 4532. CALL __eq
 4533. OR EAX,EAX
 4534. JNE _1_472
 4535. JMP _1_469
 4536. _1_472:
 4537. MOV EAX,[_line]
 4538. MOV EBX,3
 4539. ADD EAX,EBX
 4540. MOV EBX,EAX
 4541. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4542. MOV EBX,EAX
 4543. MOV EAX,32
 4544. CALL __le
 4545. OR EAX,EAX
 4546. JNE _1_473
 4547. JMP _1_469
 4548. _1_473:
 4549. MOV EAX,1
 4550. JMP _1_470
 4551. _1_469:
 4552. XOR EAX,EAX
 4553. _1_470:
 4554. OR EAX,EAX
 4555. JNE _1_474
 4556. JMP _1_468
 4557. _1_474:
 4558. XOR EAX,EAX
 4559. MOV BYTE [_optimize],AL
 4560. JMP _1_452
 4561. _1_468:
 4562. MOV EAX,[_line]
 4563. MOV EBX,1
 4564. ADD EAX,EBX
 4565. MOV EBX,EAX
 4566. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4567. PUSH EAX
 4568. MOV CL,1
 4569. CALL _toupper
 4570. ADD ESP,4
 4571. MOV EBX,EAX
 4572. MOV EAX,68
 4573. CALL __eq
 4574. OR EAX,EAX
 4575. JNE _1_476
 4576. JMP _1_475
 4577. _1_476:
 4578. LEA EAX,[EBP-8]
 4579. MOV EBX,EAX
 4580. XOR EAX,EAX
 4581. MOV [EBX],EAX
 4582. MOV EAX,[_line]
 4583. PUSH EAX
 4584. LEA EAX,[EBP-8]
 4585. MOV EBX,EAX
 4586. MOV EAX, [EBX]
 4587. MOV EBX,2
 4588. ADD EAX,EBX
 4589. POP EBX
 4590. ADD EAX,EBX
 4591. MOV EBX,EAX
 4592. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4593. MOV DWORD [_ch],EAX
 4594. MOV EAX,[_line]
 4595. PUSH EAX
 4596. LEA EAX,[EBP-8]
 4597. MOV EBX,EAX
 4598. MOV EAX, [EBX]
 4599. POP EBX
 4600. ADD EAX,EBX
 4601. MOV EBX,2
 4602. ADD EAX,EBX
 4603. MOV DWORD [_lptr],EAX
 4604. XOR CL,CL
 4605. CALL _dodefine
 4606. JMP _1_452
 4607. _1_475:
 4608. MOV EAX,[_line]
 4609. MOV EBX,2
 4610. ADD EAX,EBX
 4611. MOV EBX,EAX
 4612. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4613. MOV EBX,EAX
 4614. MOV EAX,32
 4615. CALL __le
 4616. OR EAX,EAX
 4617. JNE _1_478
 4618. JMP _1_477
 4619. _1_478:
 4620. MOV EAX,[_line]
 4621. MOV EBX,1
 4622. ADD EAX,EBX
 4623. MOV EBX,EAX
 4624. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4625. PUSH EAX
 4626. MOV CL,1
 4627. CALL _toupper
 4628. ADD ESP,4
 4629. MOV EBX,EAX
 4630. MOV EAX,65
 4631. CALL __eq
 4632. OR EAX,EAX
 4633. JNE _1_480
 4634. JMP _1_479
 4635. _1_480:
 4636. MOV EAX,1
 4637. MOV BYTE [_alarm],AL
 4638. JMP _1_452
 4639. _1_479:
 4640. MOV EAX,[_line]
 4641. MOV EBX,1
 4642. ADD EAX,EBX
 4643. MOV EBX,EAX
 4644. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4645. PUSH EAX
 4646. MOV CL,1
 4647. CALL _toupper
 4648. ADD ESP,4
 4649. MOV EBX,EAX
 4650. MOV EAX,77
 4651. CALL __eq
 4652. OR EAX,EAX
 4653. JNE _1_482
 4654. JMP _1_481
 4655. _1_482:
 4656. MOV EAX,1
