Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 322 | Rev 380 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. get_titlebar_height: ; edi = window draw_data pointer
 2.         mov     al,[edi+WDATA.fl_wstyle]
 3.         and     al,0x0F
 4.         cmp     al,0x03
 5.         jne     @f
 6.         mov     eax,[_skinh]
 7.         ret
 8.     @@: mov     eax,21
 9.         ret
 10.  
 11. get_rolledup_height: ; edi = window draw_data pointer
 12.         mov     al,[edi+WDATA.fl_wstyle]
 13.         and     al,0x0F
 14.         cmp     al,0x03
 15.         jne     @f
 16.         mov     eax,[_skinh]
 17.         add     eax,3
 18.         ret
 19.     @@: or      al,al
 20.         jnz     @f
 21.         mov     eax,21
 22.         ret
 23.     @@: mov     eax,21+2
 24.         ret
 25.  
 26.  
 27. setwindowdefaults:
 28.         pushad
 29.  
 30.         xor   eax,eax
 31.         mov   ecx,0xc000
 32.        @@:
 33.         inc   eax
 34.         add   ecx,2
 35.         mov   [ecx+0x000],ax          ; process no
 36.         mov   [ecx+0x400],ax          ; positions in stack
 37.         cmp   ecx,0xc400-2            ; the more high, the more surface
 38.         jnz   @b
 39.  
 40.         popad
 41.         ret
 42.  
 43.  
 44.  
 45. ; eax = cx
 46. ; ebx = cy
 47. ; ecx = ex
 48. ; edx = ey
 49. ; шфх : яхЁхсЁрЄ№ тёх юъэр, эрўшэр  ё ёрьюую эшцэхую,
 50. ;       ш фы  яюярт°шї т чрфрээє■ юсырёЄ№
 51. ;       ўрёЄхщ юъюэ т√чтрЄ№ setscreen
 52. align 4
 53. calculatescreen:
 54.         pushad
 55.         pushfd
 56.         cli
 57.  
 58.         push    edx ecx ebx eax
 59.  
 60.         mov     esi, 1
 61.         call    setscreen
 62.  
 63.         mov     ebp, [TASK_COUNT]        ; number of processes
 64.         cmp     ebp, 1
 65.         jbe     .finish
 66.         align 4
 67.       .new_wnd:
 68.         movzx   edi, word [0xC400 + esi * 2]
 69.         shl     edi, 5
 70.  
 71.         cmp     [CURRENT_TASK+edi+TASKDATA.state], byte 9
 72.         je      .not_wnd
 73.  
 74.         add     edi, window_data
 75.         test    [edi+WDATA.fl_wstate], WSTATE_MINIMIZED
 76.         jnz     .not_wnd
 77.  
 78.         mov     eax,[edi+WDATA.box.left]
 79.         cmp     eax, [esp+RECT.right]
 80.         ja      .out_of_bounds
 81.         mov     ebx,[edi+WDATA.box.top]
 82.         cmp     ebx, [esp+RECT.bottom]
 83.         ja      .out_of_bounds
 84.         mov     ecx,[edi+WDATA.box.width]
 85.         add     ecx, eax
 86.         cmp     ecx, [esp+RECT.left]
 87.         jb      .out_of_bounds
 88.         mov     edx,[edi+WDATA.box.height]
 89.         add     edx, ebx
 90.         cmp     edx, [esp+RECT.top]
 91.         jb      .out_of_bounds
 92.  
 93.     cmp     eax, [esp+RECT.left]
 94.         jae     @f
 95.         mov     eax, [esp+RECT.left]
 96.      @@:
 97.     cmp     ebx, [esp+RECT.top]
 98.         jae     @f
 99.         mov     ebx, [esp+RECT.top]
 100.      @@:
 101.     cmp     ecx, [esp+RECT.right]
 102.         jbe     @f
 103.         mov     ecx, [esp+RECT.right]
 104.      @@:
 105.     cmp     edx, [esp+RECT.bottom]
 106.         jbe     @f
 107.         mov     edx, [esp+RECT.bottom]
 108.      @@:
 109.  
 110.         push    esi
 111.         movzx   esi, word [0xC400 + esi * 2]
 112.         call    setscreen
 113.         pop     esi
 114.  
 115.       .not_wnd:
 116.       .out_of_bounds:
 117.         inc     esi
 118.         dec     ebp
 119.         jnz     .new_wnd
 120.       .finish:
 121.  
 122.     pop     eax ebx ecx edx
 123.  
 124.         popfd
 125.         popad
 126. ret
 127.  
 128.  
 129.  
 130. virtual at esp
 131.   ff_x     dd ?
 132.   ff_y     dd ?
 133.   ff_width dd ?
 134.   ff_xsz   dd ?
 135.   ff_ysz   dd ?
 136.   ff_scale dd ?
 137. end virtual
 138.  
 139. align 4
 140. ; ЁхчхЁтшЁєхЄ ьхёЄю яюф юъэю чрфрээюую яЁюЎхёёр
 141. setscreen:
 142. ;  eax  x start
 143. ;  ebx  y start
 144. ;  ecx  x end
 145. ;  edx  y end
 146. ;  esi  process number
 147. pushad
 148. ; \begin{diamond}[29.08.2006]
 149.         cmp     esi, 1
 150.         jz      @f
 151.         mov     edi, esi
 152.         shl     edi, 5
 153.         cmp     [edi+window_data+WDATA.box.width], 0
 154.         jnz     @f
 155.         cmp     [edi+window_data+WDATA.box.height], 0
 156.         jz      .ret
 157. @@:
 158. ; \end{diamond}[29.08.2006]
 159.         mov edi, esi ;;;word [esi*2+0xc400]
 160.         shl   edi, 8
 161.         add   edi, 0x80000  ; address of random shaped window area
 162.         cmp   [edi+APPDATA.wnd_shape], dword 0
 163.         jne   .free_form
 164.  
 165.         ; get x&y size
 166.         sub   ecx, eax
 167.         sub   edx, ebx
 168.         inc   ecx
 169.         inc   edx
 170.  
 171.         ; get WinMap start
 172.         mov   edi, [0xFE00] ; screen_sx
 173.         inc   edi
 174.         imul  edi, ebx
 175.         add   edi, eax
 176.         add   edi, WinMapAddress
 177.  
 178.   .new_y:
 179.         push  ecx ; sx
 180.         push  edx
 181.  
 182.         mov   edx, esi
 183.         align 4
 184.   .new_x:
 185.         mov   byte [edi], dl
 186.         inc   edi
 187.         dec   ecx
 188.         jnz   .new_x
 189.  
 190.         pop   edx
 191.         pop   ecx
 192.         add   edi, [0xFE00]
 193.         inc   edi
 194.         sub   edi, ecx
 195.         dec   edx
 196.         jnz   .new_y
 197. .ret:
 198.  popad
 199.  ret
 200.   .read_byte:
 201.    ;eax - address
 202.    ;esi - slot
 203.         push  eax
 204.         push  ebx
 205.         push  ecx
 206.         push  edx
 207.         mov   edx,eax
 208.         mov   eax,esi
 209.         lea   ebx,[esp+12]
 210.         mov   ecx,1
 211.         call  read_process_memory
 212.         pop   edx
 213.         pop   ecx
 214.         pop   ebx
 215.         pop   eax
 216.         ret
 217.   .free_form:
 218.  
 219.         ;  for (y=0; y <= x_size; y++)
 220.         ;      for (x=0; x <= x_size; x++)
 221.         ;          if (shape[coord(x,y,scale)]==1)
 222.         ;             set_pixel(x, y, process_number);
 223.  
 224.         sub  ecx, eax
 225.         sub  edx, ebx
 226.         inc  ecx
 227.         inc  edx
 228.  
 229.         push  dword [edi+APPDATA.wnd_shape_scale]  ; push scale first -> for loop
 230.  
 231.         ; get WinMap start  -> ebp
 232.         push  eax
 233.         mov   eax, [0xFE00] ; screen_sx
 234.         inc   eax
 235.         imul  eax, ebx
 236.         add   eax, [esp]
 237.         add   eax, WinMapAddress
 238.         mov   ebp, eax
 239.  
