Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. macro export [name,sname]
 2. {
 3.   forward
 4.     dd __#name#_export_name__,name
 5.   common
 6.     dd 0
 7.   forward
 8.     align 4
 9.     __#name#_export_name__ db sname,0
 10. }
 11.  
 12. copy_s:
 13.   ; eax - куда
 14.   ; ebx - откуда
 15.   ; cl - до чего
 16.   ; выход - eax - сколько скопировано
 17.   pushad
 18.   push eax
 19. @@:
 20.  mov ch,[ebx]
 21.  cmp ch,cl
 22.  je @f
 23.  mov [eax],ch
 24.  inc ebx
 25.  inc eax
 26.  jmp @b
 27. @@:
 28.  mov [eax], byte 0
 29.  pop ebx
 30.  sub eax,ebx
 31.  mov [esp+0x1c],eax
 32.  popad
 33.  ret
 34.  
 35. strcmp:
 36.   ; esi - строка 1
 37.   ; edi - строка 2
 38.   ; выход - eax=-1 - неравно
 39.                 xor     eax,eax
 40.                 pushad
 41.             @@: lodsb
 42.                 scasb
 43.                 jne     .fail
 44.                 or      al,al
 45.                 jnz     @b
 46.                 jmp     .ok
 47.   .fail:        or      eax,-1
 48.                 mov [esp+0x1c],eax
 49.   .ok:           popad
 50.                 ret
 51.  
 52.  
 53.  
 54. proc get_filesize stdcall, file_name:dword
 55.            locals
 56.              cmd     dd ?
 57.              offset  dd ?
 58.                              dd ?
 59.              count   dd ?
 60.              buff    dd ?
 61.                          db ?
 62.              name    dd ?
 63.  
 64.              info       dd ?
 65.              flags      dd ?
 66.              cr_time    dd ?
 67.              cr_date    dd ?
 68.              acc_time   dd ?
 69.              acc_date   dd ?
 70.              mod_time   dd ?
 71.              mod_date   dd ?
 72.              file_size  dd ?
 73.  
 74.              file       dd ?
 75.              file2      dd ?
 76.  
 77.  
 78.            endl
 79.  
 80.            xor eax, eax
 81.            mov ebx, [file_name]
 82.            mov ecx,info-ebp
 83.            add ecx,ebp
 84.  
 85.            mov [cmd], 5
 86.            mov [offset], eax
 87.            mov [offset+4], eax
 88.            mov [count], eax
 89.            mov [buff], ecx
 90.            mov byte [buff+4], al
 91.            mov [name], ebx
 92.  
 93.            mov eax, 70
 94.            lea ebx, [cmd]
 95.            int 0x40
 96.  
 97.            mov eax,[file_size]
 98.  
 99.            ret
 100. endp