Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 129 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;======================================================================
 2. ;
 3. ;                           BOOT DATA
 4. ;
 5. ;======================================================================
 6.  
 7. macro line_full_top {
 8.           db       201
 9.           times    78   db 205
 10.           db       187
 11. }
 12. macro line_full_bottom {
 13.           db       200
 14.           times    78   db 205
 15.           db       188
 16. }
 17. macro line_half {
 18.           db      186,' '
 19.           times    76   db 0xc4
 20.           db      ' ',186
 21. }
 22. macro line_space {
 23.           db      186
 24.           times   78 db 32
 25.           db      186
 26. }
 27.  
 28. d80x25_top:
 29.                 line_full_top
 30. verstr2:
 31. ;               line_space
 32. ; version string
 33.         db 186,32
 34.         repeat 78
 35.                 load a byte from version+%-1
 36.                 if a = 13
 37.                         break
 38.                 end if
 39.                 db a
 40.         end repeat
 41.         repeat 78 - ($-verstr2)
 42.                 db      ' '
 43.         end repeat
 44.         db 32,186
 45. verstr:
 46.                 line_half
 47. space_msg:      line_space
 48. d80x25_top_num = 3
 49. d80x25_bottom:
 50.           db       186,' Kolibri OS основана на Menuet OS и не предоставляет '
 51.           db       'никаких гарaнтий.        ',186
 52.           db       186,' Подробнее смотрите файл GNU.TXT                     '
 53.           db       '                         ',186
 54.           line_full_bottom
 55. d80x25_bottom_num = 3
 56.  
 57. msg_apm   db      " APM x.x ",0
 58.  
 59. novesa    db      "Видеокарта: EGA/CGA",13,10,0
 60. s_vesa    db      "Версия VESA: "
 61.   .ver    db      "?.? ("
 62.   .mem    db      "??? Мб)",13,10,0
 63. gr_mode   db      "Выберите видеорежим: ",13,10,0
 64. s_bpp     db      13,10,186," Глубина цвета: "
 65.   .bpp    dw      "??"
 66.           db      13,10,0
 67. vrrmprint db      "Использовать VRR? (частота кадров выше 60 Гц"
 68.           db      " только для переходов:",13,10
 69.           db      186," 1024*768>800*600 и 800*600>640*480) [1-да, 2-нет]: ",0
 70. gr_acc    db      "Vesa 2.0+: Включить MTRR для ускорения графики? "
 71.           db      "[1-да/2-нет]: ",0
 72. bdev      db      "Загрузить образ из [1-дискета; 2-C:\menuet.img (FAT32);"
 73.           db      13,10,186,"                    "
 74.           db      "3-использовать уже загруженный образ]: ",0
 75. probetext db      13,10,13,10,186," Стандартный видеорежим? [1-да, "
 76.           db      "2-проверить другие (Vesa 3.0)]: ",0
 77. prnotfnd  db      "Ошибка - Видеорежим не найден.",0
 78. ;modena    db      "Ошибка - Требуется поддержка VBE 0x112+.",0
 79. not386    db      "Ошибка - Требуется процессор 386+.",0
 80. btns      db      "Ошибка - Не могу определить глубину цвета.",0
 81. fatalsel  db      "Ошибка - Выбранный видеорежим не поддерживается.",0
 82. badsect   db      13,10,186," Ошибка - Дискета повреждена. Попробуйте другую.",0
 83. memmovefailed db  13,10,186," Ошибка - Int 0x15 move failed.",0
 84. okt       db      " ... OK"
 85. linef     db      13,10,0
 86. diskload  db      "Загрузка дискеты: 00 %",8,8,8,8,0
 87. pros      db      "00"
 88. backspace2 db     8,8,0
 89. boot_dev  db      0
 90. start_msg db      "Нажмите [abcd] для изменения настроек, [Enter] для продолжения загрузки",13,10,0
 91. time_msg  db      " или подождите "
 92. time_str  db      " 5 секунд "
 93.           db      " до автоматического продолжения",13,10,0
 94. current_cfg_msg db "Текущие настройки:",13,10,0
 95. curvideo_msg db   " [a] Видеорежим: ",0
 96. mode1     db      "640x480",0
 97. mode2     db      "800x600",0
 98. mode3     db      "1024x768",0
 99. mode4     db      "1280x1024",0
 100. modes_msg dw mode4-0x10000,mode1-0x10000,mode2-0x10000,mode3-0x10000
 101. modevesa20 db     " с LFB",0
 102. modevesa12 db     ", VESA 1.2 Bnk",0
 103. mode9     db      "320x200, EGA/CGA 256 цветов",0
 104. mode10    db      "640x480, VGA 16 цветов",0
 105. probeno_msg db    " (стандартный видеорежим)",0
 106. probeok_msg db    " (проверить нестандартные режимы)",0
 107. mtrr_msg  db      " [b] Использование MTRR для ускорения графики:",0
 108. on_msg    db      " вкл",13,10,0
 109. off_msg   db      " выкл",13,10,0
 110. vrrm_msg  db      " [c] Использование VRR:",0
 111. preboot_device_msg db " [d] Образ дискеты: ",0
 112. preboot_device_msgs dw 0,pdm1-0x10000,pdm2-0x10000,pdm3-0x10000
 113. pdm1      db      "настоящая дискета",13,10,0
 114. pdm2      db      "C:\menuet.img (FAT32)",13,10,0
 115. pdm3      db      "использовать уже загруженный образ",13,10,0
 116. loading_msg db    "Идёт загрузка KolibriOS...",0
 117. save_quest db     "Запомнить текущие настройки? [y/n]: ",0
 118. loader_block_error db "Ошибка в данных начального загрузчика, продолжение невозможно.",0
 119.  
 120. _oem db 'oem: ',0
 121.  
 122. db 5
 123. s_ven_intel  db 'Intel'
 124. db 2
 125. s_ven_s3     db 'S3'
 126. ;db 5
 127. ;s_ven_bochs  db 'Bochs'
 128. ;db 8
 129. ;s_ven_vmware db 'V M ware'
 130.  
 131. s_mode    db      "  ????-????-?? (?)  ",0
 132. s_mode1   db      "  0640-0480-04 (a)    0320-0200-08 (b)  ",13,10,0
 133.  
 134. ;_tl db '┌────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐',13,10,\
 135. ;       '│ разрешение │   4 │   8 │  15 │  16 │  24 │  32 │',13,10,\
 136. ;       '├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤',13,10,0
 137. ;_rs db '│ ????x????  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │',13,10,0
 138. ;_bt db '└────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘',13,10,0
 139.  
 140. _tl db 186,'                         ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐',13,10,\
 141.        186,'                         │   4 │   8 │  15 │  16 │  24 │  32 │',13,10,\
 142.        186,'             ┌───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┐',13,10,0
 143. _rs db 186,'             │ ????x???? │  ?  │  ?  │  ?  │  ?  │  ?  │  ?  │█│',13,10,0
 144. _bt db 186,'             └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─┘',13,10,0
 145.  
 146.  
 147. _sel1 db 0x1A,0
 148. _sel2 db 0x1B,0
 149.