 240.         mov   edi, [edi+APPDATA.wnd_shape]
 241.         pop   eax
 242.  
 243.         ; eax = x_start
 244.         ; ebx = y_start
 245.         ; ecx = x_size
 246.         ; edx = y_size
 247.         ; esi = process_number
 248.         ; edi = &shape
 249.         ;       [scale]
 250.         push edx ecx ; for loop - x,y size
 251.  
 252.         mov  ecx, esi
 253.         shl  ecx, 5
 254.         mov  edx, [window_data+ecx+WDATA.box.top]
 255.         push [window_data+ecx+WDATA.box.width]      ; for loop - width
 256.         mov  ecx, [window_data+ecx+WDATA.box.left]
 257.         sub  ebx, edx
 258.         sub  eax, ecx
 259.         push ebx eax ; for loop - x,y
 260.  
 261.         add  [ff_xsz], eax
 262.         add  [ff_ysz], ebx
 263.  
 264.         mov  ebx, [ff_y]
 265.  
 266.       .ff_new_y:
 267.         mov  edx, [ff_x]
 268.  
 269.       .ff_new_x:
 270.         ; -- body --
 271.         mov  ecx, [ff_scale]
 272.         mov  eax, [ff_width]
 273.         inc  eax
 274.         shr  eax, cl
 275.         push ebx edx
 276.         shr  ebx, cl
 277.         shr  edx, cl
 278.         imul eax, ebx
 279.         add  eax, edx
 280.         pop  edx ebx
 281.         add  eax, edi
 282.         call .read_byte
 283.         test al,al
 284.         jz   @f
 285.         mov  eax, esi
 286.         mov  [ebp], al
 287.        @@:
 288.         ; -- end body --
 289.         inc  ebp
 290.         inc  edx
 291.         cmp  edx, [ff_xsz]
 292.         jb   .ff_new_x
 293.         sub  ebp, [ff_xsz]
 294.         add  ebp, [ff_x]
 295.         add  ebp, [0xFE00]  ; screen.x
 296.         inc  ebp
 297.         inc  ebx
 298.         cmp  ebx, [ff_ysz]
 299.         jb   .ff_new_y
 300.  
 301.         add  esp, 24
 302. popad
 303. ret
 304.  
 305.  
 306. display_settings:
 307.  
 308. ;    eax = 0         ; DISPLAY redraw
 309. ;          ebx = 0   ; all
 310. ;
 311. ;    eax = 1         ; BUTTON type
 312. ;          ebx = 0   ; flat
 313. ;          ebx = 1   ; 3D
 314. ;    eax = 2         ; set WINDOW colours
 315. ;          ebx = pointer to table
 316. ;          ecx = number of bytes define
 317. ;    eax = 3         ; get WINDOW colours
 318. ;          ebx = pointer to table
 319. ;          ecx = number of bytes wanted
 320. ;    eax = 4         ; get skin height
 321. ;          input  : nothing
 322. ;          output : eax = skin height in pixel
 323. ;    eax = 5         ; get screen workarea
 324. ;          input  : nothing
 325. ;          output : eax = [left]*65536+[right]
 326. ;                   ebx = [top]*65536+[bottom]
 327. ;    eax = 6         ; set screen workarea
 328. ;          input  : ecx = [left]*65536+[right]
 329. ;                   edx = [top]*65536+[bottom]
 330. ;          output : nothing
 331. ;    eax = 7         ; get skin margins
 332. ;          input  : nothing
 333. ;          output : eax = [left]*65536+[right]
 334. ;                   ebx = [top]*65536+[bottom]
 335. ;    eax = 8         ; set window skin
 336. ;          input  : ecx = pointer to file info block
 337. ;          output : eax = FS error code
 338.  
 339.  
 340.      pushad
 341.  
 342.      test eax, eax      ; redraw display
 343.      jnz  dspl0
 344.      test ebx, ebx
 345.      jnz  dspl0
 346.      cmp  [windowtypechanged],dword 1
 347.      jne  dspl00
 348.      mov  [windowtypechanged],dword 0
 349.   redraw_screen_direct:
 350.      mov  [dlx],dword 0
 351.      mov  [dly],dword 0
 352.      mov  eax,[0xfe00]
 353.      mov  [dlxe],eax
 354.      mov  eax,[0xfe04]
 355.      mov  [dlye],eax
 356.      mov  eax,window_data
 357.      call redrawscreen
 358.    dspl00:
 359.      popad
 360.      ret
 361.    dspl0:
 362.  
 363.      cmp  eax,1       ; button type
 364.      jne  dspl1
 365.      and  ebx,1
 366.      cmp  ebx,[buttontype]
 367.      je   dspl9
 368.      mov  [buttontype],ebx
 369.      mov  [windowtypechanged],dword 1
 370.     dspl9:
 371.      popad
 372.      ret
 373.    dspl1:
 374.  
 375.      cmp  eax,2       ; set common window colours
 376.      jne  no_com_colours
 377.      mov  [windowtypechanged],dword 1
 378.      mov  esi,[TASK_BASE]
 379.      add  esi,TASKDATA.mem_start
 380.      add  ebx,[esi]
 381.      mov  esi,ebx
 382.      mov  edi,common_colours
 383.      and  ecx,127
 384.      cld
 385.      rep  movsb
 386.      popad
 387.      ret
 388.    no_com_colours:
 389.  
 390.      cmp  eax,3       ; get common window colours
 391.      jne  no_get_com
 392.      mov  esi,[TASK_BASE]
 393.      add  esi,TASKDATA.mem_start
 394.      add  ebx,[esi]
 395.      mov  edi,ebx
 396.      mov  esi,common_colours
 397.      and  ecx,127
 398.      cld
 399.      rep  movsb
 400.      popad
 401.      ret
 402.    no_get_com:
 403.  
 404.      cmp  eax,4       ; get skin height
 405.      jne  no_skin_height
 406.      popad
 407.      mov  eax,[_skinh]
 408.      mov  [esp+36],eax
 409.      ret
 410.    no_skin_height:
 411.  
 412.         cmp     eax,5       ; get screen workarea
 413.         jne     no_get_workarea
 414.         popad
 415.         mov     eax,[screen_workarea.left-2]
 416.         mov     ax,word[screen_workarea.right]
 417.         mov     [esp+36],eax
 418.         mov     eax,[screen_workarea.top-2]
 419.         mov     ax,word[screen_workarea.bottom]
 420.         mov     [esp+24],eax
 421.         ret
 422.    no_get_workarea:
 423.  
 424.         cmp     eax,6       ; set screen workarea
 425.         jne     no_set_workarea
 426.         movsx   eax,word[esp+16+2]
 427.         movsx   ebx,word[esp+16]
 428.         cmp     eax,ebx
 429.         jge     .lp1
 430.         or      eax,eax;[0xFE00]
 431.         jl      @f
 432.         mov     [screen_workarea.left],eax
 433.     @@: cmp     ebx,[0xFE00]
 434.         jg      .lp1
 435.         mov     [screen_workarea.right],ebx
 436.   .lp1: movsx   eax,word[esp+24+2]
 437.         movsx   ebx,word[esp+24]
 438.         cmp     eax,ebx
 439.         jge     .lp2
 440.         or      eax,eax;[0xFE04]
 441.         jl      @f
 442.         mov     [screen_workarea.top],eax
 443.     @@: cmp     ebx,[0xFE04]
 444.         jg      .lp2
 445.         mov     [screen_workarea.bottom],ebx
 446.   .lp2: call    repos_windows
 447.         mov     eax, 0
 448.         mov     ebx, 0
 449.         mov     ecx, [0xfe00]
 450.         mov     edx, [0xfe04]
 451.     call    calculatescreen
 452. ;    jmp    redraw_screen_direct
 453.     .exit:
 454.         popad
 455.         ret
 456.    no_set_workarea:
 457.  
 458.         cmp     eax,7       ; get skin margins
 459.         jne     no_get_skinmargins
 460.         popad
 461.         mov     eax,dword[_skinmargins+0]
 462.         mov     [esp+36],eax
 463.         mov     eax,dword[_skinmargins+4]
 464.         mov     [esp+24],eax
 465.         ret
 466.    no_get_skinmargins:
 467.  
