Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 8014 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1.    ; DATA AREA  ************************************
 2.  
 3.         i3              dw      3
 4.         i256            dw      256
 5.         i255d           dd      255
 6.         dot_max         dd      1.0      ; dot product max and min
 7.         dot_min         dd      0.0
 8.         env_const       dd      1.05
 9.         correct_tex     dw      255
 10.         tex_x_div2      dw      TEX_X  / 2
 11.         tex_y_div2      dw      TEX_Y  / 2
 12.         xobs            dw      0 ;SIZE_X / 2 ;200 ;observer  = camera
 13.         yobs            dw      0 ;SIZE_Y / 2 ;200 ;coordinates
 14.         zobs            dw      -1000
 15.      ;   size_x          dw      SIZE_X
 16.      ;   size_y          dw      SIZE_Y
 17.  
 18.         re_alloc_flag db 0
 19.         angle_counter dw 0
 20.         piD180        dd 0.017453292519943295769236907684886
 21.         piD128        dd 0.024544
 22.         const6        dw 6,6,6,6
 23.         x_offset      dw SIZE_X / 2
 24.         y_offset      dw SIZE_Y / 2
 25.         z_offset      dw 0
 26.         rsscale       dd 175.0           ; next real scale
 27.         vect_x        dw SIZE_X / 2
 28.         vect_y        dw SIZE_Y / 2
 29.         vect_z        dw 0
 30.         angle_x       dw 0
 31.         angle_y       dw 0
 32.         angle_z       dw 0
 33.         sin_amplitude dd 50
 34.         sin_frq       dd 0.7
 35.         sin_delta     dd 0.07    ; wave frequency granularity
 36.         convert_muler:
 37.                       dd 1, 10, 100, 1000, 10000
 38.         XYZpartices:
 39.                       db 'X','Y','Z'
 40.         i10           dw 10
 41.         offset_y:
 42.         i25           dw 25  ; screen buff offset
 43.         offset_x:
 44.         i5            dw 5
 45.         triangles_ptr           dd 0
 46.         triangles_w_z_ptr       dd 0
 47.         triangles_normals_ptr   dd 0
 48.         points_normals_ptr      dd 0
 49.         points_normals_rot_ptr  dd 0
 50.         points_ptr              dd 0
 51.         points_rotated_ptr      dd 0
 52.         points_translated_ptr   dd 0
 53.         screen_ptr              dd 0
 54.         Zbuffer_ptr             dd 0
 55.         vertices_index_ptr      dd 0
 56.  
 57.  
 58.      ;   draw_win_at_first db 1
 59.         vertex_edit_no    dw 0
 60.         edit_start_x:
 61.                           dw 0
 62.         edit_start_y      dw 0
 63.         edit_end_x:
 64.                           dw 0
 65.         edit_end_y        dw 0
 66.         mouse_state           dd 0
 67.         menu:
 68.                db 2                ; button number  = index
 69.                db 'rotary    '     ; label
 70.                db 3                ; max flag  + 1 , if = 255, no flag
 71.  r_flag        db 1                ; flag
 72.                dd axl_f            ; offset to flags description
 73.  
 74.                db 3
 75.                db 'shd. model'
 76.                db 12
 77.  dr_flag       db 0  ;  6 - dots
 78.                dd shd_f
 79.  
 80.                db 4
 81.                db 'speed     '
 82.                db 2
 83.  speed_flag    db 0
 84.                dd spd_f
 85.  
 86.                db 5
 87.                db 'zoom out  '
 88.                db 255
 89.                db ?
 90.                dd ?
 91.  
 92.                db 6
 93.                db 'zoom in   '
 94.                db 255
 95.                db ?
 96.                dd ?
 97.  
 98.                db 7
 99.                db 'catmull   '
 100.                db 2
 101. catmull_flag   db 1
 102.                dd onoff_f
 103.  