 4657. MOV BYTE [_monitor],AL
 4658. JMP _1_452
 4659. _1_481:
 4660. MOV EAX,[_line]
 4661. MOV EBX,1
 4662. ADD EAX,EBX
 4663. MOV EBX,EAX
 4664. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4665. PUSH EAX
 4666. MOV CL,1
 4667. CALL _toupper
 4668. ADD ESP,4
 4669. MOV EBX,EAX
 4670. MOV EAX,80
 4671. CALL __eq
 4672. OR EAX,EAX
 4673. JNE _1_484
 4674. JMP _1_483
 4675. _1_484:
 4676. MOV EAX,1
 4677. MOV BYTE [_pause],AL
 4678. JMP _1_452
 4679. _1_483:
 4680. _1_477:
 4681. MOV EAX,_1_451+0
 4682. PUSH EAX
 4683. MOV EAX,__iob
 4684. MOV EBX,64
 4685. ADD EAX,EBX
 4686. PUSH EAX
 4687. MOV CL,2
 4688. CALL _fputs
 4689. ADD ESP,8
 4690. MOV EAX,_1_451+57
 4691. PUSH EAX
 4692. MOV EAX,__iob
 4693. MOV EBX,64
 4694. ADD EAX,EBX
 4695. PUSH EAX
 4696. MOV CL,2
 4697. CALL _fputs
 4698. ADD ESP,8
 4699. MOV EAX,_1_451+74
 4700. PUSH EAX
 4701. MOV EAX,__iob
 4702. MOV EBX,64
 4703. ADD EAX,EBX
 4704. PUSH EAX
 4705. MOV CL,2
 4706. CALL _fputs
 4707. ADD ESP,8
 4708. MOV EAX,_1_451+89
 4709. PUSH EAX
 4710. MOV EAX,__iob
 4711. MOV EBX,64
 4712. ADD EAX,EBX
 4713. PUSH EAX
 4714. MOV CL,2
 4715. CALL _fputs
 4716. ADD ESP,8
 4717. MOV EAX,_1_451+104
 4718. PUSH EAX
 4719. MOV EAX,__iob
 4720. MOV EBX,64
 4721. ADD EAX,EBX
 4722. PUSH EAX
 4723. MOV CL,2
 4724. CALL _fputs
 4725. ADD ESP,8
 4726. MOV EAX,_1_451+118
 4727. PUSH EAX
 4728. MOV EAX,__iob
 4729. MOV EBX,64
 4730. ADD EAX,EBX
 4731. PUSH EAX
 4732. MOV CL,2
 4733. CALL _fputs
 4734. ADD ESP,8
 4735. MOV EAX,_1_451+139
 4736. PUSH EAX
 4737. MOV EAX,__iob
 4738. MOV EBX,64
 4739. ADD EAX,EBX
 4740. PUSH EAX
 4741. MOV CL,2
 4742. CALL _fputs
 4743. ADD ESP,8
 4744. MOV EAX,7
 4745. PUSH EAX
 4746. MOV CL,1
 4747. CALL _OS_exit
 4748. ADD ESP,4
 4749. JMP _1_452
 4750. _1_453:
 4751. MOV ESP,EBP
 4752. POP EBP
 4753. RET
 4754. _1_451 DB 117,115,97,103,101,58,32,99,99,32
 4755.  DB 91,102,105,108,101,93,46,46,46,32
 4756.  DB 91,45,109,93,32,91,45,97,93,32
 4757.  DB 91,45,112,93,32,91,45,108,35,93
 4758.  DB 32,91,45,110,111,93,32,91,45,100
 4759.  DB 60,105,100,62,93,10,0,32,45,109
 4760.  DB 32,32,32,32,32,109,111,110,105,116
 4761.  DB 111,114,10,0,32,45,97,32,32,32
 4762.  DB 32,32,97,108,97,114,109,10,0,32
 4763.  DB 45,112,32,32,32,32,32,112,97,117
 4764.  DB 115,101,10,0,32,45,108,35,32,32
 4765.  DB 32,32,108,105,115,116,10,0,32,45
 4766.  DB 110,111,32,32,32,32,110,111,32,111
 4767.  DB 112,116,105,109,105,122,101,10,0,32
 4768.  DB 45,100,60,105,100,62,32,112,114,101
 4769.  DB 45,35,100,101,102,105,110,101,32,105
 4770.  DB 100,10,0
 4771.  