 468.         cmp     eax,8       ; set window skin
 469.         jne     no_set_skin
 470.         mov     eax,ebx
 471.         mov     edi,[TASK_BASE]
 472.         add     ebx,[edi+TASKDATA.mem_start]        ; abs start of info block
 473.         pushd   [ebx+0] [ebx+4] [ebx+8] [ebx+12]
 474.         mov     dword[ebx+0],0        ; read
 475.         mov     dword[ebx+4],0        ; from the beginning
 476.         mov     dword[ebx+8],64       ; 32 KBytes maximum
 477.         mov     ecx,skin_data+64*512
 478.         sub     ecx,[edi+0x10]
 479.         mov     dword[ebx+12],ecx     ; destination
 480.         push    eax
 481.         pushad
 482.         call    file_system
 483.         popad
 484.         pop    eax
 485.         popd    [ebx+12] [ebx+8] [ebx+4] [ebx+0]
 486.         cmp     eax,ERROR_SUCCESS
 487.         je      @f
 488.         cmp     eax,ERROR_END_OF_FILE
 489.         jne     .exit
 490.     @@: cmp     [skin_data+64*512+SKIN_HEADER.ident],'SKIN'
 491.         mov     eax,ERROR_UNKNOWN_FS
 492.         jne     .exit
 493.         mov     esi,skin_data+64*512
 494.         mov     edi,skin_data
 495.         mov     ecx,(64*512)/4
 496.         rep     movsd
 497.         call    parse_skin_data
 498.     pushad
 499.         mov     eax, 0
 500.         mov     ebx, 0
 501.         mov     ecx, [0xfe00]
 502.         mov     edx, [0xfe04]
 503.         call    calculatescreen
 504.     popad
 505.         mov     dword[esp+32+36],0
 506.         jmp     redraw_screen_direct
 507.   .exit:
 508.         mov     [esp+32+36],eax
 509.         popad
 510.         ret
 511.    no_set_skin:
 512.  
 513.      popad
 514.      ret
 515.  
 516.  
 517. repos_windows:
 518.         mov     ecx,[TASK_COUNT]
 519.         mov     edi,0x20*2
 520.     mov    byte[0x0000fff0],1
 521.         dec     ecx
 522.         jge    @f
 523.         ret
 524.     @@: mov     [edi+WDATA.fl_redraw],1
 525.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 526.         jz      .lp2
 527.         mov     eax,[screen_workarea.left]
 528.         mov     [edi+WDATA.box.left],eax
 529.         sub     eax,[screen_workarea.right]
 530.         neg     eax
 531.         mov     [edi+WDATA.box.width],eax
 532.         mov     eax,[screen_workarea.top]
 533.         mov     [edi+WDATA.box.top],eax
 534.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 535.         jnz     .lp1
 536.         sub     eax,[screen_workarea.bottom]
 537.         neg     eax
 538.         mov     [edi+WDATA.box.height],eax
 539.   .lp1:
 540.         call    set_window_clientbox
 541.         add     edi,0x20
 542.         loop    @b
 543.         ret
 544.   .lp2: mov     eax,[edi+WDATA.box.left]
 545.         add     eax,[edi+WDATA.box.width]
 546.     mov    ebx,[0x0000fe00]
 547. ;    inc    ebx
 548.     cmp    eax,ebx
 549.     jle    .lp4
 550.         mov     eax,[edi+WDATA.box.width]
 551.     sub    eax,ebx
 552.     jle    .lp3
 553.         mov     [edi+WDATA.box.width],ebx
 554.   .lp3: sub     ebx,[edi+WDATA.box.width]
 555.         mov     [edi+WDATA.box.left],ebx
 556.   .lp4: mov     eax,[edi+WDATA.box.top]
 557.         add     eax,[edi+WDATA.box.height]
 558.     mov    ebx,[0x0000fe04]
 559. ;    inc    ebx
 560.     cmp    eax,ebx
 561.     jle    .lp6
 562.         mov     eax,[edi+WDATA.box.height]
 563.     sub    eax,ebx
 564.     jle    .lp5
 565.         mov     [edi+WDATA.box.height],ebx
 566.   .lp5: sub     ebx,[edi+WDATA.box.height]
 567.         mov     [edi+WDATA.box.top],ebx
 568.   .lp6: jmp     .lp1
 569.  
 570. uglobal
 571.   common_colours:
 572.      times 128 db 0x0
 573. endg
 574.  
 575.  
 576.  
 577.  
 578. check_window_position:
 579.  
 580.     pushad                           ; window inside screen ?
 581.  
 582.     movzx eax,word [edi+WDATA.box.left]
 583.     movzx ebx,word [edi+WDATA.box.top]
 584.     movzx ecx,word [edi+WDATA.box.width]
 585.     movzx edx,word [edi+WDATA.box.height]
 586.  
 587.     mov   esi,ecx             ; check x pos
 588.     add   esi,eax
 589.     cmp   esi,[0xfe00]
 590.     jbe   x_pos_ok
 591.     mov   [edi+WDATA.box.left],dword 0
 592.     xor   eax, eax
 593.   x_pos_ok:
 594.  
 595.     mov   esi,edx             ; check y pos
 596.     add   esi,ebx
 597.     cmp   esi,[0xfe04]
 598.     jbe   y_pos_ok
 599.     mov   [edi+WDATA.box.top],dword 0
 600.     mov   ebx,0
 601.   y_pos_ok:
 602.  
 603.     mov   esi,ecx             ; check x size
 604.     add   esi,eax
 605.     cmp   esi,[0xfe00]
 606.     jbe   x_size_ok
 607.     mov   ecx,[0xfe00]
 608.     mov   [edi+WDATA.box.width],ecx
 609.   x_size_ok:
 610.  
 611.     mov   esi,edx             ; check y size
 612.     add   esi,ebx
 613.     cmp   esi,[0xfe04]
 614.     jbe   y_size_ok
 615.     mov   edx,[0xfe04]
 616.     mov   [edi+WDATA.box.height],edx
 617.   y_size_ok:
 618.  
 619.     popad
 620.  
 621.     ret
 622.  
 623.  
 624. uglobal
 625.   new_window_starting dd 0
 626. endg
 627.  
 628.  
 629. sys_window_mouse:
 630.  
 631.     push  eax
 632.  
 633.     mov   eax,[timer_ticks]
 634.     cmp   [new_window_starting],eax
 635.     jb    swml1
 636.  
 637.     mov   [0xfff4],byte 0  ; no mouse background
 638.     mov   [0xfff5],byte 0  ; draw mouse
 639.  
 640.     mov   [new_window_starting],eax
 641.  
 642.   swml1:
 643.  
 644.     pop   eax
 645.  
 646.     ret
 647.  
 648.  
 649.  
 650.  
 651. drawwindow_I_caption:
 652.  
 653.         mov   ecx,[edx+WDATA.cl_titlebar]   ; grab bar
 654.         push  ecx
 655.         mov   esi,edx
 656.         mov   edx,[esi+WDATA.box.top]
 657.         add   edx,1
 658.         mov   ebx,[esi+WDATA.box.top]
 659.         add   ebx,21
 660.         mov   eax,[esi+WDATA.box.top]
 661.         add   eax,[esi+WDATA.box.height]
 662.         cmp   ebx,eax
 663.         jb    .wdsizeok
 664.         mov   ebx,eax
 665.   .wdsizeok:
 666.         push  ebx
 667.   .drwi:
 668.         mov   ebx,edx
 669.         shl   ebx,16
 670.         add   ebx,edx
 671.         mov   eax,[esi+WDATA.box.left]
 672.         inc   eax
 673.         shl   eax,16
 674.         add   eax,[esi+WDATA.box.left]
 675.         add   eax,[esi+WDATA.box.width]
 676.         sub   eax,1
 677.         push  edx
 678.         mov   edx,0x80000000
 679.         mov   ecx,[esi+WDATA.cl_titlebar]
 680.         and   ecx,edx
 681.         cmp   ecx,edx
 682.         jnz   .nofa
 683.         mov   ecx,[esi+WDATA.cl_titlebar]
 684.         sub   ecx,0x00040404
 685.         mov   [esi+WDATA.cl_titlebar],ecx
 686.         and   ecx,0x00ffffff
 687.         jmp   .faj
 688.   .nofa:
 689.         mov   ecx,[esi+WDATA.cl_titlebar]
 690.         and   ecx,0x00ffffff
 691.   .faj:
 692.         pop   edx
 693.         mov   edi,0
 694.         call  [draw_line]
 695.         inc   edx
 696.         cmp   edx,[esp]
 697.         jb    .drwi
 698.         add   esp,4
 699.         pop   ecx
 700.         mov   [esi+WDATA.cl_titlebar],ecx
 701.  