 104.                db 8
 105.                db 'culling   '
 106.                db 2
 107. culling_flag   db 0
 108.                dd onoff_f
 109.  
 110.                db 9
 111.                db 'rand.light'
 112.                db 255
 113.                db ?
 114.                dd ?
 115.  
 116.                db 10
 117.                db 'blur      '
 118.                db 6
 119. blur_flag      db 0
 120.                dd blur_f
 121.  
 122.                db 11
 123.                db 'mirror x  '
 124.                db 2
 125. mirr_x_flag    db 0
 126.                dd onoff_f
 127.  
 128.                db 12
 129.                db 'mirror y  '
 130.                db 2
 131. mirr_y_flag    db 0
 132.                dd onoff_f
 133.  
 134.                db 13
 135.                db 'mirror z  '
 136.                db 2
 137. mirr_z_flag    db 0
 138.                dd onoff_f
 139.  
 140.                db 14
 141.                db 'xchg      '
 142.                db 4
 143. xchg_flag      db 0
 144.                dd xchg_f
 145.  
 146.                db 15
 147.                db 'emboss    '
 148.                db 2
 149. emboss_flag    db 0
 150.                dd onoff_f
 151.  
 152.                db 16
 153.                db 'fire      '
 154.                db 3
 155. fire_flag      db 0
 156.                dd blur_f
 157.  
 158.                db 17
 159.                db 'move      '
 160.                db 3
 161. move_flag      db 0
 162.                dd move_f
 163.  
 164.                   db 18
 165.                   db 'generate  '
 166.                   db 6
 167. generator_flag    db 0
 168.                   dd blur_f
 169.  
 170.                   db 19
 171.                   db 'bumps     '
 172.                   db 2
 173. bumps_flag        db 0
 174.                   dd bumps_f
 175.  
 176.                   db 20
 177.                   db 'bumps deep'
 178.                   db 4
 179. bumps_deep_flag   db 3
 180.                   dd bumps_d_f
 181.  
 182.                   db 21
 183.                   db 're-map tex'
 184.                   db 255
 185. map_tex_flag      db ? ;1
 186.                   dd ?  ;bumps_d_f
 187.  
 188.                   db 22
 189.                   db 'bright +  '
 190.                   db 6
 191. inc_bright_flag   db 0 ;1
 192.                   dd blur_f
 193.  
 194.                   db 23
 195.                   db 'bright -  '
 196.                   db 6
 197. dec_bright_flag   db 0 ;1
 198.                   dd blur_f
 199.  
 200.                   db 24
 201.                   db 'wav effect'
 202.                   db 2
 203. sinus_flag        db 0
 204.                   dd onoff_f
 205.  
 206.  
 207.                   db 25
 208.                   db 'editor    '
 209.                   db 2
 210.  edit_flag        db 0
 211.                   dd onoff_f
 212. ;                  db 24
 213. ;                  db 'max       '
 214. ;                  db 2
 215. ;max_flag          db 0 ;1
 216. ;                  dd blur_f
 217. ;
 218. ;                  db 25
 219. ;                  db 'min       '
 220. ;                  db 2
 221. ;min_flag          db 0 ;1
 222. ;                  dd blur_f
 223.  
 224.  
 225.  
 226. ;                  db 21
 227. ;                  db 'light No. '
 228. ;                  db 3
 229. ;light_no_flag     db 0
 230. ;                  dd bumps_d_f
 231.  
 232. ;                db 22
 233. ;                db 'light comp'
 234. ;                db 3
 235. ;light_comp_flag db 0
 236. ;                dd light_component_f
 237.  
 238. ;;                db 23
 239. ;;                db 'col. comp'
 240. ;;                db 3
 241. ;;color_comp_flag db 0
 242. ;;                dd color_component_f
 243.  
 244.  
 245.                db -1       ; end mark
 246.  
 247.  
