Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7630 | Rev 7800 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. [TinyPad]
 2. exec=/sys/tinypad
 3. icon=9
 4. next=$TextEditor
 5.  
 6. [TextEditor]
 7. exec=/sys/develop/t_edit
 8. icon=58
 9. next=$Text Reader
 10.  
 11. [Text Reader]
 12. exec=/sys/txtread
 13. icon=85
 14. next=$HexEditor
 15.  
 16. [Run]
 17. exec=/sys/run
 18. icon=55
 19.  
 20. [FB2Read]
 21. exec=/sys/fb2read
 22. icon=44
 23.  
 24. [WebView]
 25. exec=/sys/network/webview
 26. icon=31
 27. next=$TinyPad
 28.  
 29. [zSea]
 30. exec=/kolibrios/media/zsea/zsea
 31. icon=46
 32. next=$KIV
 33.  
 34. [KIV]
 35. exec=/sys/media/kiv
 36. icon=70
 37. next=$Animage
 38.  
 39. [Animage]
 40. exec=/sys/media/animage
 41. icon=15
 42.  
 43. [Pixie]
 44. exec=/sys/media/pixie
 45. icon=65
 46. next=$AC97snd
 47.  
 48. [DosBox]
 49. exec=/kolibrios/emul/dosbox/dosbox
 50. icon=11
 51.  
 52. [FPlay]
 53. exec=/kolibrios/media/fplay_run
 54. icon=40
 55.  
 56. [AC97snd]
 57. exec=/sys/media/ac97snd
 58. icon=64
 59.  
 60. [HexEditor]
 61. exec=/sys/develop/heed
 62. icon=22
 63.  
 64. [FASM]
 65. exec=/sys/develop/fasm
 66. icon=10
 67.  
 68. [KPack]
 69. exec=/sys/kpack
 70. icon=99
 71.  
 72. [Unz]
 73. exec=/sys/unz
 74. icon=89
 75.  
 76. [IconEdit]
 77. exec=/sys/media/iconedit
 78. icon=98
 79.  
 80. [Assoc]
 81. /=/sys/file managers/eolite
 82.  
 83. kf=/sys/KF_VIEW
 84.  
 85. txt=$TinyPad
 86. asm=$TinyPad
 87. inc=$TinyPad
 88. log=$TinyPad
 89. inf=$TinyPad
 90. conf=$TinyPad
 91.  
 92. ini=$TextEditor
 93.  
 94. fb2=$FB2Read
 95.  
 96. htm=$WebView
 97. html=$WebView
 98. mht=$WebView
 99. docx=$WebView
 100.  
 101. avi=$FPlay
 102. mkv=$FPlay
 103. wmv=$FPlay
 104. vob=$FPlay
 105. flv=$FPlay
 106. mp4=$FPlay
 107. mpg=$FPlay
 108. mpeg=$FPlay
 109. mov=$FPlay
 110. webm=$FPlay
 111. 3gp=$FPlay
 112. divx=$FPlay
 113.  
 114. png=$KIV
 115. jpg=$KIV
 116. jpeg=$KIV
 117. bmp=$KIV
 118.  
 119. gif=$KIV
 120. ico=$KIV
 121. cur=$KIV
 122. pcx=$KIV
 123. pbm=$KIV
 124. pgm=$KIV
 125. pnm=$KIV
 126. tga=$KIV
 127. tif=$KIV
 128. tiff=$KIV
 129. wbmp=$KIV
 130. xbm=$KIV
 131. xcf=$KIV
 132. z80=$KIV
 133.  
 134. mp3=$Pixie
 135. wav=$Pixie
 136. xm=$Pixie
 137. m3u=$AC97snd
 138.  
 139. lap=/sys/media/listplay
 140. asf=/sys/media/listplay
 141.  
 142. mid=/sys/media/midamp
 143. midi=/sys/media/midamp
 144.  
 145. rtf=/sys/rtfread
 146.  
 147. csv=/sys/table
 148.  
 149. grf=/sys/graph
 150.  
 151. com=$DosBox
 152. ;bat=$DosBox
 153. ;exe=$DosBox
 154.  
 155. obj=/sys/develop/cObj
 156.  
 157. raw=$HeEd
 158.  
 159. shell=/sys/shell
 160. sh=/sys/shell
 161.  
 162. 3ds=/sys/3d/view3ds
 163. asc=/sys/3d/view3ds
 164.  
 165. skn=/sys/skincfg
 166. lif=/kolibrios/demos/life2
 167. kla=/sys/games/klavisha
 168. pdf=/kolibrios/media/updf
 169.  
 170. smc=/kolibrios/emul/zsnes
 171. mcr=/kolibrios/emul/psx4all
 172. nes=/kolibrios/emul/fceu/fceu
 173. sna=/kolibrios/emul/e80/e80
 174. gb=/kolibrios/emul/gameboy
 175. gbc=/kolibrios/emul/gameboy
 176. min=/kolibrios/emul/pokemini
 177. nc=/kolibrios/utils/cnc_editor/cnc_editor
 178.  
 179. zip=$Unz
 180. 7z=$Unz
 181.  
 182. bas=/kolibrios/develop/TinyBasic/TinyBasic
 183.  
 184. vox=/kolibrios/3D/voxel_editor/VOXEL_EDITOR
 185.  
 186. mgb=/sys/mgb