 702.         ret
 703.  
 704.  
 705. drawwindow_I:
 706.  
 707.         pushad
 708.         or      [edx+WDATA.fl_wdrawn], 4
 709.  
 710.         mov   esi,[edx+WDATA.cl_frames]   ; rectangle
 711.         mov   eax,[edx+WDATA.box.left]
 712.         shl   eax,16
 713.         add   eax,[edx+WDATA.box.left]
 714.         add   eax,[edx+WDATA.box.width]
 715.         mov   ebx,[edx+WDATA.box.top]
 716.         shl   ebx,16
 717.         add   ebx,[edx+WDATA.box.top]
 718.         add   ebx,[edx+WDATA.box.height]
 719.         call  draw_rectangle
 720.  
 721.         and     [edx+WDATA.fl_wdrawn], not 4
 722.         test    [edx+WDATA.fl_wdrawn], 2
 723.         jz      @f
 724.         call    drawwindowframes2
 725. @@:
 726.  
 727.         call    drawwindow_I_caption
 728.  
 729.         mov   edx,[esi+WDATA.box.top]      ; inside work area
 730.         add   edx,21+5
 731.         mov   ebx,[esi+WDATA.box.top]
 732.         add   ebx,[esi+WDATA.box.height]
 733.         cmp   edx,ebx
 734.         jg    noinside
 735.         mov   eax,1
 736.         mov   ebx,21
 737.         mov   ecx,[esi+WDATA.box.width]
 738.         mov   edx,[esi+WDATA.box.height]
 739.         mov   edi,[esi+WDATA.cl_workarea]
 740.         test  edi,0x40000000
 741.         jnz   noinside
 742.         call  [drawbar]
 743.       noinside:
 744.  
 745.         popad
 746.  
 747.         ret
 748.  
 749.  
 750. draw_rectangle:
 751.  
 752. r_eax equ [esp+28]   ; x start
 753. r_ax equ [esp+30]   ; x end
 754. r_ebx equ [esp+16]   ; y start
 755. r_bx equ [esp+18]   ; y end
 756. ;esi                 ; color
 757.  
 758.         pushad
 759.  
 760.         mov   ecx,esi          ; yb,xb -> yb,xe
 761.         mov   eax, r_eax
 762.         rol   eax, 16
 763.         mov   ebx,r_ebx
 764.         shl   ebx,16
 765.         mov   bx,r_ebx
 766.         xor   edi, edi
 767.         call  [draw_line]
 768.  
 769.         mov   ebx,r_bx         ; ye,xb -> ye,xe
 770.         shl   ebx,16
 771.         mov   bx,r_bx
 772.         call  [draw_line]
 773.  
 774.         mov   ecx,esi          ; ya,xa -> ye,xa
 775.         mov   eax,r_eax
 776.         shl   eax,16
 777.         mov   ax,r_eax
 778.         mov   ebx,r_ebx
 779.         shl   ebx,16
 780.         mov   bx,r_bx
 781.         mov   edi,0
 782.         call  [draw_line]
 783.  
 784.         mov   eax,r_ax       ; ya,xe -> ye,xe
 785.         shl   eax,16
 786.         mov   ax,r_ax
 787.         call  [draw_line]
 788.  
 789.         popad
 790.         ret
 791.  
 792.  
 793. drawwindow_III_caption:
 794.  
 795.         mov   ecx,[edx+WDATA.cl_titlebar]                       ; GRAB BAR
 796.         push  ecx
 797.         mov   esi,edx
 798.         mov   edx,[esi+WDATA.box.top]
 799.         add   edx,4
 800.         mov   ebx,[esi+WDATA.box.top]
 801.         add   ebx,20
 802.         mov   eax,[esi+WDATA.box.top]
 803.         add   eax,[esi+WDATA.box.height]
 804.         cmp   ebx,eax
 805.         jb    .wdsizeok
 806.         mov   ebx,eax
 807.   .wdsizeok:
 808.         push  ebx
 809.   .drwi:
 810.         mov   ebx,edx
 811.         shl   ebx,16
 812.         add   ebx,edx
 813.         mov   eax,[esi+WDATA.box.left]
 814.         shl   eax,16
 815.         add   eax,[esi+WDATA.box.left]
 816.         add   eax,[esi+WDATA.box.width]
 817.         add   eax,4*65536-4
 818.         mov   ecx,[esi+WDATA.cl_titlebar]
 819.         test  ecx,0x40000000
 820.         jz    .nofa
 821.         add   ecx,0x040404
 822.   .nofa:
 823.         test  ecx,0x80000000
 824.         jz    .nofa2
 825.         sub   ecx,0x040404
 826.   .nofa2:
 827.         mov   [esi+WDATA.cl_titlebar],ecx
 828.         and   ecx,0xffffff
 829.         xor   edi, edi
 830.         call  [draw_line]
 831.         inc   edx
 832.         cmp   edx,[esp]
 833.         jb    .drwi
 834.         add   esp,4
 835.         pop   ecx
 836.         mov   [esi+WDATA.cl_titlebar],ecx
 837.  
 838.         ret
 839.  
 840.  
 841. drawwindow_III:
 842.  
 843.         pushad
 844.  
 845.         mov   edi,edx                              ; RECTANGLE
 846.         mov   eax,[edi+WDATA.box.left]
 847.         shl   eax,16
 848.     mov   ax, word [edi+WDATA.box.left]
 849.     add   ax, word [edi+WDATA.box.width]
 850.         mov   ebx,[edi+WDATA.box.top]
 851.         shl   ebx,16
 852.     mov   bx, word [edi+WDATA.box.top]
 853.     add   bx, word [edi+WDATA.box.height]
 854.         mov   esi,[edi+WDATA.cl_frames]
 855.         shr   esi,1
 856.         and   esi,0x007f7f7f
 857.         push  esi
 858.         or      [edi+WDATA.fl_wdrawn], 4
 859.         call  draw_rectangle
 860.         and     [edi+WDATA.fl_wdrawn], not 4
 861.         test    [edi+WDATA.fl_wdrawn], 2
 862.         jz      @f
 863.         call    drawwindowframes2
 864. @@:
 865.         mov   ecx,3
 866.       dw3l:
 867.         add   eax,1*65536-1
 868.         add   ebx,1*65536-1
 869.         mov   esi,[edi+WDATA.cl_frames]
 870.         call  draw_rectangle
 871.         dec   ecx
 872.         jnz   dw3l
 873.         pop   esi
 874.         add   eax,1*65536-1
 875.         add   ebx,1*65536-1
 876.         call  draw_rectangle
 877.  
 878.         call    drawwindow_III_caption
 879.  
 880.         mov   edx,[esi+WDATA.box.top]                       ; WORK AREA
 881.         add   edx,21+5
 882.         mov   ebx,[esi+WDATA.box.top]
 883.         add   ebx,[esi+WDATA.box.height]
 884.         cmp   edx,ebx
 885.         jg    noinside2
 886.         mov   eax,5
 887.         mov   ebx,20
 888.         mov   ecx,[esi+WDATA.box.width]
 889.         mov   edx,[esi+WDATA.box.height]
 890.         sub   ecx,4
 891.         sub   edx,4
 892.         mov   edi,[esi+WDATA.cl_workarea]
 893.         test  edi,0x40000000
 894.         jnz   noinside2
 895.         call  [drawbar]
 896.       noinside2:
 897.  
 898.         popad
 899.  
 900.         ret
 901.  
 902.  
 903.  
 904. ; activate window
 905. align 4
 906. windowactivate:
 907.  
 908.         ; esi = abs mem position in stack 0xC400+
 909.  
 910.         pushad
 911.  
