Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 2455 | Rev 3757 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 2. ;;                                                              ;;
 3. ;; Copyright (C) KolibriOS team 2004-2011. All rights reserved. ;;
 4. ;; Distributed under terms of the GNU General Public License    ;;
 5. ;;                                                              ;;
 6. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 7.  
 8. ;======================================================================
 9. ;
 10. ;                           BOOT DATA
 11. ;
 12. ;======================================================================
 13.  
 14. $Revision: 3539 $
 15.  
 16.  
 17. d80x25_bottom:
 18.           latin1   '║ KolibriOS pohineb MenuetOS ja kaasas IGASUGUSE GARANTI'
 19.           latin1   'ITA                    ║'
 20.           latin1   '║ Naha faili COPYING detailid                           '
 21.           latin1   '                       ║'
 22.           line_full_bottom
 23. d80x25_bottom_num = 3
 24.  
 25. msg_apm:  latin1  " APM x.x ", 0
 26. novesa:   latin1  "Ekraan: EGA/CGA",13,10,0
 27. s_vesa:   latin1  "Vesa versioon: "
 28.   .ver    db      "?.?",13,10,0
 29.  
 30. gr_mode:  latin1  "Vali videomode: ",13,10,0
 31.  
 32. ask_bd:   latin1  "Lisa kettad nahtavaks BIOS reziim V86? [1-jah, 2-no]: ",0
 33.  
 34. if defined extended_primary_loader
 35. bdev:     latin1  "Paigalda mäluketas [1-diskett; 2-kolibri.img]: ",0
 36. else
 37. bdev:     latin1  "Paigalda mäluketas [1-diskett; 2-C:\kolibri.img (FAT32);"
 38.           latin1  13,10,"║                    "
 39.           latin1  "3-kasuta eellaaditud mäluketast kerneli restardist;"
 40.           latin1  13,10,"║                    "
 41.           latin1  "4-loo tühi pilt]: ",0
 42. end if
 43.  
 44. prnotfnd: latin1  "Fataalne - Videoreziimi ei leitud.",0
 45.  
 46. not386:   latin1  "Fataalne - CPU 386+ on vajalik.",0
 47. fatalsel: latin1  "Fataalne - Graafilist reziimi riistvara ei toeta.",0
 48. pres_key: latin1  "Vajutage suvalist klahvi, et valida uus videomode.",0
 49. badsect:  latin1  13,10,"║ Fataalne - Vigane sektor. Asenda diskett.",0
 50. memmovefailed:latin1  13,10,"║ Fataalne - Int 0x15 liigutamine ebaõnnestus.",0
 51. okt:      latin1  " ... OK"
 52. linef:    latin1  13,10,0
 53. diskload: latin1  "Loen disketti: 00 %",8,8,8,8,0
 54. pros:     latin1  "00"
 55. backspace2:latin1 8,8,0
 56. boot_dev  db      0  ; 0=floppy, 1=hd
 57. start_msg:latin1  "Vajuta [abcd] seadete muutmiseks, vajuta [Enter] laadimise jätkamiseks",13,10,0
 58. time_msg: latin1  " või oota "
 59. time_str: latin1  " 5 sekundit"
 60.           latin1  " automaatseks jätkamiseks",13,10,0
 61. current_cfg_msg:latin1 "Praegused seaded:",13,10,0
 62. curvideo_msg:latin1   " [a] Videoreziim: ",0
 63.  
 64. mode0:    latin1  "320x200, EGA/CGA 256 värvi",0
 65. mode9:    latin1  "640x480, VGA 16 värvi",0
 66.  
 67. usebd_msg:latin1  " [b] Lisa kettad nahtavaks BIOS:",0
 68. on_msg:   latin1  " sees",13,10,0
 69. off_msg:  latin1  " väljas",13,10,0
 70.  
 71. preboot_device_msg:latin1 " [c] Disketi kujutis: ",0
 72.  
 73. if defined extended_primary_loader
 74. preboot_device_msgs dw 0,pdm1,pdm2,0
 75. pdm1:     latin1  "reaalne diskett",13,10,0
 76. pdm2:     latin1  "kolibri.img",13,10,0
 77. else
 78. preboot_device_msgs dw 0,pdm1,pdm2,pdm3
 79. pdm1:     latin1  "reaalne diskett",13,10,0
 80. pdm2:     latin1  "C:\kolibri.img (FAT32)",13,10,0
 81. pdm3:     latin1  "kasuta juba laaditud kujutist",13,10,0
 82. pdm4:     latin1  "loo tühi pilt",13,10,0
 83. end if
 84.  
 85. loading_msg:latin1 "Laadin KolibriOS...",0
 86.  
 87. if ~ defined extended_primary_loader
 88. save_quest:latin1 "Jäta meelde praegused seaded? [y/n]: ",0
 89. loader_block_error:latin1 "Alglaaduri andmed vigased, ei saa jätkata. Peatatud.",0
 90. end if
 91.  
 92. _st:latin1 '║                   ┌───────────────────────────────┬─┐',13,10,0
 93. _r1:latin1 '║                   │  320x200  EGA/CGA 256 colors  │ │',13,10,0
 94. _r2:latin1 '║                   │  640x480  VGA 16 colors       │ │',13,10,0
 95. _rs:latin1 '║                   │  ????x????@??  SVGA VESA      │ │',13,10,0
 96. _bt:latin1 '║                   └───────────────────────────────┴─┘',13,10,0
 97.  
 98. remark1:latin1  "Vaikimisi maaratud vaartused on valitud mugavuse enamikes, kuid mitte koik.",0
 99. remark2:latin1  "Kui susteem ei kaivitu, proovige lulitada kirje [b].",0
 100. remarks dw      remark1, remark2
 101. num_remarks = 2
 102.