 248. flags:             ; flags description
 249.  shd_f:
 250.     db 'flat'
 251.     db 'grd '
 252.     db 'env '
 253.     db 'bump'
 254.     db 'tex '
 255.     db 'pos '
 256.     db 'dots'
 257.     db 'txgr'
 258.     db '2tex'
 259.     db 'btex'
 260.     db 'cenv'
 261.     db 'grdl'
 262.  spd_f:
 263.     db 'idle'
 264.     db 'full'
 265.  axl_f:
 266.     db ' y  '
 267.     db 'x+y '
 268.     db ' x  '
 269.  onoff_f:
 270.     db 'off '
 271.     db 'on  '
 272. ; light_component_f:
 273. ;    db 'norm '                ; diffuse   |
 274. ;    db 'min'                  ; specular  |  or sth. like this
 275. ;    db 'max '                 ; emmisive  |
 276.  
 277. ;; color_component_f:
 278. ;;    db ' r  '
 279. ;;    db ' g  '
 280. ;;    db ' b  '
 281.  
 282.           blur_f:              ; blur, fire
 283.             db 'off '
 284. bumps_d_f:  db ' 1  '
 285.             db ' 2  '
 286.             db ' 3  '
 287.             db ' 4  '
 288.             db ' 5  '
 289.  
 290.  xchg_f:
 291.     db 'no  '
 292.     db 'x<>y'
 293.     db 'z<>x'
 294.     db 'y<>z'
 295.  move_f:
 296.     db 'obj '
 297.     db 'camr'
 298.     db 'wave'
 299. ;    db 'lght'
 300.  bumps_f:
 301.     db 'rand'
 302.     db 'tex '
 303. ;    db 'cscl'
 304. base_vector:
 305.     labelvector:
 306.         db   'add vector'
 307.     labelvectorend:
 308.     labelyminus:
 309.         db   'y -'
 310.     labelyminusend:
 311.     labelzplus:
 312.         db   'z +'
 313.     labelzplusend:
 314.     labelxminus:
 315.         db   'x -'
 316.     labelxminusend:
 317.     labelxplus:
 318.         db   'x +'
 319.     labelxplusend:
 320.     labelzminus:
 321.         db   'z -'
 322.     labelzminusend:
 323.     labelyplus:
 324.         db   'y +'
 325.     labelyplusend:
 326.  
 327. ;navigation_size = $ - labelvector
 328. ;        db   'set color '
 329. ;        db   'r -'
 330. ;        db   'g +'
 331. ;        db   'b -'
 332. ;        db   'b +'
 333. ;        db   'g -'
 334. ;        db   'r +'
 335.  
 336.     labelt:
 337.         db   'DEUS CARITAS EST'
 338.       if Ext=MMX
 339.         db   ' (MMX)'
 340.       end if
 341.       if Ext=SSE
 342.         db   ' (SSE)'
 343.       end if
 344.       if Ext=SSE2
 345.         db   ' (SSE2)'
 346.       end if
 347.         db   ' 0.069b',0
 348.     labellen:
 349.         STRdata db '-1        '
 350.  
 351.     all_lights_size dw lightsend-lights
 352.  
 353. if USE_LFN
 354.  
 355.         file_info:
 356.                 dd      0
 357.                 dd      0
 358.                 dd      0
 359.          fsize  dd      0 ;180000 ; sizeof(workarea)
 360.          fptr   dd      0 ;workarea
 361.         file_name:
 362.                 db      '/rd/1/3d/house.3ds',0
 363.  
 364. else
 365.  
 366.         file_info:
 367.                 dd 0
 368.                 dd 0
 369.          fsize  dd 1
 370.                 dd workarea
 371.                 dd hash_table
 372.         file_name:
 373.                 db   '/rd/1/teapot.3ds',0
 374. end if
 375.  
 376.   ;I_END:
 377.  
 378.       rb 256
 379.  