 912.      ; if type of current active window is 3,
 913.      ; it must be redrawn
 914.         mov   eax, [TASK_COUNT]
 915.         movzx eax, word [0xC400 + eax*2]
 916.         shl   eax, 5
 917.         add   eax, window_data
 918.         mov   ebx, [eax + WDATA.cl_workarea]
 919.         and   ebx, 0x0f000000
 920.         cmp   ebx, 0x03000000
 921.         jne   @f
 922.         mov   [eax + WDATA.fl_redraw], byte 1
 923.      @@:
 924.  
 925.         push   esi
 926.       movzx   eax, word [esi] ; ax <- process no
 927.       movzx   eax, word [0xC000+eax*2] ; ax <- position in window stack
 928.  
 929.         xor   esi, esi        ; drop others
 930.       waloop:
 931.         cmp   esi, dword [TASK_COUNT]
 932.         jae   wacont
 933.         inc   esi
 934.         lea   edi, [0xC000 + esi*2]
 935.         mov   bx, [edi] ; position of the current process
 936.         cmp   bx, ax
 937.         jbe   @f
 938.         dec   bx       ; upper? => drop!
 939.         mov   [edi], bx
 940.       @@:
 941.         jmp   waloop
 942.       wacont:
 943.                             ; set to no 1
 944.         pop   esi           ;   esi = pointer at 0xC400
 945.  
 946.       movzx   eax, word [esi]
 947.         mov   bx, [TASK_COUNT]  ; number of processes
 948.         mov   [0xC000+eax*2], bx     ; this is the last (and the upper)
 949.  
 950.         ; update on screen -window stack
 951.         xor   esi, esi
 952.       waloop2:
 953.         mov   edi, [TASK_COUNT]
 954.         cmp   esi, edi
 955.         jae   wacont2
 956.         inc   esi
 957.         movzx ebx, word [esi*2 + 0xC000]
 958.         mov   [ebx*2 + 0xC400], si
 959.         jmp   waloop2
 960.       wacont2:
 961.         mov   [0xf400], byte 0           ; empty keyboard buffer
 962.         mov   [0xf500], byte 0           ; empty button buffer
 963.         popad
 964.         ret
 965.  
 966.  
 967. ; check if window is necessary to draw
 968.  
 969. checkwindowdraw:
 970.  
 971.         ; edi = position in window_data+
 972.  
 973.         mov   eax, [edi + WDATA.cl_workarea]
 974.         and   eax, 0x0f000000
 975.         cmp   eax, 0x03000000
 976.         je    .return_yes      ; window type 3
 977.  
 978.         mov   esi, edi
 979.         sub   esi, window_data
 980.         shr   esi, 5
 981.  
 982.         ; esi = process number
 983.  
 984.         movzx eax, word [0xC000 + esi * 2] ; get value of the curr process
 985.         lea   esi, [0xC400 + eax * 2]      ; get address of this process at 0xC400
 986.  
 987.         push  esi
 988.  
 989.       .new_check:
 990.  
 991.         pop   esi
 992.         add   esi, 2
 993.         push  esi
 994.  
 995.         mov   eax, [TASK_COUNT]
 996.         lea   eax, word [0xC400 + eax * 2] ; number of the upper window
 997.  
 998.         cmp   esi, eax
 999.         ja    .all_wnds_to_top
 1000.  
 1001.         movzx eax, word [esi]
 1002.         shl   eax, 5
 1003.         cmp   [CURRENT_TASK + eax + TASKDATA.state], byte 9
 1004.         je    .new_check                    ; skip dead windows
 1005.  
 1006.         lea   esi, [eax+window_data]
 1007.  
 1008.         mov   ebx, [edi+WDATA.box.top]  ; y0
 1009.         mov   edx, [edi+WDATA.box.height]
 1010.         add   edx, ebx      ; y0e
 1011.  
 1012.         mov   ecx, [esi+WDATA.box.top]  ; y  ; y check
 1013.         cmp   ecx, edx
 1014.         jae   .new_check     ; y < y0e
 1015.         mov   eax, [esi+WDATA.box.height]
 1016.         add   ecx, eax       ; ye
 1017.         cmp   ebx, ecx       ; y0 >= ye
 1018.         ja    .new_check
 1019.  
 1020.         mov   eax, [edi+WDATA.box.left]   ; x0
 1021.         mov   ecx, [edi+WDATA.box.width]
 1022.         add   ecx, eax       ; x0e
 1023.  
 1024.         mov   edx, [esi+WDATA.box.left]   ; x ; x check
 1025.         cmp   edx, ecx
 1026.         jae   .new_check     ; x < x0e
 1027.         mov   ecx, [esi+WDATA.box.width]
 1028.         add   edx, ecx
 1029.         cmp   eax, edx
 1030.         ja    .new_check
 1031.  
 1032.         pop   esi
 1033.   .return_yes:
 1034.         mov   ecx,1   ; overlap some window
 1035.         ret
 1036.  
 1037.   .all_wnds_to_top:
 1038.  
 1039.         pop   esi
 1040.  
 1041.         xor   ecx, ecx       ; passed all windows to top
 1042.         ret
 1043.  
 1044.  
 1045.  
 1046.  
 1047. waredraw:     ; if redraw necessary at activate
 1048.  
 1049.         pushad
 1050.  
 1051.         call  checkwindowdraw      ; draw window on activation ?
 1052.         test  ecx, ecx
 1053.         jz    .do_not_draw
 1054.  
 1055.         popad
 1056.         mov   [0xfb44], byte 1     ; do draw mouse
 1057.         call  windowactivate
 1058.  
 1059.         ; update screen info
 1060.         pushad
 1061.         mov   edi, [TASK_COUNT] ; the last process (number)
 1062.         movzx esi, word [0xC400 + edi * 2]
 1063.         shl   esi, 5
 1064.         add   esi, window_data
 1065.  
 1066.         ; coordinates of the upper window
 1067.     mov   eax, [esi + WDATA.box.left]   ; cx
 1068.     mov   ebx, [esi + WDATA.box.top]    ; cy
 1069.     mov   ecx, [esi + WDATA.box.width]  ; sx
 1070.     mov   edx, [esi + WDATA.box.height] ; sy
 1071.  
 1072.         add   ecx, eax       ; ecx = x_end
 1073.         add   edx, ebx       ; edx = y_end
 1074.  
 1075.         mov   edi, [TASK_COUNT]
 1076.         movzx esi, word [0xC400 + edi * 2]
 1077.         call  setscreen
 1078.         popad
 1079.  
 1080.     mov   [edi + WDATA.fl_redraw], 1  ; redraw flag for app
 1081.     mov   [0xfb44],byte 0             ; mouse down checks
 1082.  
 1083.         ret
 1084.  
 1085.      .do_not_draw:
 1086.  
 1087.         popad
 1088.  
 1089.         call  windowactivate
 1090.         mov   [0xfb44],byte 0  ; mouse down checks
 1091.         mov   [0xfff4],byte 0  ; no mouse background
 1092.         mov   [0xfff5],byte 0  ; draw mouse
 1093.         ret
 1094.  
 1095.  
 1096. ; eax = window number on screen
 1097. ; corrupts registers and [dl*]
 1098. minimize_window:
 1099.         movzx eax, word [0xC400+eax*2]
 1100.         shl   eax, 5
 1101.         add   eax, window_data
 1102.         test  [eax+WDATA.fl_wstate], WSTATE_MINIMIZED
 1103.         jnz   .skip_redrawings
 1104.         pushfd
 1105.         cli
 1106.         or    [eax+WDATA.fl_wstate], WSTATE_MINIMIZED
 1107.         mov   edi, eax
 1108.         ;call  calculatescreen
 1109.         mov   eax, [edi+WDATA.box.left]
 1110.         mov   [dlx], eax
 1111.         mov   ecx, eax
 1112.         add   ecx, [edi+WDATA.box.width]
 1113.         mov   [dlxe], ecx
 1114.         mov   ebx, [edi+WDATA.box.top]
 1115.         mov   [dly], ebx
 1116.         mov   edx, ebx
 1117.         add   edx, [edi+WDATA.box.height]
 1118.         mov   [dlye], edx
 1119.         call  calculatescreen
 1120.         xor   esi, esi
 1121.         xor   eax, eax
 1122.         call  redrawscreen
 1123.         popfd
 1124. .skip_redrawings:
 1125.         ret
 1126.  
