Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 2268 | Rev 3555 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 2. ;;                                                              ;;
 3. ;; Copyright (C) KolibriOS team 2004-2011. All rights reserved. ;;
 4. ;; Distributed under terms of the GNU General Public License    ;;
 5. ;;                                                              ;;
 6. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 7.  
 8. ;======================================================================
 9. ;
 10. ;                           BOOT DATA
 11. ;
 12. ;======================================================================
 13.  
 14. $Revision: 2465 $
 15.  
 16.  
 17. d80x25_bottom:
 18.           db       186,' KolibriOS pohineb MenuetOS ja kaasas IGASUGUSE GARANTI'
 19.           db       'ITA                    ',186
 20.           db       186,' Naha faili COPYING detailid                           '
 21.           db       '                       ',186
 22.           line_full_bottom
 23. d80x25_bottom_num = 3
 24.  
 25. msg_apm   db      " APM x.x ", 0
 26. novesa    db      "Ekraan: EGA/CGA",13,10,0
 27. s_vesa    db      "Vesa versioon: "
 28.   .ver    db      "?.?",13,10,0
 29.  
 30. gr_mode   db      "Vali videomode: ",13,10,0
 31.  
 32. ask_bd     db      "Lisa kettad nahtavaks BIOS reziim V86? [1-jah, 2-no]: ",0
 33.  
 34. if defined extended_primary_loader
 35. bdev      db      "Paigalda mфluketas [1-diskett; 2-kolibri.img]: ",0
 36. else
 37. bdev      db      "Paigalda mфluketas [1-diskett; 2-C:\kolibri.img (FAT32);"
 38.           db      13,10,186,"                    "
 39.           db      "3-kasuta eellaaditud mфluketast kerneli restardist;"
 40.           db      13,10,186,"                    "
 41.           db      "4-loo t№hi pilt]: ",0
 42. end if
 43.  
 44. prnotfnd  db      "Fataalne - Videoreziimi ei leitud.",0
 45.  
 46. not386    db      "Fataalne - CPU 386+ on vajalik.",0
 47. fatalsel  db      "Fataalne - Graafilist reziimi riistvara ei toeta.",0
 48. pres_key  db      "Vajutage suvalist klahvi, et valida uus videomode.",0
 49. badsect   db      13,10,186," Fataalne - Vigane sektor. Asenda diskett.",0
 50. memmovefailed db  13,10,186," Fataalne - Int 0x15 liigutamine ebaїnnestus.",0
 51. okt       db      " ... OK"
 52. linef     db      13,10,0
 53. diskload  db      "Loen disketti: 00 %",8,8,8,8,0
 54. pros      db      "00"
 55. backspace2 db     8,8,0
 56. boot_dev  db      0  ; 0=floppy, 1=hd
 57. start_msg db      "Vajuta [abcd] seadete muutmiseks, vajuta [Enter] laadimise jфtkamiseks",13,10,0
 58. time_msg  db      " vїi oota "
 59. time_str  db      " 5 sekundit"
 60.           db      " automaatseks jфtkamiseks",13,10,0
 61. current_cfg_msg db "Praegused seaded:",13,10,0
 62. curvideo_msg db   " [a] Videoreziim: ",0
 63.  
 64. mode0     db      "320x200, EGA/CGA 256 vфrvi",0
 65. mode9     db      "640x480, VGA 16 vфrvi",0
 66.  
 67. usebd_msg db      " [b] Lisa kettad nahtavaks BIOS:",0
 68. on_msg    db      " sees",13,10,0
 69. off_msg   db      " vфljas",13,10,0
 70.  
 71. preboot_device_msg db " [c] Disketi kujutis: ",0
 72.  
 73. if defined extended_primary_loader
 74. preboot_device_msgs dw 0,pdm1,pdm2,0
 75. pdm1      db      "reaalne diskett",13,10,0
 76. pdm2      db      "kolibri.img",13,10,0
 77. else
 78. preboot_device_msgs dw 0,pdm1,pdm2,pdm3
 79. pdm1      db      "reaalne diskett",13,10,0
 80. pdm2      db      "C:\kolibri.img (FAT32)",13,10,0
 81. pdm3      db      "kasuta juba laaditud kujutist",13,10,0
 82. pdm4      db      "loo t№hi pilt",13,10,0
 83. end if
 84.  
 85. loading_msg db    "Laadin KolibriOS...",0
 86.  
 87. if ~ defined extended_primary_loader
 88. save_quest db     "Jфta meelde praegused seaded? [y/n]: ",0
 89. loader_block_error db "Alglaaduri andmed vigased, ei saa jфtkata. Peatatud.",0
 90. end if
 91.  
 92. _st db 186,'                   ┌───────────────────────────────┬─┐',13,10,0
 93. _r1 db 186,'                   │  320x200  EGA/CGA 256 colors  │ │',13,10,0
 94. _r2 db 186,'                   │  640x480  VGA 16 colors       │ │',13,10,0
 95. _rs db 186,'                   │  ????x????@??  SVGA VESA      │ │',13,10,0
 96. _bt db 186,'                   └───────────────────────────────┴─┘',13,10,0
 97.  
 98. remark1 db      "Vaikimisi maaratud vaartused on valitud mugavuse enamikes, kuid mitte koik.",0
 99. remark2 db      "Kui susteem ei kaivitu, proovige lulitada kirje [b].",0
 100. remarks dw      remark1, remark2
 101. num_remarks = 2
 102.