 380. ;=============================================
 381. lights:
 382.      .light_vector        dd      0.0,0.0,-1.0   ; x,y,z  Z cooficient of vector must be negative
 383.      .orginal_color_r     db      1              ;  +12
 384.      .orginal_color_g     db      255              ;
 385.      .orginal_color_b     db      1              ;  +14
 386.      .min_color_r         db      1              ;
 387.      .min_color_g         db      1              ;  +16
 388.      .min_color_b         db      1              ;
 389.      .max_color_r         db      255            ;
 390.      .max_color_g         db      255            ;
 391.      .max_color_b         db      255            ;
 392.      .shine               db      24             ;  +21
 393.  ;    LIGHT_SIZE equ ($-lights)
 394.  
 395.         dd      -0.5,-0.5,-1.0   ; x,y,z ;  .light_vector
 396.         db      5                ; .orginal_color_r
 397.         db      1                ; .orginal_color_g
 398.         db      135              ; .orginal_color_b
 399.         db      19               ; .min_color_r
 400.         db      19               ; .min_color_g
 401.         db      19               ; .min_color_b
 402.         db      255              ; .max_color_r
 403.         db      255              ; .max_color_g
 404.         db      255              ; .max_color_b
 405.         db      16               ; .shine
 406.  
 407.         dd      0.5,0.5,-1.0    ; x,y,z ;  .light_vector
 408.         db      135             ; .orginal_color_r
 409.         db      1               ; .orginal_color_g
 410.         db      1               ; .orginal_color_b
 411.         db      19              ; .min_color_r
 412.         db      19              ; .min_color_g
 413.         db      19              ; .min_color_b
 414.         db      255             ; .max_color_r
 415.         db      255             ; .max_color_g
 416.         db      20              ; .max_color_b
 417.         db      16              ; .shine
 418. ;        ALL_LIGHTS_SIZE equ ($ - lights)
 419. ;#all_lights_size dw ($ - lights) ;ALL_LIGHTS_SIZE
 420. ;===============================================
 421.  
 422. lightsend:
 423. align 16
 424.     emboss_bias:
 425.            dw 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128
 426.  
 427. I_END:
 428. if USE_LFN = 0
 429. hash_table rb 4096
 430. SourceFile:
 431. workarea   rb 180000
 432. else
 433. SourceFile:
 434. workarea   rb 180
 435. end if
 436. EndFile   dd ?
 437. align 8
 438.         sinbeta dd      ?;+32
 439.         cosbeta dd      ?
 440.  
 441.         xsub    dw      ?
 442.         zsub    dw      ?;+40
 443.         ysub    dw      ?
 444.  
 445.         xx1     dw      ?
 446.         yy1     dw      ?
 447.         zz1     dw      ?;+48    xx1 + 4
 448.         xx2     dw      ?
 449.         yy2     dw      ?
 450.         zz2     dw      ?      ; xx1 + 10
 451.         xx3     dw      ?;+56
 452.         yy3     dw      ?
 453.         zz3     dw      ?      ; xx1 + 16
 454.         col1    dd      ?
 455.         col2    dd      ?
 456.         col3    dd      ?
 457.         scale   dd      ? ; help scale variable
 458.         edges_counter dd ?
 459.    ;==
 460.         triangles_count_var     dd ?
 461.         points_count_var        dd ?
 462.      ;   triangles_ptr           dd ?
 463.      ;   triangles_w_z_ptr       dd ?
 464.      ;   triangles_normals_ptr   dd ?
 465.      ;   points_normals_ptr      dd ?
 466.      ;   points_normals_rot_ptr  dd ?
 467.      ;   points_ptr              dd ?
 468.      ;   points_rotated_ptr      dd ?
 469.      ;   points_translated_ptr   dd ?
 470.      ;   screen_ptr              dd ?
 471.      ;   Zbuffer_ptr             dd ?
 472.      ;   vertices_index_ptr      dd ?