 1127. ; eax = window number on screen
 1128. ; corrupts registers and [dl*]
 1129. restore_minimized_window:
 1130.         pushfd
 1131.         cli
 1132.         movzx esi, word [0xC400+eax*2]
 1133.         mov   edi, esi
 1134.         shl   edi, 5
 1135.         add   edi, window_data
 1136.         test  [edi+WDATA.fl_wstate], WSTATE_MINIMIZED
 1137.         jz    .skip_redrawings
 1138.         mov   [edi+WDATA.fl_redraw], 1
 1139.         and   [edi+WDATA.fl_wstate], not WSTATE_MINIMIZED
 1140.         cmp   eax, [TASK_COUNT] ; the uppermost window
 1141.         jnz   .no_uppermost
 1142.         mov   eax, [edi+WDATA.box.left]
 1143.         mov   ebx, [edi+WDATA.box.top]
 1144.         mov   ecx, eax
 1145.         mov   edx, ebx
 1146.         add   ecx, [edi+WDATA.box.width]
 1147.         add   edx, [edi+WDATA.box.height]
 1148.         call  setscreen
 1149.         jmp   .done
 1150. .no_uppermost:
 1151.         mov   eax, [edi+WDATA.box.left]
 1152.         mov   ebx, [edi+WDATA.box.top]
 1153.         mov   ecx, eax
 1154.         mov   edx, ebx
 1155.         add   ecx, [edi+WDATA.box.width]
 1156.         add   edx, [edi+WDATA.box.height]
 1157.         call  calculatescreen
 1158. .done:
 1159.         mov   [0xfff4],byte 0 ; no mouse under
 1160. .skip_redrawings:
 1161.         popfd
 1162.         ret
 1163.  
 1164.  
 1165. iglobal
 1166.   window_moving   db 'K : Window - move/resize',13,10,0
 1167.   window_moved    db 'K : Window - done',13,10,0
 1168. endg
 1169.  
 1170. ; check window touch
 1171. align 4
 1172. checkwindows:
 1173.         pushad
 1174.  
 1175.         cmp   [window_minimize], 0
 1176.         je    .no_minimizing
 1177.         mov   eax, [TASK_COUNT]       ; the uppermost window
 1178.         mov   bl, 0
 1179.         xchg  [window_minimize], bl
 1180.         cmp   bl, 1
 1181.         jne   .restore
 1182.         call  minimize_window
 1183.         jmp   .continue
 1184.   .restore:
 1185.         call  restore_minimized_window
 1186.   .continue:
 1187.   .no_minimizing:
 1188.  
 1189.         cmp   [0xfb40],byte 0    ; mouse buttons pressed ?
 1190.         jne   .mouse_buttons_pressed
 1191.         popad
 1192.         ret
 1193.     .mouse_buttons_pressed:
 1194.  
 1195.         mov   esi,[TASK_COUNT]
 1196.         inc   esi
 1197.  
 1198.       cwloop:
 1199.         cmp   esi,2
 1200.         jb   .exit
 1201.  
 1202.         dec   esi
 1203.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2] ; ebx
 1204.         shl   edi, 5
 1205.         add   edi, window_data
 1206. ;        mov   edi, ebx
 1207.     mov   ecx, [edi + WDATA.box.left]
 1208.     mov   edx, [edi + WDATA.box.top]
 1209.  
 1210.         mov   eax,ecx
 1211.         mov   ebx,edx
 1212.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1213.         jnz     cwloop
 1214.  
 1215.        movzx  eax, word [0xfb0a]
 1216.        movzx  ebx, word [0xfb0c]
 1217.  
 1218.         cmp   ecx, eax
 1219.         jae   cwloop
 1220.         cmp   edx, ebx
 1221.         jae   cwloop
 1222.     add   ecx, [edi + WDATA.box.width]
 1223.     add   edx, [edi + WDATA.box.height]
 1224.         cmp   eax, ecx
 1225.         jae   cwloop
 1226.         cmp   ebx, edx
 1227.         jae   cwloop
 1228.  
 1229.         pushad
 1230.         mov   eax, esi
 1231.         mov   ebx, [TASK_COUNT]
 1232.         cmp   eax, ebx      ; is this window active?
 1233.         jz    .move_resize_window
 1234.  
 1235.         ; eax = position in windowing stack
 1236.         ; redraw must ?
 1237.         lea   esi, [0xC400 + esi * 2]
 1238.         call  waredraw
 1239.         add   esp, 32
 1240.  
 1241.       .exit:
 1242.         popad
 1243.         ret
 1244.  
 1245.    .move_resize_window:    ; MOVE OR RESIZE WINDOW
 1246.         popad
 1247.  
 1248.         ; Check for user enabled fixed window
 1249.     mov   edx, [edi + WDATA.cl_titlebar]
 1250.         and   edx, 0x0f000000
 1251.         cmp   edx, 0x01000000
 1252.         jne   .window_move_enabled_for_user
 1253.         popad
 1254.         ret
 1255.       .window_move_enabled_for_user:
 1256.  
 1257.     test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1258.         jnz     .no_resize_2
 1259.  
 1260.         mov   [do_resize_from_corner],byte 0   ; resize for skinned window
 1261.     mov   edx, [edi + WDATA.cl_workarea]
 1262.         and   edx, 0x0f000000
 1263.         cmp   edx, 0x02000000
 1264.         jb    .no_resize_2 ; not type 2 wnd
 1265.  
 1266.     mov   edx, [edi + WDATA.box.top]
 1267.     add   edx, [edi + WDATA.box.height]
 1268.         sub   edx, 6       ; edx = y_end - 6
 1269.         cmp   ebx, edx     ; ebx = mouse_y
 1270.         jb    .no_resize_2
 1271.         mov   [do_resize_from_corner],byte 1
 1272.         jmp   .continue
 1273.       .no_resize_2:
 1274.  
 1275.         push    eax
 1276.         call    get_titlebar_height
 1277.     add     eax,[edi + WDATA.box.top]
 1278.         cmp     ebx,eax
 1279.         pop     eax
 1280.         jae     .exit
 1281.  
 1282.      .continue:
 1283.  
 1284.         push  esi
 1285.         mov   esi, window_moving
 1286.         call  sys_msg_board_str
 1287.         pop   esi
 1288.  
 1289.         mov   ecx, [timer_ticks]     ; double-click ?
 1290.         mov   edx, ecx
 1291.         sub   edx, [latest_window_touch]
 1292.         mov   [latest_window_touch], ecx
 1293.         mov   [latest_window_touch_delta], edx
 1294.  
 1295.         mov   cl, [0xfb40]     ; save for shade check
 1296.         mov   [do_resize], cl
 1297.      no_emulation_righ_button:
 1298.     mov   ecx, [edi + WDATA.box.left]
 1299.     mov   edx, [edi + WDATA.box.top]
 1300.  
 1301.         push  eax ecx edx
 1302.         mov   [dlx], ecx      ; save for drawlimits
 1303.         mov   [dly], edx
 1304.     mov   eax, [edi + WDATA.box.width]
 1305.         add   ecx, eax
 1306.     mov   eax, [edi + WDATA.box.height]
 1307.         add   edx, eax
 1308.         mov   [dlxe], ecx
 1309.         mov   [dlye], edx
 1310.         pop   edx ecx eax
 1311.  
 1312.         sub   eax, ecx
 1313.         sub   ebx, edx
 1314.  
 1315.         mov   esi, [0xfb0a]
 1316.         mov   [0xf300], esi
 1317.  
 1318.         pushad           ; wait for putimages to finish
 1319. ;        mov   eax,5
 1320. ;        call  delay_hs
 1321.     mov   eax,[edi + WDATA.box.left]
 1322.         mov   [npx],eax
 1323.     mov   eax,[edi + WDATA.box.top]
 1324.         mov   [npy],eax
 1325.         popad
 1326.  