 4772. _openfile:
 4773. PUSH EBP
 4774. MOV EBP,ESP
 4775. ADD ESP,-28
 4776. MOV EAX,-1
 4777. MOV DWORD [_input],EAX
 4778. _1_486:
 4779. MOV EAX,[_filearg]
 4780. INC EAX
 4781. MOV DWORD [_filearg],EAX
 4782. PUSH EAX
 4783. MOV EAX,[_pline]
 4784. PUSH EAX
 4785. MOV EAX,128
 4786. PUSH EAX
 4787. MOV EAX,[_argcs]
 4788. PUSH EAX
 4789. MOV EAX,[_argvs]
 4790. PUSH EAX
 4791. MOV CL,5
 4792. CALL _getarg
 4793. ADD ESP,20
 4794. MOV EBX,EAX
 4795. MOV EAX,-1
 4796. CALL __ne
 4797. OR EAX,EAX
 4798. JNE _1_488
 4799. JMP _1_487
 4800. _1_488:
 4801. MOV EAX,[_pline]
 4802. MOV EBX,EAX
 4803. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4804. MOV EBX,EAX
 4805. MOV EAX,45
 4806. CALL __eq
 4807. OR EAX,EAX
 4808. JE _1_492
 4809. JMP _1_490
 4810. _1_492:
 4811. MOV EAX,[_pline]
 4812. MOV EBX,EAX
 4813. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4814. MOV EBX,EAX
 4815. MOV EAX,47
 4816. CALL __eq
 4817. OR EAX,EAX
 4818. JE _1_493
 4819. JMP _1_490
 4820. _1_493:
 4821. XOR EAX,EAX
 4822. JMP _1_491
 4823. _1_490:
 4824. MOV EAX,1
 4825. _1_491:
 4826. OR EAX,EAX
 4827. JNE _1_494
 4828. JMP _1_489
 4829. _1_494:
 4830. JMP _1_486
 4831. _1_489:
 4832. LEA EAX,[EBP-28]
 4833. MOV EBX,EAX
 4834. XOR EAX,EAX
 4835. MOV [EBX],EAX
 4836. LEA EAX,[EBP-20]
 4837. MOV EBX,EAX
 4838. MOV EAX,-1
 4839. MOV [EBX],EAX
 4840. LEA EAX,[EBP-24]
 4841. MOV EBX,EAX
 4842. XOR EAX,EAX
 4843. MOV [EBX],EAX
 4844. _1_495:
 4845. MOV EAX,[_pline]
 4846. PUSH EAX
 4847. LEA EAX,[EBP-20]
 4848. MOV EBX,EAX
 4849. MOV EAX, [EBX]
 4850. INC EAX
 4851. MOV [EBX],EAX
 4852. POP EBX
 4853. ADD EAX,EBX
 4854. MOV EBX,EAX
 4855. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4856. OR EAX,EAX
 4857. JNE _1_497
 4858. JMP _1_496
 4859. _1_497:
 4860. MOV EAX,[_pline]
 4861. PUSH EAX
 4862. LEA EAX,[EBP-20]
 4863. MOV EBX,EAX
 4864. MOV EAX, [EBX]
 4865. POP EBX
 4866. ADD EAX,EBX
 4867. MOV EBX,EAX
 4868. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4869. MOV EBX,EAX
 4870. MOV EAX,46
 4871. CALL __eq
 4872. OR EAX,EAX
 4873. JNE _1_499
 4874. JMP _1_498
 4875. _1_499:
 4876. LEA EAX,[EBP-28]
 4877. MOV EBX,EAX
 4878. MOV EAX,1
 4879. MOV [EBX],EAX
 4880. JMP _1_496
 4881. _1_498:
 4882. LEA EAX,[EBP-24]
 4883. MOV EBX,EAX
 4884. MOV EAX, [EBX]
 4885. MOV EBX,EAX
 4886. MOV EAX,10
 4887. CALL __lt
 4888. OR EAX,EAX
 4889. JNE _1_501
 4890. JMP _1_500
 4891. _1_501:
 4892. LEA EAX,[EBP-16]
 4893. PUSH EAX
 4894. LEA EAX,[EBP-24]
 4895. MOV EBX,EAX
 4896. MOV EAX, [EBX]
 4897. INC EAX
 4898. MOV [EBX],EAX
 4899. DEC EAX
 4900. POP EBX
 4901. ADD EAX,EBX
 4902. PUSH EAX
 4903. MOV EAX,[_pline]
 4904. PUSH EAX
 4905. LEA EAX,[EBP-20]
 4906. MOV EBX,EAX
 4907. MOV EAX, [EBX]
 4908. POP EBX
 4909. ADD EAX,EBX
 4910. MOV EBX,EAX
 4911. MOVSX EAX,BYTE [EBX]
 4912. POP EBX
 4913. MOV [EBX],AL
 4914. _1_500:
 4915. JMP _1_495
 4916. _1_496:
