Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 3989 | Rev 5363 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 2. ;;                                                              ;;
 3. ;; Copyright (C) KolibriOS team 2004-2011. All rights reserved. ;;
 4. ;; Distributed under terms of the GNU General Public License    ;;
 5. ;;                                                              ;;
 6. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 7.  
 8. ;======================================================================
 9. ;
 10. ;                           BOOT DATA
 11. ;
 12. ;======================================================================
 13.  
 14. $Revision: 4135 $
 15.  
 16.  
 17. d80x25_bottom:
 18.           latin1   '║ KolibriOS on IGASUGUSE GARANTIITA. Vaata faili COPYING info saamiseks. Kui   ║'
 19.           latin1   '║ leiate vigu, anna neist palun teada aadressil: http://board.kolibrios.org    ║'
 20.           line_full_bottom
 21. d80x25_bottom_num = 3
 22.  
 23. msg_apm   latin1  " APM x.x ", 0
 24. novesa    latin1  "Ekraan: EGA/CGA",13,10,0
 25. s_vesa    latin1  "Vesa versioon: "
 26.   .ver    db      "?.?",13,10,0
 27.  
 28. gr_mode   latin1  "Vali video resolutsioon: ",13,10,0
 29.  
 30. ask_bd    latin1  "Lisa V86 reziimis BIOSle nähtavad kettad? [1-jah, 2-ei]: ",0
 31.  
 32. if defined extended_primary_loader
 33. bdev      latin1  "Paigalda mäluketas [1-diskett; 2-kolibri.img]: ",0
 34. else
 35. bdev      latin1  "Paigalda mäluketas [1-diskett; 2-C:\kolibri.img (FAT32);"
 36.           latin1  13,10,"║                    "
 37.           latin1  "3-kasuta eellaaditud mäluketast kerneli restardist;"
 38.           latin1  13,10,"║                    "
 39.           latin1  "4-loo tühi pilt]: ",0
 40. end if
 41.  
 42. prnotfnd  latin1  "Fataalne - Video resolutsiooni ei leitud.",0
 43.  
 44. not386    latin1  "Fataalne - CPU 386+ on vajalik.",0
 45. fatalsel  latin1  "Fataalne - Riistvara ei toeta graafilist resolutsiooni.",0
 46. pres_key  latin1  "Vajutage suvalist klahvi, et valida uus videomode.",0
 47. badsect   latin1  13,10,"║ Fataalne - Vigane sektor. Asenda diskett.",0
 48. memmovefailed latin1  13,10,"║ Fataalne - Int 0x15 liigutamine ebaõnnestus.",0
 49. okt       latin1  " ... OK"
 50. linef     latin1  13,10,0
 51. diskload  latin1  "Loen disketti: 00 %",8,8,8,8,0
 52. pros      latin1  "00"
 53. backspace2 latin1 8,8,0
 54. boot_dev  db      0  ; 0=floppy, 1=hd
 55. start_msg latin1  "Vajuta [abcde] seadete muutmiseks, vajuta [Enter] laadimise jätkamiseks",13,10,0
 56. time_msg  latin1  " või oota "
 57. time_str  latin1  " 5 sekundit"
 58.           latin1  " automaatseks jätkamiseks",13,10,0
 59. current_cfg_msg latin1 "Praegused seaded:",13,10,0
 60. curvideo_msg latin1   " [a] Video resolutsioon: ",0
 61.  
 62. mode0     latin1  "320x200, EGA/CGA 256 värvi",0
 63. mode9     latin1  "640x480, VGA 16 värvi",0
 64.  
 65. usebd_msg latin1  " [b] Lisa BIOSle nähtavad kettad:",0
 66. on_msg    latin1  " sees",13,10,0
 67. off_msg   latin1  " väljas",13,10,0
 68.  
 69. debug_mode_msg  latin1 " [c] Dubleeri silumisinfo ekraanile:",0
 70. ask_debug       latin1 "Dubleeri silumisinfo ekraanile? [1-jah, 2-ei]: ",0
 71.  
 72. launcher_msg    latin1 " [d] Käivita LAUNCHER pärast kerneli laadimist:",0
 73. ask_launcher    latin1 "Käivita esimese programm (LAUNCHER) peale kerneli laadimist? [1-jah, 2-ei]: ",0
 74.  
 75. preboot_device_msg latin1 " [e] Disketi kujutis: ",0
 76.  
 77. if defined extended_primary_loader
 78. preboot_device_msgs dw 0,pdm1,pdm2,0
 79. pdm1      latin1  "reaalne diskett",13,10,0
 80. pdm2      latin1  "kolibri.img",13,10,0
 81. else
 82. preboot_device_msgs dw 0,pdm1,pdm2,pdm3,pdm4,0
 83. pdm1      latin1  "reaalne diskett",13,10,0
 84. pdm2      latin1  "C:\kolibri.img (FAT32)",13,10,0
 85. pdm3      latin1  "kasuta juba laaditud kujutist",13,10,0
 86. pdm4      latin1  "loo tühi pilt",13,10,0
 87. end if
 88.  
 89. loading_msg latin1 "Laadin KolibriOS...",0
 90.  
 91. if ~ defined extended_primary_loader
 92. save_quest latin1 "Jäta meelde praegused seaded? [y/n]: ",0
 93. loader_block_error latin1 "Alglaaduri andmed vigased, ei saa jätkata. Peatatud.",0
 94. end if
 95.  
 96. _st latin1 '║                   ┌───────────────────────────────┬─┐',13,10,0
 97. _r1 latin1 '║                   │  320x200  EGA/CGA 256 colors  │ │',13,10,0
 98. _r2 latin1 '║                   │  640x480  VGA 16 colors       │ │',13,10,0
 99. _rs latin1 '║                   │  ????x????@??  SVGA VESA      │ │',13,10,0
 100. _bt latin1 '║                   └───────────────────────────────┴─┘',13,10,0
 101.  
 102. remark1 latin1  "Vaikimisi väärtused on kasutatavad enamikes arvutites, kuid mitte kõigis.",0
 103. remark2 latin1  "Kui süsteem ei käivitu, proovige lülitada kirje [b] välja. Kui see läheb",0
 104. remark3 latin1  "kinni pärast käivitamist, võimaldama valik [c], keelake [d] ja teha foto.",0
 105. remarks dw      remark1, remark2, remark3
 106. num_remarks = 3