 1327.         push eax                  ; save old coordinates
 1328.     mov   ax, word [edi + WDATA.box.left]
 1329.         mov   word [oldc+BOX.left],ax
 1330.     mov   ax, word [edi + WDATA.box.top]
 1331.         mov   word [oldc+BOX.top],ax
 1332.     mov   ax, word [edi + WDATA.box.width]
 1333.         mov   word [oldc+BOX.width],ax
 1334.         mov   word [npxe],ax
 1335.     mov   ax, word [edi + WDATA.box.height]
 1336.         mov   word [oldc+BOX.height],ax
 1337.         mov   word [npye],ax
 1338.         pop eax
 1339.  
 1340.         call  drawwindowframes
 1341.  
 1342.         mov   [reposition],0
 1343.         mov   [0xfb44],byte 1   ; no reaction to mouse up/down
 1344.  
 1345.         ; move window
 1346.  
 1347.       newchm:
 1348.  
 1349.         mov   [0xfff5],byte 1
 1350.  
 1351.         call  checkidle
 1352.  
 1353.         call  checkVga_N13
 1354.  
 1355.         mov   [0xfff4],byte 0
 1356.  
 1357.         call  [draw_pointer]
 1358.  
 1359.         pushad
 1360.         call   stack_handler
 1361.         popad
 1362.  
 1363.         mov   esi,[0xf300]
 1364.         cmp   esi,[0xfb0a]
 1365.         je    cwb
 1366.  
 1367.         mov   cx,[0xfb0a]
 1368.         mov   dx,[0xfb0c]
 1369.         sub   cx,ax
 1370.         sub   dx,bx
 1371.  
 1372.         push  ax
 1373.         push  bx
 1374.  
 1375.         call  drawwindowframes
 1376.  
 1377.         mov   ax,[0xfe00]
 1378.         mov   bx,[0xfe04]
 1379.  
 1380.         cmp   [do_resize_from_corner],1
 1381.         je    no_new_position
 1382.  
 1383.         mov   word [npx],word 0     ; x repos ?
 1384.         cmp   ax,cx
 1385.         jb    noreposx
 1386.         mov   [reposition],1
 1387.         sub   ax,word [npxe]
 1388.         mov   word [npx],ax
 1389.         cmp   ax,cx
 1390.         jb    noreposx
 1391.         mov   word [npx],cx
 1392.       noreposx:
 1393.  
 1394.         mov   word [npy],word 0     ; y repos ?
 1395.         cmp   bx,dx
 1396.         jb    noreposy
 1397.         mov   [reposition],1
 1398.         sub   bx,word [npye]
 1399.         mov   word [npy],bx
 1400.         cmp   bx,dx
 1401.         jb    noreposy
 1402.         mov   word [npy],dx
 1403.       noreposy:
 1404.  
 1405.       no_new_position:
 1406.  
 1407.         cmp   [do_resize_from_corner],0    ; resize from right corner
 1408.         je    norepos_size
 1409.         pushad
 1410.  
 1411.         mov   edx,edi
 1412.         sub   edx,window_data
 1413.         ;shr   edx,5
 1414.         ;shl   edx,8
 1415.         ;add   edx,0x80000                 ; process base at 0x80000+
 1416.     lea   edx, [0x80000 + edx*8]
 1417.  
 1418.         movzx eax,word [0xfb0a]
 1419.     cmp   eax,[edi + WDATA.box.left]
 1420.         jb    nnepx
 1421.     sub   eax,[edi + WDATA.box.left]
 1422.         cmp   eax,32 ; [edx+0x90+8]
 1423.         jge   nnepx2
 1424.         mov   eax,32 ; [edx+0x90+8]
 1425.       nnepx2:
 1426.         mov   [npxe],eax
 1427.       nnepx:
 1428.  
 1429.         call    get_rolledup_height
 1430.         mov     ebx,eax
 1431.         movzx eax,word [0xfb0c]
 1432.     cmp   eax,[edi + WDATA.box.top]
 1433.         jb    nnepy
 1434.     sub   eax,[edi + WDATA.box.top]
 1435.         cmp     eax,ebx ; [edx+0x90+12]
 1436.         jge     nnepy2
 1437.         mov     eax,ebx ; [edx+0x90+12]
 1438.       nnepy2:
 1439.         mov   [npye],eax
 1440.       nnepy:
 1441.  
 1442.         mov   [reposition],1
 1443.  
 1444.         popad
 1445.       norepos_size:
 1446.  
 1447.         pop   bx
 1448.         pop   ax
 1449.         call  drawwindowframes
 1450.  
 1451.         mov   esi,[0xfb0a]
 1452.         mov   [0xf300],esi
 1453.  
 1454.       cwb:
 1455.         cmp   [0xfb40],byte 0
 1456.         jne   newchm
 1457.                                      ; new position done
 1458.         mov     [0xfff5],byte 1
 1459.         mov     cl,0
 1460.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1461.         jnz     @f
 1462.         mov     cl,[reposition]
 1463.         call    drawwindowframes
 1464.  
 1465.         mov   eax,[npx]
 1466.     mov   [edi + WDATA.box.left],eax
 1467.         mov   eax,[npy]
 1468.     mov   [edi + WDATA.box.top],eax
 1469.         mov   eax,[npxe]
 1470.     mov   [edi + WDATA.box.width],eax
 1471.         mov   eax,[npye]
 1472.     mov   [edi + WDATA.box.height],eax
 1473.         call    set_window_clientbox
 1474.  
 1475.     @@: mov     [reposition],cl
 1476.  
 1477.         cmp   [reposition],1         ; save new position and size
 1478.         jne   no_bounds_save
 1479.         push  esi edi ecx
 1480.         mov   esi,edi
 1481.         mov   ecx,2
 1482.         test  [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP or WSTATE_MAXIMIZED
 1483.         jnz   @f
 1484.         add   ecx,2
 1485.     @@: sub   edi,window_data
 1486.         shr   edi,5
 1487.         shl   edi,8
 1488.         add   edi,0x80000+APPDATA.saved_box
 1489.         cld
 1490.         rep   movsd
 1491.         pop   ecx edi esi
 1492.       no_bounds_save:
 1493.  
 1494.         pushad                             ; WINDOW SHADE/FULLSCREEN
 1495.  
 1496.         cmp   [reposition],1
 1497.         je    no_window_sizing
 1498.         mov   edx,edi
 1499.         sub   edx,window_data
 1500.         shr   edx,5
 1501.         shl   edx,8
 1502.         add   edx,0x80000                 ; process base at 0x80000+
 1503.  
 1504.         cmp   [do_resize],2               ; window shade ?
 1505.         jne   no_window_shade
 1506.         mov   [reposition],1
 1507.  
 1508.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1509.         jnz     wnd_rolldown
 1510.   wnd_rollup:
 1511.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1512.         call    get_rolledup_height
 1513.         jmp     @f
 1514.   wnd_rolldown:
 1515.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_ROLLEDUP
 1516.     mov     eax,[edx + APPDATA.saved_box.height] ; 0x90+BOX.height
 1517.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1518.         jz      @f
 1519.         mov     eax,[screen_workarea.bottom]
 1520.         sub     eax,[screen_workarea.top]
 1521.     @@: mov     [edi+WDATA.box.height],eax
 1522.         call    set_window_clientbox
 1523.  
 1524.       no_window_shade:
 1525.  
 1526.         cmp   [do_resize],1               ; fullscreen/restore ?
 1527.         jne   no_fullscreen_restore
 1528.         cmp   [latest_window_touch_delta],dword 50
 1529.         jg    no_fullscreen_restore
 1530.         mov   [reposition],1
 1531.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1532.         jnz     restore_from_fullscreen
 1533.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1534.         mov     eax,[screen_workarea.left]
 1535.         mov     [edi+WDATA.box.left],eax
 1536.         sub     eax,[screen_workarea.right]
 1537.         neg     eax
 1538.         mov     [edi+WDATA.box.width],eax
 1539.         mov     eax,[screen_workarea.top]
 1540.         mov     [edi+WDATA.box.top],eax
 1541.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1542.         jnz     @f
 1543.         sub     eax,[screen_workarea.bottom]
 1544.         neg     eax
 1545.         mov     [edi+WDATA.box.height],eax
 1546.     @@:
 1547.         jmp     restore_from_fullscreen.clientbox
 1548.       restore_from_fullscreen:
 1549.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_MAXIMIZED
 1550.         push    [edi+WDATA.box.height]
 1551.         push  edi                         ; restore
 1552.         lea   esi, [edx + APPDATA.saved_box]
 1553.         mov   ecx,4
 1554.         cld
 1555.         rep   movsd
 1556.         pop   edi
 1557.         pop     eax
 1558.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1559.         jz      @f
 1560.         mov     [edi+WDATA.box.height],eax
 1561.     @@:
 1562.     .clientbox:
 1563.         call    set_window_clientbox
 1564.  