 473.       ;  edit_start_x:
 474.                                 dw ?    ; don't change order
 475.       ;  edit_start_y            dw ?
 476.      ;   edges_ptr               dd ?
 477.         size_y_var:
 478.                                 dw ?
 479.         size_x_var:
 480.                                 dw ?
 481.         x_start:
 482.                                 dw ?
 483.         y_start:
 484.                                 dw ?
 485.  
 486.    ;===
 487.  
 488.         point_index1        dd ?   ;-\
 489.         point_index2        dd ?   ;  }  don't change order
 490.         point_index3        dd ?   ;-/
 491.         temp_col            dw ?
 492.         high                dd ?
 493.         rand_seed           dw ?
 494. align 8
 495.         buffer  dq      ?
 496.         errr    dd      ?
 497.         drr     dd      ?
 498.         xx      dd      ?
 499.         yy      dd      ?
 500.         xst     dd      ?
 501.         yst     dd      ?
 502. ;        screen_ptr      dd     ?
 503. ;        Zbuffer_ptr     dd     ?
 504.  
 505.         matrix  rb 36
 506.         cos_tab rd 360
 507.         sin_tab rd 360
 508.  
 509. align 16
 510.  
 511. if USE_LFN = 0
 512.      points:
 513.         rw (EndFile-SourceFile)/12*3
 514.         points_count = ($-points)/6
 515.      triangles:
 516.         rw  (EndFile-SourceFile)/12*3
 517.         triangles_count = ($-triangles)/6
 518. align 16
 519.         real_points rd points_count*3 + 1
 520. align 16
 521.         rotated_points_r rd points_count*3 + 1
 522. align 16
 523.         points_rotated rw points_count*3 + 2 ;means translated
 524. align 16
 525.         triangles_normals rb triangles_count * 12 ;
 526. align 16
 527.         point_normals rb points_count * 12  ;one 3dvector - triple float dword x,y,z
 528. align 16
 529.         point_normals_rotated rb points_count * 12
 530. align 16
 531.         triangles_normals_rotated rb triangles_count * 12
 532.  
 533. else
 534.     points_count = 180000/6*3
 535.     triangles_count = 180000 / 6  ;($-triangles)/6
 536. end if
 537. align 16
 538.         label trizdd dword
 539.         label trizdq qword
 540.         triangles_with_z rw triangles_count*4 + 2 ; triangles triple dw + z position
 541. align 16
 542.         vectors rb 24
 543. ;align 16
 544. ;        points_color rb 6*points_count    ; each color as word
 545. ;        sorted_triangles rw triangles_count*3 + 2
 546. align 16
 547.         bumpmap         rb      TEXTURE_SIZE + 1
 548. align 16
 549.         bumpmap2        rb      TEXTURE_SIZE + 1
 550. align 16
 551.         envmap          rb      (TEXTURE_SIZE +1) * 3
 552. align 16
 553.         envmap_cub      rb      TEX_X * 3
 554. align 16
 555.         texmap          rb      (TEXTURE_SIZE +1) * 3
 556. align 16
 557.         color_map       rb      (TEXTURE_SIZE +1) * 3
 558. align 16
 559.         tex_points      rb      points_count * 4  ; bump_map  and texture coords
 560.                                 ; each point word x, word y
 561. align 16
 562. if Ext >= SSE2
 563.         sse_repository  rb      1024
 564. end if
 565.   ;      SourceFile:             ; source file temporally in screen area
 566.   ;      workarea        dd      ?
 567.  
 568.     ;    screen          rb      SIZE_X * SIZE_Y * 3   ; screen buffer
 569. ;align 16
 570.      ;   Z_buffer        rb      SIZE_X * SIZE_Y * 4
 571.         procinfo:
 572.                         rb     1024 ; process info
 573.         I_Param         rb      256
 574.         memStack        rb      4000 ;memory area for stack
 575. align  16
 576. screen:
 577.