 4917. LEA EAX,[EBP-28]
 4918. MOV EBX,EAX
 4919. MOV EAX, [EBX]
 4920. CALL __lneg
 4921. OR EAX,EAX
 4922. JNE _1_503
 4923. JMP _1_502
 4924. _1_503:
 4925. MOV EAX,[_pline]
 4926. PUSH EAX
 4927. LEA EAX,[EBP-20]
 4928. MOV EBX,EAX
 4929. MOV EAX, [EBX]
 4930. POP EBX
 4931. ADD EAX,EBX
 4932. PUSH EAX
 4933. MOV EAX,_1_485+0
 4934. PUSH EAX
 4935. MOV CL,2
 4936. CALL _strcpy
 4937. ADD ESP,8
 4938. _1_502:
 4939. MOV EAX,[_pline]
 4940. PUSH EAX
 4941. MOV EAX,_1_485+3
 4942. PUSH EAX
 4943. MOV CL,2
 4944. CALL _mustopen
 4945. ADD ESP,8
 4946. MOV DWORD [_input],EAX
 4947. MOV EAX,[_files]
 4948. CALL __lneg
 4949. OR EAX,EAX
 4950. JNE _1_505
 4951. JMP _1_504
 4952. _1_505:
 4953. LEA EAX,[EBP-16]
 4954. PUSH EAX
 4955. LEA EAX,[EBP-24]
 4956. MOV EBX,EAX
 4957. MOV EAX, [EBX]
 4958. POP EBX
 4959. ADD EAX,EBX
 4960. PUSH EAX
 4961. MOV EAX,_1_485+5
 4962. PUSH EAX
 4963. MOV CL,2
 4964. CALL _strcpy
 4965. ADD ESP,8
 4966. LEA EAX,[EBP-16]
 4967. PUSH EAX
 4968. MOV EAX,_1_485+10
 4969. PUSH EAX
 4970. MOV CL,2
 4971. CALL _mustopen
 4972. ADD ESP,8
 4973. MOV DWORD [_output],EAX
 4974. _1_504:
 4975. MOV EAX,1
 4976. MOV DWORD [_files],EAX
 4977. XOR CL,CL
 4978. CALL _kill
 4979. MOV ESP,EBP
 4980. POP EBP
 4981. RET
 4982. JMP _1_486
 4983. _1_487:
 4984. MOV EAX,[_files]
 4985. INC EAX
 4986. MOV DWORD [_files],EAX
 4987. DEC EAX
 4988. OR EAX,EAX
 4989. JNE _1_507
 4990. JMP _1_506
 4991. _1_507:
 4992. MOV EAX,1
 4993. MOV DWORD [_eof],EAX
 4994. JMP _1_508
 4995. _1_506:
 4996. MOV EAX,__iob
 4997. MOV DWORD [_input],EAX
 4998. _1_508:
 4999. XOR CL,CL
 5000. CALL _kill
 5001. MOV ESP,EBP
 5002. POP EBP
 5003. RET
 5004. _1_485 DB 46,67,0,114,0,46,65,83,77,0
 5005.  DB 119,0
 5006.  
 5007. _mustopen:
 5008. PUSH EBP
 5009. MOV EBP,ESP
 5010. ADD ESP,-4
 5011. LEA EAX,[EBP-4]
 5012. PUSH EAX
 5013. LEA EAX,[EBP+12]
 5014. MOV EBX,EAX
 5015. MOV EAX, [EBX]
 5016. PUSH EAX
 5017. LEA EAX,[EBP+8]
 5018. MOV EBX,EAX
 5019. MOV EAX, [EBX]
 5020. PUSH EAX
 5021. MOV CL,2
 5022. CALL _OS_fopen
 5023. ADD ESP,8
 5024. POP EBX
 5025. MOV [EBX],EAX
 5026. OR EAX,EAX
 5027. JNE _1_511
 5028. JMP _1_510
 5029. _1_511:
 5030. LEA EAX,[EBP-4]
 5031. MOV EBX,EAX
 5032. MOV EAX, [EBX]
 5033. MOV ESP,EBP
 5034. POP EBP
 5035. RET
 5036. _1_510:
 5037. MOV EAX,_1_509+0
 5038. PUSH EAX
 5039. MOV EAX,__iob
 5040. MOV EBX,64
 5041. ADD EAX,EBX
 5042. PUSH EAX
 5043. MOV CL,2
 5044. CALL _fputs
 5045. ADD ESP,8
 5046. LEA EAX,[EBP+12]
 5047. MOV EBX,EAX
 5048. MOV EAX, [EBX]
 5049. PUSH EAX
 5050. MOV EAX,__iob
 5051. MOV EBX,64
 5052. ADD EAX,EBX
 5053. PUSH EAX
 5054. MOV CL,2
 5055. CALL _lout
 5056. ADD ESP,8
 5057. MOV EAX,7
 5058. PUSH EAX
 5059. MOV CL,1
 5060. CALL _OS_exit
 5061. ADD ESP,4
 5062. MOV ESP,EBP
 5063. POP EBP
 5064. RET
 5065. _1_509 DB 111,112,101,110,32,101,114,114,111,114
 5066.  DB 32,111,110,32,0
 5067.