 1565.       no_fullscreen_restore:
 1566.  
 1567.         mov   eax,[edi+WDATA.box.top]                 ; check Y inside screen
 1568.         add   eax,[edi+WDATA.box.height]
 1569.         cmp   eax,[0xfe04]
 1570.         jbe   no_window_sizing
 1571.         mov   eax,[edi+WDATA.box.left]                 ; check X inside screen
 1572.         add   eax,[edi+WDATA.box.width]
 1573.         cmp   eax,[0xfe00]
 1574.         jbe   no_window_sizing
 1575.         mov   eax,[0xfe00]
 1576.         sub   eax,[edi+WDATA.box.width]
 1577.         mov   [edi+WDATA.box.left],eax
 1578.         mov   eax,[0xfe04]
 1579.         sub   eax,[edi+WDATA.box.height]
 1580.         mov   [edi+WDATA.box.top],eax
 1581.         call  set_window_clientbox
 1582.       no_window_sizing:
 1583.  
 1584.         popad
 1585.  
 1586.         cmp   [reposition],0
 1587.         je    retwm
 1588.  
 1589.         mov   [0xfff5],byte 1 ; no mouse
 1590.  
 1591.  
 1592.         push  eax ebx ecx edx
 1593.         mov   eax,[edi+WDATA.box.left]
 1594.         mov   ebx,[edi+WDATA.box.top]
 1595.         mov   ecx,[edi+WDATA.box.width]
 1596.         mov   edx,[edi+WDATA.box.height]
 1597.         add   ecx,eax
 1598.         add   edx,ebx
 1599.         call  calculatescreen
 1600.  
 1601.         mov   eax,[oldc+BOX.left]
 1602.         mov   ebx,[oldc+BOX.top]
 1603.         mov   ecx,[oldc+BOX.width]
 1604.         mov   edx,[oldc+BOX.height]
 1605.         add   ecx,eax
 1606.         add   edx,ebx
 1607.         call  calculatescreen
 1608.         pop   edx ecx ebx eax
 1609.  
 1610.         mov   eax,edi
 1611.         call  redrawscreen
 1612.  
 1613.  
 1614.         mov     [edi+WDATA.fl_redraw],1
 1615.  
 1616.         mov   ecx,100         ; wait to avoid mouse residuals
 1617.       waitre2:
 1618.         mov   [0xfff5],byte 1
 1619.         call  checkidle
 1620.         cmp     [edi+WDATA.fl_redraw],0
 1621.         jz    retwm
 1622.         loop  waitre2
 1623.  
 1624.       retwm:
 1625.  
 1626.         mov   [0xfff5],byte 0 ; mouse pointer
 1627.         mov   [0xfff4],byte 0 ; no mouse under
 1628.         mov   [0xfb44],byte 0 ; react to mouse up/down
 1629.  
 1630.         mov    esi,window_moved
 1631.         call   sys_msg_board_str
 1632.  
 1633.         popad
 1634.  
 1635.         ret
 1636.  
 1637.  
 1638. uglobal
 1639.   add_window_data            dd  0
 1640.   do_resize_from_corner      db  0x0
 1641.   reposition                 db  0x0
 1642.   latest_window_touch        dd  0x0
 1643.   latest_window_touch_delta  dd  0x0
 1644.  
 1645.   do_resize db 0x0
 1646.  
 1647.   oldc    dd 0x0,0x0,0x0,0x0
 1648.  
 1649.   dlx     dd 0x0
 1650.   dly     dd 0x0
 1651.   dlxe    dd 0x0
 1652.   dlye    dd 0x0
 1653.  
 1654.   npx     dd 0x0
 1655.   npy     dd 0x0
 1656.   npxe    dd 0x0
 1657.   npye    dd 0x0
 1658.  
 1659.   mpx     dd 0x0
 1660.   mpy     dd 0x0
 1661. endg
 1662.  
 1663.  
 1664. ; draw negative window frames
 1665. drawwindowframes2:
 1666.         pushad
 1667.         cli
 1668.         jmp     drawwindowframes.do
 1669. drawwindowframes:
 1670.         pushad
 1671.         cli
 1672.  
 1673.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1674.         jnz     .ret
 1675.         mov     eax, [npx]
 1676.         cmp     eax, [edi+WDATA.box.left]
 1677.         jnz     .nowndframe
 1678.         mov     eax, [npxe]
 1679.         cmp     eax, [edi+WDATA.box.width]
 1680.         jnz     .nowndframe
 1681.         mov     eax, [npy]
 1682.         cmp     eax, [edi+WDATA.box.top]
 1683.         jnz     .nowndframe
 1684.         mov     eax, [npye]
 1685.         cmp     eax, [edi+WDATA.box.height]
 1686.         jnz     .nowndframe
 1687.         xor     [edi+WDATA.fl_wdrawn], 2
 1688.         test    [edi+WDATA.fl_wdrawn], 4
 1689.         jnz     .ret
 1690.  
 1691. .nowndframe:
 1692. .do:
 1693.         mov     edi, 1
 1694.         mov     ecx, 0x01000000
 1695.         mov   eax,[npx]
 1696.         shl   eax,16
 1697.         add   eax,[npx]
 1698.         add   eax,[npxe]
 1699.         add   eax,65536*1-1
 1700.         mov   ebx,[npy]
 1701.         shl   ebx,16
 1702.         add   ebx,[npy]
 1703.         call  [draw_line]
 1704.  
 1705.         mov   eax,[npx]
 1706.         shl   eax,16
 1707.         add   eax,[npx]
 1708.         add   eax,[npxe]
 1709.         add   eax,65536*1-1
 1710.         mov   ebx,[npy]
 1711.         add   ebx,[npye]
 1712.         shl   ebx,16
 1713.         add   ebx,[npy]
 1714.         add   ebx,[npye]
 1715.         call  [draw_line]
 1716.  
 1717.         mov   eax,[npx]
 1718.         shl   eax,16
 1719.         add   eax,[npx]
 1720.         mov   ebx,[npy]
 1721.         shl   ebx,16
 1722.         add   ebx,[npy]
 1723.         add   ebx,[npye]
 1724.         call  [draw_line]
 1725.  
 1726.         mov   eax,[npx]
 1727.         add   eax,[npxe]
 1728.         shl   eax,16
 1729.         add   eax,[npx]
 1730.         add   eax,[npxe]
 1731.         mov   ebx,[npy]
 1732.         shl   ebx,16
 1733.         add   ebx,[npy]
 1734.         add   ebx,[npye]
 1735.         call  [draw_line]
 1736.  
 1737. .ret:
 1738.         sti
 1739.         popad
 1740.         ret
 1741.  
 1742.  
 1743.  
 1744. random_shaped_window:
 1745.  
 1746. ;
 1747. ;  eax = 0    giving address of data area
 1748. ;      ebx    address
 1749. ;  eax = 1    shape area scale
 1750. ;      ebx    2^ebx scale
 1751.  
 1752.      test eax, eax
 1753.      jne  rsw_no_address
 1754.      mov  eax,[CURRENT_TASK]
 1755.      shl  eax,8
 1756.  
 1757.      mov  [eax+0x80000+APPDATA.wnd_shape],ebx
 1758.    rsw_no_address:
 1759.  
 1760.      cmp  eax,1
 1761.      jne  rsw_no_scale
 1762.      mov  eax,[CURRENT_TASK]
 1763.      shl  eax,8
 1764.      mov  byte [eax+0x80000+APPDATA.wnd_shape_scale], bl
 1765.    rsw_no_scale:
 1766.  
 1767.      ret
 1768.  
 1769.  
 1770.